QCVN 10 2012 BCT QCVN ve an toan tram cap LPG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ QCVN 01:2011/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ QCVN 01:2011/BCT
... liên quan mật thiết với không gian thời gian 14 Gương lò: Là nơi tiến hành trực tiếp công tác chuẩn bị hay khai thác; vị trí khấu than gọi gương chợ, vị trí đào chuẩn bị gọi gương chuẩn ... đường mở vỉa; b) Công tác đào chuẩn bị: Là công việc đào đường từ đường mở vỉa để phân chia khoáng sàng than thành khu khai thác, chợ gương khai thác Các đường gọi đường chuẩn ... thống khai thác dàn chống cứng, phải đào thượng thông gió bám vách vỉa than nối với thượng tháo than thứ hai nối (tính từ phía khai thác) Để phòng ngừa nối bị lấp tắc than thượng tháo than, ...
 • 183
 • 1,873
 • 3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01 2008 BCT)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01 2008 BCT)
... QCVN 01: 2008/ BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN National technical regulation on Electric safety HÀ NỘI - 2008 Lời nói đầu Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia An toàn điện (QCVN0 1 :2008/ BCT) ... QCVN01 :2008/ BCT quy định nguyên tắc bảo đảm an toàn làm việc đường dây, thiết bị điện QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN (Ban hành kèm theo Quy t định số 12 /2008/ QĐ-BCT ngày 17 tháng năm 2008 ... sung Quy phạm kỹ thuật an toàn điện biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quy t định số 12 /2008/ QĐ-BCT ngày 17 tháng năm 2008 QCVN01 :2008/ BCT...
 • 32
 • 471
 • 0

QCVN 22:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG ppt

QCVN 22:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG ppt
... in ỏp danh nh hoc ngng trờn di in ỏp danh nh ca thit b Các phận mắc song song với lớp cách điện (tụ điện, triệt xung) Thiết bị đợc thử L Các đầu nối với nguồn điện lới (không nối) Các đầu nối ... cht dn in 16 QCVN 22:2010/BTTTT Đầu nối với nguồn điện (không nối) L Đầu nối với mạng viễn thông (không nối) N Thiết bị đợc thử Lá dẫn điện Đất bảo vệ Bộ phận tay cầm (a) Máy phát điện áp thử ... Các đầu nối với mạng viễn thông (không nối) N Lớp cách điện bổ sung Đầu nối với đất bảo vệ Điện áp danh định mA k Hỡnh - Phộp th s cỏch ly gia mng vin thụng v t 13 QCVN 22:2010/BTTTT (c) Yờu...
 • 47
 • 308
 • 0

QCVN 18 2014 BXD quy chuẩn về an toàn trong xây dựng

QCVN 18 2014 BXD quy chuẩn về an toàn trong xây dựng
... 14 /2014/ TT -BXD ngày 05 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Xây dựng QCVN 18: 2014/ BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG National technical regulation on Safety in Constructions Quy ... .82 QCVN 18: 2014/ BXD Lời nói ñầu QCVN 18: 2014/ BXD Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm ñịnh, Bộ Xây dựng ban hành ... QCVN 07:2012/BLðTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao ñộng ñối với thiết bị nâng QCVN 18: 2014/ BXD 1.4 Giải thích từ ngữ Các từ ngữ Quy chuẩn ñược hiểu sau: 1.4.1 Cơ quan chức có thẩm quy n:...
 • 82
 • 317
 • 0

Bài soạn 10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Bài soạn 10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
... Nguyên tắc Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng động vật khác Che đậy giữ thua75c phẩm hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn Đó cách bảo vệ tốt nhấy Khăn dùng che đậy thức ăn chín phải giặt lại Nguyên ... lồng bàn Đó cách bảo vệ tốt nhấy Khăn dùng che đậy thức ăn chín phải giặt lại Nguyên tắc Sử dụng nguồn nước an toàn Nước nước không màu, mùi, vị lạ không chứa mầm bệnh đun sôi trước làm đá uống...
 • 2
 • 314
 • 1

10 quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật doc

10 quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật doc
... tin cậy loại bỏ hoàn toàn quy chế an toàn bảo mật mà bạn tạo Anh thay đổi quy n hệ thống, sửa sách bảo mật hệ thống, cài đặt chương trình có hại vào hệ thống, thêm user thật vào hệ thống hay làm ... vấn đề an toàn bảo mật v ngành khoa học khác liên quan tới máy tính Nó mở viễn cảnh mà công nghệ tạo giới với tính an toàn bảo mật tuyệt đối, làm việc chăm Tuy nhiên, điều không thực tế Bảo mật ... hai điểm mang tính chất Điểm thứ nhất, an toàn bảo mật bao gồm công nghệ sách, có nghĩa là, kết hợp công nghệ hệ thống bạn an toàn đến đâu với vấn đề thuộc chất Điểm thứ hai, an toàn bảo mật trình,...
 • 6
 • 113
 • 0

10 quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật pptx

10 quy tắc then chốt về an toàn và bảo mật pptx
... tin cậy loại bỏ hoàn toàn quy chế an toàn bảo mật mà bạn tạo Anh thay đổi quy n hệ thống, sửa sách bảo mật hệ thống, cài đặt chương trình có hại vào hệ thống, thêm user thật vào hệ thống hay làm ... vấn đề an toàn bảo mật v ngành khoa học khác liên quan tới máy tính Nó mở viễn cảnh mà công nghệ tạo giới với tính an toàn bảo mật tuyệt đối, làm việc chăm Tuy nhiên, điều không thực tế Bảo mật ... hai điểm mang tính chất Điểm thứ nhất, an toàn bảo mật bao gồm công nghệ sách, có nghĩa là, kết hợp công nghệ hệ thống bạn an toàn đến đâu với vấn đề thuộc chất Điểm thứ hai, an toàn bảo mật trình,...
 • 9
 • 110
 • 0

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 10 doc

Giáo trình tổng hợp những vấn đề hạch toán trong việc bảo vệ an toàn và tiết kiệm phần 10 doc
... doanh bao gồm vốn chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh, bổ sung từ lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh p HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU Các doanh nghiệp hạch toán vào ... thứ để toán phần hay toàn chi phí cho khoản dự phòng (Ví dụ, thông qua hợp đồng bảo hiểm, khoản bồi thường giấy bảo hành nhà cung cấp), bên thứ hoàn trả lại mà doanh nghiệp toán Khi doanh nghiệp ... sung từ lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tặng, biếu, viện trợ b/ Đối với doanh nghiệp liên doanh, công ty TNHH, công ty hợp danh nguồn vốn kinh doanh hạch toán chi tiết sau: - Vốn đầu tư chủ sở...
 • 10
 • 169
 • 0

KIẾN THỨC, THÁI độ, THỰC HÀNH về AN TOÀN THỰC PHẨM và các yếu đố LIÊN QUAN của NGƯỜI KINH DOANH CHẾ BIẾN THỨC ăn ĐƯỜNG PHỐ HUYỆN THANH BÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP năm 2012

KIẾN THỨC, THÁI độ, THỰC HÀNH về AN TOÀN THỰC PHẨM và các yếu đố LIÊN QUAN của NGƯỜI KINH DOANH CHẾ BIẾN THỨC ăn ĐƯỜNG PHỐ HUYỆN THANH BÌNH  TỈNH ĐỒNG THÁP năm 2012
... tiến hành nghiên cứuđể tìm hiểu kiến thức thái độ - thực hành VSATTP yếu tố liên quan ngời kinh doanh, chế biến TAĐP huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp năm 2012 ĐốI TƯợNG PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối ... mối liên quan trình độ học vấn với kiến thứccủa ngời kinh doanh, chế biến TAĐP.Ngời có Y học thực hành (866) - số 4/2013 trình độ học vấn cao có kiến thức tốt TAĐP Bảng 7: Mối liên quan kiến thức, ... nơi chế biến thực phẩm (68,2%) tỷ lệ thực hành bảo hộ lao động; bao gói thực phẩm (64,1%); nớc (58,3%) Thực hành dụng cụ chế biến 18% Bảng 5: Thực hành chung ATVSSTP ngời kinh doanh, chế biến...
 • 4
 • 195
 • 4

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện
... trình vấn đề an toàn giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện với đối tượng học sinh khối 10 Thông qua thuyết trình, giúp bạn học sinh nâng cao nhận thức vấn đề an toàn giao thông sử dụng xe đạp ... THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Tên tình huống: Nâng cao nhận thức học sinh an toàn giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện ... người toàn xã hội phải thay đổi thái độ sống, thực tốt an toàn giao thông Khi giải tình Nâng cao nhận thức học sinh an toàn giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện , chúng em tra cứu thông...
 • 11
 • 257
 • 0

Tài liệu về an tòan lao động trong kĩ thuật viễn thông.doc

Tài liệu về an tòan lao động trong kĩ thuật viễn thông.doc
... tra Nh nc v lao ng - Thanh tra Nh nc v lao ng bao gm Thanh tra lao ng, Thanh tra an ton lao ng v Thanh tra v sinh lao ng - Thanh tra Nh nc v lao ng cú cỏc nhim v chớnh sau õy: + Thanh tra vic ... gian lm vic v cú th c toỏn bng tin 1.2.1.2 Quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng - Ngi s dng lao ng cú trỏch nhim trang b y phng tin bo h lao ng, thc hin cỏc bin phỏp an ton lao ng, v sinh lao ... iu kin lao ng cho ngi lao ng theo ỳng quy nh ca phỏp lut Ngi lao ng phi tuõn th cỏc quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng v ni quy lao ng ca doanh nghip Mi t chc v cỏ nhõn cú liờn quan n lao ng,...
 • 65
 • 4,493
 • 43

Các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin trên mạng.doc

Các vấn đề cơ bản về an toàn thông tin trên mạng.doc
... yếu điểm hệ thống Thông thờng quan tâm đến kẻ công mạng kẻ tiếp cận hệ thống, an toàn vật lý đợc coi yếu điểm hệ thống e Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn đòi hỏi phải có tính toàn cục hệ thống ... độ an toàn chúng mạnh, mà nên tạo nhiều chế an toàn để tơng hỗ lẫn c Nút thắt (Choke Point) : Tạo cửa hẹp, cho phép thông tin vào hệ thống đờng cửa Đòng phải tổ chức cấu kiểm soát điều khiển thông ... nội dung luồng thông tin truyền mạng Nhng vi phạm chủ động lại biến đổi , xoá bỏ, làm trễ, xếp lại thứ tự làm lặp lại gói tin ngay tịa thời điểm sau thời gian Hơn nữa, số thông tin ngoại lai bị...
 • 5
 • 634
 • 3

TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG.doc

TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG.doc
... cứu tường lửa IV GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG Khi nói đến giả pháp tổng thể cho an toàn thông tin mạng, chuyên gia đểu nhấn mạnh thực tế thứ an toàn tuyệt đối Hệ thống bảo ... thể an toàn thông tin mạng máy tính đưa phương pháp phương tiện bảo vệ thông tin IV.2 Các phương pháp phương tiện bảo vệ thông tin Trong giai đoạn đầu tiên, người ta cho việc bảo vệ thông tin ... nhập thông tin vào thời điểm cần thiết Trong yêu cầu này, thông thường yêu cầu tính bí mật coi yêu cầu số thông tin lưu trữ mạng Tuy nhiên, thông tin không giữ bí mật, yêu cầu tính toàn vẹn quan...
 • 62
 • 1,769
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: qcvn 022008bct qd 5120008bct quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản vận chuyển sử dụng và tiêu hủy vlncn10 lời khuyên về an toàn thực phẩmbai viet ve an toan giao thong 2012tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2012thông tin về an toàn giao thông năm 2012bai viet tuyen truyen ve an toan giao thong nam 2012bai van viet ve an toan giao thong 2012bài thuyết trình về an toàn giao thông năm 2012bai tuyen truyen ve an toan giao thong nam 2012điều 10 tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viêndụng cụ bảo vệ an toàn điệntrao đổi về an toàn giao thôngthiết bị bảo vệ an toàn điệnbảo vệ an toàn điệncách bảo vệ an toànHoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh gia lai (tt)Kiểm toán công tác quản lý thu thuế TNDN tại cục thuế do kiểm toán nhà nước khu vực VIII thực hiện (tt)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại đà nẵng (tt)Đánh giá về tổ chức không gian dịch vụ công cộng trong khu dân cư 7,2 ha phường vĩnh phúc, quận ba đình (tt)Giải pháp chia vùng tách mạng giảm thất thoát trên mạng lưới cấp nước thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc (tt)Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu tái định cư xã hạ long, khu kinh tế vân đồn, tỉnh quảng ninh ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng (tt)Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu của ngân hàng công thương đà nẵng (tt)Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHĐTPTVN, chi nhánh kon tum (tt)Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh quảng trị (tt)Bài thu hoạch lớp Luật sư K18 tỉnh Hậu GiangBài thu hoạch Ngị quyết Trung ương 4 trường họcPhát triển thương hiệu nước mắm mười thu tại công ty TNHH chế biến mười thu (tt)Xây dựng chiến lược phát triển của tập đoàn trường thịnh (tt)Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh kon tum (tt)Phát triển thương hiệu vietnam airlines cargo (tt)Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty sợi thuộc tổng công ty cổ phần dệt may hòa thọ (tt)Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở bình chủng công binh bộ quốc phòng (tt)Chiến lược marketing cho sản phẩm ống nhựa của công ty TNHH hóa nhựa đệ nhất tại thị trường miền trung (tt)NHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ CẢ ĐẠI VÀ HÌNH LỚP 8 BẢN SCAN MỚI NHẤT P1Truyện ngắn Triệu Bôn sau 1975 (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập