ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ FAMIS CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE FAMIS CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG LỢI, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ FAMIS CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG
... mềm MicroStation SE Famis chuẩn hóa đồ địa phường Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu phường Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Bố cục đồ ... Ứng dụng phần mềm MicroStation SE Famis chuẩn hóa đồ địa phường Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu - Khai thác ứng dụng phần mềm MicroStation SE, ... TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGUYỄN THỊ NGỌC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE FAMIS CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯỜNG LÊ LỢI, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên...
 • 85
 • 226
 • 2

Ứng dụng phần mềm microstation SE famis vào thành lập bản đồ địa chính

Ứng dụng phần mềm microstation SE và famis vào thành lập bản đồ địa chính
... đất đai Phần mềm Famis đời, lập trình chủ yếu chạy phần mềm MicroStation SE, phần mềm tích hợp cho việc đo vẽ thành lập đồ địa chính, phần mềm nằm hệ thống phần mềm chuẩn thống ngành địa chính, ... phạm thành lập đồ địa - Nghiên cứu khâu tự động hoá quy trình thành lập đồ địa - Từ số liệu đo đạc chi tiết, nghiên cứu sử dụng phần mềm MicroStation SE Famis thành lập đồ địa - Tạo sản phẩm đồ địa ... niệm đồ địa Bản đồ địa đồ chuyên ngành đất đai, đồ thể xác vị trí, ranh giới, diện tích số thông tin địa đất, vùng đất Bản đồ địa thể yếu tố địa lý khác liên quan đến đất đai Bản đồ địa thành lập...
 • 113
 • 413
 • 4

BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS TẠI PHƯỜNG Ỷ LA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG

BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS TẠI PHƯỜNG Ỷ LA THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TỈNH TUYÊN QUANG
... Biên tập chuẩn hóa đồ địa phần mềm Microstation Famis phường La thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang. ” Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng thành lập đồ địa phường La thành phố Tuyên ... tập, chuyên đề thực chuẩn hóa hai mảnh đồ phường La Đối tượng nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Microstation Famis vào thành lập đồ địa dạng số phường La thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang ... gặp sử dụng phần mềm, nêu biện pháp khắc phục - Thử nghiệm chuẩn hóa số tờ đồ địa phường La Phạm vi nghiên cứu Chuẩn hóa đồ địa phường La thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang Tuy nhiên...
 • 7
 • 2,617
 • 17

Biên tập chuẩn hoá bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation phần mềm famis tại xã cát thành, huyện phù cát, tỉnh bình định

Biên tập chuẩn hoá bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và phần mềm famis tại xã cát thành, huyện phù cát, tỉnh bình định
... thiệu phần mềm Microstation SE Famis 2011 21 Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ... thiệu phần mềm Microstation SE Famis 2011 21 Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ... 1.2.2 Phần mềm Famis 2011 .25 vii Chương 2: BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION SE VÀ PHẦN MỀM FAMIS 2011 TẠI XÃ CÁT THÀNH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH ...
 • 60
 • 192
 • 4

Biên tập chuẩn hóa bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation famis tại phường trung văn – quận nam từ liêm – thành phố hà nội

Biên tập chuẩn hóa bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và famis tại phường trung văn – quận nam từ liêm – thành phố hà nội
... “ Biên tập chuẩn hóa đồ địa phần mềm Microstation Famis phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành phố Nội Cơ sở khoa học đề tài 1.Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng thành lập đồ địa phường ... sử dụng phần mềm, nêu biện pháp khắc phục - Thử nghiệm chuẩn hóa số tờ đồ địa phường Trung Văn Phạm vi nghiên cứu Chuẩn hóa đồ địa phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm Thành phố Nội Đối tượng ... phường Trung Văn Quận Nam Từ Liêm Thành phố Nội - Biên tập chuẩn hóa liệu đồ địa theo quy phạm thành lập đồ địa Bộ Tài nguyên Môi trường - Giúp cho cán Quản lý đất đai quản lý tốt đất địa...
 • 11
 • 187
 • 2

Biên tập chuẩn hóa bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation famis tại xã đức lâm – huyện đức thọ tỉnhtĩnh

Biên tập chuẩn hóa bản đồ địa chính bằng phần mềm microstation và famis tại xã đức lâm – huyện đức thọ  tỉnh hà tĩnh
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH BIÊN TẬP CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS TẠI XÃ ĐỨC LÂM HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH Chuyên ... thực chuẩn hóa mảnh BĐĐC số 22 Đức Lâm huyện Đức Thọ - tỉnh Tĩnh Đối tượng nghiên cứu Ứng dụng phần mềm Microstation Famis việc thành lập BĐĐC dạng số Đức Lâm huyện Đức Thọ - tỉnh ... Nhàn, em định chọn đề tài: Biên tập chuẩn hóa đồ địa phần mềm Microstation Famis Đức Lâm huyện Đức Thọ - tỉnh Tĩnh Mục tiêu nghiên cứu - Khai thác ứng dụng phần mềm MicroStationSE, Famis...
 • 14
 • 142
 • 1

Ứng dụng phần mềm tin học thiết kế một số bản đồ động trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông

Ứng dụng phần mềm tin học thiết kế một số bản đồ động trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông
... CHƢƠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC THIẾT KẾ, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỘNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 11 THPT 3.1 Những yêu cầu việc sử dụng phần mềm M PowerPoint thiết kế đồ động Hiện M Power Point phần ... hiệu cao trình dạy học phần lịch sử giới lớp 11 THPT Đó lí sử dụng phần mềm tin học thiết kế, sử dụng đồ động dạy học lịch sử giới lớp 11 THPT Lịch sử nghiên cứu vấn đề Sử dụng đồ dùng trực quan ... Átlat giáo khoa lịch sử, đồ câm, đồ nổi… 13 1.1.4 Những nguyên tắc ứng dụng CNTT thiết kế đồ động sử dụng dạy học lịch sử Việc ứng dụng CNTT thiết kế đồ động sử dụng dạy học lịch sử phải đảm bảo...
 • 74
 • 187
 • 1

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính huyện phúc thọ thành phố hà nội

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính huyện phúc thọ thành phố hà nội
... góp ph n ñưa công ngh m i vào s n xu t, xây d ng h th ng lư i ñ a huy n Phúc Th thành ph N i, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ ng d ng công ngh GPS xây d ng lư i ñ a ph c v công tác thành l p b ... ng, ñã tr thành gi i pháp t i ưu nh t ñ thành l p lư i ñ a ño v b n ñ ñ a thành ph N i Vi c xây d ng lư i ñ a ñ m b o tuân th theo ñúng quy ñ nh c a Nhà nư c ñã ñ t ñang ti n hành xây d ng ... thúc công tác xây d ng m ng lư i ñ a s th c công b hoàn thành (g m 13.836 ñi m) Toàn b lư i to ñ ñư c ño ñ c b ng công ngh GPS Hi n C c ðo ñ c B n ñ Vi t Nam ñã ñươc ñ u tư xây d ng tr m GPS c...
 • 88
 • 189
 • 0

“Ứng dụng phần mềm Microstation Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”. potx

“Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xã Phú hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, 2012”. potx
... sử dụng đồng sử dụng đáp ứng đợc yêu cầu quản lý đất đai nhà nớc tất cấp xã, huyện, tỉnh trung ơng 1.1.3 Bn trớch o Bản đồ trích đo tên gọi cho vẽ có tỷ lệ lớn nhỏ tỷ lệ đồ địa sở, đồ địa chính, ... biên vẽ từ đồ địa hình tỷ lệ có Bản đồ địa sở đợc đo vẽ kín ranh giới hành kín khung, mảnh đồ Bản đồ địa sở tài liệu để biên tập, biên vẽ đo vẽ bổ sung thành đồ địa theo đơn vị hành cấp xã, phờng ... sử dụng mảnh đồ đợc hoàn chỉnh phù hợp với số liệu hồ sơ địa Bản đồ địa đợc lập cho đơn vị hành cấp xã, tài liệu quan trọng hồ sơ địa chính, đồ phải thể vị trí, hình thể, diện tích, số loai đất...
 • 40
 • 1,341
 • 0

Ứng dụng phần mềm microstation famis để thành lập bản đồ địa chính cho xã hương hữu, huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Ứng dụng phần mềm microstation và famis để thành lập bản đồ địa chính cho xã hương hữu, huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Một số đặc điểm Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành lập đồ địa phần mềm Microstation Famis cho ... ứng dụng phần mềm để thành lập đồ thị xã, huyện ứng dụng phần mềm Microstation Famis để thành lập đồ địa Nhưng giao File đồ để quản lý tùy nơi sử dụng phần mềm để quản lý xuất qua phần mềm Autocad, ... bản trường tỉnh Thừa Thiên Huế, với hướng dẫn giảng viên Trần Thanh Đức, tiến hành thực đề tài: Ứng dụng phần mềm Microstation Famis để thành lập đồ địa cho Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh...
 • 58
 • 264
 • 0

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DĨ AN HUYỆN DĨ AN BÌNH DƯƠNG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION VÀ FAMIS CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DĨ AN HUYỆN DĨ AN BÌNH DƯƠNG
... QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN NGUYỄN ĐÌNH HẢI ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MICROSTATION FAMIS CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DĨ AN HUYỆN DĨ AN BÌNH DƯƠNG” ... thực đề tài Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chỉnh biến động sở liệu đồ địa địa bàn thị trấn An, Huyện An, Tỉnh Bình Dương Mục tiêu nghiên cứu + Đảm bảo yếu tố nội dung đồ phù hợp ... Quản Đất đai Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: Ứng dụng phần mềm Microstation Famis chỉnh biến động đồ địa địa bàn thị trấn An, Huyện An, Tỉnh Bình Dương ...
 • 70
 • 889
 • 3

Ứng dụng phần mềm microstation famis vào biên tập, thành lập bản đồ địa chính chỉnh lý biến động dử dụng đất

Ứng dụng phần mềm microstation và famis vào biên tập, thành lập bản đồ địa chính và chỉnh lý biến động dử dụng đất
... Phơng pháp sử dụng loại máy kinh vĩ, thớc dây mia máy toàn đạc điện tử Việc đo đạc tiến hành trực tiếp thực địa, số liệu đo đợc xử phần mềm để vẽ đồ Việc sử dụng phần mềm đồ hoạ để xử số liệu ... đo vẽ trực tiếp thực địa, c ng dng thnh lp bn a chớnh nhng khu vc khụng ln cú dc di 60 hoc nhng ni khụng cú nh mỏy bay tha cỏc ch tiờu k thut, phơng pháp để thành lập đồ địa chình từ tỷ lệ ... mm Microstation v Famis vo biờn tp, thnh lp bn a chớnh v chnh bin ng d dng t 1.2 Mc ớch nghiờn cu ti - Thnh lp c bn a chớnh ỳng vi hin trng ngoi thc t nh vo s dng phn mm MicroStation v Famis...
 • 64
 • 170
 • 1

Ứng dụng phần mềm microstation TMV map trong công tác biên tập bản đồ lập hồ sơ địa chính từ kết quả đo ngoại nghiệp

Ứng dụng phần mềm microstation và TMV map trong công tác biên tập bản đồ và lập hồ sơ địa chính từ kết quả đo ngoại nghiệp
... giúp cho công tác quản lý đất đai hiệu cao công đổi Xuất phát từ vấn đề nêu trên, em chọn đề tài Ứng dụng phần mềm MicroStation TMV Map công tác biên tập đồ lập hồ địa từ kết đo ngoại nghiệp ... gian địa 2.3 Quy trình công nghệ biên tập đồ tạo hồ kỹ thuật đất phần mềm MicroStation TMVMap Phần mềm TMV Map cung cấp nhóm chức hỗ trợ người dùng thành lập đồ địa Trong phần thao tác, công đo n ... - Ứng dụng phần mềm MicroStation TMV Map biên tập đồ địa xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1:1000 (lấy ví dụ hoàn thiện mảnh đồ DC38) - Lập hồ địa xã Đồng Thịnh để công tác quản...
 • 85
 • 1,955
 • 27

Ứng dụng phần mềm Microstation, famis thành lập bản đồ địa chính

Ứng dụng phần mềm Microstation, famis thành lập bản đồ địa chính
... tiếng Việt phần mềm Famis III.6 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1/1.000; 1/2.000 Quy trình đo đạc, lập Bản đồ Địa chính: gồm bước sau: - Xác định khu vực thành lập đồ; - Thành lập lưới địa chính, ... theo quy định thành lập BĐĐC dạng số để tích hợp vào phần mềm ViLIS; - Việc cấp giấy chứng nhận lập hồ sơ địa thực sau hoàn thành công tác đo đạc lập đồ; - Xây dựng sở liệu địa để sử dụng thống ... viêc thưc tập ứng dung phần mềm microstation vẽ đồ địa + Do trình độ chuyên môn chưa cao nên gặp khó khăn vấn đề thực tập sai xót nhiều + Ứng dụng phần mềm hạn chế nên vấn đề thành lập đồ nhiều lúc...
 • 23
 • 400
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phần mềm microstationsử dụng phần mềm microstation setài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm microstation sehướng dẫn sử dụng phần mềm microstation secách sử dụng phần mềm microstation seứng dụng phần mềm sufer trong công tác vẽ đường bình độ thành lập bản đồ địa hìnhphần ii ứng dụng phân tích hệ thống và tối ưu hoá vào công tác vận chuyển trên công trường xây dựng công trình thuỷ lợi thuỷ điệnứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học địa lý ở trường trung học phổ thôngsố hóa bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính xã hiệp thành thị xã bạc liêu tỉnh bạc liêukhông ảnh chủ yếu được dùng để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1 2000đến 1 25000 cũng có thể thành lập cho bản đồ 1 1000 nếu khu vực đó ít bị che khuấtứng dụng phần mềm spss 16 0 và mô hình servqualphần mềm microstation se irasb irasc và geovecứng dụng phần mềm mathcad và geogebra giải một số bài toán hình giải tíchứng dụng phần mềm matlab trong nghiên cứu và giảng dạy hoá phân tích ở việt namứng dụng phần mềm maple vào việc dạy và học hình học giải tíchPhân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiMột số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQD
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập