thực hành quan sát tập tính của chim sinh học 7 k thành

thuc hanh quan sat tap tinh cua chim

thuc hanh quan sat tap tinh cua chim
... SỰ DI CHUYỂN Lớp chim với 9600 loài chia thành nhóm : - Nhóm chim bay - Nhóm chim bơi - Nhóm chim chạy SỰ DI CHUYỂN Chim bay đại diện chim bồ câu, có đôi cánh chi trước phát ... Theo hình dạng mỏ chim ta thấy : Loài chim bay có mỏ ngắn khoẻ thường ăn hạt Mỏ cong sắc loại chim ăn thòt diều hâu , kên kên TẬP TÍNH Mỏ chim ăn cá Mỏ chim ăn thòt *Đặc điểm mỏ chim ăn cá :Mỏ nhọn ... TẬP TÍNH Mỏ chim hút mật Mỏ chim ăn hạt Mỏ chim ăn Mỏ chim ăn côn trùng TẬP TÍNH THÍCH NGHI VÀ TỒN TẠI Nhiều loài chim có khả thay đổi màu lông cho thich nghi với môi trường chung quanh để ngụy...
 • 33
 • 388
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 12 Thực hành quan sát Biến dạng của rễ

Giáo án Sinh học lớp 6 tham khảo Tiết 12 Thực hành quan sát Biến dạng của rễ
... nhận xét đặc điểm rễ loại trên? * Rễ có hình dạng nhỏ * Rễ mọc từ thân cành * Là rễ phụ * Giúp bám vào giá thể mọc lên bò mặt đất Rễ móc Rễ bụt mọc Rễ bụt mọc Rễ bần Rễ bần Rễ mắm Rễ mắm Các em có ... hÊp kh«ng khÝ - Gióp c©y ký sinh trªn c©y kh¸c b»ng gi¸c mót - Chức khác: Chống đỡ, … Các biến dạng rễ Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút Đặc điểm Rễ phình to Là rễ phụ mọc từ thân cành mặt ... điểm rễ loại trên? * Rễ không mọc xuống đất * Rễ mọc thân cành khác * Đâm xuyên vào thân, cành khác * Lấy chất dinh dưỡng từ chủ Giác mút Rễ đa “bóp cổ” Rễ đa “bóp cổ” Rễ thở đa Rễ chống Rễ chống”...
 • 40
 • 804
 • 0

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN QUA TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH docx

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN QUA TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH docx
... hướng dẫn GV tb dễ quan sát Đưa lên KHV tb, nhận diện NP Vẽ quan sát & nhận diện NP hình tb quan sát (ở bội giác nhỏ & bội giác lớn) Nhận diện & vẽ hình tb quan sát được - Do đk hóa chất ... rễ nhuộm màu (GV tiến Cách làm Chú ý: Nhắc nhở HS tiêu tạm thời cách cắt rễ hành (không tránh bọt khí, khó - Dùng dao lam cắt lớn – mô phân sinh quan sát khoảng mô phân sinh rễ đầu mút chóp rễ) ... thận điều chỉnh - Quan sát & nhận diện đinh ốc thứ tiêu cố định cấp, đinh ốc vi cấp (hay phim trong) Nêu đặc điểm biến đổi NST qua GV y/c HS nhắc lại HĐ 2: TN làm tiêu cách tiến hành TN...
 • 4
 • 1,635
 • 6

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 25: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA LÁ pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 25: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA LÁ pdf
... loại biến dạng (cây bí) Tiểu kết: STT Tên vật mẫu Đặc điểm hình Chức Tên thái biến biến biến dạng dạng dạng - Dạng gai nhọn - Làm giảm Xương rồng - thoát biến nước thành gai Đậu Hà - nhọn ... - Giúp - Tua Lan dạng tua leo cao - - Giúp - Tay mây dạng tay móc leo cao móc - phủ - Che chở Củ giềng thân rễ, vảy bảo vệ cho mỏng, nâu nhạt - chồi thân vảy rễ - Bẹ phình to - ... HIỂU Ý NGHĨA BIẾN DẠNG CỦA LÁ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS xem - HS xem lại đặc điểm lại bảng hoạt động 1, hình thái chức nêu ý nghĩa biến dạng chủ yếu biến dạng lá? - GV gợi ý: +...
 • 9
 • 2,426
 • 6

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN docx
... Quan sát loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng thân - HS đặt mẫu lên bàn - GV yêu cầu HS quan quan sát tìm xem có chồi, sát loại củ xem chúng không? có đặc điểm chứng tỏ chúng thân - HS quan sát ... Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ thân vận chuyển nước muối khoáng? - Chức mạch rây? Bài Hoạt động 1: I QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN BIẾN DẠNG Hoạt động ... - GV nhận xét tổng theo câu hỏi SGK kết: số loại thân biến - Đại diện nhóm trình dạng làm chức khác bày, nhóm khác nhận dự trữ chất hoa xét, bổ sung kết b Quan sát thân xương rồng - HS quan sát...
 • 8
 • 2,386
 • 6

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 12: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ potx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 12: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA RỄ potx
... sửa - Tiếp tục cho HS làm chữa chỗ chưa nhanh tập SGK trang loại rễ, tên 41 - GV đưa số câu hỏi củng cố - đến HS đọc kết - Có loại rễ biến mình, HS khác bổ sung dạng? - Chức rễ biến dạng gì? - ... HÌNH THÁI CỦA RỄ BIẾN DẠNG Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS hoạt - HS nhóm đặt tất động theo nhóm Đặt mẫu mẫu tranh lên bàn, lên bàn quan sát, phân quan sát chia rễ thành nhóm - Dựa vào ... TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA RỄ BIẾN DẠNG Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân - GV treo bảng mẫu để HS tự sửa lỗi (nếu có) - HS hoàn thành bảng trang 40 - HS so sánh với phần nội...
 • 7
 • 1,735
 • 3

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của rễ (1)

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của rễ (1)
... Quan sát biến dạng rễ I Phân loại đặc điểm loại rễ biến dạng: Có loại rễ biến dạng: Rễ củ, Rễ thở, Rễ móc Giác mút Như vậy, có loại rễ biến dạng? Tiết 12: Thực hành: Quan sát biến dạng rễ I Phân ... Tên rễ STT biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Đặc điểm, chức loại rễ biến dạng Tên rễ Tên Đặc điểm rễ Chức STT biến dạng biến dạng Rễ củ Rễ phình to Rễ móc Rễ ... Tiết 12: Thực hành: Quan sát biến dạng rễ I Quan sát hình thái phân loại loại rễ biến dạng: II Chức loại rễ Rễ biến dạng Rễ củ biến dạng -Rễ củ: chứa chất dự trữ cho dùng hoa, kết Rễ móc -Rễ móc:...
 • 22
 • 599
 • 1

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của rễ (2)

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của rễ (2)
... ?chức ? Rễ bần Rễ mắm Cây bần, mắm sống nơi thiếu không khí rễ mọc ngược lên mặt đất để làm ? Dây tơ hồng Cây tầm gửi Các biến dạng rễ Rễ biến dạng Rễ củ Rễ móc Rễ thở Giác mút Đặc điểm Rễ phình ... rễ ……………… Giác mút 4/ Cây tầm gửi có rễ ……………… Bài tập Quan sát thiên nhiên, tìm số loại rễ biến dạng, ghi vào theo mẫu sau: STT Tên Củ đậu Loại rễ biến dạng Rễ củ Chức Công dụng người Chứa chất ... BÀI 12 THỰC HÀNH BiẾN DẠNG CỦA RỄ Rễ có chức ? Củ sắn Cà rốt Đặc điểm rễ củ sắn, cà rốt…? Có chức với ? Sắn dây Khoai lang Cây Trầu không Hồ tiêu Rễ phụ mọc từ thân cành trầu...
 • 13
 • 710
 • 0

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của thân

giáo án bồi dưỡng sinh học 6 thực hành quan sát biến dạng của thân
... 18 THỰC HÀNH: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN • I -Quan sát ghi lại sốthông tin thân biến dạng: • 1 -Quan sát loại củ chứng tỏ chúng thân: • 2 -Quan sát thân xương rồng cạnh: -Lấy que nhọn chọc vào thân ... dưỡng Dự trữ nước, quang hợp Tên thân biến dạng û Thân củ Thân củ Thânrễ Thân rễ Thân mọng nước Bài 18- Tiết 18 THỰC HÀNH: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN • • • • I -Quan sát ghi lại sốthông tin thân ... Tiết 18 THỰC HÀNH: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN • I -Quan sát ghi lại so áthông tin • KL:Cây xương rồng thích nghi đời sống khô hạn: thân biến dạng: • -Lá biến thành gai chống lại • 1 -Quan sát loại...
 • 27
 • 874
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam - Chi nhánh Lê Đại HànhĐánh giá di căn hạch trong ung thư trực tràng qua phẫu thuật, đối chiếu với mô bệnh học và chụp cộng hưởng từĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà NẵngĐánh giá hiện trạng và giải quyết một số vấn đề bất cập về môi trường của Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrDự báo phụ tải và quy hoạch lưới điện 110kV, 220kV thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2017 có xét đến 2022Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Tiến Đại PhátTHAY DANG THAY NHON DE CHUYEN DAI HOC VINH 2Mô phỏng nồng độ chất ô nhiễm các công đoạn xử lý nước thải trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm, đề xuất, cải tiến vận hành để nồng độ đầu ra đạt QCVNNâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, TiGiá như tôi biết trước những điều này trước khi thi đại họcTín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtTâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNECTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtTHẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃThị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi FoneTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập