SINH 8 (từ TIẾT 37 đến 55) sinh học 8 phạm thị thúy nga

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT
... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 945
 • 8

giáo an TOAN 9 từ tiết 37-- đến tiết 47

giáo an TOAN 9 từ tiết 37-- đến tiết 47
... AB x km ; thời gian dự định t - Hãy gọi quãng đờng Ab x ; thời B y ( x , y > ) gian dự định y từ lập hệ phơng x - Thời gian từ A B với vận tốc 35 km/h : trình 35 - Thời gian từ A B theo vận ... định từ A đến B thời gian định Nếu tăng vận tốc thêm km/h đến B sớm Nếu giảm vận tốc 4km/h đến B muộn Tính vận tốc thời gian dự định lúc đầu Đáp án biểu điểm : I Phần trắc nghiệm khách quan ( ... nên ta có phơng t km/h so với dự định thời x (1) gian nh ? từ ta có ph- : 35 = y ơng trình ? x - Thời gian từ A B với vận tốc 50 - Thời gian từ A B với vận tốc 50 km/h : 50 km/h ? so với dự...
 • 35
 • 316
 • 0

Giáo án Hình 9 từ tiết 37 đến tiết 39 theo chuẩn

Giáo án Hình 9 từ tiết 37 đến tiết 39 theo chuẩn
... dẫn học ẳ ẳ ẳ BT9/ 70 Dựa vào phần SdAB = SdAC + SdCB Đọc trớc bài: Liên hệ cung dây Ngày soạn: Tiết 39 Ngày giảng: Liên hệ dây cung I/ Mục tiêu: Kiến thức: - HS sử dụng cụm từ cung căng dây ... AOB = 3600 à ả A = 90 0 ; B = 90 0;M = 350 ẳ ẳ AB ã AB n AOB l - HS đọc đàu 1)Bài5/ 69 A - tiếp tuyến đờng tròn cắt tai M; - Tính - Tính n O m M B GT - Yêu cầu HS đọc đàu 5/ 69 ? Bài tập cho biết ... chắn số đo cung lớn Kỹ năng: - Biết so sánh hai cung, vận dụng định lí cộng hai cung Thái độ: - Tích cực hoạt động giải toán, vẽ hình đo cẩn thận II/Đồ dùng- Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ Bài 8/ 70 -...
 • 8
 • 84
 • 0

Giáo án Hình 9 từ tiết 37 đến 42 theo chuẩn KTKN

Giáo án Hình 9 từ tiết 37 đến 42 theo chuẩn KTKN
... hành: - Học sinh lên bảng vẽ hình 1)Bài 19 /76 SH AB S M SB AN;SA BM ã ã AMB =90 0 ;ANB =90 0 SA I(O)= { M} SB I(O)= { N} AN IBM= { H} H ã SH AB AMB =90 0 ã ANB =90 0 SB AN;SA BM SH AB - GV ... góc nội tiếp Kỹ năng: Rèn kỹ vẽ hình theo đề áp dụng kiến thức vào giải số tập chứng minh Thái độ: Tích cực giải toán, t lôgíc, tính xác giải toán II/ Đồ dùng- Chuẩn bị - GV: Hệ thống tập HS: ... lời 15 - GV treo bảng phụ hình 19/ 75 ? Tính H- Hớng SB AN;SA BM SH AB ã ã AMB =90 0 ;ANB =90 0 S M H A O N B Góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 41 Luyện tập I/ Mục tiêu...
 • 17
 • 177
 • 0

dai so 9 - tu tiet 37 den het tiet 50

dai so 9 - tu tiet 37 den het tiet 50
... - GV kiĨm tra kÕt qu¶ cđa HS sau x y = −2 x 2 -3 -1 8 - 3 2- -2 -2 -8 -1 -1 -2 0 2 18 0 -2 -8 - 18 §¹i sè Gi¸o viªn: Mai Th Hoµ Trêng THCS : Lª Hång Phong ®ã ®a ®¸p ¸n ®óng ®Ĩ HS ®èi chiÕu - ... y= x x y = - x2 -3 2 -2 -2 -1 Cđng cè (8 phót) - Nªu c«ng thøc tỉng qu¸t vµ tÝnh *) Bµi tËp ( sgk - 30 ) chÊt cđa hµm sè bËc hai ? a) R(cm) 0,57 1 ,37 - Gi¶i bµi tËp ( sgk - 30 ) - vËn dơng bµi ... - x x -4 -2 -1 2 1 - GV cho HS lµm theo nhãm : y = - x2 -8 -2 -2 + LËp b¶ng mét sè gi¸ trÞ 2 + BiĨu diƠn c¸c cỈp ®iĨm ®ã trªn mỈt • §å thÞ hµm sè ph¼ng to¹ ®é + VÏ ®å thÞ d¹ng nh trªn - 3 7- ...
 • 42
 • 155
 • 0

dai so 9 - tu tiet 37 den het tiet 56

dai so 9 - tu tiet 37 den het tiet 56
... - GV kiĨm tra kÕt qu¶ cđa HS sau x y = −2 x 2 -3 -1 8 - 3 2- -2 -2 -8 -1 -1 -2 0 2 18 0 -2 -8 - 18 §¹i sè Gi¸o viªn: Mai Th Hoµ Trêng THCS : Lª Hång Phong ®ã ®a ®¸p ¸n ®óng ®Ĩ HS ®èi chiÕu - ... b = - ; c = ) + TÝnh ∆ = b - 4ac kÕt qu¶ Ta cã : ∆ = ( -1 )2 - 4.5.2 = - 40 = - 39 - HS, GV nhËn xÐt Do ∆ = - 39 < ⇒ ph¬ng tr×nh ®· cho v« nghiƯm b) 4x2 - 4x + = 0(a = ; b = - ; c = ) - GV ... - x x -4 -2 -1 2 1 - GV cho HS lµm theo nhãm : y = - x2 -8 -2 -2 + LËp b¶ng mét sè gi¸ trÞ 2 + BiĨu diƠn c¸c cỈp ®iĨm ®ã trªn mỈt • §å thÞ hµm sè ph¼ng to¹ ®é + VÏ ®å thÞ d¹ng nh trªn - 3 7- ...
 • 61
 • 60
 • 0

Từ tiết 37 đến 52

Từ tiết 37 đến 52
... FormatParagraph m hp thoi HS: Quan sỏt, ghi bi Paragraph Căn lề trái Vị trí lề phải Khoảng cách đến đoạn văn tr ớc sau Định dạng dòng Khoảng cách dòng Cỏch S dng cỏc nỳt lnh trờn cụng c nh dng ... li cỏc bi thc hnh chng III - Chun b cho tit hc sau: Kim tra tit thc hnh Ngy kim tra Lp S s Tit 52: KIM TRA TIT THC HNH I - Mc tiờu: - Kim tra kin thc ca hc sinh chng III: Son tho bn - ỏnh giỏ...
 • 46
 • 156
 • 0

slide tin học lớp 5 -chương 5 (từ tiết 37 đến 43)

slide tin học lớp 5 -chương 5 (từ tiết 37 đến 43)
... cú th tip tc THC HNH Em hóy ng phn mm son tho WORD v to mt bng ghi im kim tra cỏc mụn Toỏn, Ting Vit, Tin hc cỏc thỏng va qua ca em Tip tc Nhỏy chut vo mi tờn bờn phi ụ di õy Chn Gii trớ ri n nỳt ... giảng Có hạt bụi Rơi tóc Thầy Em yêu phút giây Thầy em tóc nh bạc thêm Bạc thêm bụi phấn Cho em học hay Mai sau lớn, nên ngời Làm quên? Ngày xa Thầy dạy dỗ Khi em tuổi thơ Tip tc * Thay i mu ch ... cho cỏc em kin thc v k nng v son tho bn bng MS Word, cng c nhng kin thc m cỏc em ó c hc Cựng hc tin hc - quyn v Nh li nhng kin thc chớnh ó hc v son tho bn nh: mt s biu tng v cụng c son tho, c...
 • 58
 • 439
 • 0

the duc 12 tu tiet 28 den het nam hoc

the duc 12 tu tiet 28 den het nam hoc
... đập bóng bạn tung từ vị trí số Mỗi HS đập ( lới nam nữ hạ độ cao 20 25 cm ) Lớp :12C1 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C2 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C10 Tiết ... đập bóng bạn tung từ vị trí số Mỗi HS đập ( lới nam nữ hạ độ cao 20 25 cm ) Lớp :12C1 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C2 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C10 Tiết ... x x x x x x x x GV Lớp :12C1 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C2 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : Lớp :12C10 Tiết : Ngày giảng : Sĩ số : Vắng : 120 Tiết 43 Nhảy xa - cầu...
 • 103
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ của mô HÌNH QUẢN lý RỪNG CỘNG ĐỒNG tại HUYỆN a lưới TỈNH THỪA THIÊN HUẾLUYỆN THI đại học năm 2017 2018 TỔNG hợp các CHUYÊN đề hóa hữu cơ – bài tập TRẮC NGHIỆM – có đáp ánTHIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TẤM TRƯỢT ĐẦU BÀO BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN HỌC CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYNghiên cứu phân tích thành phần một số nguyên tố trong vật liệu vỏ động cơ khí cụ bay bằng phương pháp VonAmpe (LV thạc sĩ)QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH VÀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƢỢNGĐáp án sách tiếng Anh Mai Lan Hương lớp 7Ảnh hưởng của chế độ ngập đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây mắm biển (avicennia marna) tại xã hương phong, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếBước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội rừng trồng bời lời đỏ (machilus odoratissima nees) ở huyện hướng hóa, tỉnh quảng trịtìm hiểu về quá trình massage trong chế biến thịtBÀI tập TIẾNG ANH lớp 5 THEO TỪNG UNITcông nghệ sau thu hoạch nhãnQuy trình sản xuất SHORTENINGEbook tuyển tập v IA propp (tập 1) phần 1 NXB văn hóa dân tộc (tt)Giáo trình tham vấn tâm lý (tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung) phần 1 (tt)Giáo trình tham vấn tâm lý (tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung) phần 2 (tt)Giáo trình triết học bộ giáo dục và đào tạo (tt)công nghê chế biến marshmallowtập hợp hồ sơ cần thiết của chủ nhiệm lớpVai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta Bài Tập 02 môn Vật Liệu HọcQuy trình VHBD rơle MICOM p543