thiết kế môn học động cơ đốt trong

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... Bùi Trờng Thọ Lớp : CK Ôtô B _K44 Thiết kế môn học Động đốt Phần II tính toán động lực học 1/ Khái quát: Khi động việc, cấu trục khuỷu - truyền (CCTKTT) nói riêng động nói chung chịu tác dụngcủa ... 14867.23 16970.17 18298.25 18752.34 Lớp : CK Ôtô B _K44 Thiết kế môn học Động đốt b) Vẽ đồ thị gia tốc phơng pháp tôlê Jp = R.2.(cos + cos2) Trong đó: Jp : gia tốc pittong ĐCD ĐCT Lấy đoạn thẳng ... đờng cong ta đợc đờng biểu diễn tốc độ Sinh viên : Bùi Trờng Thọ Lớp : CK Ôtô B _K44 Thiết kế môn học Động đốt a c A 2' b' R2 B 4' 7' V R 6' Giải tốc độ đồ thị b) Vẽ đồ thị V = f2( ) phơng pháp...
 • 18
 • 52
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... Thiết kế môn học Động đốt THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Yêu cầu: Vẽ truyền tính bền truyền Các thông số cho trước: Ambassador Car Động 1800 ISZ MPFI ( Petrol ... CKGTCC – K45 Thiết kế môn học Động đốt CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC 2.1 Vẽ hiệu chỉnh đồ thị công 2.1.1/ sở tính vẽ đồ thị Cao Ngoc toan - CKGTCC – K45 Thiết kế môn học Động đốt - Thể tích ... Cao Ngoc toan - CKGTCC – K45 Thiết kế môn học Động đốt φ Pkt PΣ Pj sin(ϕ + β ) cos β T cos(ϕ + β ) cos β Z 13 Cao Ngoc toan - CKGTCC – K45 Thiết kế môn học Động đốt 10 20 30 40 50 60 70 80 90...
 • 22
 • 83
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... 180 Vũ Huy Phơng - khí ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Ngô Văn Thanh Đồ thị chuyển vị pistôn: Vũ Huy Phơng - khí ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Ngô Văn Thanh 2:Xác định vận ... ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Ngô Văn Thanh Đồ thị tốc độ pistôn: Phần II Động lực học Khái quát Khi động làm việc, cấu trục khuỷu - truyền (CCTKTT) nói riêng vR .động nói chung chịu ... k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Ngô Văn Thanh tính, trọng lực lực ma sát tính toán động lực học, ta xét lực có giá trị lớn lực khí thể lực quán tính Mục đích việc tính toán động lực học xác định...
 • 20
 • 67
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Lê Hoài Đức Đồ thị tốc độ pistôn: Dơng Đình Chơng - khí ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Lê Hoài Đức Phần II Động lực học Khái quát Khi động làm việc, ... Dơng Đình Chơng - khí ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Lê Hoài Đức Đồ thị chuyển vị pistôn: Dơng Đình Chơng - khí ô tô A- k44 TKMH Động Đốt Trong GVHD: Lê Hoài Đức 2:Xác định vận tốc ... Đình Chơng - khí ô tô A- k44 12 TKMH Động Đốt Trong cos cos2 GVHD: Lê Hoài Đức J1 J2 Dơng Đình Chơng - khí ô tô A- k44 J Pj lPJ 13 TKMH Động Đốt Trong 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110...
 • 22
 • 59
 • 0

THIÊT MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIÊT KÊ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... việc tính toán cân động cơ, tính toán sức bền chi tiết, nghiên cứu trạng thái mài mòn tính toán dao động xoắn hệ trục khuỷu Việc khảo sát động lực học đợc dựa phơng pháp quan điểm học lý thuyết Các ... điểm học lý thuyết Các lực mô men tính toán động lực học đợc biểu diễn dới dạng hàm số Sinh viên : Hoàng Anh Thu Lớp : TĐHTKCK_K44 Thiết kế môn học Động đốt Giáo viên HD LÊ HOAI ĐƯC góc quay trục ... : Hoàng Anh Thu Lớp : TĐHTKCK_K44 Thiết kế môn học Động đốt Giáo viên HD LÊ HOAI ĐƯC Pj = -mJp = - mR2(cos + cos2) (KG/cm2) Trong m khối lợng chuyển động tịnh tiến đơn vị diện tích piston m =...
 • 16
 • 83
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... T k m h động đốt nguyễn xuân hoàng I Tính toán động học cấu trục khuỷu - truyền Nhiệm vụ chủ yếu tính toán động học cấu trục khuỷu - truyền nghiên cứu quy luật chuyển động pittong Chuyển ... toán động lực học Khái quát Khi động việc, cấu trục khuỷu - truyền (CCTKTT) nói riêng động nói chung chịu tác dụngcủa lực nh lực khí thể, lực quán tính, trọng lực lực ma sát tính toán động lực học, ... trạng thái mài mòn tính toán dao động xoắn hệ trục khuỷu Việc khảo sát động lực học đợc dựa phơng pháp quan điểm học lý thuyết Các lực mô men tính toán động lực học đợc biểu diễn dới dạng hàm số...
 • 20
 • 65
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... 3439.01 3635.53 Lớp : Máy động lực K49 Thiết kế môn học Động đốt Phần II tính toán động lực học 1/ Khái quát: Khi động việc, cấu trục khuỷu - truyền (CCTKTT) nói riêng động nói chung chịu tác dụngcủa ... Thiết kế môn học Động đốt Nôi dung thuyết minh: Phần I tính toán động học - = = 211,53 (rad/s) Với n = 2020 (v/p) S -R= = 65 mm - Chọn = 1/4 tham số kết cấu I-1.Công thức ... cos2) (KG/cm2) Trong m khối lợng chuyển động tịnh tiến đơn vị diện tích piston m = mp + m1 ; mp: khối lợng nhóm piston Lu Duy Tõn Lớp : Máy động lực K49 Thiết kế môn học Động đốt m1: khối lợng...
 • 14
 • 55
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... Thiết kế môn học ĐCĐT _ I/ Tính toán động học động đốt 1/ Tính toán động học cấu trục khuỷu truyền Bán kính quay trục khuỷu: R = ... danh Vuong Lớp CGH XDGT K45 Thiết kế môn học ĐCĐT _ II/ Tính toán động lực học động đốt 1/ Khái quát Khi động làm việc, cấu trục khuỷu - truyền (CCTKTT) nói riêng động nói chung chịu tác dụng ... việc tính toán cân động cơ, tính toán sức bền chi tiết, nghiên cứu trạng thái mài mòn tính toán dao động xoắn hệ trục khuỷu Việc khảo sát động lực học đợc dựa phơng pháp quan điểm học lý thuyết Các...
 • 20
 • 47
 • 0

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... 15161780 15395675 Thiết kế môn học động đốt 0.234923 3616800.5 18778580 0.25 3848918.7 19244593 _Ta có đồ thị gia tốc chuyển động Piston: Phần II: Động lực học Khái quát Khi động làm việc, cấu ... V Thanh Thy Thiết kế môn học động đốt Phần I động học cấu kttt 1.1 Chuyển vị Piston Chuyển vị Piston đợc xác định theo công thức ... -4.9E-16 Thiết kế môn học động đốt -8380.76 -0.64279 -1968.834 -10349.59 -4255.02 -0.34202 -1047.595 -5302.618 -1.2E-11 -9.8E-16 -3E-12 -1.5E-11 Ta có đồ thị vận tốc pittông: 1.3 Gia tốc chuyển động...
 • 20
 • 53
 • 0

ĐỀ BAI THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG

ĐỀ BAI THIẾT KẾ MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
... biểu thị góc quay (o) ChơngII Động lực học cấu khuỷu trục truyền 2.1 Giới thiệu chung Khi động làm việc, cấu trục khuỷu truyền nói riêng động nói chung chịu tác động lực khí thể,lực quán tính,trọng ... thể,lực quán tính,trọng lực lực ma sát.Khi tính toán động lực học ta xét lực có giá trị lớn lực khí thể lực quán tính Mục đích việc tính toán động lực học xác định lực hợp lực loại tác dụng lên cấu ... Giang Nam Thit K Mụn Hc ng C t Trong chúng sinh để làm sở cho việc tính toán cân động cơ, tính toán sức bền chi tiết,nghiên cứu trạng thái mài mòn tính toán dao động xoắn hệ trục khuỷu giá trị...
 • 19
 • 115
 • 0

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0
... thực đồ án môn học Động đốt trong, đồng chí học viên ngành xe có dịp đợc củng cố, mở rộng nâng cao bớc kiến thức môn học động đốt Đồ án trang bị cho học viên phơng pháp nghiên cứu động đốt cụ thể ... òM -2 36, 238 16,5 7,5 -6 1 4-1 5 ầẩ -1 10 6,8 B-2 1 4-1 5 ầẩ -1 10 7,5 òầ-M204 -5 1 17 206 27 ầẩ -1 20 6,0 ể -2 0 ầẩ -1 29,130 6,5 TATRA 930 16 SKODA-78 1-1 36 9,7 KAMAZ 740 17 LADA 2106 8,5 SANSING D-495 ... Kiểu động Trị số T (0K) Kiểu động Trị số T (0K) èầ -4 00 18ữ20 -5 4 16ữ18 -2 0 M-21 15ữ18 ấ -4 6 14ữ16 -5 1 18ữ20 ấ -5 0 14ữ16 ầẩè 15ữ18 -6 14ữ16 ầẩ -5 vàểé - 20+25 B-2 14ữ16 ầẩ -1 20 18ữ22 ò -2 04...
 • 45
 • 2,379
 • 33

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P1

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1
... kiểu động đợc giới thiệu bảng 17 Giá Bảng 17 trị số kiểu động Kiểu động Giá trị -3 5 1,5ữ1,6 -5 4 1,5ữ1,65 43 ấ -4 6 1,6ữ1,7 B-2 -6 không cờng hoá 1,2ữ1,35 ò -2 04 ò -2 06 1,2ữ1,3 ò -2 04B ò -2 06B ... 3,6ữ3,8 54 3,9ữ4,0 ấ -4 6 3,9ữ4,0 ấ -5 0 3,9ữ4,0 39 B-2 -6 không cờng hoá 3,5ữ3,7 ò -2 04 ò -2 06 5,2ữ5,4 ò -2 04B ò -2 06B 5,4ữ5,7 2.3 Tính toán trình cháy a- Mục đích tính toán trình cháy xác định ... 0,08ữ0,09 -3 5 0,037ữ0,040 -2 0 0,079ữ0,085 -5 4 0,035ữ0,040 -5 1 0,078ữ0,083 ấ -4 6 0,032ữ0,045 ầẩè 0,079ữ0,085 ầẩ -5 è,ểéậầẩẹ 0,09ữ0,11 ầẩ -1 20, ầẩ -1 21 0,079ữ0,083 ầẩ -1 10 0,077ữ0,085 -6 B-2 0,035ữ0,042...
 • 14
 • 1,310
 • 25

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P2

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2
... 27ữ38 Loại động Động xăng Giá trị pe số kiểu động Bảng 22 Kiểu động Giá trị củacơ Kiểu động Giá trị củacơ M3MA 0,52ữ0,56 -3 5 0,575ữ0,585 M-21 0,59ữ0,64 -5 4 0,50ữ0,51 A 3-5 1 0,62ữ0,64 KM-46 0,615ữ0,625 ... KM-46 0,615ữ0,625 ầẩ -1 20 0,55ữ0,57 KM-50 0,62ữ0,63 ầẩ -1 21 0,57ữ0,59 -6 B-2 0,67ữ0,68 ầẩ -1 10 M3MA-403 0,59ữ0,61 ò -2 04 ò -2 06 0,53ữ0,54 ầẩM 0,67ữ0,69 ò -2 04B 0,60ữ0,62 52 ò -2 06B Suất tiêu hao ... hành thành đồ thị công thị thực tế * Đối với động diesel bốn kỳ: Để đợc đồ thị công thị thực tế a' - c' - c" - z' - z" - b' - b" b" - a' (hình 1), ta gạch bỏ diện tích I, II, III, IV đồ thị lý...
 • 17
 • 891
 • 21

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P3

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3
... thực toán xuôi, lập bảng dựng đồ thị theo thứ tự trình bày b Đối với động diesel 63 Phơng pháp tính tiêu dựng đờng đặc tính động diesel tơng tự nh động xăng Riêng biểu thức dùng để tính toán tùy ... thiệu đặc tính động xăng với nmin= 600 v/ph nN = 3400 v/ph Trên công thức dùng tính toán kiểm nghiệm động chế độ công suất lớn Nếu tính toán chế độ mô men xoắn lớn 62 Hình Đặc tính động xăng thông ... xác định theo biểu thức chung nh động xăng Khi tính toán chế độ công suất định mức, việc lập bảng để thống kê kết tính toán nh dựng đồ thị đợc tiến hành tơng tự nh động xăng Nếu tính chế độ mô men...
 • 6
 • 634
 • 22

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P4

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4
... - = L/4 102 - = L/2 - = - 10 = W/2 - = - = - 11 = W/3 - = W/4 Cách bố trí đồ thị theo vị trí ô: - Đồ thị công thị p - V ô N01 - Đồ thị lực khí thể, lực quán tính tổng lực ô N0 - Đồ thị lực tiếp ... phải vẽ đồ thị công - Cho dù cấu KTTT thờng dạng lệch tâm (động xăng) đồ án môn học ta coi CCKTTT giao tâm để đơn giản tính toán - Đối với động V sử dụng truyền chính-phụ nh họ động B - Liên Xô ... N05 - Đồ thị véc tơ phụ tải cổ khuỷu ô N04 - Đồ thị vtpt cổ khuỷu triển khai ô N07 - Đồ thị đờng đặc tính ô N03 - Đồ thị mài mòn ô N06 - Đồ thị lực T (mô men xoắn, ô N08) + Đồ thị công thị p -...
 • 34
 • 910
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong p1thiết kế tính toán động cơ đốt trongđồ án môn học đông cơ đôt trong iamz 238 diesel 4 kỳ 2 hàng chữ v 8 xi lanhđồ án môn học động cơ đốt trong iamz 238đồ án môn học động cơ đốt tronghướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trongthuyết trình môn học động cơ đốt trongii tính toán động lực học động cơ đốt trongthiết kế động cơ đốt trongđồ án thiết kế động cơ đốt trongthiet ke dong co dot trongbài giảng môn học nguyên lý động cơ đốt trong chương 3giao trinh tinh toan thiet ke dong co dot trongtai lieu tinh toan thiet ke dong co dot trongtinh toan va thiet ke dong co dot trongĐề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 12Bộ tài liệu câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức năm 2017Đề cương chi tiết ôn tập thi công chức ngành THÔNG TIN và TRUYỀN THÔNG năm 2016Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn sinh học giải chi tiết 1 chuyên đh khoa hoc tư nhiênĐề cương chi tiết ôn công chức vị trí quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2016ĐỀ CƯƠNG ôn CÔNG CHỨC môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2016đề cương ôn thi công chức ngành thanh tra 2016đề cương ôn thi công chức ngành công nghệ thông tin 2016Nghiệp vụ hải quan hải quan điện tử tại Việt NamPhân tích tình hình sử dụng lao động ở Công ty cổ phần giầy Hải DươngQuyền tác giả đối với công trình nghiên cứu khoa học theo pháp luật sở hữu trí tuệ từ thực tiễn đại học y dược thành phố hồ chí minhPhân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại CP khu vực TPHCMMột số giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men acera cho công ty xây lắp an giang đến năm 2015Xây dựng kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng số 1Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)Phân tích các nhân tố tác động đến việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minhĐánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sử dụng dịch vụ hải quan điện tử tại cục hải quan TP HCMNghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn tại huyện ứng hòa, hà nộiĐánh giá thực trạng tình hình giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh lạng sơnỨng dụng mô hình phân tích đa chỉ tiêu phục vụ cho việc vạch tuyến mở đường vùng vành đai biên giới việt nam trung quốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập