new microsoft office word document 2 6247

Cách mạng máy tính: Sự ra đời của Microsoft Office Word phần 2 pptx

Cách mạng máy tính: Sự ra đời của Microsoft Office Word phần 2 pptx
... khoảng cách từ mép lề đoạn so với lề trang: - Left khoảng cách từ lề trái đoạn đến lề trái trang văn bản; - Right- khoảng cách từ lề phải đoạn đến lề phải trang văn Ngầm định, hai khoảng cách ... trớc kết thu đợc hộp Preview 1 .2. 2 Định dạng đoạn văn mục 1 .2. 1 làm quen với thao tác định dạng văn cho vùng văn đợc chọn (đợc bôi đen) Trong phần này, tìm hiểu cách định dạng văn đoạn văn Mỗi ... điểm trỏ đoạn cần định dạng Để mở tính định dạng đoạn văn bản, mở mục chọn Format | Paragraph, hộp thoại Paragraph xuất hiện: Tỏc gi: Nguyn Sn Hi, Trung tõm Tin hc - B Giỏo dc v o to Email: nshai@moet.edu.vn...
 • 10
 • 154
 • 0

New Microsoft Office Word 97 - 2003 docx

New Microsoft Office Word 97 - 2003 docx
... and Footer lại vào Tools - Options bỏ dấu chọn dòng Field codes nhấn OK , bạn có số trang theo ý thích Chèn nhạc văn Word Có bạn mở tài liệu Word âm nhạc trổi lên ? Với Word XP, bạn vừa sọan thảo ... paste vao Word phải vào menu Edit Paste Special - khung As chọn Unformatted Text Unformatted Unicode Text văn tiếng Anh - nhấn OK để chép nội dung không định dạng vào trang văn Xem văn Word máy ... sẳn , bạn phải đưa vào menu Insert sau : - Vào menu Tools - Customize chọn tab Commands , nhấn vào nút Rearrange Commands chọn mục Menu bar , Nhấn Add - Chọn phần Insert khung bên trái , kéo cuộn...
 • 4
 • 182
 • 0

GIÁO TRÌNH Word 2007 - Tìm hiểu Microsoft Office 2007 phần 2 ppsx

GIÁO TRÌNH Word 2007 - Tìm hiểu Microsoft Office 2007 phần 2 ppsx
... Niemtin071@yahoo.com 25 Tìm hiểu Microsoft Office 20 0 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 20 07 Làm quen nhanh với hệ thống Office 20 07 a Phiên Office thiết kế hướng người dùng Có nhiều thay đổi tương tự Office 20 07 ... phức tạp Tìm biểu mẫu cài đặt kèm với Word Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 32 Tìm hiểu Microsoft Office 20 0 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 20 07 Có khoảng 30 biểu mẫu cài đặt kèm với Word như: ... So¹n: Niemtin071@yahoo.com 28 Tìm hiểu Microsoft Office 20 0 7- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 20 07 Bạn phải rơi vào cảnh lặp lập lại thao tác Chọn Lựa - Hủy (Undo) - Chọn Lựa chưa? Bạn chọn Font...
 • 15
 • 151
 • 0

Ebook tự học microsoft office word 2003 word 2007 phần 2 IT club

Ebook tự học microsoft office word 2003 word 2007 phần 2  IT club
... 103- 020 2 ị Ì J )ĩtJ Ị OestdtOộ Ì 06 .20 06 ^^7. ^28 06 ; O0-OSO6 109 .22 06 ' 010. 020 6 i.c^u.iooe ■■0 12. 1606 '‘uDl3J23O0 jOHjOl09 MrCotrợẦm tìlSj»i2 ^I6 _ ^17.0610 010 -20 10 C319_30I0 Ĩ ^20 _0U1 i^2l.l3U ... passwords are case sensitlve.) t OK Cancei « Nhập lại mật khâu vào ô Reenter password to open (hoặc Modiíy) Nhân nút OK Lúc hình trờ lại hộp thoại Save As Q s*v* p : r ; Word 1 .29 12 ^2. 120 1 ... sOesMiop Doomtnb ry- iJỈ2JZ3ll On.iooa O Õ J]I2 ỉaw «^ttora 02^ 1*7 12 025 S«gjtyO|ibQn» o^y lỉ«vt ÍJ^jrt»_t^_TV.doc ^_«ord.doc ỉ 2_ I60B pl3 _2 # 14.0109 s» N^CcnpiMr Ol5~W >2 i poci.doc V vft»dD«uwt(*.dx)...
 • 103
 • 41
 • 0

Các phím tắt trong Microsoft Office Word

Các phím tắt trong Microsoft Office Word
... cuối đoạn Chọn đầu đoạn Tắt mở mã không in Tab , Enter Giảm cỡ chữ xuống Số mũ nửa Tăng cỡ chữ lên áp dụng phong cách Heading áp dụng phong cách Heading áp dụng phong cách Heading Chữ toàn hoa ... từ Đổi chữ thờng chữ hoa nhỏ áp dụng phong cách list Kéo biên trái vào mốc dừng truớc áp dụng phong cách Normal Chọn phông chữ Hylạp ,,, áp dụng phong cách soạn thảo Khoảng trắng khong cho ngắt ... J Ctrl- K Ctrl- L Ctrl- M Ctrl- N Ctrl- O Ctrl- P Chế độ nhìn tài liệu normal Gán động tác cho phím Chế độ nhìn tài liệu out line Chế độ nhìn tài liệu page layout Ký tự chấm lửng Xuống trang...
 • 4
 • 340
 • 21

Huong dan dung Microsoft Office Word 2007

Huong dan dung Microsoft Office Word 2007
... Nội dung khóa học • Tổng quan: Bạn đã nghe về word chưa? • Bài 1: Làm quen với Ruy-băng • Bài 2: Tìm các lệnh thông dụng • Bài 3: Các danh sách đơn giản Hai ... tiên bao gồm một danh sách những tác vụ được đề xuất và tất cả đều bao gồm một tập các câu hỏi kiểm tra Tổng quan: Bạn đã nghe nói về văn bản chưa? Word 2007 đã được phát ... công việc của bạn trở nên dễ và nhanh Khi bạn mở Word 2007, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là Ruybăng, vùng trải dài đỉnh của Word Dùng Ruy-băng cho việc làm thông thường Trang...
 • 7
 • 159
 • 0

Tài liệu Microsoft Office Word 2007 – Phần cơ sở doc

Tài liệu Microsoft Office Word 2007 – Phần cơ sở doc
... Nút Microsoft Office Tài liệu hướng dẫn Microsoft Office Word 2007 Phần sở Đã xảy chuyện với bảng chọn File phiên trước? Ấn nút Microsoft Office bạn tìm thấy Vị trí để bắt đầu tài liệu Word ... Tài liệu hướng dẫn Microsoft Office Word 2007 Phần sở BÀI KHỞI ĐỘNG WORD VÀ CỬA SỔ LÀM VIỆC Khởi động Word Bạn khởi động Word cách nháy vào biểu tượng danh mục nhóm chương trình Microsoft Office ... ngắt Tài liệu hướng dẫn Microsoft Office Word 2007 Phần sở Dưới minh họa thêm vài khả Word (với phép chọn Effect): Chữ có bóng (Shadow) Word Chữ khung (Outline) Chữ khung có bóng Word, Word, Word...
 • 103
 • 336
 • 1

Tài liệu Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 2 doc

Tài liệu Giáo trình Tìm hiểu Microsoft Office 2007 - Tập 2 doc
... Niemtin071@yahoo.com 21 Tìm hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: Tìm hi u Microsoft Excel 20 07 =WORKDAY(A2,A3,A4:A6) Tìm =DATE (20 11,6+B2,9) Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 22 Tìm hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: ... 11 Tìm hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: Tìm hi u Microsoft Excel 20 07 bar) = 12. 99+16.99 \) Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com 12 Tìm hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: Tìm hi u Microsoft Excel 20 07 ... hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: Tìm hi u Microsoft Excel 20 07 Date Category Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com Type 19 Tìm hi u Microsoft Office 20 0 7- T p 2: Tìm hi u Microsoft Excel 20 07 -AugAugust-...
 • 60
 • 189
 • 1

Tài liệu Những điểm mới trong Microsoft Office Word 2007 pdf

Tài liệu Những điểm mới trong Microsoft Office Word 2007 pdf
... pháp cho tài liệu tất tài liệu bạn tạo Chia sẻ tài liệu cách tự tin Khi bạn gửi tài liệu nháp đến đồng nghiệp bạn, Office Word 2007 giúp bạn lựa chọn hiệu quản lý chỉnh sửa thích tài liệu Khi ... sẵn sàng công bố tài liệu, Office Word 2007 giúp bạn bảo đảm chỉnh sửa thích không liên quan che dấu tài liệu xuất Cho phép so sánh nhanh chóng hai phiên tài liệu Office Word 2007 dễ dàng việc ... tính tài liệu bạn làm việc tài liệu Word Document Information Panel hiển thị đỉnh tài liệu Word Bạn sử dụng Document Information Panel để quan sát soạn thảo hai thuộc tính tài liệu Microsoft Office...
 • 7
 • 177
 • 0

Tài liệu MICROSOFT OFFICE WORD docx

Tài liệu MICROSOFT OFFICE WORD docx
... hết tài liệu thư mục ,có thể thay đổi đòa điểm mặc đònh cho tài liệu ,để Word khởi động đòiểm mở lưu tập tin Muốn đònh lại đòa điểm mặc đònh cho tài liệu Word ,dùng menu Tools tr6n menu Word ... đánh số trang trang tài liệu có ảnh hưởng sử dụng nút Insert Page Numbers hộp thoại Header and Footer chèn số trang vào tài liệu CHỈ IN NHỮNG TRANG LẺ CỦA TÀI LIỆU Có thể yêu cầu Word in trang chẵn ... TRONG VĂN BẢN WordArt công cụ đắc dụng Muốn tạo WordArt , theo bước sau : Chọn menu Insert -> Picture -> WordArt Word cung cấp hộp thoại WordArt Gallery chứa kiểu dáng đẹp mắt WordArt Chọn kiểu...
 • 11
 • 157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: new microsoft office word documentnew microsoft office word document 2010 free downloadnew microsoft office word document 2007 free downloadnew microsoft office word document free downloadnew microsoft office word document 3 docxnew microsoft office word document docx free downloadnew microsoft office word document docx downloadnew microsoft office word document docxnew microsoft office word document 2012 free downloadnew microsoft office word document 2013 free downloadnew microsoft office word document to pdf converter free downloadnew microsoft office word document 2003 free downloadnew microsoft office word document free download 2003microsoft office word document 2010 free downloadmicrosoft office word document 2012 free downloadđề thi thử đại học môn vật lí 2014 2015BC so ket chi doan 6t1Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9ĐỀ THI đề XUẤT CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2016 2017Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 học kỳ I kèm đáp ánBIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015Những đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932 1945 nhìn từ phương diện thể loạiVấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóachủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi 2016 2017 chuẩn41 danh gia thong ke so lieu thuc nghiem hoa hocĐề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 02Đồ án chuyên ngành giảm PAPR trong OFDMTÀI LIỆU ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH HAYBài tập địa lý 9 ôn thi học sinh giỏiBài Giảng Môn Tài Chính Quốc TếSpeaking thi HKII lớp 8, 9, 10MIPS green sheet file chuẩnBÀI GIẢNG HỘI CHỨNG LIỆT NỬA NGƯỜIBÀI GIẢNG HỘI CHỨNG HÔN MÊ
Đăng ký
Đăng nhập