Bài 19 một số thân mềm khác

BÀI 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC

BÀI 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC
... trong: thân trai Vậy ngoài trai Thâm mềm còn những đại diện nào khác? Chúng có hoạt động trai không? Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I Một số đại diện II Một số tập tính ở Thân ... sên, mực , bạch tuộc, sò huyết ốc sên tua đầu đỉnh vỏ vỏ ốc chân thân tua miệng 2.Mực sống ở biển thân tua dài tua ngắn mắt vây bơi giác bám Cơ thể có tua , mai lưng tiêu ... Kết luận bài: - Thân mềm có lối sống đa dạng: mực và bạch tuộc bơi lội tự do, sò, ốc ít di chuyển - Nhờ có thần kinh phát triển nên ốc sên, mực và các Thân mền khác...
 • 13
 • 1,289
 • 6

bai 19 MOT SO THAN MEM KHAC

bai 19 MOT SO THAN MEM KHAC
... khét Bµi 19 : mét sè th©n mỊm kh¸c I Mét sè ®¹i diƯn cđa th©n mỊm Đỉnh vỏ Mắt Thân Tua đầu Vỏ ốc Tua dài Tua Vây bơi Tua ngắn miệng Chân Thân 53 Giác bám Hình 19. 2: Mực biển Hình 19. 1: Ốc sên ... phân - Cơ quan di chuyển hố gồm: tua dài 8 tua, săn mồi tích cực tua ngắn Hình 19. 3 Bạch tuộc Hình 19. 4 Sò Hình 19. 5 Ốc vặn Một số đại diện khác ngành Thân mềm SÒ HUYẾT U NGHÊ ỐC BƯƠU ỐC ANHNG ... th©n mỊm  Bµi 19 : mét sè th©n mỊm kh¸c I Mét sè ®¹i diƯn cđa th©n mỊm II Mét sè tËp tÝnh cđa th©n mỊm Kết luận: - Co rụt thể vào vỏ  Tự vệ - Đào lỗ đẻ trứng  bảo vệ trứng Hình 19. 6: Tập tính...
 • 15
 • 661
 • 5

bài giảng sinh học 7 bài 19 một số thân mềm khác

bài giảng sinh học 7 bài 19 một số thân mềm khác
... (nơi sống, lối sống, kiểu vỏ, ) số thân mềm khác Bảng 1: Đặc điểm số thân mềm Đặc điểm Nơi sống Đại diện Ốc sên Mực Bạch tuộc Sò Ốc vặn Lối sống Lợi ích Kiểu vỏ tác hại Bảng 1: Đặc điểm số thân mềm ... thực phẩm I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN: Tiểu kết: TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM: II MỘT SỐ - Thân mềm số loài lớn (khoảng 70 nghìn loài) - Thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau: cạn, nước - Lối sống: vùi ... I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN: II MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM: II MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM: Tập tính đẻ trứng ốc sên: Tiểu kết :sinh ể lại dấu vết lálỗ đẻ Ý nghĩa kênh hình, cho biết ốc Khi bò ốc sên học...
 • 20
 • 637
 • 0

BÀI 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC

BÀI 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC
... DIỆN: I MỢT SỚ ĐẠI DIỆN: Hãy hồn thành bảng đặc điểm (nơi sống, lối sống, kiểu vỏ, ) số thân mềm khác Đặc điểm Đại diện Nơi sống Lối sống Kiểu vỏ Lợi ích tác hại Ốc sên Ở cạn Mực Nước mặn Bơi ... nặng tạ DẶN DÒ  Học bài, trả lời câu hỏi cuối  Đọc thêm phần “Em có biết”  Đọc trước TH: Quan sát số thân mềm  Chuẩn bị nhóm mang: + Mẫu vật: Mực, ốc sên, trai + Một số vỏ: Sò, trai, hến, ... với lối sống đảm bảo tồn lồi I MỢT SỚ ĐẠI DIỆN: - Thân mềm số lồi lớn (khoảng 70 nghìn lồi) - Ốc sên cạn, bò chậm chạp, ăn thực vật có hại cho trồng - Mực bạch tuộc: biển, có lối sống bơi...
 • 20
 • 268
 • 0

Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀN KHÁC

Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀN KHÁC
... nhồi Ngao Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I/ MỘT SỐ ĐẠI DIỆN II/ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM 1/ Tập tính kinh giun n t có đặc điểm gì? Hệ thần đẻ trứng ốc sêđố Hệ thần kinh Thảo luận: thân mềm có ... có đặc điểm khác vệ bằ giun ch nà - Ốc sên tự so với ng cáđốt? o? - Ý nghóa sinh học tập tính đào lỗ đẻ trứng? Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I/ MỘT SỐ ĐẠI DIỆN II/ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở THÂN MỀM 1/ ... Bài 19: MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC Thân mềm nước ta phong phú Chúng phân bố nước cạn Chúng đa dạng lối sống tập tính, hơm xét số đại diện thường gặp I/ MỘT SỐ ĐẠI DIỆN ỐC SÊN Bạch...
 • 15
 • 180
 • 0

Giải bài 1,2 trang 67 Sinh 7: Một số thân mềm khác

Giải bài 1,2 trang 67 Sinh 7: Một số thân mềm khác
... Bài trước: Giải 1,2, 3 trang 64 Sinh 7: Trai sông B Hướng dẫn giải tập SGK trang 67 Sinh Học lớp 7: Bài 1: (trang 67 SGK Sinh 7) Em thường gặp ốc sên đâu? Khi ... phối (tay giao phôi) Ở số loài, tay giao phối đứt mang theo bó tinh trùng bơi đến thụ tinh cho Bài tiếp: Giải 1,2, 3 trang 73 Sinh 7: Đặc điểm chung vai trò ngành thân mềm ... làm giảm ma sát Khi khô, chất nhờn tạo nên vết màu trắng Bài 2: (trang 67 SGK Sinh 7) Hãy nêu số tập tính mực Đáp án hướng dẫn giải 2: Ngoài tập tính săn mồi cách rình bắt, hay phun “hỏa mù” che...
 • 2
 • 107
 • 0

tiết 20- một số thân mềm khác

tiết 20- một số thân mềm khác
... khoang áo ốc mẹ Tiết 20 : MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN THÂN MỀM :  Ngành thân mềm đa dạng : - c sên sống cạn, 1số sống nước, bò chậm chạp - Mực, bạch tuộc sống biển, lối sống tự do, săn ... sên ?  Bảo vệ trứng không bò động vật khác ăn, nhờ nhiệt độ đất cho trứng nở Tiết 20 : MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I MỘT SỐ ĐẠI DIỆN THÂN MỀM : II TẬP TÍNH THÂN MỀM : Tập tính ốc sên :  - Tự vệ : co ... động vật khác thân mực nhìn rõ để trốn chạy không ?  Chất lỏng mau đen mực dùng để tự vệ Hoả mù mực phun che mắt động vật khác mực di chuyển ngược lại Tiết 20 : MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I MỘT SỐ ĐẠI...
 • 20
 • 696
 • 1

MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC

MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC
... Tiết 20 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I/ Một số đại diên ÔC SÊN SÒ BẠCH TUỘC MỰC ỐC VẶN Tiết 20 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I/ Một số đại diên - Ôc sên : sông cạn, ăn Cơ thẻ gồm : Đầu, thân, chân, áo ... Lôi sống Sống cạn, nước ngọt, nước mặn Có số loài lớn Vùi lấp, bò chậm chạp di chuyển tốc độ cao Tiết 20 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I/ Một số đại diên - Ôc sên : sông cạn, ăn Cơ thẻ gồm : Đầu, thân, ... tập tính thích nghi với lối sống ? KẾT LUẬN Đều đại diện thân mềm mực bạch tuộc có lối sống bơi lội tự do,sò sống vùi cát Chúng sống biển Còn ốc sên sống cạn, ốc vặn sống ao, ruộng Ôc sên ăn thực...
 • 10
 • 542
 • 3

Tiet 20: Mot so than mem khac

Tiet 20: Mot so than mem khac
... (4 chữ , vỏ (4 chữ cá DẶN DÒ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục: “Em có biết” - Đọc trước 20: Thực hành: Quan sát số thân mềm - Chuẩn bò: + Mẫu vật: Mực, trai, ốc sên + Vỏ: Ốc sên, mai mực,...
 • 20
 • 253
 • 1

Một số thân mềm khác

Một số thân mềm khác
... 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I .Một số đại diện Mắt Thân Vây bơi Tua dài Tua ngắn Giác bám Tiết 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I .Một số đại diện Các tua Tiết 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I .Một số ... 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC (?) Qua bảng rút đa dạng ngành thân mềm ? +Trả lời: Đa dạng về: -Số lượng loài, kích thước -Môi trường sống -Lối sống 13 Tiết 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC  I.Mét ... 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I Mét sè ®¹i diƯn: -Đọc thông tin, quan sát H 19.1  H 19.5 Tiết 20: Bài 19 MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC I .Một số đại diện Tua đầu Đỉnh vỏ Vỏ ốc Tua miệng Chân Thân Tiết...
 • 23
 • 408
 • 0

Gián án Tiết 20. Một số thân mềm khác

Gián án Tiết 20. Một số thân mềm khác
... Tiết 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số Sò ốc vặn ốc sên Nhận xét số lượng môi trường sống, lối Thân mềm? Mực loài, sống Bạch tuộc Tiết 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số - Số ... 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số Sò ốc vặn ốc sên Mực Hãy tìm thêm đại diện thân mềm địa phương? Bạch tuộc Tiết 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số Sò ốc vặn ốc sên Mực Thân mềm ... Tiết 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số Trai Sò ốc vặn Bạch tuộc ốc sên Mực Tiết 20: Một số thân mềm I .khác đại diện Một số Sò ốc vặn ốc sên Mực Hãy nêu đặc điểm đại diện? Bạch tuộc Tiết...
 • 16
 • 241
 • 3

Giáo án Sinh 7 - MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC potx

Giáo án Sinh 7 - MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC potx
... phổi( thích nghi đs cạn ) * Mực: sống biển, vỏ tiêu giảm (mai mực ) thể có phần, di chuyển nhanh - Thân mềm số loài lớn * Bạch tuộc: Sống biển, mai lưng - Sống cạn, nước ngọt, nước mặn tiêu ... đánh giá: (5’) ? Kể đại diện khác thân mềm chúng có đặc điểm khác với trai sông ? Ốc sên bò thường để lại dấu vết Em giải thích V Dặn dò: (1’) - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc mục: Em có biết - ... tích cực - Chúng có lối sống vùi lấp, bò chậm * Sò: mảnh vỏ, có giá trị xuất chạp di chuyển tốc độ cao ( bơi ) ? Tìm đại diện tương tự mà em gặp địa phương II Một số tập tính thân mềm - Qua đại...
 • 5
 • 295
 • 0

Sinh học 7 - Tiết 20: Một số thân mềm khác ppt

Sinh học 7 - Tiết 20: Một số thân mềm khác ppt
... luận sgk IV - Kiểm tra - đánh giá: - Cho hs trả lời câu hỏi sgk: 1- Kể số đại diện khác thân mềm, nêu đặc điểm đại diện ? 2- ốc sên bò thường để lại dấu vết - giải thích? V - Dặn dò: - học trả lời ... trị xuất * nhận xét: - Thân mềm số loài lớn - Sống cạn, nước ngọt, nước mặn - Có lối sống vùi lấp, bò chậm di chuyển tốc độ cao ( bơi ) * Hoạt động 2: Một số tập tính thân mềm: GV: yêu cầu hs ... với - HS đọc thông tin sgk T 66, phát sgk => trả lời: được: nhờ hệ thần kinh phát ? Vì thân mềm có nhiều tập tính triển (hạch não) làm sở cho tập thích nghi với lối sống? tính phát triển - GV...
 • 4
 • 650
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Mẫu bìa đẹp nhất 2017 số 0001 (tải miễn phí)Tìm hiểu về công nghiệp Silicattài liệu ôn thi viên chức môn tiếng anhGiáo án thể dục khối 5 tuần 25 – tuần 32Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sử Dụng Linh Hoạt SGK Tiếng Anh Lớp 11 Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ NăngMột số phương pháp giúp dạy học nhóm VNEN có hiệu quảGiáo Án Không Gian Vector Và Các Phép Toán Trên Vector; Hệ Vector hệ vector độc lập tuyến tính và hệ vector phụ thuộc tuyến tínhKỹ Năng Nút Dây Thông DụngThuật toán trong hình học không gian để chứng minh quan hệ vuông góc, giải các bài toán về góc – khoảng cách – thể tíchSáng Kiến Kinh Nghiệm Hướng Dẫn Kỹ Năng Vẽ Và Nhận Xét Biểu Đồ Địa Lí Cho Học Sinh Lớp 9Tài Liệu Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên ChínhTiêu Chuẩn Kỹ Năng Nghề Thương Mại Điện TửMột số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non Kim SơnSử Dụng Các Bài Giảng Điện Tử Có Kèm Các File Video Clip Trong Dạy Học Để Nâng Cao Kết Quả Khám Phá Đời Sống Sinh Hoạt Của Một Số Con Vật Cho Trẻ 5 Tuổi Trường Mẫu Giáo 2/4ielts dori Career Paths Bankinghướng dẫn sử dụng MAP120 usermanualBAO CAO QUY HOACH LAM NGHIEPĐề cương kéo cáp DUL - kich 250-ingiao an lop 2 tuan 2How to draw, paint insects
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập