15858 read tick 6

read - unit 6

read - unit 6
... 20 36 37 38 39 46 47 48 49 57 58 59 26 27 28 29 60 13 14 15 31 41 51 12 21 10 16 17 18 19 11 56 2) water pollution 5) deforestation b) e) 3) spraying pesticides 6) dynamite fishing c) f) Unit ... Period 39 Read Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard, ... thông tục ) Read this poem about the environment MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on ?” “Well the world will end up like a second-hand junk-yard,...
 • 14
 • 223
 • 0

UNIT 6: Getting started + Listen and Read

UNIT 6: Getting started + Listen and Read
... f) Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully, ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully,...
 • 13
 • 1,460
 • 12

Unit 6 - Listen and read

Unit 6 - Listen and read
... Jones d) give out the bags Mrs Smith e) check the sand Mr Brown f) walk along the shore 1-f 2-e 3-b 4-a 5-c 6- d Model structure • If + S + V (present simple) , S + will / shall + V (inf) • If they ... 1- Mr Brown is the speaker 2- They are the volunteer conservationists 3- they are on the beach 4- They are going to clean the beach 5- If they work hard today, they will make the beach clean and ... pollution dynamite fishing water pollution spraying pesticides 2/Pre Qs - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Match the names in...
 • 8
 • 282
 • 0

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)

Unit 6. The environment Lesson 4 .Read (P51)
... are the people in the poem ? Where are they ? The mother and her son They are in the woods questions a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother ... Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- junk- yard (n) : bãi phế thải Thurday, January 15th 2009 Unit The environment Lesson Read (P51) I/ Vocabulary 1- ... keeping the environment unpolluted? a) According to the mother, what will happen if the pollution goes on? b) Who does the mother think pollute the environment? c) What will happen to the boy...
 • 29
 • 656
 • 1

unit 6- READ

unit 6- READ
...
 • 15
 • 184
 • 0

English 8-UNIT 6 READ

English 8-UNIT 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... hợp MATCHING 1- scout (n): 2- build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8-voluntary ( adj ) : coeducational (adj): ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 1,019
 • 6

English 8 Unit 6 READ

English 8 Unit 6 READ
... Unit 6: Period 33: 1, What social activities the Y&Y in VietNam often do? 2, Do you know any organizations ... build (v): 3- character (n): 4- encourage (v): 5- citizenship (n) : 6- fitness (n) : a/Khuyn khớch 7- establish( v): g/Khe mnh 8- voluntary ( adj ) : coeducational (adj): 9- h/Giỏo dc hn hp b/Tỡnh ... Over 25 million 5, Is it the largest voluntary Yes, of course Youth Organization in the world? 6, Are you happy to join the BSA? Yes, Im happy to be the member of this organization ...
 • 14
 • 5,610
 • 16

UNIT 6 READ

UNIT 6 READ
... state Educational of pupils of both sexs together Thursday, november 25th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ II) Vocabulary: + Encourage(v): + Citizenship(n): + Coeducational(adj): + Voluntary(adj) ... American businessman, William Boyce It started in 1910 Tuesday, november 27th, 2007 UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB READ • Home work: • Write the summary again • Do the home work ... Scouting Association have now? 5) Is it the largest Voluntary Youth Organization in the world? 6) Are you happy to join the BSA? Member of BSA In 1907 in England In 1907, characters Good citizenship...
 • 22
 • 148
 • 0

unit 6.listen and read

unit 6.listen and read
... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction II Whilereading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary: Open prediction: II Whilereading 1.Reading and Checking ... started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary Open prediction II Whilereading 1.Reading and Checking Matching Lucky numbers III Post-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary ... *** CONGRATULATIONs! Unit Six: Period 37 Lesson One: Getting started Listen and read Getting started Listen and read I Pre-reading Getting started Listen and read I Pre-reading 1.Vocabulary:...
 • 36
 • 167
 • 0

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9

Unit 6- lesson 1(Getting started + Listen and Read) lop9
... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Listen and Read Mr brown is talking to some volunteer conservationists “ I want everyone to listen carefully, ... hard And, if we work hard, we’ll make this beach a clean and beautiful place again OK Now, let’s get started. ” Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started ... Period: 39 Unit 6: THE ENVIRONMENT GETTING STARTED + LISTEN AND READ Getting started Mr brown is talking to some volunteer conservationists Listen and Read “ I want everyone to listen carefully,...
 • 12
 • 3,522
 • 24

Unit 6 : Getting Started+ listen and read

Unit 6 : Getting Started+ listen and read
... clean and beautiful again Doan thuy anh • • • • http:// station.sony.com/jeopardy http://www.teenadvice.org http://www Learn2.com http://www.classroom.com • http://www.oscar.com • http://www.bbc.co.uk ... pesticides 2/Pre Qs -Listen and read - Why the writers of this book show us these pictures? - What people with these environmental problems? Doan thuy anh Listen and answer the Qs • Listen to it Carefully ... Use: Is the material usable as it is, or does it need adapting? • Conclusin: How would I evaluate the Doan thuy anh material overall, and would I recommend it Listen to the Dialogue • Try to listen...
 • 15
 • 213
 • 2

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT

Unit 6 - Tiet 33. Read - BGDDT
... destroy (v) - Slap the board - Read the statements and guess which is true, which is false - Some students predict 129 English Tröôøng THCS Bình Taân 12’ While- reading: - Asks the students to read ... e These activities aim to - Read the story silently, check the prediction and then correct the false statements 130 English Tröôøng THCS Bình Taân 6 Post- reading: - Asks the students to work ... you want to know more about the Youth Union? - Leads to the new lesson: + Today we are going to read about the Youth Union 10’ Period 33 Pre- reading: - Introduces the new words: + encourage (v)...
 • 5
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: PP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnQuản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Quyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSử dụng thông tin đồ họa trên báo in Việt Nam.Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Vi phạm chấm dứt hợp đồng lao động trong pháp luật lao động Việt NamVị thế chính trị của Asean ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nayCHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025Áo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Ðất Ðến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc GiaChuyên Đề Chủ Trương, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn MớiĐề Cương Lịch Sử Thế Giới Hiện ĐạiKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Toán học trong hoạt động thư viện thông tinGiáo trình lịch sử việt nam tập IV từ 1858 đến 1918Chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTruyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một trường diễn ngôn (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Nhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyền
Đăng ký
Đăng nhập