THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VACCIN H5N1 PHÕNG BỆNH CÖM GIA CẦM TẠI THÁI NGUYÊN

Thực trạng chăn nuôi một số đặc điểm dịch tễ

Thực trạng chăn nuôi và một số đặc điểm dịch tễ
... - NGUYỄN THẾ TĨNH THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VACCIN H5N1 PHÕNG BỆNH CÖM GIA CẦM TẠI THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH THÚ Y MÃ SỐ 60.62.50 LUẬN VĂN ... tình hình thực tế địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng chăn nuôi số đặc điểm dịch tễ, khả đáp ứng miễn dịch vacxin ... ngành chăn nuôi gia cầm phổ biến phương thức chăn nuôi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 nuôi nhốt, nuôi bán chăn thả nuôi chăn thả Trong chăn nuôi gà...
 • 116
 • 296
 • 0

Thực trạng chăn nuôi một số đặc điểm dịch tễ, khả năng đáp ứng miễn dịch của vacxin H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm tại Thái Nguyên

Thực trạng chăn nuôi và một số đặc điểm dịch tễ, khả năng đáp ứng miễn dịch của vacxin H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm tại Thái Nguyên
... chống dịch cúm gia cầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng chăn nuôi số đặc điểm dịch tễ, khả đáp ứng miễn dịch vacxin H5N1 phòng bệnh cúm gia cầm Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN THẾ TĨNH THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VACCIN H5N1 PHÕNG BỆNH CÖM GIA CẦM TẠI THÁI NGUYÊN ... gia cầm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch cúm Thái Nguyên - Bổ sung số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm - Xác định tỷ lệ lưu hành virus cúm đàn gia cầm Thái Nguyên - Đánh giá đáp ứng miễn...
 • 116
 • 427
 • 3

Một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản, sinh trưởng của lợn mán nuôi tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình

Một số đặc điểm ngoại hình khả năng sinh sản, sinh trưởng của lợn mán nuôi tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
... m sinh s n c a l n Mỏn 48 4.4.1 c ủi m sinh lý, sinh s n c a l n nỏi B n v Múng Cỏi 48 4.4.2 Kh nng sinh s n c a l n Mỏn 52 4.4.3 Nng su t sinh s n c a l n Mỏn B c theo l a ủ 55 4.5 Kh nng sinh ... ủ t ủ c cỏc ch tiờu sinh s n sau: tu i ủ l a ủ u 388,96 ngy; s s sinh/ 7,33 con; s s sinh s ng/ 6,67 con; t l s sinh s ng 92,98%; kh i l ng s sinh/ con 0,43 kg; kh i l ng s sinh/ 3,03 kg; th i ... [31], thỡ l n MK cú kh nng sinh s n, sinh tr ng v cho th t nh sau: + Sinh s n: l n nỏi cú 12 - 16 vỳ, s con/l a l 11 - 13 con; s l a/nm l 1,8 - 2,1 l a + Sinh tr ng: sinh tr ng t ủ i t 300-330...
 • 86
 • 231
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sing trưởng, sinh sản chất lượng thịt của ngựa bạch tại Trung tâm nghiên cứu PT chăn nuôi miền núi pot

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sing trưởng, sinh sản và chất lượng thịt của ngựa bạch tại Trung tâm nghiên cứu và PT chăn nuôi miền núi pot
... Đặng Đình Hanh - Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình, khả sinh trởng T k t qu trờn chỳng tụi th y r ng: ng a B ch cú kh i l ng v kớch th c nh , tng ng v i ng a mu Vi t Nam Sinh tr ng t i v tng ... Giỏ tr dinh d ng v thnh ph n cỏc axit amin c a th t ng a B ch Đặng Đình Hanh - Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình, khả sinh trởng Ng a B ch sau th t c c t l y m u ph n th t c , l n, mụng, thn, ... 1,190 17 Pronine 1,262 1,216 1,114 0,975 1,142 0,655 0,527 Đặng Đình Hanh - Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình, khả sinh trởng Th t ng a B ch cú 17 axit amin (a.a) Hm l ng cỏc a.a th t mụng...
 • 7
 • 253
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh sản sinh lý, sinh hoá máu của ngựa bạch tại Trung tâm nghiên cứu Phát triển chăn nuôi Miền Núi

Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh sản và sinh lý, sinh hoá máu của ngựa bạch tại Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền Núi
... tâm nghiên cứu v PT chăn nuôi Miền Núi - Thời gian nghiên cứu: Đề t i đợc tiến h nh từ 2000 2005 Nội dung nghiên cứu Theo dõi số đặc điểm ngựa bạch Đặc điểm ngoại hình, số sinh máu, đặc điểm ... ngựa bạch nuôi Trung tâm nghiên cứu v PT chăn nuôi Miền Núi nội dung phơng pháp nghiên cứu Đối tợng, địa điểm v thời gian nghiên cứu - Trên đ n ngựa bạch đợc tuyển chọn từ địa phơng nuôi Trung tâm ... phần axit amin thịt ngựa bạch Phơng pháp nghiên cứu Đặc điểm ngoại hình, đặc điểm sinh ngựa bạch - Đặc điểm ngoại hình, đặc điểm di truyền mầu lông v đặc điểm điển hình lỗ tự nhiên qua đời đợc...
 • 8
 • 105
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khă năng sẳn suất sự thích nghi của bò sữa nuôi tại nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khă năng sẳn suất và sự thích nghi của bò sữa nuôi tại nghệ an
... công việc điều tra nghi n cứu giống sữa đợc nhập từ nơi khác nuôi đất Nghệ An, tiến hành đề tài nghi n cứu số đặc điểm sinh học, khả thích nghi khả sản xuất sữa nuôi Nghệ An" Đề tài đợc triển ... THị NGÂN Phần III Kết nghi n cứu thảo luận 3.1 Nhóm tiêu đặc điểm sinh học Chúng quan sát thu thập số liệu đặc điểm sinh học nhóm sữa nuôi nông hộ địa bàn Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Cữa Lò, TP Vinh ... thụ sữa tơi sản xuất Nghệ An cha có sở chế biến sữa công nghi p, việc tiêu thụ sữa cho hộ chăn nuôi sữa khó khăn, điều ảnh hởng lớn đến phát triển nghành chăn nuôi mẻ 1.4 Một số đặc điểm số...
 • 48
 • 389
 • 1

Thực trạng loãng xương một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai hà nội năm 2012

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai  hà nội năm 2012
... kinh năm độ tuổi 50 -70 tuổi Tam Hưng huyện Thanh Oai - Nội năm 2012 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng loãng xương số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 ... Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội năm 2012 ii) Xác định số yếu tố liên quan đến loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội Nghiên cứu tiến hành theo ... tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai, Nội năm 2012 Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Nội, năm 2012 2.2...
 • 86
 • 830
 • 5

Xác định genotype một số đặc điểm dịch tễ học phân tử của porcine circovirus type 2 (PCV2) ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền bắc việt nam

Xác định genotype và một số đặc điểm dịch tễ học phân tử của porcine circovirus type 2 (PCV2) ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh miền bắc việt nam
... 3 12 35,7 85 1735-1034 23 3 27 ,8 1 723 –1 022 23 3 27 ,8 66 671-357 104 11,9 658-38 20 6 23 ,2 62 565-386 59 6,5 5 52- 205 115 13,3 83 1016-1177 53 6 ,2 1163-1450 95 9,8 không 1611-1530 27 2, 8 1518-1330 62 ... Úc 20 06 Ba Lan 20 09 New Zealand 20 03 Rumani 20 06 Brazil 20 03 Scotland 20 00 Venezuela 20 05 Slovakia 20 09 Argentina 20 00 Tây Ban Nha 1997 Th y ði n 20 02 Th y Sĩ 20 01 Anh 20 01 Châu Á B cM Dương Nam ... ch t h c phân t c a PCV2 Căn c vào k t qu gi i trình t gen, ngư i ta chia PCV2 thành genotype, ký hi u t PCV2a-2e Tuy nhiên, theo Segalés c ng s (20 08), ch có genotype PCV2a, PCV2b PCV2c ñư c...
 • 91
 • 255
 • 1

Thực trạng loãng xương một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50-70 tuổi tại xã Tam Hưng huyện Thanh Oai - Hà Nội năm 2012

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50-70 tuổi tại xã Tam Hưng huyện Thanh Oai - Hà Nội năm 2012
... kinh năm độ tuổi 50 -7 0 tuổi Tam Hưng huyện Thanh Oai - Nội năm 2012 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng loãng xương số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 ... tuổi 50 -7 0 Tam Hưng - huyện Thanh Oai, Nội năm 2012 Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Nội, năm 2012 2.2 ... Dựa vào số Tscore đo đối tượng - Loãng xương: T-score < -2 ,5 II Một số yếu tố liên quan đến bệnh loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -7 0 Tam Hưng huyện Thanh Oai Nội 10 Tuổi mãn...
 • 83
 • 471
 • 2

Thực trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống cam sành tại huyện quang bình, tỉnh hà giang

Thực trạng sản xuất và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống cam sành tại huyện quang bình, tỉnh hà giang
... tình trạng cam bị sụt giảm sản lƣợng, mẫu mã xấu Xuất phát từ thực tế nêu trên, tiến hành thực đề tài: Thực trạng sản xuất số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất giống cam sành huyện Quang Bình, ... Bình, tỉnh Giang Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Đánh giá thực trạng sản xuất giống cam sành áp dụng số biện pháp kỹ thuật nhằm góp phần tăng suất giống cam sành huyện Quang Bình, tỉnh Giang ... tra trạng sản xuất cam, quýt huyện Quang Bình, tỉnh Giang 17 2.4.2 Một số biện pháp kỹ thuật tác động đến sinh trưởng phát triển suất giống cam sành huyện Quang Bình, tỉnh Giang...
 • 45
 • 100
 • 0

Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng sinh sản của gà Đông Tảo nuôi tại TTNCGC Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội

Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và sinh sản của gà Đông Tảo nuôi tại TTNCGC Thụy Phương – Từ Liêm – Hà Nội
... Đông Tảo nuôi TTNCGC Thụy Phương Từ Liêm Nội Hình Chân Đông Tảo Hình Đàn Đông Tảo lúc trưởng thành 34 Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông Tảo nuôi ... Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông Tảo nuôi TTNCGC Thụy Phương Từ Liêm Nội CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Một số điểm sinh học ... Thụy Phương Từ Liêm Nội Hình 2, 3, 4, mái Đông Tảo lúc trưởng thành Hình 6, trống Đông Tảo lúc trưởng thành 33 Đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, khả sinh trưởng sinh sản Đông...
 • 75
 • 1,901
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu 5 thị trường of dn amp các tiêu thức xđ pbiệt thị trường thị trường of dn cung amp khả năng đáp ứng of dn cầu amp cầu hướng vào dn giá cả thị trường amp định giá of dnnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóađiều tra đánh giá tình hình chăn nuôi và một số bệnh thường gặp trên đàn trâu bò tại xã tảo tình huyện tuần giáodieu tra tinh hinh chan nuoi va mot so benh truyen nhiem tren dan ganghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăkthực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ tại xã krông na huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk trong 2 năm 2010 2011khảo sát tình hình chăn nuôi và một số bệnh truyền nhiểm trên heo thịtluận văn thực trạng kinh doanh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanhthực trạng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ tại xã krông na huyện buôn đôn tỉnh đăk lăk trong 2 năm 20102011một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩmmột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnkhảo sát một số đặc điểm dịch tễ học và thói quen tìm kiếm dịch vụ y tế của bệnh nhân mắc bệnh ltqđtd đến khám tại viện da liễu trung ươngluận văntình hình nhiễm một số giun sán chủ yếu ở đường tiêu hoá của trâu bò tại tỉnh sơn la một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan do fasciola spp và biện pháp phòng trừmột số đặc điểm dịch tễ học của bệnh taychânmiệng và các biện pháp phòng chống đã triểu khai tại hà nội năm 2011một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi đặc biệt là bệnh sởi ở trẻ em đã được tiêm văcxin ở hà nội và các vùng lân cậnPhát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)1 số giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện đông anhTiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiBTS3012 external alarmshuawei instruction C80216h 06 023r1
Đăng ký
Đăng nhập