ESTE TRONG DT DH CD

ESTE TRONG DT DH CD

ESTE TRONG DT DH CD
... thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol ... 0,11 gam este X ( tạo nên từ axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức) thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Số este đồng phân X là: A B C D.4 28 (B_2011): Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng este hoá ... - gam axit axetic, thu a gam este Biết hiệu suất phản ứng este hóa hai ancol 60% Giá trị a A 15,48 B 25,79 C 24,80 D 14,88 Câu 31 (cd -12): Hóa hoàn toàn 4,4 gam este X mạch hở, thu thể tích thể...
 • 8
 • 83
 • 0

câu hỏi và bài toán este trong đề thi CĐ&DH 209

câu hỏi và bài toán este trong đề thi CĐ&DH 209
... CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2009 ...
 • 2
 • 190
 • 1

VĐ Cực trị và các bài toán trong đề ĐH&CĐ

VĐ Cực trị và các bài toán trong đề ĐH&CĐ
... có cực trị thuộc góc (II) cực trị thuộc góc (IV) mặt phẳng toạ độ BT25 Tìm m để : y = x (m + 1) x + 4m 4m x m +1 có cực trị thuộc góc (I) cực trị thuộc góc (III) mặt phẳng toạ độ 7)- Cực trị ... x +1 Tìm m để hàm số có cực trị Tìm quỹ tích điểm cực trị (Cm) BT10 (ĐH Thuỷ Sản TPHCM 1999) Cho hàm số (Cm) : y= x mx 2m x Tìm m để hàm số có cực trị CMR điểm cực trị (Cm) nằm Parabol cố ... hàm số sau có cực tiểu mà cực đại y= x mx + BT5 (ĐH Kiến trúc 1999) Tìm m để f ( x) = mx + (m 1) x + (1 2m) có đung cực trị 6)- Cực trị hàm Phân thức bậc / bậc 6.1-Sự tồn cực trị- đờng thẳng...
 • 16
 • 191
 • 0

BT dt&mp trong cac ki thi DH-CD

BT dt&mp trong cac ki thi DH-CD
... phân giác CD nằm d2 Bài 39/ Trong khơng gian Oxyz, cho điểm M(2;0;0) N(0;1;0) Tìm phương trình mặt phẳng (P) qua MN hợp với mặt phẳng (Q):x+y+z+1=0 góc 600 Bài 40/ Trong khơng gian Oxyz cho đường ... với mặt phẳng (ABC) mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC tiếp xúc với mặt phẳng (P): x+y+4=0 Bài 38 / Trong khơng gian Oxyz, cho đường thẳng d1 : x −1 y − z − x y −3 z −2 = = = d : = điểm A(0;1;3) 1 ... điểm đường thẳng AB mp(P) b Tìm điểm (P) điểm M cho : MA + MB2 nhỏ ( Đề dự bò KB 2007) Bài 37/ Trong khơng gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1;1;2); B(4;1;2); C(1;4;2) 1) Chứng minh tam giác ABC...
 • 4
 • 171
 • 0

BÀI TẬP ESTE VÀ LIPIT TRONG ĐỀ THI ĐH - (VĐ6)

BÀI TẬP ESTE VÀ LIPIT TRONG ĐỀ THI ĐH - CĐ (VĐ6)
... Công thức cấu tạo X A CH2=CH-CH2-COO-CH3 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 C CH3-COO-CH=CH-CH3 D CH3-CH2-COO-CH=CH2 Câu 39: (C -0 8) Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 CH3COOCH3 dung ... phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 41: (C -0 8) Chất hữu X có công thức phân tử C 4H6O4 tác ... axetat Câu 31: (C -0 7) Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) polime điều chế phản ứng trùng hợp A C2H5COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-C2H5 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 32: (C -0 7) Cho chất...
 • 4
 • 1,199
 • 68

Gián án BT este trong đề thi TS ĐH -

Gián án BT este trong đề thi TS ĐH - CĐ
... thức ba muối là: a CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa b CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa c HCOONa, CH C-COONa CH3-CH2-COONa d CH2=CH-COONa, HCOONa CH C-COONa (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu ... 28 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X là. a CH2=CH-CH2-COOCH3 b CH2=CH- COO-CH2-CH3 c CH2-CH3-COO-CH=CH2 d CH3-COO-CH=CH-CH3 (Trích đề thi cao đẳng khối A 2008) Câu 20: Chất hữu X có công ... Công thức cấu tạo thu gọn X a CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 b CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 c CH3OOC-CH2-COO-C3H7 d CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 19: Este đơn chức X có tỉ khối so với...
 • 4
 • 149
 • 0

este trong đề thi ĐH 2007-2011

este trong đề thi ĐH CĐ 2007-2011
... rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A este rượu B axit este C axit rượu D hai este Câu 33: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 20 gam X tác dụng với ... Cho toàn X tác dụng hết với Na thu 3,36 lít khí H2 (ở đktc) Hai chất hữu A este axit B este ancol C hai axit D hai este Câu 54: Hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C3H6O2 Cả X Y tác dụng ... gam NaOH Giá trị a A 0,150 B 0,280 C 0,075 D 0,200 Câu 10: Este X tạo thành từ etylen glicol hai axit cacboxylic đơn chức Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều số nguyên tử oxi Khi cho...
 • 8
 • 147
 • 0

Một số bài este trong đề đh

Một số bài este trong đề cđ đh
... cháy hoàn toàn este no đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 tham gia phản ứng Tên gọi este A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D n-propyl axetat Câu 9: (Đại học khối A-2008) Este X có đặc ... thành CO2 H2O có số mol - Thuỷ phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số nguyên tử C nửa số nguyên tử bon X) Phát biểu sau không A chất X thuộc este no đơn chức ... làm chuyển màu quỳ tím ẩm Số chất tácdụ ng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa A B C D Câu 14: (Đại học khối B-2007) X este no đơn chức có tỉ khối CH4 5 Nếu đem đun 2 gam este X với dung dịch NaOH...
 • 9
 • 437
 • 0

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009

Trong tam on thi DH-CD mon lich su 2009
... kinh t - xó hi Bc, gii phúng hon ton Nam (1973-1975) - Cuc u tranh chng bỡnh nh - ln chim, to th v lc tin ti gii phúng hon ton Nam - Ch trng, k hoch gii phúng hon ton Nam - Din bin, kt qu, ca cuc ... Hon cnh lch s, nhng ch trng ln v nhng phong tro u tranh tiờu biu thi kỡ 1936-1939 - í ngha lch s v bi hc kinh nghim ca phong tro dõn ch 1936-1939 18 Phong tro gii phúng dõn tc 1939-1945 - S chuyn ... ca phong tro ng (1959-1960) 25 Xõy dng ch ngha xó hi Bc, chin u chng chin lc "Chin tranh c bit" ca quc M Nam (1961-1965) - Ni dung i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9/1960) - m mu v th on...
 • 2
 • 125
 • 0

VĐ tiếp tuyến và các bài toán trong thi đề ĐH&CĐ

VĐ tiếp tuyến và các bài toán trong thi đề ĐH&CĐ
... phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với y= 6x-4 2) Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với 3)Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến tạo ... x = k = th vo (*) ta c phng trỡnh tip tuyn: y=-4 III Các toán Tiếp tuyến TRONG CC THI 1)- tiếp tuyến đa thức bậc ba Dạng Phơng trình tiếp tuyến điểm thuộc đồ thị BT1 (ĐHQG TPHCM 1996) Cho (Cm) ... phơng trình tiếp tuyến (C) biết 1) Tiếp tuyến song song với đờng thẳng y= x +1 2) Tiếp tuyến vuông góc với đờng thẳng y = x 3) Tiếp tuyến tạo với đờng thẳng y= -2x góc 450 4) Tiếp tuyến tạo với...
 • 17
 • 309
 • 5

VĐ Tiếp tuyến và các bài toán trong đề thi ĐH&CĐ

VĐ Tiếp tuyến và các bài toán trong đề thi ĐH&CĐ
... phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với y= 6x-4 2) Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến vuông góc với 3)Viết phơng trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến tạo ... x = k = th vo (*) ta c phng trỡnh tip tuyn: y=-4 III Các toán Tiếp tuyến TRONG CC THI 1)- tiếp tuyến đa thức bậc ba Dạng Phơng trình tiếp tuyến điểm thuộc đồ thị BT1 (ĐHQG TPHCM 1996) Cho (Cm) ... phơng trình tiếp tuyến (C) biết 1) Tiếp tuyến song song với đờng thẳng y= x +1 2) Tiếp tuyến vuông góc với đờng thẳng y = x 3) Tiếp tuyến tạo với đờng thẳng y= -2x góc 450 4) Tiếp tuyến tạo với...
 • 17
 • 458
 • 7

BT CACBOHIDRAT TRONG DE THI DH - CD 2007 - 2010 (VĐ 7)

BT CACBOHIDRAT TRONG DE THI DH - CD 2007 - 2010 (VĐ 7)
... (10-A) Một phân tử saccarozơ có A gốc β-glucozơ gốc β-fructozơ B gốc β-glucozơ gốc α-fructozơ C hai gốc α-glucozơ D gốc α-glucozơ gốc β-fructozơ Câu 27: (10-A) Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên ... đầu Giá trị m A 20,0 B 30,0 C 13,5 D 15,0 Câu 22: (09-A) Cacbohiđrat thi t phải chứa nhóm chức A ancol B xeton C amin D anđehit Câu 23: (09-A) Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc là: ... 5,0 kg D 4,5 kg Câu 19: (08-B) Cho chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH)2 A B C D Câu 20: (08-B) Cho dãy chất: C2H2, HCHO,...
 • 2
 • 370
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thịDạy và học tập viết ở tiểu học trần mạnh hưởngPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, nhiễm các týp Helicobacter pylori trong viêm teo niêm mạc dạ dàyĐánh giá kết quả rửa tay nhanh bằng cồn ManugelĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1Đánh giá kiến thức thái độ và tỉ lệ tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế tại khoa ngoại và khoa nội BVĐK Đống Đa - HN trước và sau can thiệp nhằm tăng cường vệ sinh bàn tay 2010 - 2011CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCinfinitive or gerundĐề tài Các yếu tố quyết định đến phân cấp chi tiêu, dẫn chứng từ Trung Quốcphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTO
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập