Đặc điểm của mưa trong thời kỳ ENSO ở khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc điểm của mưa trong thời kỳ ENSO khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc điểm của mưa trong thời kỳ ENSO ở khu vực Bắc Trung Bộ
... 24 Mưa to Mưa to – to Mưa to Mưa to – đặc biệt to Mưa đặc biệt to 72 Mưa vừa – to Mưa vừa, có nơi mưa Mưa to Mưa to - to Mưa to Mưa to - đặc biệt to Mưa vừa – mưa to Mưa to Mưa to – to Mưa ... trắc để so sánh tìm số đặc điểm mưa khu vực Bắc Trung Bộ thời kỳ năm El Nino năm La Nina 23 24 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm mưa trung bình tháng khu vực Từ hình vẽ 3.1a ... mùa mưa, tác động ENSO đến biến động mùa mưa khu vực Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn Chính vậy, thân em chọn đề tài để nghiên cứu: Đặc điểm mưa thời kỳ ENSO khu vực Bắc Trung Bộ Bài khóa luận...
 • 46
 • 101
 • 0

Đặc điểm của mưa trong thời kỳ ENSO khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc điểm của mưa trong thời kỳ ENSO ở khu vực Bắc Trung Bộ
... 500 Mưa to Mưa to – to Mưa to Mưa to – đặc biệt to Mưa đặc biệt to Mưa vừa – to Mưa to Mưa to - to Mưa to Mưa to - đặc biệt to Mưa vừa, có nơi mưa to Mưa vừa – mưa to Mưa to Mưa to – to Mưa to ... tích đặc điểm mùa mưa, tác động ENSO đến biến động mùa mưa khu vực Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn Chính vậy, thân em chọn đề tài để nghiên cứu: Đặc điểm mưa thời kỳ ENSO khu vực Bắc Trung Bộ Bài ... trắc để so sánh tìm số đặc điểm mưa khu vực Bắc Trung Bộ thời kỳ năm El Nino năm La Nina 25 26 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm mưa trung bình tháng khu vực Từ hình vẽ 3.1a...
 • 47
 • 98
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella và một số đặc điểm của Salmonella trong thịt lợn tươi tại khu vực thành phố Thái Nguyên

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella và một số đặc điểm của Salmonella trong thịt lợn tươi tại khu vực thành phố Thái Nguyên
... đại học thái nguyên Tr-ờng đại học khoa học đào thị thủy Xác định tỷ lệ nhiễm vi khu n salmonella số đặc điểm salmonella thịt lợn t-ơi khu vực thành phố thái nguyên Chuyên ngành: ... nhim c t ca vi khun c tht thỡ li b tỏo bún) v cỏc triu chng khỏc c hiu cho mi loi ng c Trong o cú ng c thc phm nhim vi khu n Salmonella 1.1.2 Ng c thc phm vi khun Salmonella Vi khun Salmonella ... chuyn n bnh vin iu tr 1.1.3 Tỡnh hỡnh ng c thc phm Salmonella trờn th gii Nm 2003 ti B cú ti 12.849 trng hp ng c vi khun Salmonella v 6.556 trng hp nhim vi khun Campylobacter v mt s vi khun khỏc...
 • 72
 • 225
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Bổ sung dẫn liệu về đặc điểm hình thái phân loại các loài trong giống cá mương - Hemiculter Bleeker, 1859 khu vực Bắc Trung bộ." pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... danh Hemiculter sp1., Hemiculter sp2 có sai khác phân loại học với loài mơng biết nớc ta khu vực lân cận Đã xây dựng khóa định loài cho loài giống mơng khu vực Bắc Trung dựa vào đặc điểm ... mang tha, dài cong Đờng bên 48 - 50 vảy . mơng - Hemiculter sp2 3.3 Đặc điểm hình thái loài thuộc giống Hemiculter Bleeker 1859 Bắc Trung 3.3.1 mơng xanh - Hemiculter leucisculus (Basilewsky, ... 4,32 - 4,55 - 4,37 - 3,86; Lo/dày thân: 11,72 - 11,92 - 8,99 - 10,15; T/Ot: 3,52 - 3,37 - 3,33 - 3,64; T/OO: 3,53 - 3,70 - 3,27 - 3,47; T/hT: 1,55 - 1,62 - 1,47 - 1,49; Lcd/ccd: 1,33 - 1,48 - 1,44...
 • 10
 • 206
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại các loài trong họ Dicroglossidae khu vực Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại các loài trong họ Dicroglossidae ở khu vực Bắc Trung Bộ
... quang học, hàm jacobien tổng quát phương trình Schrodinger điều kiện tồn soliton quang học Chương 2: Nghiên cứu ảnh hưởng hiệu ứng phi tuyến bậc cao lên trình lan truyền soliton Nghiên cứu ảnh hưởng ... kết đề tài nghiên cứu lan truyền xung ảnh hưởng hiệu ứng lên hình thành lan truyền soliton sợi quang Trong phần này, tiếp tục nghiên cứu điều kiện tồn soliton sáng, tối xét ảnh hưởng đồng thời ... tuyến" (Luận văn cao học), Đại học Vinh 2005 [8] Đoàn Thế Ngô Vinh, "Nghiên cứu ảnh hưởng nhiễu loạn nhỏ lên trình lan truyền soliton sợi quang" (Luận văn cao học), Đại học Vinh 2007 [9] Konar,...
 • 46
 • 48
 • 0

Nghiên cứu đặc điếm hình thái phân loại các loài trong họ dicroglossidae khu vục bắc trung bộ

Nghiên cứu đặc điếm hình thái phân loại các loài trong họ dicroglossidae ở khu vục bắc trung bộ
... tài: Nghiên cứu đặc điếm hình thái phân loại loài họ Dicroglossidae khu vục Bắc Trung Bộ Mục đính nghiên cứu CHƯƠNG TỎNG QUAN VẤN ĐÈ NGHIÊN cífư 1.1 Lược sử nghiên cứư họ Ẽch nhái thực Dicroglossidae ... định loại loài họ Dicroglossidae khu vực Bắc Trung Bộ - Phân tích đặc điểm quần thể loài 2.3 Tư liệu nghiên cứu - Tổng số mẫu vật nghiên cứu: 409 mẫu - Mau thu địa điểm thuộc khu vực Bắc Trung Bộ: ... dung nghiên cứu - Đánh giá đa dạng thành phần loài lưỡng cư họ Dicroglossidae khu vực nghiên cứu - Xây dựng đặc điểm chuẩn loại giống họ Dicroglossidae - Mô tả đặc điểm hình thái phân loại loài...
 • 86
 • 52
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA HIỆN TƯỢNG PHƠN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1990 2015

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA HIỆN TƯỢNG PHƠN Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1990 2015
... nhiên nay, công trình nghiên cứu sinh viên biến đổi đặc trưng Phơn khu vực Bắc Trung Bộ Đặc biệt phân bố theo không gian đặc trưng loại hình thời tiết cực đoan khu vực Bắc Trung Bộ chưa quan tâm nhiều ... việc nghiên cứu tìm quy luật diễn biến Phơn để nhằm cảnh báo hạn chế tới mức thấp ảnh hưởng việc cần thiết Vì Đồ án chọn đề tài Nghiên cứu đặc trưng Phơn khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 1990 - 2015 ... Để nghiên cứu hoạt động tượng Phơn khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam, đồ án sử dụng số liệu nhiệt độ cực đại ngày độ ẩm tương đối cực tiểu ngày trạm khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn từ năm 1990 – 2015...
 • 40
 • 101
 • 1

Luận văn đặc điểm nắng nóng khu vực bắc trung bộ

Luận văn đặc điểm nắng nóng khu vực bắc trung bộ
... ngày nắng nóng diện rộng khu vực không đồng nhất: khu vực Bắc Trung Bộ có số ngày nắng nóng cao (40,3 ngày), phân bố đồng vùng đồng ven biển; tiếp đến khu vực Nam Trung Bộ (19,2); đồng trung du BắcBộ ... ngày nắng nóng nắng nóng gay gắt lớn Trong luận văn thạc sĩ Phạm Thị Lê Hằng Đặc điểm khí hậu số tượng cực trị khả dự báo” miền Trung nơi xảy nắng nóng nhiều gay gắt tượng nắng nóng nắng nóng ... 1995-2004 khu vực Bắc Trung Bộ ta thấy số ngày nắng nóng xảy khu vực cao,năm 2000 năm có số ngày nắng nóng 10 năm 66 ngày, năm 1998 có số ngày nóng nhiều 129 ngày, trung bình năm xảy gần 90 ngày có nắng...
 • 60
 • 495
 • 0

Báo cáo " Công thức thực nghiệm tính toán cường độ mưa từ độ phản hồi radar cho khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ " pot

Báo cáo
... học QG Hà Nội, 2010 [2] Nguyễn Hướng Điền, Công thức thực nghiệm tính toán cường độ mưa từ độ phản hồi vô tuyến quan trắc radar cho khu vực Trung Trung Bộ, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 26, số ... 3S, tr.317321, 2010 [3] Nguyễn Hướng Điền, Công thức thực nghiệm tính toán cường độ mưa từ độ phản hồi vô tuyến quan trắc radar cho khu vực Bắc Trung Bộ, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 25, số 3S, ... chung cho vùng - Sai số trạm tính theo công thức riêng nhỏ so với sai số tính toàn vùng - Sai số ME công thức Marshall – Palmer nhỏ đáng kể tất trạm, chứng tỏ cường độ mưa tính toán từ công thức...
 • 5
 • 478
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA NHỮNG LOẠI ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU NAM TRUNG BỘ III.1 Hệ số nhớt (n) loại đất sườn tàn tích nguồn gốc Granit - Nếu xem hệ số nhớt η cuối giai ... lực Pi khác thể hình Bảng 4: Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết Trạng thái đất Đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết η o (Poise) η c (Poise) ... gian nén, hệ số nhớt tăng theo cấp áp lực nén Pi mức độ tăng không đáng kể - Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát kết xu hướng lớn hệ số nhớt đất nguồn gốc từ Granit...
 • 10
 • 412
 • 0

Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu khu vực nam trung bộ

Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu ở khu vực nam trung bộ
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN KHC XIN Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khu vực Nam Trung Bộ Chuyờn ngnh : Qun lý Kinh t Mó s : 62 34 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi ... xut khu khu vc Nam Trung B 101 Chng 4: PHNG HNG V GII PHP I MI H TR NUễI TRNG THU SN XUT KHU KHU VC NAM TRUNG B 114 4.1 Phng hng i mi cụng tỏc h tr nuụi trng thu sn xut khu khu vc Nam Trung ... TNH KHU VC NAM TRUNG B 67 35 55 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi cú nh hng n nuụi trng thu sn cỏc tnh khu vc Nam Trung B 67 3.2 Thc trng h tr nuụi trng thu sn xut khu khu vc Nam Trung B 77...
 • 186
 • 133
 • 0

Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu khu vực nam trung bộ(thông tin đưa lên website)

Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu ở khu vực nam trung bộ(thông tin đưa lên website)
... trường Hỗ trợ hành lang pháp lý, bảo vệ quyền lợi người NTTS xuất 3.3 ĐÁNH GIÁ HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 3.3.1 Thành công hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản xuất khu vực Nam ... THIỆN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU KHU VỰC NAM TRUNG BỘ 4.2.1 Bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản xuất khu vực Nam Trung Bộ Qui hoạch khu vực, vùng cát, ... tác hỗ trợ - Khả tiếp nhận hỗ trợ người nuôi trồng thuỷ sản 2.3 KINH NGHIỆM HỖ TRỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ VÙNG TRONG NƯỚC 2.3.1 Kinh nghiệm hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản...
 • 27
 • 54
 • 0

lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực bắc trung bộ tóm tắt

lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực bắc trung bộ tóm tắt
... phận thân với thể tích thân 2.1.4 Nghiên cứu phương pháp xác định thể tích thân phận thân đứng cho loài khai thác phổ biến vùng Bắc trung 2.1.5 Lập biểu thể tích thân, cành, số loài khai thác phổ ... 21 loài xuất cành to nghiên cứu  Biểu thể tích thân, cành, lập xác định thể tích thân cây, phận thân cho cá lẻ tổng thể tích cá lẻ tổng thể tích cành to cho 34 loài khai thác phổ biến vùng Bắc ... định thể tích thân phận thân đứng cho loài khai thác phổ biến vùng Bắc trung Biểu thể tích biểu cho phép xác định thể tích thân phận thân đứng với độ tin cậy biết trước Vì thực chất việc lập biểu...
 • 26
 • 213
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các loại cây trông nông nghiệp ở khu vực bắc trung bộđặc điểm kinh tế trong thời kỳ quá độđặc điểm của mĩ thuật thời kỳ phục hưngphân tích đặc điểm của nhà nước thời kỳ ngô đinh tiền lêđặc điểm của nhà nước thời kỳ bắc thuộchỗ trợ nuôi trồng thủy sản xuất khẩu ở khu vực nam trung bộvị trí địa lý của khu vực bắc trung bộtại sao khu vực bắc trung bộ thường có mưa lớn vào các tháng cuối nămvận dụng quan điểm phát huy nguồn lực của đảng trong thời kỳ đổi mới trong việc phát huy nguồn nhân lực của một doanh nghiệp cụ thểnghiên cứu đặc điểm của đất và vật rơi rụng ở các trạng thái đất trống xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnhững đặc điểm của phong cách thời trang mùa xuânnhững đặc điểm của phong cách thời trang mùa hènhững đặc điểm của phong cách thời trang mùa thuđặc điểm làn da trong thai kỳmẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mớiKhao sat dong dien xoay chieuĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng ViệtGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiBáo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcNghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng đại việtNghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án giao thông ninh thuậnĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoghiên cứu áp dụng khối bảo vệ mái stone block nhật bản cho bờ biển việt nam trường hợp bờ biển xã hải dương, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng của xi phông trong quá trình hạ chìm áp dụng cho dự án xi phông sông mang, quảng ninhWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anĐề tài phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đấtMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuLuận văn thiết kế trụ sở văn phòng công ty cổ phần xây dựng số 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập