Thuyetminh 19 10 402

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LY HỢP XE KHÁCH

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LY HỢP XE KHÁCH
... måí ly håüp hon ton: Pmax = Pct + Clx ∆l =104 30,8+0,1652 .106 .2,2 .10- 3 =107 94,24[N] Suy lỉûc låïn nháút sinh ca mäüt l xo måí ly håüp hon ton: Plx max = Pmax 107 94,24 = = 899,52 [N] n 12 ỈÏng sút trãn ... häưi dëch chuøn, G=8 .104 [MN/m2] no: säú vng lm viãûc ca l xo Tỉì âọ, ta suy âỉåüc cäng thỉïc säú vng l xo: n0 = G.d 8 .10 4 .10 6.0,0054 = = 2,88 [vng] 8.D 3C lx 8.0,0253.0,13 910 Chiãưu di ca l xo ... toạn pháưn trỉåïc ta cọ Fms = 80425 .10 −6 [m2] Zms- säú lỉåüng âäi bãư màût ma sạt Váûy thay säú vo ta cọ: Lo = 87964,2 = 546,9 .10 [J/m2]=586,9[kJ/m2] −6 80425 .10 Âäúi våïi ätä váûn ti ti trng trãn...
 • 26
 • 204
 • 0

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LY HỢP XE KHÁCH

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LY HỢP XE KHÁCH
... G=8 .104 [MN/m2] no: säú vng lm viãûc ca l xo Tỉì âọ, ta suy âỉåüc cäng thỉïc säú vng l xo: G.d n0 = [vng] 8.D 3Clx Thay säú vo, ta cọ: no = 8 .10 4 .10 6.0,0054 = 5,75 [vng] 8.0 ,025 3.0,06955 .10 Chiãưu ... dủng lãn cạc l xo måí ly håüp hon ton: Pmax = Pct + Clx ∆l [N] Thay säú, ta cọ: Pmax =104 30,8+0,06955 .106 .2,2 .10- 3 =105 83,8[N] Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B Trang 26 Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú ... bàòng âinh tạn α=0,5 Suy ra: ∆λ = 0,5.5 .10- 3 = 2,5 .10- 3[m] Váûy, âäü cỉïng ca mäüt l xo l: Clx = 460.( − 1,6 ) = 0,06955 .10 [N/m] −3 (0,27.0,1633.2 ).2,5 .10 12 Xạc âënh cạc kêch thỉåïc ca l xo:...
 • 38
 • 205
 • 0

Ma Tran va De KT So hoc-Tiet 19 (10-11)

Ma Tran va De KT So hoc-Tiet 19 (10-11)
... Giáo án toán lớp GV: Tạ Đình Cư Họ tên:………………… Lớp: 6/ …… Môn: TOÁN - (Tiết 19) Thời gian: 45 Phút (Không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Câu 1: (1 điểm) Cho ... án toán lớp GV: Tạ Đình Cư HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN SỐ HỌC LỚP (tiết 19) Năm học: 2009-2010 I Trắc nghiệm: (4 điểm) Câu (1 đ) Điền cho 0,5đ Thứ tự điền là: Câu 2(1 đ)...
 • 3
 • 266
 • 0

Bài soạn Giáo án Lớp 1 Tuần 19(10-11)

Bài soạn Giáo án Lớp 1 Tuần 19(10-11)
... biÕt ®ỵc mçi sè 16 , 17 , 18 , 19 gåm chơc vµ mét ssè ®¬n vÞ ( 6,7, 8, ), biÕt ®ùc, viÕt c¸c sè ®ã, ®iỊn ®ỵc c¸c sè 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 trªn tia sè * Bài tập cần làm : 1, 2, 3, II- §å ... đếm phạm vi 12 Bài 3: Viết số theo thứ tự từ đến 12 * Củng cố kỹ đọc, đếm, vị trí số dãy số Bài 4: Phân tích cấu tạo số 11 , 12 Viết số Chục Đơn vị Đọc số 10 Mười 11 1 Mười 12 Mười hai Bài Điền số ... Chinh Nga Bài 74: Mười ba, mười bốn, mười lăm I/ Mục tiêu: - Cho học sinh nhận biết số: 13 ,14 ,15 gồm chục 1số đơn vò( 3,4,5) - Nhận biết số có chữ số Đọc viết số 13 , 14 ,15 Ôn tập số 10 ,11 , 12 đọc,...
 • 35
 • 243
 • 0

Tài liệu 19.10. Address Book pdf

Tài liệu 19.10. Address Book pdf
... "Synchronize Address Book Contacts.") You can find Address Book in your Applications folder or (in a fresh installation of Mac OS X) in the Dock 19.10.1 Creating Address Cards Each entry in Address Book ... transferred into Address Book Tip: If you've got contacts in the online Yahoo Address Book, you can sync them up with your Mac OS X Address Book a new feature in Leopard Choose Address Book Preferences ... up to display the address on a Google map 19.10.6 Changing the Address Book Display You can't much to customize Address Book' s appearance, but the Preferences pane (Address Book Preferences)...
 • 13
 • 169
 • 0

Đề thi IQ vào Agribank 19/10/2009

Đề thi IQ vào Agribank 19/10/2009
... chức thi xong Sơ lược tình hình năm sau: Năm thi tập trung: Hội sở rả đề, tổ chức thi tập trung chấm thi tập trung Kết gửi CN Đề thì: trắc nghiệm (50 câu nghiệp vụ 60p, 70 câu tiếng Anh 60p) Đề ... tiếp Còn rất nhiều câu tăng giảm cung cầu, lãi suất mà chưa nhớ Đề av đơn giản, đề cấp độ b mít đặc môn nên k chia sẻ j thêm với ng ĐỀ THI NGHIỆP VỤ VIETCOMBANK HCM - TÂN ĐỊNH - PHÚ THỌ KHÔNG CHÍNH ... thường sau chiếm?%(hình fải)khìkhì ko nhớ).Hỏi cuối năm ngân hàng trả 3.000 đề thi nghiệp vụ có 45 câu, thời gian làm 50' đề trải rộng, nghiệp vụ ngân hàng không tới câu : tính lãi, có câu chiết...
 • 8
 • 277
 • 1

Đề thi IQ vào Agribank 19/10/2009

Đề thi IQ vào Agribank 19/10/2009
... đến giá trị thời gian đ̀ng tiền Độ xác không phụ thuộc vào tỷ sút chiết kh́u dòng tiền dự án Cho ph́p đánh giá mức sinh lời đ̀ng vốn bỏ vào đầu t Câu Theo ph ơng pháp gián tiếp, dòng tiền hoạt ... Tính đến giá trị thời gian đ̀ng tiền Cho ph́p đánh giá mức sinh lời đ̀ng vốn bỏ vào đầu t Độ xác không phụ thuộc vào tỷ sút chiết kh́u dòng tiền dự án Câu Ph ơng pháp "Sử dụng tỷ sút sinh lợi ... trị dòng tiền ròng dự án đối v́i t́t nhà đầu t vào dự án bao g̀m chủ sở hữu ngân hàng cho vay Quan điểm tổng vốn đầu t cho rằng, vốn vay dòng tiền vào dự án Quan điểm tổng vốn đầu t cho rằng, trả...
 • 8
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: table 19 10 widgets table time to completion of a widget whose modules consist of multiple partschapter 19 19 10 win32 netadminngày giảng thứ sáu 19 10 2013sánh với 19 10 9 hay so sánh với 9ngµy kióm tra 19 10 2011tiết 17 ngày dạy 19 10 2010s¸nh víi 19 10 9 hay so s¸nh víi 9ngày soạn 19 10 2010 ngày giảng 21 10 2010 lớp 8cngày soạn 19 10 2012 ngày dạy 23 10 2012 lớp 7a c amp 7dngày 19 10 2011 phát hiện sự cố lún nứt nền bê tông và các đốt tường chắn đất btct đỉnh kè có sự dịch chuyển ra phía sông tương ứng k54 120 k54 200ngµy d¹y líp7a1 19 10 09khảo sát hoạt động của mt từ ngày 19 10 05 11 2003khảo sát vết đen mt từ ngày 19 10 05 11 2003khảo sát sự phóng vật chất của nhật hoa cme từ 19 10 4 11 2003giáo án địa lý 10 bài 19TÀI LIỆU WORD BÀI TẬP ESTE, LIPIT,AMINcorporate finance analysisSKKN: “Nâng cao hiệu quả giảng dạy, rèn đạo đức cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp”Báo cáo thực tập tại công ty TNHH tân kỷ ngyên tài liệu, ebook, giáo trìnhCon đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội tài liệu, ebook, giáo trìnhBiện pháp xây tường trong xây dựngĐánh giá kết quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ điện ở các huyện phía đông của tỉnh đaklak tài liệu, ebook, giáo trìnhBiện pháp tháo dầm I bao cheĐề thi học sinh giỏi môn địa 9 tỉnh hải dương năm học 2016 2017 có đáp ántóm tắt công thức và lý thuyết vật lý 11Bộ chia công suất quang ứng dụng cho hệ thống thông tin quang tới hộ gia đình FTTHCác biện pháp dự phòng chống tấn công trong mạng internetCác dịch vụ trong mạng WCDMACác phương pháp mã hóa thoại trong các bộ vocoderCác phương pháp tối ưu hóa hệ thống thông tin di động thế hệ mới giải pháp công nghệ và ứng dụng thực tếCông nghệ MPLS và ứng dụng trong thiết kế mạng lõiCông nghệ OFDM và ứng dụng trong hệ thống thông tin di độngCông nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình sốChế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano silic một chiềuDi động đồng đẳng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập