Bai 37 TH phan tich mot khau phan cho truoc

Bài soạn Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc

Bài soạn Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc
... toán 37.1 theo mẫu + Phân tích ví dụ th c phâmrr - Bớc 2: đu đủ chín theo bớc nh SGK: + Điền tên th c phẩm số lợng Lợng cung cấp A cung cấp A Lợng th i bỏ A1 + Xác định lợng th i bỏ A1 Lợng th c ... th c hành nhóm theo nội dung bảng 37.2 37.3 VI Dặn dò - Học theo nội dung SGK - Đọc mục Em có biết - Làm BT: Tập xây dựng phần cho th n dựa vào bnảg nhu cầu dinh dỡng khuyến nghị cho ngời Việt ... bữa ăn th c tế tính lại số liệu cho phù hợp với mức đáp ứng nhu cầu Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK V Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh th n, th i độ HS th c hành - Đánh giá kết th c hành...
 • 4
 • 3,162
 • 4

Bài soạn Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc

Bài soạn Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc
... toán 37.1 theo mẫu + Phân tích ví dụ th c phâmrr - Bớc 2: đu đủ chín theo bớc nh SGK: + Điền tên th c phẩm số lợng Lợng cung cấp A cung cấp A Lợng th i bỏ A1 + Xác định lợng th i bỏ A1 Lợng th c ... th c hành nhóm theo nội dung bảng 37.2 37.3 VI Dặn dò - Học theo nội dung SGK - Đọc mục Em có biết - Làm BT: Tập xây dựng phần cho th n dựa vào bnảg nhu cầu dinh dỡng khuyến nghị cho ngời Việt ... bữa ăn th c tế tính lại số liệu cho phù hợp với mức đáp ứng nhu cầu Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK V Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh th n, th i độ HS th c hành - Đánh giá kết th c hành...
 • 4
 • 850
 • 2

Tài liệu Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc

Tài liệu Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc
... th n, th i độ HS th c hành - Đánh giá kết th c hành nhóm theo nội dung bảng 37.2 37.3 VI Dặn dò - Học theo nội dung SGK - Đọc mục Em có biết - Làm BT: Tập xây dựng phần cho th n dựa vào bnảg ... GV yêu cầu HS tự thay đổi vài loại th c ăn tính toán lại số liệu cho phù hợp Hoạt động học Nội dung - Từ bảng 37.2 hoàn th nh học sinh tính toán mức đápứng nhu cầu điền vào bảng 37.3 - Học sinh ... số thay đổi loại th c ăn khối lợng dựa vào bữa ăn th c tế tính lại số liệu cho phù hợp với mức đáp ứng nhu cầu Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK V Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh th n, th i...
 • 4
 • 1,637
 • 0

Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc

Bai 37. TH phan tich mot khau phan cho truoc
... giới thiệu lần lợt bớc Các nhóm th c hành theo btiến hành: ớc giáo viên + GV hớng dẫn nội dung bảng - Bớc 1: Kẻ bảng tính toán 37.1 theo mẫu + Phân tích ví dụ th c phâmrr - Bớc 2: đu đủ chín theo ... th c hành nhóm theo nội dung bảng 37.2 37.3 VI Dặn dò - Học theo nội dung SGK - Đọc mục Em có biết - Làm BT: Tập xây dựng phần cho th n dựa vào bnảg nhu cầu dinh dỡng khuyến nghị cho ngời Việt ... bữa ăn th c tế tính lại số liệu cho phù hợp với mức đáp ứng nhu cầu Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK V Kiểm tra đánh giá - GV nhận xét tinh th n, th i độ HS ỷong th c hành - Đánh giá kết th c...
 • 4
 • 46
 • 0

Bài soạn Bai 37: TH phan tich 1 khau phan an

Bài soạn Bai 37: TH phan tich 1 khau phan an
... 2,3 x A2 : 10 0 = 2,3 x 11 0: 10 0 = 2,53 G = 39,6 x A2 : 10 0 = 39,6 x 11 0: 10 0 = 43,56 Q = 19 6 x A2 : 10 0 = 19 6 x 11 0: 10 0 = 216 pp C Tiết 38 - Bước 3: Tính giá trị loại th c phẩm điền th nh phần ... lượng A A1 200 90 Năng lượng Muối khoáng Vitamin Ca Fe A B1 B2 pp C A2 Pr Lipit G 11 0 4, 51 4,53 43,56 12 6 22 1. 65 - 0.23 0.06 1. 21 - 65 5 .1 0.5 34.2 16 2 18 .2 13 - 0 .1 0 .1 0.5 - 17 5 9. 61 5.03 77.76 ... 71 18 Th t lơn 10 0 98 16 .2 21. 0 - 260 Sữa đặc 15 15 1. 2 1. 3 8.4 50 46 .1 Dưa cải 10 0 95 1. 0 - 1. 2 9.5 60 Cá chép 10 0 40 60 ? Rau muống 200 30 17 0 5.4 - Đu đủ 10 0 12 88 0.9 Đường 15 15 Sữa su su...
 • 12
 • 933
 • 10

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pps

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 37 :THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pps
... TRÌNH BÀI HỌC: / Ổn định lớp / Kiểm tra cũ : Bữa ăn hợp lí có chất lượng bữa ăn ? Để nâng cao chất lượng bữa ăn cần yếu tố ? Khẩu phần ? Nêu nguyên tắc thành lập phần ? / Các hoạt động dạy học: Hoạt ... động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn + + nguyên tắc thành lập phần Mục tiêu: – Bước : Kẻ bảng tính – – GV giới thiệu lần lược tóan theo mẫu – bước tiến hành : – Bước : – – ... cầu học sinh lên sung – sửa – Học sinh tập xác định – – GV công bố đáp án số thay đổi lọai thức – Bảng 37 ăn khối lượng dựa vào bữa ăn thực tế rối tính lại số – GV yêu cầu học sinh tự liệu cho...
 • 4
 • 9,833
 • 17

bài giảng sinh học 8 bài 37 thực hành phân tích một khẩu phần cho trước

bài giảng sinh học 8 bài 37 thực hành phân tích một khẩu phần cho trước
... thành lập phần - Đánh giá định mức đáp ứng phần mẫu dựa vào xây dựng phần hợp lí cho thân II.CHUẨN BỊ : -Nội dung bảng 37. 1 :37. 2; 37. 3 giấy TaiLieu.VN Bài 37: THỰC HÀNH- PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN ... B1 B2 PP 80 ,2 x 60%= 48. 12 486 ,8 26,72 1 082 ,3 1,23 0, 58 36,7 88 ,6x50%=44,3 2200 55 700 20 600 1,0 1,5 16,4 75 98, 04 87 ,5 69,53 133,6 180 ,4 123 38, 7 223 ,8 2156 ,85 Theo em phần bạn nữ sinh lớp đáp ... đối thành phần chất hữu , cung cáp đủ muối khoáng vitamin +Đảm bảo cung cấp đủ lượng cho thể TaiLieu.VN Bài 37: THỰC HÀNH- PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC I.MỤC TIÊU: - Nắm vững bước lập phần...
 • 11
 • 4,995
 • 0

Thực hành phân tích một khẩu phần ăn

Thực hành phân tích một khẩu phần ăn
... tên -Lớp Bài thu hoạch Thực hành phân tích phần Bảng 37.1 .Phân tích thành phần thức ăn Tên thực phẩm Khối lượng A A1 Thành phần dinh dưỡng A2 Prôtêin Lipit Gluxit Năng lượng Muối khoáng Can ... thải bỏ A2:Lượng thực phẩm ăn Gluxit Năng lư ợng Muối khoáng Can xi Sắt Vitamin A B1 B2 PP C Bảng 37.1 .Phân tích thành phần thức ăn Tên thực phẩm Thịt gà ta Khối lượng Thành phần dinh dưỡng A ... III.Tiến trình 1.Phương pháp thành lập phần Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37.1 Bảng 37.1 .Phân tích thành phần thức ăn Tên thực phẩm Khối lượng A A1 Thành phần dinh dưỡng A2 Prôtêin Lipit...
 • 11
 • 2,450
 • 29

Sinh học 8 - PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pot

Sinh học 8 - PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pot
... Hoạt động 2: Tập đánh giá phần – GV yêu cầu học sinh nghiên cứu – bảng để lập bảng số liệu : – Gv yêu cầu học sinh lên sửa – – Học sinh đọc kỹ bảng – Bảng số liệu phần – Tính tóan số liệu điền ... ăn cần yếu tố ?  Khẩu phần ? Nêu nguyên tắc thành lập phần ? / Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn nguyên + + tắc thành lập phần Mục tiêu: – ... xét bổ sung – Học sinh tập xác định số – – GV công bố đáp án Bảng thay đổi lọai thức ăn khối – lượng dựa vào bữa ăn thực tế rối 37 tính lại số liệu cho phù hợp – GV yêu cầu học sinh tự thay...
 • 4
 • 1,773
 • 4

Sinh học 8 - THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pps

Sinh học 8 - THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC pps
... thóat 50% Hoạt động 2: Tập đánh giá phần – GV yêu cầu học sinh nghiên cứu – bảng để lập bảng số liệu : – Gv yêu cầu học sinh lên sửa – – Học sinh đọc kỹ bảng – Bảng số liệu phần – Tính tóan số ... viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn nguyên + + tắc thành lập phần Mục tiêu: – GV giới thiệu lần lược bước – tiến hành : – GV hướng dẫn nội dung bảng – 37.1 : – Bước : Kẻ bảng tính tóan ... A1 A2 : với A2 = A – A1  Lượng thực phẩm ăn A2 – Bước : Tính giá trị lọai – – GV dùng bảng Lấy ví dụ thực phẩm kê bảng – đề nêu cách tính :  Thành phần dinh dưỡng Nội dung ghi – Bước : – +...
 • 4
 • 7,209
 • 17

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG ppt

Giáo án Công nghệ lớp 7 : Tên bài dạy : TH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HOÁ HỌC THÔNG THƯỜNG ppt
... - Lớp 7A: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… - Lớp 7B: / / 2005 Tổng s : …… Vắng:……………………………… Hoạt động GV HS 2.Kiểm tra c : T/g Nội dung ghi bảng 5/ GV: Phân bón gì? Gồm - Là th c ăn ... quan sát HĐ2 .Th c quy trình - Bước 1: Giáo viên thao tác mẫu 3/ học sinh quan sát - Bước 2: Học sinh thao tác - Bước 2: Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh thao tác khó 2/ III Kết qu : - Thu dọn dụng ... I Tổ chức th c hành HĐ1.Tổ chức th c hành: - Kiểm tra dụng cụ th c hành học sinh, kẹp gắp, th a, 30/ diêm, nước II.Quy trình th c GV: Chia nhóm th c hành hành mẫu phân bón - Bước 1: Học sinh quan...
 • 5
 • 247
 • 1

THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -HS pptx

THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN CHO TRƯỚC I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -HS pptx
... Hướng dẫn lập phần - Mục tiêu: HS nhận biết bước tiến hành lập phần - Đồ dùng: Bảng 37-1, 37-2, 37-3 -CTH: -GV nêu câu hỏi: -HS dựa vào kiến +Khẩu phần gì? thức cũ trả lời +Lập phần dựa nguyên ... dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam để có kế hoạch điều chỉnh hợp lí Hoạt động (26 phút) Tập đánh giá phần cho trước - Mục tiêu: + Dựa phần mẫu bài, tính lượng calo cung cấp cho thể, điền số ... Kẻ bảng -HS ghi nhớ cách theo mẫu 37-1 -GV hướng đẫn tiến hành -Bước 2: lượt bước tiến +Điền hành: phẩm số lượng +Hướng dẫn nội tên thực cung cấp A dung bảng 37-1 +Xác định lượng +Phân tích ví...
 • 8
 • 956
 • 2

Bai 21. TH phan tich bieu do nhiet do, luong mua

Bai 21. TH phan tich bieu do nhiet do, luong mua
... nht gia th ng cao nht v Tr s Th ng Tr s Th ng th ng thp nht Lng ma (mm) Lng ma chờnh lch Cao nht Thp nht gia th ng cao nht v Tr s Th ng Tr s Th ng th ng thp nht 300mm Lng ma (mm) Cao nht Thp nht ... Tr s Th ng 290C Cao nht Thp nht Nhit chờnh lch Tr s Th ng gia th ng cao nht v th ng thp nht 160C Lng ma (mm) 130C Thp nht Tr s Th ng Lng ma chờnh lch gia th ng cao nht v Tr s Th ng th ng thp ... Tr s Th ng Tr s Th ng lch gia th ng cao nht v th ng thp nht 300mm 25mm 12 ; 275 mm Nhit (0C) Cao nht Tr s Th ng 290C Cao nht Thp nht Nhit chờnh lch Tr s Th ng gia th ng cao nht v th ng thp nht...
 • 34
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tính toán máy nghiền con lăn nhà máy đạm ninh bìnhTỔNG hợp các PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH sắt TRONG nướcXây dựng website kinh doanh máy tính cho công ty tnhh công nghệ DƯƠNG THƯQuá trình lắng trong xử lý nước cấpĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP (CÓ ĐÁP ÁN)GA bồi dưỡng HSG anh 6Đề, đáp án vật lí 9 chọn đội tuyển thi tỉnh vòng 2 2016 2017 ngọcCác hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hànhCấm phân biệt đối xử trong pháp luật lao động Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghịĐảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2001 đến năm 2015Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp với dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thái Nguyên (1)Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên (1)Phát triển công nghiệp làng nghề vùng đồng bằng Sông Hồng (2)CHỌN đội TUYỂN VÒNG 2 2016 2017 sơnĐề đáp án 9 2015 2016 (ngọc)22 8 2016Giáo dục ý thức bảo vệ đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong dạy học Lịch sử địa phương cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Lạng SơnNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaNghiên cứu sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình ThuậnNhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc TưQuản lý hoạt động chăm sóc trẻ tại trường mầm non Thực hành – Đại học Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập