15858 read tick 6

read - unit 6

read - unit 6
... 20 36 37 38 39 46 47 48 49 57 58 59 26 27 28 29 60 13 14 15 31 41 51 12 21 10 16 17 18 19 11 56 2) water pollution 5) deforestation b) e) 3) spraying pesticides 6) dynamite fishing c) f) Unit ... Period 39 Read Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard, ... thông tục ) Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard,...
 • 14
 • 268
 • 0

UNIT 6: Getting started + Listen and Read

UNIT 6: Getting started + Listen and Read
... f) Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully,...
 • 13
 • 1,622
 • 12

Unit 6 - Listen and read

Unit 6 - Listen and read
... Jones d) give out the bags Mrs Smith e) check the sand Mr Brown f) walk along the shore 1-f 2-e 3-b 4-a 5-c 6- d Model structure • If + S + V (present simple) , S + will / shall + V (inf) • If they ... 1- Mr Brown is the speaker 2- They are the volunteer conservationists 3- they are on the beach 4- They are going to clean the beach 5- If they work hard today, they will make the beach clean and ... pollution dynamite fishing water pollution spraying pesticides 2/Pre Qs - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Match the names in...
 • 8
 • 307
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 785
 • 1

unit 6- READ

unit 6- READ
...
 • 15
 • 215
 • 0

English 8-UNIT 6 READ

English 8-UNIT 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... hợp MATCHING 1- scout (n): 2- build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8-voluntary ( adj ) : coeducational (adj): ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 1,071
 • 6

English 8 Unit 6 READ

English 8 Unit 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8- voluntary ( adj ) : coeducational (adj): 9- h/Giỏo dc hn hp b/Tỡnh ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 6,772
 • 16

UNIT 6 READ

UNIT 6 READ
... state Educational of pupils of both sexs together Thursday, november 25th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ II) Vocabulary: + Encourage(v): + Citizenship(n): + Coeducational(adj): + Voluntary(adj) ... American businessman, William Boyce It started in 1910 Tuesday, november 27th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ • Home work: • Write the summary again • Do the home work ... Scouting Association have now? 5) Is it the largest Voluntary Youth Organization in the world? 6) Are you happy to join the BSA? Member of BSA In 1907 in England In 1907, characters Good citizenship...
 • 22
 • 179
 • 0

unit 6.listen and read

unit 6.listen and read
... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction II Whilereading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction: II Whilereading 1.Reading and Checking ... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary Open prediction II Whilereading 1.Reading and Checking Matching Lucky numbers III Post-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary ... *** CONGRATULATIONs! Unit Six: Period 37 Lesson One: Getting started Listen and read Getting started Listen and read I Pre-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary:...
 • 36
 • 198
 • 0

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9
... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... hard And, if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again OK Now, let’s get started. ” Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully,...
 • 12
 • 4,951
 • 24

Unit 6 : Getting Started+ listen and read

Unit 6 : Getting Started+ listen and read
... clean and beautiful again Doan thuy anh • • • • http:// station.sony.com/jeopardy http://www.teenadvice.org http://www Learn2.com http://www.classroom.com • http://www.oscar.com • http://www.bbc.co.uk ... pesticides 2/Pre Qs -Listen and read - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Doan thuy anh Listen and answer the Qs • Listen to it Carefully ... Use: Is the material usable as it is, or does it need adapting? • Conclusin: How would I evaluate the Doan thuy anh material overall, and would I recommend it Listen to the Dialogue • Try to listen...
 • 15
 • 237
 • 2

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT
... destroy (v) - Slap the board - Read the statements and guess which is true, which is false - Some students predict 129 English Tröôøng THCS Bình Taân 12’ While- reading: - Asks the students to read ... e These activities aim to - Read the story silently, check the prediction and then correct the false statements 130 English Tröôøng THCS Bình Taân 6 Post- reading: - Asks the students to work ... you want to know more about the Youth Union? - Leads to the new lesson: + Today we are going to read about the Youth Union 10’ Period 33 Pre- reading: - Introduces the new words: + encourage (v)...
 • 5
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Khảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)Vở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họpKỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng chuyên đề 19 Phong cách lãnh đạo Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng đường lối phát triển giáo dục Việt Nam Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcLý lịch Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC Đề tài HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Giai toan co loi vanCâu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayHỗ trợ tiếng Việt cho TEXCâu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông cực hayAN ECONOMY FOR THE 99%Vật lí trong hoá học sinh học và địa lý
Đăng ký
Đăng nhập