KẾT CẤU TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC " KẾT CẤU, TÍNH TOÁNTHIẾT KẾ LY HỢP Ô " pptx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... Ly hp ễtụ MC LC Tiờu : Trang CHN LOI, S LY HP V DN NG : 1.1 CHN LOI, S LY HP 1.2 CHN S DN NG LY HP XC NH CC THễNG S C BN CA LY HP : 2.1 XC NH BN KNH NGOI CA A B NG 2.2 CC KCH THC KHC CA LY ... 42 4.4.2.Thõn v v ly hp 42 TNH TON V THIT K DN NG LY HP : 43 5.1 S V TNH TON DN NG LY HP 43 5.2 XC NH CC KCH THC C BN 46 CHN LOI, S LY HP V DN NG 1.1 CHN LOI, S LY HP : Ly hp l b phn dựng ... úng ly hp Trờn ụtụ mỏy kộo loi ly hp ma sỏt c s dng nhiu nht cú cỏc u im: kt cu n gin, hiu sut cao, giỏ thnh r v kớch thc tng i nh gn Trong ly hp ma sỏt chia ra: ly hp mt a v ly hp nhiu a Ly hp...
 • 44
 • 776
 • 1

KẾT CẤU TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ LY HỢP Ô

KẾT CẤU TÍNH TOÁN & THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ
... toạn &thiãút kãú Ly håüp Ätä MỦC LỦC Tiãu âãư : Trang CHN LOẢI , SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G : 1.1 CHN LOẢI, SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP 1.2 CHN SÅ ÂÄƯ DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP XẠC ÂËNH CẠC THÄNG SÄÚ CÅ BN CA LY ... Thanh - Låïp : 00C A Trang Âäư ạn män hc &thiãút kãú Ly håüp Ätä Kãút cáúu , toạn CHN LOẢI , SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜN G 1.1 CHN LOẢI, SÅ ÂÄƯ LY HÅÜP : Ly håüp l bäü pháûn dng âãø näúi trủc khuu ... chia ra: ly håüp mäüt âéa v ly håüp nhiãưu âéa Ly håüp nhiãưu âéa ma sạt chè sỉí dủng trỉåìng håüp cáưn truưn mämen ma sạt låïn, âãø gim kêch thỉåïc âỉåìng kênh ca ly håüp ÅÍ âáy ta chn ly håüp...
 • 41
 • 107
 • 0

TÍNH TOÁNTHIẾT KẾ LY HỢP Ô ( XE TẢI 5700Kg)

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ ( XE TẢI 5700Kg)
... chọn ly hợp dùng cho thiết kế loại ly hợp ma sát khô, đĩa ma sát, kiểu lò xo ép đĩa côn Các phân tích tính ưu việt loại ly hợp tình bày mục 2.2.2 Chọn sơ đồ dẫn động ly hợp Trên ô máy ... loại ly hợp mà mô men hình thành ly hợp nhờ mo men điện từ Ly hợp điện từ truyền động êm dịu Tuy kết cấu kồng kềnh nên dùng mà thường sử dụng tàu hoả Tính toán thiết kế cụm ly hợp 2.1 Mô men ... 3.1: Sơ đồ tính toán ly hợp dẫn động thủy lực trợ lực Để mở ly hợp (ly hợp kiểu thường đóng lực ép lò xo) lái xe phải tác dụng lực vào bàn đạp ly hợp, thông qua hệ thống điều khiển (ngày thường...
 • 31
 • 363
 • 3

Đồ án tính toánthiết kế ly hợp ô

Đồ án tính toán và thiết kế ly hợp ô tô
... Đồ án tính toán thiết kế ly hợp ô CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LY HỢP I) Công dụng, phân loại, yêu cầu ly hợp ô 1.1) Công dụng yêu cầu ly hợp ô Ly hợp ô khớp nối trục khuỷu ... dẫn thiết kế ô (phần truyền lực ô tô) , Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng SVTH: HOÀNG THANH LONG Trang 36 Đồ án tính toán thiết kế ly hợp ô [2] TS Nguyễn Hoàng Việt, Kết cấu tính toán thiết kế ô tô, ... dẫn động ly hợp cho xe khách loại dẫn động thủy lực SVTH: HOÀNG THANH LONG Trang 21 Đồ án tính toán thiết kế ly hợp ô CHƯƠNG : TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA LY HỢP 3.1) Bán kính vành khăn...
 • 37
 • 113
 • 0

Thiết kế ly hợp Ô tải trọng tải 5,5 tấn

Thiết kế ly hợp Ô tô tải trọng tải 5,5 tấn
... giao thiết kế đồ án tốt nghiệp, em cố gắng thực đến em hoàn thành nhiệm vụ đợc giao Thiết kế ly hợp cho ô tải sở ô ISUZU NQR 71L Quá trình tính toán lựa chọn thông số kích thứơc ly hợp ... cách từ đuôi xe đến thành ca bin mm mm mm mm mm 1680 4175 180 6000 x 2150 x 400 1650 mm 1085 mm 5620 Trọng lợng toàn tải KG 8850 10 Trọng lợng không tải KG 2445 11 KG 5500 12 Tải trọng Tải trọng ... Quá trình kiểm nghiệm ly hợp đợc em tiến hành cẩn thận cho kết nằm giới hạn an toàn cho phép Từ em kết luận hệ thống ly hợp em thiết kế hoàn toàn đáp ứng đợc yêu cầu cụm ly hợp Nh đồ án em giải...
 • 48
 • 117
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TẢI + BẢN VẼ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LY HỢP Ô TÔ TẢI + BẢN VẼ
... nlxgc.[d + ] + n0.d + Pmax C n0 = - säú vng lm màût âãú ca l xo => l0 = 4.(4 + 1) + 4.2 + 709,32 = 32,5 156250 [mm] Chiãưu di lm viãûc ca l xo âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc : llv = lmin + λ = nlxgc ... + λ = nlxgc ( d+1 ) + n0.d + λ λ = [mm]- âäü biãún dảng ca l xo gim cháún tỉì vë trê lm viãûc âãún vë trê l xo chëu lỉûc ẹp låïn nháút (λ =2,5÷4 [mm]) [2] ⇒ llv = ( 4+1 ) + 2.4 +3 = 31 [mm] 4.3 ... (âäúi våïi dáùn âäüng cå khê ) 4.4.2 Thán v v ly håüp : Thán ly håüp âỉåüc gàõn våïi bạnh â nhåì cạc buläng v âỉåüc âënh tám nhåì cạc chäút âënh vë Thán ly håüp vỉìa l màût t cho cạc l xo ẹp vỉìa...
 • 31
 • 175
 • 0

Thiết kế ly hợp ô con

Thiết kế ly hợp ô tô con
... Vn c SVTH: THIT K LY HP ễ Tễ CON Chng I TNG QUAN V LY HP TRấN ễTễ 1.1 Cụng dng, phõn loi, yờu cu ca ly hp lp trờn ụtụ: 1.1.1 Cụng dng: Ly hp l mt nhng cm ch yu ca ụtụ-mỏy kộo .Ly hp dựng ni trc ... phõn cỏc loi ly hp ma sỏt c khớ ,ly hp thu lc ,ly hp in t + Da theo hỡnh dng ca b phn ma sỏt c khớ,cú th chia ra: ly hp ma sỏt a ( a phng ), ly hp ma sỏt a cụn (a b ng cú dng hỡnh cụn ), ly hp ma sỏt ... 2.1.1 Xỏc inh momen ma sỏt ca ly hp: - Mụ men ma sỏt ca ly hp l mụ men sinh quỏ trỡnh ly hp lm vic - Mụ men ma sỏt ca ly hp phi ln hn mụmen quay ca ng c S d phi tớnh ly hp theo mụ men quay ln hn...
 • 25
 • 30
 • 0

Đồ án thiết kế ly hợp ô

Đồ án thiết kế ly hợp ô tô
... Vậy, không cần dùng trợ lực cho hệ thống dẫn động ly hợp Trang 36 Thiết kế ly hợp ô Trang 37 Thiết kế ly hợp ô DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] LÊ VĂN TỤY (2007), Kết cấu tính toán ô (Phần ... ly hợp nói riêng giá thành ô nói chung cáo Trang Thiết kế ly hợp ô ly hợp ma sát khí thông thường Do vậy, ly hợp thủy lực sử dụng hạn chế loại xe đặc biệt có công suất riêng lớn 1.2.3 Ly ... Thiết kế ly hợp ô CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Công dụng yêu cầu ly hợp ô tô: 1.1.1 Công dụng: - Ly hợp ô khớp nối trục khuỷu động với hệ thống truyền...
 • 38
 • 122
 • 0

Đồ án kết cấu công trình Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Đồ án kết cấu công trình Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm
... Đồ án kết cấu công trình Giáo viên hớng dẫn : Bùi Danh Phi II.Tính toán : Sơ đồ sàn Xét tỉ số hai cạnh ô l = 5.8 m = 2.63l1 = 2.2 m Xem làm việc theo phơng Ta mô hình sàn toàn khối dầm ... dầm chính; Học viên thực : Lê Nguyên Ngọc-Lớp CTQP-K39 Đồ án kết cấu công trình Giáo viên hớng dẫn : Bùi Danh Phi c)Vùng ô đợc giảm 20% cốt thép III.Tính toán dầm phụ : Sơ đồ tính : Dầm phụ dầm ... CTQP-K39 Đồ án kết cấu công trình Giáo viên hớng dẫn : Bùi Danh Phi Chọn bố trí cốt thép dọc : Để đợc cách bố trí hợp lý cần so sánh phơng án Trớc hết tìm tổ hợp chọn cho tiết diện chính.Trong bảng...
 • 24
 • 96
 • 0

Thiết kế ly hợp xe Toyota Fortuner 2008 kèm file cad

Thiết kế ly hợp xe Toyota Fortuner 2008 kèm file cad
... lực dẫn tới kết cấu cồng kềnh, khó bố trí xe I.4 Giới thiệu chung về xe Fortuner 2008 Xe Toyota Fortuner 2008 mẫu xe thể thao, sở hữu ca bin rộng chỗ cửa Kiểu dáng xe đẹp, thiết kế đại, khung ... cạnh tranh đáng gờm dòng xe tương đương Thiết kế bên xe Toyota Fortuner xây dựng đội ngũ thiết kế người trực tiếp sử dụng xe, xe Toyota Fortuner trở thành tác phẩm liên kết đến cảm súc khách hàng ... hoàn thành với đề tài giao Thiết kế ly hợp ôtô sở xe Toyota Fortuner 2008 Sau lựa chọn phương án thiết kế, tính toán kiểm nghiệm điều kiện làm việc chi tiết cụm ly hợp Nhìn chung đạt yêu cầu...
 • 49
 • 483
 • 6

Đồ án kết cấu, tính toánthiết kế bộ ly hợp ô và bản vẽ

Đồ án kết cấu, tính toán và thiết kế bộ ly hợp ô tô và bản vẽ
... + Kết cấuđơn giản dễ điều chỉnh chăm sóc 5 II.Phân tích kết cấu chọn phơng án thiết kế ly hợp Các ly hợp ô loại ly hợp luôn đóng ô thờng dùng loại ly hợp hai đĩa bị động + Loại ly hợp ... + Ly hợp thuỷ lực : mô men truyền nhờ chất lỏng + Ly hợp nam châm điện : Mô men truyền nhờ tác dụng trờng nam châm điện + Loại liên hợp : Mô men truyền nhờ loại kết hợp Đối với ô loại ly hợp ... xo trụ ,3 đòn mở ly hợp đồng thời đảm bảo lực ép Phần lại đồ án tính toán thiết kế dẫn động ly hợp xây dựng quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình Trong trình làm đồ án ,mặc dù thân...
 • 75
 • 133
 • 1

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP
... chn phng ỏn thit k ly hp - Xỏc nh mụmen ma sỏt ca ly hp - Xỏc nh cỏc kớch thc c bn ca ly hp - Tớnh cụng trt riờng - Tớnh toỏn sc bn mt s chi tit ch yu ca ly hp - Tớnh toỏn dn ng ly hp III BN V : ... xỳc vi t t úng ly hp Tuy nhiờn vic nh v cỏc a ma sỏt ct ly hp l khú khn - Ly hp hỡnh cụn : Phn a th ng cú hỡnh cụn - Ly hp hỡnh trng: Phn a th ng lm theo dng mỏ phanh tn trng Loi ly hp hỡnh cụn ... giỏ thnh cao CHN LOI LY HP, S LY HP, S DN NG LY HP Chn loi ly hp : Svth:Nguyn Vn Quõn Chng Gvhd: Phm Bi Trng HSP kt Vinh Khoa: CKL Qua phõn tớch s b nh trờn, ta chn loi ly hp ma sỏt mt a thit...
 • 28
 • 782
 • 17

Tính toán thiết kế ly hợp

Tính toán thiết kế ly hợp
... đóng mở ly hợp Đó đờng tuyến tính : + Plx : lực tác dụng lên lò xo đóng ly hợp + P lx : lực tác dụng lên lò xo mở ly hợp 64 + l : biến dạng lò xo đóng ly hợp + l : biến dạng lò xo mở ly hợp * ... trợt ly hợp: Khi ly hợp đóng xảy trờng hợp : 1- Đóng ly hợp đột ngột tức để động làm việc số vòng quay cao đột ngột nhả bàn đạp ly hợp Trờng hợp không tốt nên phải tránh 2- Đóng ly hợp cách êm dịu, ... kề ly hợp trạng thái mở, chọn = [mm] ; + i số đôi bề mặt ma sát ly hợp => S = 2.1 = [mm] 2.2 Kiểm tra ly hợp theo công trợt riêng nhiệt độ đốt nóng chi tiết ly hợp : 2.2.1 Công trợt ly hợp: ...
 • 26
 • 423
 • 4

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP
... chn phng ỏn thit k ly hp - Xỏc nh mụmen ma sỏt ca ly hp - Xỏc nh cỏc kớch thc c bn ca ly hp - Tớnh cụng trt riờng - Tớnh toỏn sc bn mt s chi tit ch yu ca ly hp - Tớnh toỏn dn ng ly hp III BN V : ... xỳc vi t t úng ly hp Tuy nhiờn vic nh v cỏc a ma sỏt ct ly hp l khú khn - Ly hp hỡnh cụn : Phn a th ng cú hỡnh cụn - Ly hp hỡnh trng: Phn a th ng lm theo dng mỏ phanh tn trng Loi ly hp hỡnh cụn ... giỏ thnh cao CHN LOI LY HP, S LY HP, S DN NG LY HP Chn loi ly hp : Svth:Nguyn Vn Quõn Chng Gvhd: Phm Bi Trng HSP kt Vinh Khoa: CKL Qua phõn tớch s b nh trờn, ta chn loi ly hp ma sỏt mt a thit...
 • 41
 • 360
 • 1

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC KẾT CẤU TÍNH TOÁN Ô

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC KẾT CẤU TÍNH TOÁN Ô TÔ
... 18.425 65 2.6 7.22 5.43 10 16 90 2.3 7.73 7.78 2.52 20.8 5.3 4.1 3.95 12 Tải Con (Tính thông qua cao) Con (Tính thông qua cao) Nén biên Nén biên Nén biên 2.5 18.8 5.5 3.967 13 Con 1.525 14.2 14 ... 1755/70SR13 Thủy lực 6.50-R16 10.00-20 Yêu cầu: _Thuyết minh 15-20 trang soạn thảo máy vi tính _01 vẽ A0 đó: +01 vẽ A1 kết cấu li hợp +01 vẽ A2 vẽ tách chi tiết Hà Nội, ngày… tháng……năm Giáo viên hướng...
 • 2
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khủng hoảngcuộc khủng hoảngđộng vật hoang dãkhủng hoảng kinh tếkhủng hoảng nợkhủng hoảngkhủng hoảng tiền tệcác cuộc khủng hoảnghoàng anhoàng xuân hùnghoàng hàhoàng anhhoàng sơnhoang dãhoàng thạchphát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu biện pháp móng Top - Base xử lý nền đất yếu dưới móngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập