57568 relative clausespart 2

RELATIVE CLAUSES 2

RELATIVE CLAUSES 2
... year 20 Ilực lợng introduce you the man His support is neceddary for your project 21 Rod Lee has won an Oscar I know his sister 22 Is this the style of hair? Your wife wants to have it 23 A man ... those who doesnt A B C D 20 Is this the addrees to whom you want to passage sent? A B C D 21 Ann quit her job at the advertising agency, that surprised everyone A B C D 22 That book is by a famous ... He said Tom was out 24 7.05 is the time My plane arrives then 25 Max isnt home yet That worries me 26 Do you know the building? The windows of the building are painted green 27 Last week I went...
 • 14
 • 152
 • 0

Grammar sense book 3 chapter 14 relative clauses (2) exercises

Grammar sense  book 3  chapter 14  relative clauses (2)  exercises
... because of its great natural beauty and its family-friendly Grammar Sense Test: Chapter 14 © Oxford University Press CHAPTER TEST 14 Answer Key PART I b a d d b c PART II The dictionary we looked ... /during which/Ø 14 Can you remember the time where the fire alarm went off in the middle of the night? PART III 15 16 17 18 19 20 b c a c b a Grammar Sense Answer Key: Chapter 14 © Oxford University ... Did you work with him? c Did he work with you? 20 Thinking Ahead to the TOEFL®Test Relative clauses with object relative pronouns are often tested in the Structure section of the TOEFL® test Here...
 • 3
 • 75
 • 0

relative clause ( buoi 2 )

relative clause ( buoi 2 )
... liên hệ (Relative Clauses) gọi mệnh đề tính từ (Adjective Clauses) bổ nghĩa cho danh từ câu Suy ra, Non- Restrictive Adjectives Non-Restrictive Relative Clause (Mệnh đề liên hệ không giới hạn) Ví ... Philippines (which) 9) It snows in Lang Son in the winter of 20 02. Lang Son is on the Ky Cung River 1 0) Venus is a planet.It is closest to the Earth Topic Date: / ./ 20 10 RELATIVES ( MỆNH ĐỀ QUAN HỆ ) Lesson ... (Using: whom) 3) His house is big It is not very far from here.(Which) 4) That is the boy We took him to the theater last night ( Whom ) 5) The student writes well I’ve read her composition (nối...
 • 7
 • 234
 • 2

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt
... is our new boss A smoke B smoking C smoken D to smoke Fill in the blank with a siutable pronoun relative 120 Can you see the woman 121 The place is sitting on the bench? they met will always...
 • 8
 • 250
 • 2

Relative structure who what and it 2 pptx

Relative structure who what and it 2 pptx
... the situations Use if+ the present tense + will/can ? It might rain If it does, everyone can eat inside If it rains, everyone can eat inside ? The children mustn't go near Nick's dog It' ll bite ... I'd get fat Rachel: But it' s delicious Jessica: It looks delicious Ifl had your figure, I'd eat the whole lot I ate cake and / had your figure are imaginary or unreal situations Jessica isn't ... than type (Unit 144C) The speaker is less sure that you want to see the sights 145 Exercises Type (A-B) Comment on these situations Use a type conditional with would or could ► Andrew is such...
 • 6
 • 89
 • 0

2 multiple choices + mistakes relative pronouns practice

2 multiple choices + mistakes relative pronouns  practice
... The Titanic, , was supposed to be unsinkable A that sinking in 1 922 B which sank in 1 922 C sink in 1 922 D that sank in 1 922 35 was caused by breathing impure air was once a common belief ... died 20 I really don’t know the reason on which Sam was sacked 21 The biggest city in Brazil is Sao Paulo which population is over million 22 She is one of my relatives which get a Ph D degree 23 ... decorated D decorated 57 _ that Columbus sailed to America A In 14 92 B It was in 14 92 C That was in 14 92 D It is in 14 92 58 Mrs Jackson, _ used to be very beautiful, is now suffering from...
 • 6
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TIỂU LUẬN CHIẾN lược xây DỰNG lực LƯỢNG QUÂN đội và nền QUỐC PHÒNG hàn QUỐC đầu THẾ kỷ 21TIỂU LUẬN CHỐNG âm mưu DIỄN BIẾN hòa BÌNH của CHỦ NGHĨA đế QUỐC và các THẾ lực THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH vực CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG, một số vấn đề lí LUẬN, THỰC TIỄN và GIẢI PHÁP cơ bảnTIỂU LUẬN CHỦ ĐỘNG đấu TRANH làm THẤT bại mọi âm mưu THỦ đoạn PHÁ HOẠI KHỐI đại đoàn kết dân tộc ở nước TA HIỆNTIỂU LUẬN CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và PHONG TRÀO THI ĐUATIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM gắn bó mật THIẾT với NHÂN dân vừa là NGƯỜI LÃNH đạo vừa là NGƯỜI đấy tớ TRUNG THÀNH của NHÂN dân THEO TT hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN hồ CHÍ MINH với xây DỰNG nền văn hóa mới VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế TRI THỨC NHỮNG THÁCH THỨC và vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN NGHỆ THUẬT tạo lực, lập THẾ TRONG NGHỆ THUẬT QUÂN sự hồ CHÍ MINH và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC HIỆN NAYBài 29 oxiBài dự thi giáo án điện tửĐẠI VIỆT ở THẾ kỉ XV với sự XUẤT HIỆN DANH NHÂN NGUYỄN TRÃITÌM HIỂU về PHẠM TRÙ cái hài TRONG mỹ họcXÂY DỰNG văn hóa đại học CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAITIỂU LUẬN NHÂN tố KHÁCH QUAN và CHỦ QUAN TRONG VIỆC HÌNH THÀNH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN NHỮNG HIỂU BIẾT SAU KHI học và NGHIÊN cứu môn TRIẾT họcTIỂU LUẬN NHỮNG LUẬN điểm của lê NIN về nền TẢNG tư TƯỞNG của ĐẢNG KIỂU mới ý NGHĨA đối với CÔNG tác tư TƯỞNG lý LUẬN của ĐẢNG TA TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAYGiải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sơn tâyĐề thi thử THPTQG năm 2017 môn Hóa học THPT Hoàng Hoa Thám Lần 1 Có lời giải chi tiết File WordĐề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán THPT Ngô Sỹ Liên, Bắc Giang Lần 1 Có lời giải chi tiết File Word
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập