GA sinh 8 ca nam sinh học 8 vũ văn chinh

GA sinh học 8 cả năm

GA sinh học 8 cả năm
... Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 Hoạt động dạy ghép gan, tách trẻ sinh đôi ? Vậy ý nghĩa việc học môn? Hoạt động học Cá nhân hs trả lời: Học môn giúp ta * Biết cách ... Bình Thịnh Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 Hoạt động dạy Hoạt động học H/s ghi nhớ kiến thức * Hoạt động Thành phần hoá học TB Mục tiêu: Học sinh nắm đợc thành phần hoá học TB chất vô chất ... Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 Ngày 28 tháng năm 2007 Tiết 1: I Mục tiêu: HS thấy rõ đợc mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa môn học Xác định đợc vị trí ngời tự nhiên,...
 • 207
 • 262
 • 0

GA Sinh học 8 cả năm

GA Sinh học 8 cả năm
... ngời vệ sinh có liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3: Phơng pháp học tập môn thể ngời vệ sinh Giáo án sinh Mục tiêu: HS đợc phơng pháp đặc thù môn học qua ... ngời vệ sinh Mục tiêu: HS đợc nhiệm vụ môn học, đề biện pháp bảo vệ thể, mối liên quan môn học với khoa học khác Hoạt động GV - Yêu cầu HS đọc SGK mục II để trả lời : - Học môn thể ngời vệ sinh ... ? Lợi ích việc học môn Cơ thể ngời sinh vật Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu 1, SGK - Kẻ bảng vào - Ôn lại hệ quan động vật thuộc lớp thú Tiết Ngày soạn: Ngày dạy: Giáo án sinh Chơng I Khái...
 • 224
 • 101
 • 0

GA sinh hoc 8 Hoàn chỉnh

GA sinh hoc 8 Hoàn chỉnh
... lam kính nhỏ dung dịch sinh lí bọt khí 0,65% NaCl Đậy la men nhỏ A xít A xê tic GV: Yêu cầu nhóm Các nhóm điều chỉnh kính Đại diện nhóm quan điều chỉnh kính iển vi sát điều chỉnh cho rõ Các nhóm ... bụng có vân ngang -TB gồm nhiều tơ có loại cơ: +Tơ dầy : có mấu sinh chất +Cơ tơ mỏng trơn Nhấn mạnh: vân ngang Cơ tơ dày tơ mỏng xếp xen kẻ theo chiều dọc có đơn vị cấu trúc vân ngang vân sáng ... HĐ2: Nhiệm vụ môn thể ngời vệ sinh -Cho HS nghiên cứu thông tin N/C thông tin thảo luận nhóm SGK để thảo luận Đại diện vài nhóm lên trình bầy nhóm khác bổ sung cho hoàn chỉnh KL:Cung cấp kiến thức...
 • 59
 • 211
 • 0

GA Sinh học 8

GA Sinh học 8
... ta ………… 4/Hoạt độngdạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu phần xương I)CÁC THÀNH PHẦN _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại _ học sinh quan sát hình 7.1 ... dựng đảm bảo độ bền vững Gi¸o viªn HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI - Học sinh đọc thông tin I)CẤU TẠO CỦA XƯƠNG  / 28 /sgk 1) Cấu tạo chức xương - Học sinh thảo luận dài : theo nhóm : xương hình ... : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt II) PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN : : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải _ Tranh 8. 1 ,8. 2 ,8. 3 ,8. 4 / 29 –...
 • 161
 • 172
 • 0

GA sinh học cả năm

GA sinh học cả năm
... nghĩa di truyền học TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung 3p -Gv giới thiệu cho học -Hs quan sát hình, rút -Trong tế bào sinh sinh quan sát hình 8.1 -> nhận xét tính trạng trưỡng ... TRA GIŨA KÌ I I Mục tiêu: Nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức học sinh sau chương đầu học kì I cần đạt được: • -Cho học sinh nhận biết chế trình giảm phân, chất gen, vai trò chủ ỵêú, tính ... hoàn thành phiếu học tập Hạt động học sinh -Hs quan sát hình, lưu ý đoạn có mũi tên ngắn -Thaỉo luận nhóm thống ý kiến -> điền vào phiếu học tập 6p -1 hs lên bảng điền vào phiếu học tập, nhóm khác...
 • 86
 • 185
 • 0

GA sinh học 8 2010- 2011

GA sinh học 8 2010- 2011
... hỡnh 3- Thỏi Giỏo dc ý thc v sinh v bo v c th II/ CHUN B - Tranh phúng to hỡnh 58. 1, 58. 2, 58. 3 - Phụ tụ bng 58. 1, 58. 2 III/ TIN TRèNH CC HOT NG DY V HC 1- n nh t chc 2- Kim tra bi c - Trỡnh by ... KINH SINH DNG - GV yờu cu HS nghiờn - HS t thu nhn thụng tin - H thn kinh sinh dng: cu thụng tin quan sỏt -> nờu c gm phn +Trung ng hỡnh 48. 3 trung ng v phn ngoi + Ngoi biờn: + H thn kinh sinh ... b sung giao cm - GV gi HS c bng 48. 1 Hot ng CHC NNG CA H THN KINH SINH DNG - GV yờu cu HS quan sỏt - HS t thu nhn v x lý hỡnh 48. 3, c k ni dung thụng tin bng 48. 2 -> tho lun - Tho lun nhúm thng...
 • 58
 • 207
 • 0

GA SINH HOC 8 KI II

GA SINH HOC 8 KI II
... án: Sinh học Giáo viên: Mai Thò Minh Phương Tháng 10 Năm học 20 08 -2009 THCS Giáo án: Sinh học Giáo viên: Mai Thò Minh Phương Tháng 10 Năm học 20 08 -2009 THCS Giáo án: Sinh học Năm học 20 08 -2009 ... vệ sinh thể II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - GV: giới thiệu tài liệu liên quan đến môn - HS: sách, học III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG n đònh Ki m tra cũ: không Bài GV: Giới thiệu sơ qua môn thể người vệ sinh ... Rèn kỹ quan sát kênh hình, thông tin nắm bắt ki n thức - Kỹ hoạt động nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Tranh hình SGK III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG n đònh Ki m tra cũ: Thu báo cáo thực hành trước Bài Mở...
 • 133
 • 246
 • 0

ga sinh hoc 8 ki 2

ga sinh hoc 8 ki 2
... L G 31,6 304 ,8 13 Năng lợng 1376 Giáo án sinh học - 20 09- 20 10 - Phạm Thị AnhMinh THCS Việt Tiến Cá chép 100 40 60 9,6 2, 16 57,6 Tổng cộng 79 ,8 33, 78 391,7 22 95,7 - Từ bảng 37 .2 hoàn thành , ... Giáo án sinh học - 20 09- 20 10 - Phạm Thị AnhMinh THCS Việt Tiến Hoạt động 2: cấu tạo hệ thần kinh sinh dỡng Hoạt động dạy - Yêu cầu HS quan sát H 48. 3, đọc SGK - Nêu cấu tạo hệ thần kinh sinh dỡng? ... khiển quan sinh dỡng quan sinh sản + Là hoạt động ý thức IV Ki m tra đánh giá Hoàn thành sơ đồ: Tủy sống Hệ thần kinh Bộ phận ngoại biên Hạch thần kinh 33 Giáo án sinh học - 20 09- 20 10 - Phạm...
 • 102
 • 160
 • 0

GA sinh học 8 T Chí

GA sinh học 8 T Chí
... t tim đến TB t TB trở tim - Vòng tuần hoàn nhỏ : T t m HS t r t k t th t phải  phổi  TNT GV: Đánh giá kế `t luận - Vòng tuần hoàn lớn : TTT nhóm, bổ sung kiến quan TNP thức c/ Tiểu k t ... xuyên có thực t  trao TDTT vừa sức đẫn t i : t c dụng đến đổi nhóm thống + T ng thể t ch (cơ ph t hệ thể ? câu trả lời triển) + T ng lực co ho t - Hãy liên hệ thân Em HS liên hệ thực động tuần ... bi t 2/ Dặn dò : - Xem lại học - Chuẩn bò SGK Ôn t p lại cấu t o TBTV Trương Văn Chí Trường THCS Thiện Trung NS : ND : Giáo Án Sinh Học BÀI : T BÀO TUẦN : TI T : I MỤC TIÊU : - HS phải nắm thành...
 • 182
 • 133
 • 0

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm tuyến trùng nốt sưng trên chua và biện pháp phòng trừ sinh họcvụ xuân 2010 tại hà nội

Nghiên cứu tính chống chịu bệnh hỗn hợp nấm  tuyến trùng nốt sưng trên cà chua và biện pháp phòng trừ sinh học ở vụ xuân 2010 tại hà nội
... p N i, dư i s hư ng d n c a PGS.TS Ngô Th Xuyên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u tính ch ng ch u b nh h n h p n m-tuy n trùng n t sưng chua bi n pháp phòng tr sinh h c v xuân 2010 ... b t d ng u trùng khác n trùng trư ng thành Ngoài ra, n m ký sinh tr ng, n trùng c a loài n trùng n t sưng n trùng bào nang Bi n pháp s d ng n trùng ăn th t, n trùng sinh ñã ñư c nghiên c u ... kê sinh h c c a IRRISTAT, EXCEL Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 35 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 Thành ph n b nh h i chua t i N i v xuân 2010 Cây cà...
 • 114
 • 620
 • 0

đề kiểm tra cả năm hoá học 8

đề kiểm tra cả năm hoá học 8
... Thng.KrụngPk.kLk III Đề kiểm tra học học kì Mục tiêu: Kiểm tra việc nắm kiến thức, kĩ chơng 1, 2,3 về: - Một số khái niệm hoá học mở đầu - Một số kĩ năng: sử dụng ngôn ngữ hoá học, quan sát thí ... (1 điểm) (1,5 điểm) học kì II Mục tiêu: Kiểm tra để đánh giá việc nắm kiến thức kĩ toàn chơng trình Hoá học 8, tập trung chủ yếu chơng 4,5,6 - Một số tính chất hoá học oxi, không khí, hiđro, ... khử H2, C, Al chất nhận oxi (2 điểm) Biờn son:Nguyn Ngc Thng.KrụngPk.kLk II Đề kiểm tra 15 phút Đề 1( chơng 3, Hoá học 8) Câu1( điểm) Hãy khoanh tròn chữ A B, C, D đứng trớc câu trả lời Thể tích...
 • 54
 • 989
 • 17

BÀI TẬP TIẾNG ANH CẢ NĂM HAY HỌC SINH GIỎI

BÀI TẬP TIẾNG ANH CẢ NĂM HAY HỌC SINH GIỎI
... E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG Miss Trinh is singer She is small .thin She .long black hair and .oval face ... because it is a big and happy meal of the day Her family go out for dinner once a month E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG How many meals does Lan have a day ? What does she usually have for breakfast ? ... thirsty what like hungry Ba : How you feel ? Mai : I’m hot and I am is some ) E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG Ba : would you like ? Mai : I’d orange juice What about you ? Which sports...
 • 30
 • 97
 • 0

GA sinh hoc 12 - nang cao phần 5

GA sinh hoc 12 - nang cao phần 5
... phiếu học tập: AA Aa aa hoàn thành phiếu AA Aa aa P 100% P 100% I1 25% 50 % 25% I1 I2 37 ,5% 25% 37 ,5% I2 I3 43, 75% 12, 5% 43, 75% In In Nêu công thức tổng quát? n ữ ữ ữ ữ ữ n ữ n ... chức: Kiểm tra sĩ số 12A1 12A2 12A3 78 Giáo án sinh học 12 nâng cao Gv: Đoàn Thanh Tùng Kiểm tra cũ: Làm tập 4, 5, sgk Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: - Nhóm 1+2: - Nêu khái niệm di ... vật * Thành tựu: - Sản xuất chất bột-đờng - Sản xuất prôtêin trị liệu - Sản xuất kháng thể - Sản xuất chất dẻo * Ưu điểm: - Rút ngắn thời gian tạo giống - Thu đợc nhiều thành quả: 120 0 giống đợc...
 • 27
 • 578
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp chiếu giải bài toán cân bằng hai cấpQuản lý phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số huyện võ nhaiAn ninh thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh thái nguyênTính kì dị chung của một số hệ ẩn của phương trình vi phân câp 1 trên mặt phẳngĐánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lí 10 THPTBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Status of training program management of part time courses of TUAF basis for management regulation policiesNghiên cứu thu hồi amoni và photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc struviteNghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh quảng ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tửNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiCustomer emotion recognition through facial expressionLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpCÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2005Nghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường Vũcô đặc cam loại màng chính thứcNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện Tửtài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NET
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập