Subject and predicate worksheet (1)

16282 identifying subject and predicate worksheet

16282 identifying subject and predicate worksheet
... Complete each sentence by adding your own predicate part The silly clown The mother and baby elephant The spooky witch ... Four large snakes _ Complete each sentence by adding your own subject _ gave me some money _ broke her leg _ threw the ball high ...
 • 2
 • 14
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: "Order of Subject and Predicate in Scientific Russia" pptx

Tài liệu Báo cáo khoa học:
... Order of Subject and Predicate The clause contained no subject in 657 instances, or 22.55% of the total The predicate slot was filled by a verb in 1527 instances, or 52 40% of the total Of these ... was Subject Predicate in 1282 instances, 43.99% of the total; the word order was Predicate Subject in 245 instances, 8.41% of the total, the ratio being 1282/245, or approximately 5/1 The predicate ... the total Of these, the word order was Subject Predicate in 399 instances, 13.69% of the total; the word order was Predicate Subject in 97 instances, 33% of the total, the ratio being 399/97,...
 • 2
 • 176
 • 0

Subject and verb worksheet

Subject and verb worksheet
... Answers My brother and I like cricket The quality of the apples was not very good The rise and fall of the tide is due to the attraction of the moon The ... his affairs was such as to cause anxiety to his creditors He or his friend knows the secret Time and tide waits for none Neither he nor his friend was there Either he is mistaken or I am Wool,...
 • 2
 • 45
 • 0

Active and passive voice worksheet (1)

Active and passive voice worksheet (1)
... attitude …………………………………………… me a) Shocked b) Was shocked c) Was shocking Answers Channel Islanders speak English and French 2 The roof is being repaired by a friend of ours Your life will be changed...
 • 3
 • 93
 • 0

Subject predicate worksheet

Subject predicate worksheet
... 12 Who (subject) / told you this (predicate) ? 13 No man (subject) / can serve two masters (predicate) Stay on top of your writing! Download our grammar...
 • 2
 • 49
 • 0

SUBJECT AND VERB AGREEMENT.doc

SUBJECT AND VERB AGREEMENT.doc
... AS WELL AS I Choose the correct form of the verb that agrees with the subject Annie and her brothers (is, are) at school Either my mother or my father (is, are) ... Are) the news on at five or six? 15 Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject 16 Eight dollars (is, are) the price of a movie these days 17 (Is, ... street 25 One of the students (are, is) late II Complete the correct form of the verb that agrees with the subject .She and her friends (be) at the fair The book or the pen (be) in the drawer...
 • 3
 • 1,642
 • 149

SUBJECT AND VERB AGREEMENT

SUBJECT AND VERB AGREEMENT
... Are) the news on at five or six? 15 Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject 16 Eight dollars (is, are) the price of a movie these days 17 (Is, ... tweezers in this drawer? 18 Your pants (is, are) at the cleaner's 19 There (was, were) fifteen candies in that bag Now there (is, are) only one left! 20 The committee (debates, debate) these questions...
 • 2
 • 1,152
 • 152

Subject and Verb Agreement

Subject and Verb Agreement
... lecture Verb: is If subjects are joined by and, they are considered plural The quarterback and the coach are having a conference Subject: the quarterback and the coach Verb: are having If subjects ... Subject: jury Verb: is The jury are having an argument Subject: jury Verb: are having A few subjects look plural but are really singular or vice versa The news of the discovery is spreading Subject: ... Where is my subject? • Most likely, your verb will agree with the first noun to the left of the verb: 1- The Supreme Court judge decides the appropriate penalty Subject: judge Verb: decides...
 • 8
 • 469
 • 6

Subject and verb agreement

Subject and verb agreement
... the singular verb has If the parts of the compound subject are joined by and , the subject is plural and requires a plural verb Alexander and Yana are traveling to Europe The plural verb “are” ... SHORT STORY: Underline each subject once and verb twice in the following paragraph If there is an error in subject- verb agreement, write the correct verb (1) Has you ever taken a walk ... candidates The subject is candidates, a plural noun requiring a plural verb “Are” is plural (Is, are) there a doctor in the house? The subject is doctor, a singular noun requiring a plural verb...
 • 5
 • 796
 • 49

Subject and verb agreement

Subject and verb agreement
... AS WELL AS I Choose the correct form of the verb that agrees with the subject Annie and her brothers (is, are) at school Either my mother or my father (is, are) ... Are) the news on at five or six? 15 Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject 16 Eight dollars (is, are) the price of a movie these days 17 (Is, ... street 25 One of the students (are, is) late II Complete the correct form of the verb that agrees with the subject .She and her friends (be) at the fair The book or the pen (be) in the drawer...
 • 3
 • 2,054
 • 100

Process technology equipment and systems chapter 1 & 2

Process technology equipment and systems  chapter 1 & 2
... Problems and Solutions 20 8 Cooling Tower Symbols 21 0 Summary 21 1 Review Questions 21 2 Chapter Boilers 21 3 Key Terms 21 4 Boiler Applications and Basic ... 2 21 Steam Generation System 22 3 Steam System Symbols 22 5 Summary 22 6 Review Questions 22 7 Chapter 10 Furnaces 22 9 Key Terms 23 0 Furnace ... 21 5 Fire-Tube Boilers 21 5 Water-Tube Boilers 21 5 Main Components 21 7 Boiler Functions 21 9 Steam 22 0 Boiler Operation 22 0 Steam Systems...
 • 65
 • 526
 • 1

subject and verb agreement rất chọn lọc

subject and verb agreement rất chọn lọc
... walks down my street AS WELL AS Exercise 2: Choose the correct form of the verb that agrees with the subject Annie and her brothers (is, are) at school Either my mother or my father (is, are) ... Are) the news on at five or six? 15 Mathematics (is, are) John's favorite subject, while Civics (is, are) Andrea's favorite subject 16 Eight dollars (is, are) the price of a movie these days 17 (Is, ... (go) fast when you are on vacation 21 Exercise 2: Complete the correct form of the verb that agrees with the subject Many of the girls (wear) _white shirt Three kilos of potatoes (make)...
 • 4
 • 1,496
 • 150

Xem thêm

Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt NamCác tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam (2)Đồ án thiết kế và tổ chức thi công hầm mêtrô đặt nông trong thành phốHoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Viglacera (LV thạc sĩ))Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của nhà hàng Opera tại khách sạn Park Hyatt SaigoHoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium cafe - khách sạn LegendCực và đối cực trong hình học phẳngNghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Namông nghệ phân hủy kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt và khả năng ứng dụng tại Việt NamPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú ThọThực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho khách sạn Thái Thiên 2 tại TPHCMTiếp cận tài chính vi mô tại Trung Quốc, Bangladesh và Philippines Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (1)Tiếp cận tài chính vi mô tại Trung Quốc, Bangladesh và Philippines Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (2)Đồ án quy hoạch mạng lưới thoát nước thị xã phú thọ tỉnh phú thọĐánh giá chăm sóc nôn và buồn nôn trên bệnh nhân ung thư điều trị hóa chấtĐinh lý pascal chứng minh hình họcGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Queen Ann TP.HCMĐịnh lý rolle trong hình học phẳngMột số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thptĐề thi học sinh giỏi môn tin các tỉnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập