TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ KÊNH CHO VAY TẠI VIỆT NAM

Luận án tiếnTRUYỀN dẫn của CHÍNH SÁCH TIỀN tệ KÊNH CHO VAY tại VIỆT NAM (TT)

Luận án tiến sĩ TRUYỀN dẫn của CHÍNH SÁCH TIỀN tệ và KÊNH CHO VAY tại VIỆT NAM (TT)
... ti Vit Nam hin cha cú mt nghiờn cu cn thn v y v truyn dn chớnh sỏch tin t v kờnh cho vay ti Vit Nam, nhng cỏc nghiờn cu liờn quan li cho thy cú nhng iu kin cho kờnh cho vay tn ti Vit Nam Bờn ... Vit Nam) , r (lói sut chớnh sỏch ca Vit Nam) , ms (Cung tin Vit Nam) , md (cu tin Vit Nam) , exc (T giỏ danh ngha ca Vit Nam) , le (Lói sut cho vay ca Vit Nam) , vni (ch s th trng chng khoỏn Vit Nam) , ... 4.18 Tỏc ng ca khng hong ti chớnh ton cu nm 2008 lờn kờnh cho vay ti Vit Nam Kờnh cho vay vi VNIBOR ln(loan)t Kờnh cho vay vi RDR Kờnh cho vay vi RFR Coeff P-Value Coeff P-Value Coeff P-Value ln(loan)t-1...
 • 33
 • 138
 • 0

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SVAR TRONG PHÂN TÍCH CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM.PDF

SỬ DỤNG MÔ HÌNH SVAR TRONG PHÂN TÍCH CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM.PDF
... danh m ài li ã xây - sách ti qua kênh tín d d Th sách ti M truy qua kênh tín - qua kênh tín d t sách ti LÝ LU N V TRUY N D N CHÍNH SÁCH TI N T QUA KÊNH TÍN D NG 1.1 Chính sách ti n t 1.1.1 Khái ... nghiên c a kênh tín d kênh tín d c 1.5 hình nghiên c u: Trong ph gi ày, tác gi ình SVAR cho Vi ên c n nghiên c n kinh t v ình SVAR CSTT qua kênh tín d (2006) áp d ình SVAR ên c t hình SVAR s ... CSTT qua kênh tín d ênh tín ên c ãs – 2011 (d ình VAR (có kênh tín d không có) 21 - tín d àng chi ênh tín d - ò quan tr thu ì tác hi Tín d Tuy nhiên, kênh tín d T t ên c ên, có th àm ênh tín d kênh...
 • 113
 • 238
 • 0

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
... ứng dụng vào điều hành sách, nhóm nghiên cứu thực đề tài Nghiên cứu chế truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro tổ chức tín dụng: Kinh nghiệm quốc tế gợi ý sách cho Việt Nam nhằm ... CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM 148 3.2.1 Đề xuất mô hình vĩ mô đo lường chế truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp ... tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro 34 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh chấp nhận rủi ro 36 1.4 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ...
 • 25
 • 711
 • 8

Truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng nghiên cứu thực nghiệm ở việt nam

Truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng nghiên cứu thực nghiệm ở việt nam
... thông qua kênh tín dụng với thông tin không cân xứng tỏ hiệu 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn tín dụng Trong năm gần đây, vấn đề kênh truyền dẫn tín dụng nhận nhiều quan tâm nghiên cứu ... CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TRUYỀN DẪN TÍN DỤNG 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn tín dụng DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... mắc, nhóm định tiến hành nghiên cứu Thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ đến kinh tế thông qua kênh tín dụng Việt Nam nhằm làm rõ vấn đề Mục tiêu nghiên cứu: Bằng cách sử dụng liệu theo tháng báo...
 • 81
 • 587
 • 5

SỰ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM.PDF

SỰ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM.PDF
... s n c m h 2.1.2.4 Kênh tín d ng Kênh tín d ng ch y i v cân x ng thông tin nh nh t n c a h tài Kênh tín d ng ho hàng kênh b b t ng th ng ng thông qua hai kênh kênh tín d ng ngân i tài s n (Mishkin, ... a h th ng ngân hàng hàng lo t ngân hàng m c a th i k nghiên c u, c yêu c u c i n hình vi c h p nh t ba ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP hàng TMCP Vi t Nam Tín N u n ... t i c a tín d ng ngân hàng b ng ki m tra gi thuy t: (i) Ng ý r ng tín d ng c a ngân hàng l n nh y c i tình hình sách ti n t so v i tín d ng c a ngân hàng nh 27 (ii) Ng ý r ng ngân hàng kho...
 • 90
 • 65
 • 0

Chính sách tiền tệ sự lựa chọn của Việt Nam.pdf

Chính sách tiền tệ và sự lựa chọn của Việt Nam.pdf
... sách tiền tệ, ảnh hưởng việc điều hành tới lĩnh vực đời sống, em chọn đề tài “ sách tiền tệ lựa chọn Việt Nam ” làm tiểu luận cho môn Tài - Tiền tệ Tiểu luận hình thành với mục đích có nhìn sách ... PHẦN I : CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ I VAI TRÒ Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mô NHTW sử dụng công cụ để điều tiết kiểm soát khối lượng tiền lưư thông nhằm đảm bảo ổn định giá trị tiền tệ đồng thời ... lạm phát ngày gia tăng Chính sách thắt chặt tiền tệ đồng nghĩa với sách tiền tệ chống lạm phát II MỤC TIÊU Mục tiêu cuối Chính sách tiền tệ quốc gia thường tập trung vào mục tiêu sau: 1.1 Ổn...
 • 29
 • 745
 • 3

Nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệViệt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam
... tiền tệ kênh lãi suất, kênh tín dụng, kênh tỷ giá hối đoái, kênh giá tài sản Trong đó, lãi suất công cụ sách tiền tệ mạnh có nhiều tài liệu nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ nghiên cứu ... sách tiền tệ mạnh có nhiều tài liệu nghiên cứu thực nghiệm truyền dẫn sách tiền tệ nghiên cứu thực nghiệm kênh lãi suất nghiên cứu nhiều nước phát triển giới, nhiên Việt Nam tài liệu thực nghiệm ... cung tiền Hình 4.6 Phản ứng tăng trưởng GDP CPI trước thay đổi lãi suất tái cấp vốn Nghiên cứu thực nghiệm kênh lãi suất truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam Tóm tắt: Chính sách tiền tệ ngày trở thành...
 • 52
 • 783
 • 12

Các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán việt nam

Các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán việt nam
... TIỀN TỆ TỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt Bài nghiên cứu dựa mô hình hiệu chỉnh sai số vec-tơ (VECM) để phân tích kênh truyền dẫn sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán Việt Nam Và kết ... biết kênh truyền dẫn sách quan trọng.Và với mục đích đó, xin tới người đọc kết nghiên cứu kênh truyền dẫn sách tiền tệ tới thị trường chứng khoán, thành phần quan trọng kinh tế Trong môi trường ... ánh đầy đủ thông tin Vậy liệu rằng: Chính sách tiền tệ có thực tác động thị trường chứng khoán Việt Nam? Và tác động sách đến thị trường chứng khoán Việt Nam nào? Bài nghiên cứu gồm phần sau:...
 • 58
 • 694
 • 11

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệViệt Nam Luận văn thạc sĩ

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... 51 M2, REER, 52 Hình 4.5 VNIDEX 54 Hình 4.6 REER 55 cú s , CPI, M2, IR, REER, VNIDEX), kin k , n Nam C ? Ph n t 2.1 Mô hình lý c không giá trái phi 2.1.1 5 hàng tru Taylor n chi tiêu 2.1.2 ... (1999) 15 Vector Stephen (2000) giá Mehmood Khan Kakar, Wakeel Khan, Wa 16 - giá - ng 17 Malaysia - sách quan 18 -10 quý Các n nghiên phân tích ông 19 ch - bên - 20 - 10 tháng - - n (2013), ông...
 • 84
 • 205
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM
... h Nguy n Kh c Qu c B ng c a sách ti n t lên n n kinh t Vi t Nam Bài nghiên c sách ti n t c pt i Vi t Nam s ng c a a bi ng c a sách ti n t c a M lên n n kinh t Vi t Nam Bài 16 nghiên c u s d u ... c tiêu c a lu phát s ng c a sách ti n t ng t i Vi t Nam Ngoài ra, lu nl m u qu c a kênh truy n d n sách ti n t t i Vi t Nam B ng cách s d mô hình VAR, tác gi ng c a sách ti n t n cú s c bên n ... lãi su t i di n cho sách ti n t t i Vi t Nam V i m ng c a sách ti n t , tác gi s s d ng ti n m r ng c sách ti n t b m c tiêu ho ng th c ng c xem nh c a CSTT c a NHTW Vi t Nam (SBV, 2003) Bên...
 • 143
 • 119
 • 0

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam

Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam
... TMCP NGO T NAM CSM CTCP CÔNG NGHI P CAO SU MI N NAM CII PVD OGC MBB IJC DPM T NG K THU T TP HCM VIETCOMBANK CSM CII 23 PVT T NG CTCP V N T I D U KHÍ PVT PPC CTCP NHI PPC N PH L I CTG T NAM BVH T ... SHB PVS TCT CP K THU T D U KHÍ VI T NAM PVS KLS CTCP CH NG KHOÁN KIM LONG KLS VCG TCT XNK VÀ XÂY D NG VI T NAM LAS CTCP SUPE PHOTPHAT LÂM THAO SCR NTP A T NAM VND CTCP CH NG KHOÁN VNDIRECT PGS ... sánh hai hay nhi u t khóa khác i v i công ty có nhi u tên g i bên c nh mã c phi h Gia Lai Vi t Nam ch sách cho phép ch n l a t c nhi i quan tâm nh t 2.3 B ng ch ng th c nghi m t nghiên c D li u...
 • 63
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực nghiệm về kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ ở việt namcác công cụ điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiệnchính sách tiền tệ và các phương thức vận hành các công cụ chính sách tiện tệ ở ngân hàng nhà nước việt nam hiện nayđề tài quot chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam hiện nay quotnội dung của chương 1 sự ra đời của nhtư 2 mô hình và hệ thống tổ chức của nhtư 3 chức năng của nhtư 4 vai trò của nhtư 5 chính sách tiền tệ 6 ngân hàng nhà nước việt namthực trạng điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam docthực trạng hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt namtính minh bạch của chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn qua kênh lãi suất bán lẻcơ chế truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụngchính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tếchính sách tiền tệ và nợ côngđề tài các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của ngân hàng nhà nước việt namphân biệt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóachính sách tiền tệ và lạm phát ở việt namchính sách tiền tệ và lạm phátTAI LIEU MON TU PHAP QUOC TEnghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANBỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC mới NGÀNH THUẾ có đáp ánNỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC năm 2017 LĨNH vực văn PHÒNG, HÀNH CHÍNH, tổ CHỨC, QUẢN TRỊCách gửi email tự hủy trong vòng 5 phút trên gmailHướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 132 SGK toán 3ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC cấp xã LĨNH vực NÔNG NGHIỆP (CHỨC DANH địa CHÍNH – xây DỰNG) năm 2017nội dung ôn tập tiếng anh thi công chứctài liệu ôn tập tiếng anh thi công chức năm 2017ĐỀ CƯƠNG ôn THI MÔN SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI TÔM HEThực trạng khai thác du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh quảng namTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Tết cổ truyền của người việt trong kinh doanh du lịchThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàPhân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở khách sạn bình minhPhát triển sản phẩm du lịch kết hợp team building của công ty TNHH thương mại du lịch văn hóaQuy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình giai đoạn 2010 2020Quy trình sản xuất bánh mìĐồ án hệ thống sấy thùng quay sấy cà phêBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ kĩ thuật nhiệt lạnh điều hòa không khí
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập