57568 relative clausespart 2

RELATIVE CLAUSES 2

RELATIVE CLAUSES 2
... year 20 Ilực lợng introduce you the man His support is neceddary for your project 21 Rod Lee has won an Oscar I know his sister 22 Is this the style of hair? Your wife wants to have it 23 A man ... those who doesnt A B C D 20 Is this the addrees to whom you want to passage sent? A B C D 21 Ann quit her job at the advertising agency, that surprised everyone A B C D 22 That book is by a famous ... He said Tom was out 24 7.05 is the time My plane arrives then 25 Max isnt home yet That worries me 26 Do you know the building? The windows of the building are painted green 27 Last week I went...
 • 14
 • 276
 • 0

Grammar sense book 3 chapter 14 relative clauses (2) exercises

Grammar sense  book 3  chapter 14  relative clauses (2)  exercises
... because of its great natural beauty and its family-friendly Grammar Sense Test: Chapter 14 © Oxford University Press CHAPTER TEST 14 Answer Key PART I b a d d b c PART II The dictionary we looked ... /during which/Ø 14 Can you remember the time where the fire alarm went off in the middle of the night? PART III 15 16 17 18 19 20 b c a c b a Grammar Sense Answer Key: Chapter 14 © Oxford University ... Did you work with him? c Did he work with you? 20 Thinking Ahead to the TOEFL®Test Relative clauses with object relative pronouns are often tested in the Structure section of the TOEFL® test Here...
 • 3
 • 190
 • 0

relative clause ( buoi 2 )

relative clause ( buoi 2 )
... liên hệ (Relative Clauses) gọi mệnh đề tính từ (Adjective Clauses) bổ nghĩa cho danh từ câu Suy ra, Non- Restrictive Adjectives Non-Restrictive Relative Clause (Mệnh đề liên hệ không giới hạn) Ví ... Philippines (which) 9) It snows in Lang Son in the winter of 20 02. Lang Son is on the Ky Cung River 1 0) Venus is a planet.It is closest to the Earth Topic Date: / ./ 20 10 RELATIVES ( MỆNH ĐỀ QUAN HỆ ) Lesson ... (Using: whom) 3) His house is big It is not very far from here.(Which) 4) That is the boy We took him to the theater last night ( Whom ) 5) The student writes well I’ve read her composition (nối...
 • 7
 • 321
 • 2

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt

Chuyên đề 2: Relative clause (Mệnh đề quan hệ) ppt
... is our new boss A smoke B smoking C smoken D to smoke Fill in the blank with a siutable pronoun relative 120 Can you see the woman 121 The place is sitting on the bench? they met will always...
 • 8
 • 321
 • 3

Relative structure who what and it 2 pptx

Relative structure who what and it 2 pptx
... the situations Use if+ the present tense + will/can ? It might rain If it does, everyone can eat inside If it rains, everyone can eat inside ? The children mustn't go near Nick's dog It' ll bite ... I'd get fat Rachel: But it' s delicious Jessica: It looks delicious Ifl had your figure, I'd eat the whole lot I ate cake and / had your figure are imaginary or unreal situations Jessica isn't ... than type (Unit 144C) The speaker is less sure that you want to see the sights 145 Exercises Type (A-B) Comment on these situations Use a type conditional with would or could ► Andrew is such...
 • 6
 • 118
 • 0

2 multiple choices + mistakes relative pronouns practice

2 multiple choices + mistakes relative pronouns  practice
... The Titanic, , was supposed to be unsinkable A that sinking in 1 922 B which sank in 1 922 C sink in 1 922 D that sank in 1 922 35 was caused by breathing impure air was once a common belief ... died 20 I really don’t know the reason on which Sam was sacked 21 The biggest city in Brazil is Sao Paulo which population is over million 22 She is one of my relatives which get a Ph D degree 23 ... decorated D decorated 57 _ that Columbus sailed to America A In 14 92 B It was in 14 92 C That was in 14 92 D It is in 14 92 58 Mrs Jackson, _ used to be very beautiful, is now suffering from...
 • 6
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Consumer behavior bulding marketing strategy 11th hawkinBÁO CÁO THỰC TẬP - Công ty TNHH Giao nhận AA LogisticsBÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MegaUpload – Thành công và thất bạiNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống dong riềng DR1 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiPhát hiện mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng trong y họctài liệu sức bền vật liệu tiếng anhBiến đổi về vai trò của người phụ nữ trong gia đình ở Hà Nội hiện nay qua nghiên cứu một số xã, phườngQuản lý nhà nước đối với phát triển cây chè trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châuRelevance of information technology graduates’ competencies to the industry needsĐề cương tổ chức và định mức lao động học phần 2Bất đẳng thức muirhead và một số vấn đề liên quanNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện hòa an, tỉnh cao bằngSINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN6 bài lý luận chính trịChế tạo màng tio2ag và tio2au bằng phương pháp bốc bay laser và ứng dụng tính chất quang xúc tác của màng để xử lí hợp chất hữu cơ khó phân huỷ trong nướcHuy động cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học quận hồng bàng, thành phố hải phòngĐánh giá một số đặc điểm sinh học tinh dịch và thụ tinh nhân tạo bằng tinh cọng rạ đến dê cái động dục tự nhiên và sử dụng liệu pháp hormoneĐỀ tài NCKH Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ việt nam unprotectedĐề tài thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở việt namĐề cương Định mức tổ chức lao động khoa học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập