Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên Môi Trường Nội với công suất 3000lngđ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ
... viên trường đại h c Sư phạm- Đại h c Qu c Gia Nội Trường đại h c Sư phạm đầu tư hệ thống l c c với c ng suất 75lít/giờ Với hệ thống cung c p cho khoảng 1500 sinh viên/1 ca h c Hệ thống l c ... xử lý sau: c máy (tòa nhà C) Bơm áp C t l c C t l c Hệ thống l c RO C t l c C t l c c thải thu gom sử dụng cho m c đích sinh hoạt kh c Cột l c 5(RO) Lõi l c T33 Bồn chứa Lõi l c khử trùng ... h 4  Hệ thống phân phối thu c l c c dẫn vào c t l c ống dẫn c phân phối bề mặt bể l c ống c c sau l c thu ống đ c lỗ đáy c t l c c rửa l c dẫn vào c t l c ống dẫn c phân...
 • 98
 • 188
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên Môi Trường Nội với công suất 3000lngđ

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại tòa nhà C trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội với công suất 3000lngđ
... 1.5. 4Hệ thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Giao Thơng Vận Tải 13 1.5. 5Hệ thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Sư phạm- Đại h c Qu c Gia Nội ... l c c cho sinh viên c n nhà trường để ph c vụ nhu c u thiết yếu sinh viên c n nhà trường Vì vậy, tơi xin đề xuất đề tài: Nghiên c u, thiết kế hệ thống l c c uống tr c tiếp tòa nhà C trường ... thống l c c uống tr c tiếp cho sinh viên trường đại h c Sư phạmĐại h c Qu c Gia Nội Trường đại h c Sư phạm đầu tư hệ thống l c c với c ng suất 75lít/giờ Với hệ thống cung c p cho khoảng...
 • 90
 • 228
 • 0

nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát điện năng tiêu thụ của nhà máy trên plc s7-400

nghiên cứu thiết kế hệ thống giám sát điện năng tiêu thụ của nhà máy trên plc s7-400
... sinh hoạt - Hệ thống thông tin công cộng ( hệ thống âm thông báo, hệ thống hình thông báo ), hệ thống thông tin liên lạc Hệ thống BMS giám sát thiết bị sau hệ thống điện: - Máy phát điện dự phòng ... xâm nhập - Hệ thống cảnh báo cháy, báo khói - Hệ thống thông tin nội bên - Hệ thống giám sát tự động hoá toàn nhà Các hệ thống chia làm ba nhóm chính: - Hệ thống giám sát báo động - Hệ thống quản ... lượng, đặc biệt hệ thống có công suất lớn Chức hệ thống quản lý điện gồm: - Giám sát – ghi hiệu suất - Giám sát – ghi mức độ sử dụng điện - Thống kê mức tiêu thụ điện năng: Mức tiêu thụ theo nguồn...
 • 99
 • 443
 • 0

NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU THEO tải TRÊN ĐỘNG cơ XĂNG

NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU THEO tải TRÊN ĐỘNG cơ XĂNG
... k sẵn đ ng c Hình 1.8: ảình cắt góc động V8 kết hợp với hệ thống điều khiển áp suất dầu Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật ... Hình 1.4: Thân động V8, có m ch dầu m ch dầu điều khiển đội thuỷ lực Hình 1.5: Minh ho hệ thống phân phối khí Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng Trường Đại ... ng tr c đƣ kìm hƣm phát tri n c a cơng ngh nƠy Hình 2.4: Mitsubishi Lancer sử dụng cơng nghệ MD Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng 17 Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ...
 • 82
 • 94
 • 0

nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải trên động cơ xăng

nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải trên động cơ xăng
... cấu điều khiển động -Đánh giá mức độ tác động hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải thiết hoạt động động -Kết luận Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng 14 Trường ... - Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: Trên sở thu thập tham khảo tài liệu hệ thống điều khiển ngắt xy lanh động Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động xăng 13 Trường ... đủ cơng suất Mục đích làm giảm tổn thất bơm, nâng cao cơng suất động Chu kỳ sinh cơng Tổn thất bơm Hình 2.8Đồthị cơng P-V động xăng Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tiết kiệm nhiên liệu theo tải động...
 • 90
 • 244
 • 0

BÁO cáo NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG tự ĐỘNG xử lý nước THẢI đổ RA SÔNG PHÚ lộc, THÀNH PHỐ đà NẴNG CHẾ tạo mô HÌNH

BÁO cáo  NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG tự ĐỘNG xử lý nước THẢI đổ RA SÔNG PHÚ lộc, THÀNH PHỐ đà NẴNG và CHẾ tạo mô HÌNH
... dụng vào hệ thống xử nước thải sơng Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên đề tài hạn chế chỗ chưa xử triệt để nước thải (khi lưu lượng nước qua giếng thu lớn) Mở rộng đề tài: Sử dụng hệ thống ... thập liệu Chế tạo hình Để áp dụng vào thực tế nên cần chế tạo hình để mơ đánh giá tính thực tiễn đề tài Từ kết nghiên cứu thiết kế chế tạo thành cơng mơ hình mơ hoạt động hệ thống Do điều ... Cứ hệ thống hoạt động cách tự động tùy theo thay đổi mực nước giếng thu 2.3 Các thiết bị Các thiết bị hoạt động mơi trường nước nên thiết bị chế tạo vật Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên...
 • 6
 • 57
 • 1

Nội dung phương pháp nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty CPCN Masan thuộc tập đoàn Masan Group

Nội dung và phương pháp nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải Công ty CPCN Masan thuộc tập đoàn Masan Group
... 3.1.6.2 Tuần - PH nước thải 4,7 - PH đầu vào bể bùn hoạt tính 7,4 SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 22 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất Công suất 300 ... dinh dưỡng nước thải làm giảm mức độ sinh trưởng, phát triển tăng sinh khối vi sinh vật, thể lượng SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 20 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái ... thời gian lưu SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 21 http://www.ebook.edu.vn Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất Công suất 300 m3/ngày.đêm - Tuần đầu đựợc thực với độ muối 2100...
 • 6
 • 310
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
... hợp _thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.8 Trạm xử nước thải Bệnh viện Thống Nhất 4.9 Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh Cống l y mẫu nước thải 4.10 M y ... hiệu công trình xử nước thải bệnh viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp _thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh · Nước thải khu X quang, ... viện TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp _thiết kế hệ thống xử nước thải cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 4.1.2 D y chuyền công nghệ xử nước thải bệnh viện khảo...
 • 47
 • 426
 • 1

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ES-WTPSCADA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT pot

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ES-WTPSCADA NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT pot
... 3.1.Mô hình hệ thống SCADA giám sát điều khiển Với yêu cầu thiết kế hệ thống tự động hóa đáp ứng quy trình sản xuất cung cấp nước nhà máy nước Cầu Nguyệt, nghiên cứu thiết kế ứng dụng hệ thống SCADA ... Với dự án Nhà máy nước Cầu Nguyệt, chúng plant and on water distribution network nghiên cứu thiết kế triển khai thành in city can be monitored and controlled công hệ thống ES-WTPSCADA trung ... người tiêu dùng Mô hình hệ thống nhà máy nước Cầu Nguyệt Hình 2: Sơ đồ công nghệ sản xuất nước 2.1 Quy trình sản xuất cung cấp nước Với quy trình sản xuất cung cấp nước (xem hình 2), để nâng...
 • 9
 • 198
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm cho công ty TNHH hồng nguyên

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm cho công ty TNHH hồng nguyên
... nghiên cứu Chương 2: Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải mạ kẽm cho Cơng ty Hồng Ngun Chương 3: Tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải mạ kẽm Chương 4: Phân tích hiệu chi phí xây dựng hệ thống ... CHỌN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ KẼM CHO CƠNG TY TNHH HỒNG NGUN 2.1 Cơng ty TNHH Hồng Ngun: 2.1.1 Một vài nét về Cơng ty TNHH Hồng Ngun: Cơng ty TNHH Hồng Ngun (gọi tắt Cơng ty Hồng Ngun) nằm ... pH nước thải mơi trường 5,5÷9 37 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ KẼM 3.1 Lựa chọn, thiết kế hệ thống cống nước, song chắn rác hồ thu nước thải: 3.1.1 Hệ thống cống nước: ...
 • 80
 • 735
 • 1

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7

Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7
... ĐỐI TƯNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nước thải sinh hoạt thải từ khu dân Tân Quy Đông, Q7 - Hệ thống xử nước thải khu vực 1.4 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử nước thải mới, ... Chương 4: Nghiên cứu mô hình xử nước thải sinh hoạt KDC Tân Quy Đông -Quận Chương 4: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG – QUẬN BẰNG BÙN HOẠT TÍNH VÀ LỌC SINH HỌC ... quan nước thải sinh hoạt phương pháp xử nước thải Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Nguồn gốc Nước thải sinh hoạt...
 • 112
 • 274
 • 0

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 18 potx

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động kiểm soát hàm lượng sản phẩm dầu mỏ trong nước thải lacanh tàu cá, chương 18 potx
... chọn thể tích nước lọc qua thiết bò lọc Q mức không đổi giá trò Q tiến hành thí nghiệm để xác đònh mối quan hệ hàm lượng dầu nước thải Cđ điện áp V thiết bò với giá trò hàm lượng dầu Như giá trò ...  Cđ: Hàm lượng dầu nước thải sau lọc;  Qi: (i=1 3) tổng thể tích nước sau lọc mức thí nghiệm Để thuận lợi thí nghiệm, phản ánh chất mối quan hệ dễ dàng rút kết luận, tiến hành ... tích điện áp đầu điểm thí nghiệm ứng với mức hàm lượng dầu Cđ thể tích nước Q Thí nghiệ m Thời điểm thí nghiệm Thể tích nước Q (lít) Hàm Nhiệt lượng độ dầu môi Cđ trườn (mg/lít) g (0C) 15 25 Điện...
 • 8
 • 200
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cho công ty tnhh hùng vương ở khu công nghiệp mỹ tho tiền giangnghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bạch đằngthiet ke hệ thống lọc nước gia đìnhthiết kế hệ thống lọc nước giếng khoanthiết kế hệ thống lọc nước hồ cáthiết kế hệ thống lọc nước cho hồ cánghiên cứu thiêt kế hệ thống xử lý khí no2 bằng phương pháp hấp thụnghiên cứu thiết kế hệ thống năng lượng gió công suất nhỏ dùng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửunghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển xe hai bánh tự cân bằngnghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học biogasnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự độngnghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôinghiên cứu thiết kế hệ thống truyền động chính của máy tiện hitachi seiki 4ne 600nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi của lò hơi trong nhà máy nhiệt điệnnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho công trình tòa nhà đa năng icon4Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và kết quả điều trị phình động mạch não phức tạp bằng đặt stent đổi hướng dòng chảyTạo van chống trào ngược niệu quản bàng quang kiểu thành ngoài thanh cơ trong theo phương pháp tạo hình bàng quang abol – eneinHiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng kết hợp xoa bóp bấm huyệtỨng dụng của tích vô hướng và tích có hướng (LV thạc sĩ)XÁC ĐỊNH DẠNG ĐA HÌNH FOKI CỦA GEN RECEPTOR VITAMIN D Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆUĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HUYẾT ÁP KHI SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (ENALAPRIL) Ở BỆNH NHÂN VIÊM CẦU THẬN MẠNĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RĂNG THỪATÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT HC TRÊN THỰC NGHIỆMTÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO ĐỊNH SUẤT ĐỐI VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI MỘT SỐ TRẠM Y TẾ XÃ TỈNH KON TUMĐánh giá công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Tạp chí nghiên cứu y học volume 95 số 3 năm 2015EPO, epoetin alfa beta, darbepoetinDay hoc tich hop chu de lien mon bai So nguyen amToan6Luận văn thạc sĩ Phát triển chất lượng dịch vụ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú ThọNghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở việt nam“Cơ hội, thách thức và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập của nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”Hành vi xâm phạm quyền tác giả, thực trạng và giải pháp12A 120 13212A 120 35712A 120 DECHUAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập