ESTE TRONG DT DH CD

ESTE TRONG DT DH CD

ESTE TRONG DT DH CD
... thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol ... 0,11 gam este X ( tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C D.4 28 (B_2011): Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng este hoá ... - gam axit axetic, thu a gam este Biết hiệu suất phản ứng este hóa hai ancol 60% Giá trị a A 15,48 B 25,79 C 24,80 D 14,88 Câu 31 (cd -12): Hóa hoàn toàn 4,4 gam este X mạch hở, thu thể tích thể...
 • 8
 • 73
 • 0

câu hỏi và bài toán este trong đề thi CĐ&DH 209

câu hỏi và bài toán este trong đề thi CĐ&DH 209
... CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2009 ...
 • 2
 • 181
 • 1

VĐ Cực trị và các bài toán trong đề ĐH&CĐ

VĐ Cực trị và các bài toán trong đề ĐH&CĐ
... có cực trị thuộc góc (II) cực trị thuộc góc (IV) mặt phẳng toạ độ BT25 Tìm m để : y = x (m + 1) x + 4m 4m x m +1 có cực trị thuộc góc (I) cực trị thuộc góc (III) mặt phẳng toạ độ 7)- Cực trị ... x +1 Tìm m để hàm số có cực trị Tìm quỹ tích điểm cực trị (Cm) BT10 (ĐH Thuỷ Sản TPHCM 1999) Cho hàm số (Cm) : y= x mx 2m x Tìm m để hàm số có cực trị CMR điểm cực trị (Cm) nằm Parabol cố ... hàm số sau có cực tiểu mà cực đại y= x mx + BT5 (ĐH Kiến trúc 1999) Tìm m để f ( x) = mx + (m 1) x + (1 2m) có đung cực trị 6)- Cực trị hàm Phân thức bậc / bậc 6.1-Sự tồn cực trị- đờng thẳng...
 • 16
 • 185
 • 0

BT dt&mp trong cac ki thi DH-CD

BT dt&mp trong cac ki thi DH-CD
... phân giác CD nằm d2 Bài 39/ Trong khơng gian Oxyz, cho điểm M(2;0;0) N(0;1;0) Tìm phương trình mặt phẳng (P) qua MN hợp với mặt phẳng (Q):x+y+z+1=0 góc 600 Bài 40/ Trong khơng gian Oxyz cho đường ... với mặt phẳng (ABC) mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC tiếp xúc với mặt phẳng (P): x+y+4=0 Bài 38 / Trong khơng gian Oxyz, cho đường thẳng d1 : x −1 y − z − x y −3 z −2 = = = d : = điểm A(0;1;3) 1 ... điểm đường thẳng AB mp(P) b Tìm điểm (P) điểm M cho : MA + MB2 nhỏ ( Đề dự bò KB 2007) Bài 37/ Trong khơng gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1;1;2); B(4;1;2); C(1;4;2) 1) Chứng minh tam giác ABC...
 • 4
 • 164
 • 0

BÀI TẬP ESTE VÀ LIPIT TRONG ĐỀ THI ĐH - (VĐ6)

BÀI TẬP ESTE VÀ LIPIT TRONG ĐỀ THI ĐH - CĐ (VĐ6)
... Công thức cấu tạo X A CH2=CH-CH2-COO-CH3 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 C CH3-COO-CH=CH-CH3 D CH3-CH2-COO-CH=CH2 Câu 39: (C -0 8) Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung ... phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 41: (C -0 8) Chất hữu X có công thức phân tử C 4H6O4 tác ... axetat Câu 31: (C -0 7) Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) polime điều chế phản ứng trùng hợp A C2H5COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-C2H5 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 32: (C -0 7) Cho chất...
 • 4
 • 1,174
 • 68

Gián án BT este trong đề thi TS ĐH -

Gián án BT este trong đề thi TS ĐH - CĐ
... thức ba muối là: a CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa b CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa c HCOONa, CH C-COONa CH3-CH2-COONa d CH2=CH-COONa, HCOONa CH C-COONa (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu ... 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là. a CH2=CH-CH2-COOCH3 b CH2=CH- COO-CH2-CH3 c CH2-CH3-COO-CH=CH2 d CH3-COO-CH=CH-CH3 (Trích đề thi cao đẳng khối A 2008) Câu 20: Chất hữu X có công ... Công thức cấu tạo thu gọn X a CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 b CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 c CH3OOC-CH2-COO-C3H7 d CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 19: Este đơn chức X có tỉ khối so với...
 • 4
 • 145
 • 0

este trong đề thi ĐH 2007-2011

este trong đề thi ĐH CĐ 2007-2011
... rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A este rượu B axit este C axit rượu D hai este Câu 33: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với ... Cho toàn X tác dụng hết với Na thu 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Hai chất hữu A este axit B este ancol C hai axit D hai este Câu 54: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng ... gam NaOH Giá trị a A 0,150 B 0,280 C 0,075 D 0,200 Câu 10: Este X tạo thành từ etylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho...
 • 8
 • 144
 • 0

Một số bài este trong đề đh

Một số bài este trong đề cđ đh
... cháy hoàn toàn este no đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 tham gia phản ứng Tên gọi este A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D n-propyl axetat Câu 9: (Đại học khối A-2008) Este X có đặc ... thành CO2 H2O có số mol - Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử C nửa số nguyên tử bon X) Phát biểu sau không A chất X thuộc este no đơn chức ... làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tácdụ ng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 14: (Đại học khối B-2007) X este no đơn chức có tỉ khối CH4 5 Nếu đem đun 2 gam este X với dung dịch NaOH...
 • 9
 • 422
 • 0

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009
... kinh t - xó hi Bc, gii phúng hon ton Nam (1973-1975) - Cuc u tranh chng bỡnh nh - ln chim, to th v lc tin ti gii phúng hon ton Nam - Ch trng, k hoch gii phúng hon ton Nam - Din bin, kt qu, ca cuc ... Hon cnh lch s, nhng ch trng ln v nhng phong tro u tranh tiờu biu thi kỡ 1936-1939 - í ngha lch s v bi hc kinh nghim ca phong tro dõn ch 1936-1939 18 Phong tro gii phúng dõn tc 1939-1945 - S chuyn ... ca phong tro ng (1959-1960) 25 Xõy dng ch ngha xó hi Bc, chin u chng chin lc "Chin tranh c bit" ca quc M Nam (1961-1965) - Ni dung i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9/1960) - m mu v th on...
 • 2
 • 119
 • 0

VĐ tiếp tuyến và các bài toán trong thi đề ĐH&CĐ

VĐ tiếp tuyến và các bài toán trong thi đề ĐH&CĐ
... phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với y= 6x-4 2) Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với 3)Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến tạo ... x = k = th vo (*) ta c phng trỡnh tip tuyn: y=-4 III Các toán Tiếp tuyến TRONG CC THI 1)- tiếp tuyến đa thức bậc ba Dạng Phơng trình tiếp tuyến điểm thuộc đồ thị BT1 (ĐHQG TPHCM 1996) Cho (Cm) ... phơng trình tiếp tuyến (C) biết 1) Tiếp tuyến song song với đờng thẳng y= x +1 2) Tiếp tuyến vuông góc với đờng thẳng y = x 3) Tiếp tuyến tạo với đờng thẳng y= -2x góc 450 4) Tiếp tuyến tạo với...
 • 17
 • 302
 • 5

VĐ Tiếp tuyến và các bài toán trong đề thi ĐH&CĐ

VĐ Tiếp tuyến và các bài toán trong đề thi ĐH&CĐ
... phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với y= 6x-4 2) Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với 3)Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến tạo ... x = k = th vo (*) ta c phng trỡnh tip tuyn: y=-4 III Các toán Tiếp tuyến TRONG CC THI 1)- tiếp tuyến đa thức bậc ba Dạng Phơng trình tiếp tuyến điểm thuộc đồ thị BT1 (ĐHQG TPHCM 1996) Cho (Cm) ... phơng trình tiếp tuyến (C) biết 1) Tiếp tuyến song song với đờng thẳng y= x +1 2) Tiếp tuyến vuông góc với đờng thẳng y = x 3) Tiếp tuyến tạo với đờng thẳng y= -2x góc 450 4) Tiếp tuyến tạo với...
 • 17
 • 437
 • 7

BT CACBOHIDRAT TRONG DE THI DH - CD 2007 - 2010 (VĐ 7)

BT CACBOHIDRAT TRONG DE THI DH - CD 2007 - 2010 (VĐ 7)
... (10-A) Một phân tử saccarozơ có A gốc β-glucozơ gốc β-fructozơ B gốc β-glucozơ gốc α-fructozơ C hai gốc α-glucozơ D gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ Câu 27: (10-A) Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên ... đầu Giá trị m A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 Câu 22: (09-A) Cacbohiđrat thi t phải chứa nhóm chức A ancol B xeton C amin D anđehit Câu 23: (09-A) Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: ... 5,0 kg D 4,5 kg Câu 19: (08-B) Cho chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 20: (08-B) Cho dãy chất: C2H2, HCHO,...
 • 2
 • 365
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanTăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI tại tỉnh Hưng YênRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013giai toan olimpic lop 4Khảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpTƯ DUY NGHỆ THUẬT của MA văn KHÁNG TRONG TIỂU THUYẾT ĐỒNG bạc TRẮNG HOA xòe và mùa lá RỤNG TRONG vườnlý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109HÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnNHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOXÂY DỰNG và HƯỚNG dẫn HOẠT ĐỘNG GIẢI bài tập TRONG dạy học CHƯƠNG ĐỘNG lực học CHẤT điểm vật lí 10 NHẰM bối DƯỠNG NĂNG lực GIẢI QUYẾT vấn đề THỰC TIỄN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập