tiết 47mới soạn 3 cột sinh học 7 võ văn chi

Bài soạn GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM

Bài soạn GIÁO ÁN SINH HỌC 7 CẢ NĂM
... 17 Trng THCS T Long Bi 7: Sinh Hc C IM CHUNG VAI TRề THC TIN CA NG VT NGUYấN SINH A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im chung ca ng vt nguyờn sinh - HS ch c vi trũ tớch cc ca ng vt nguyờn sinh ... Sinh Hc *************************************** TUN Ngy son: Ngy ging: 7A: 7B: Bi - Tit 5: TRNG BIN HèNH V TRNG GIY A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, di chuyn, dinh dng v sinh ... CHNH K HOCH Ngy son: Ngy ging: 7A: Trng THCS T Long 7B: Bi - Tit 4: Sinh Hc TRNG ROI A MC TIấU Kin thc - Hc sinh nm c c im cu to, dinh dng v sinh sn ca trựng roi xanh, kh nng hng sỏng...
 • 28
 • 3,958
 • 6

Bài soạn Giáo án sinh học 7 đầy đủ

Bài soạn Giáo án sinh học 7 đầy đủ
... biết • kẻ phiếu học tập vào • Đọc trước 11 Tuần Tiết11: SÁN LÁ GAN Ngày soạn: 1/ 10/20 07 32 Giáo án sinh học Ngày dạy: / /20 07 I) Mục tiêu • HS nhận biết sán lông sống tự mang đầy đủ đặc điểm ngành ... bò, lợn 37 Giáo án sinh học lời câu hỏi: + Sán kí sinh lấy chất + Sán kí sinh gây tác dinh dưỡng, vật chủ hại nào? làm cho vật chủ gầy yếu + Em làm để giúp + Tuyên truyền vệ sinh người tránh nhiễm ... Dặn dò • Học trả lời câu hỏi SGK • Đọc mục em có biết Tuần ĐẶC ĐIỂM CHUNG- VAI TRÒ THỰC TIỄN Tiết7: CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Ngày soạn: 18/ 09/20 07 Ngày dạy: / /20 07 19 Giáo án sinh học I) Mục...
 • 204
 • 1,158
 • 2

Bài soạn Bài 27 . Sinh học 7

Bài soạn Bài 27 . Sinh học 7
.. . đất Dế mèn, bọ Trên Bọ ngựa Trên không Chuồn chuồn, bươm bướm Bọ rầy động vật Chấy, rận Ở cạn Kí sinh Kết luận • Ai rút kết luận ? • BẠN CÓ SỐ THỨ TỰ SỐ 21 ĐỨNG LÊN RÚT RA KẾT LUẬU DÙM MÌNH NHÁ .. . bọ thường phân bố khắp môi trường trái đất: + Ở nước: mặt nước + Ở cạn: không, cây, mặt đất + Kí sinh: cây, động vật II Đặc điểm chung vai trò thực tiễn Đặc điểm chung Xem lại số hình sâu bọ Câu...
 • 35
 • 1,130
 • 3

Bài soạn Kế hoạch Sinh học 7

Bài soạn Kế hoạch Sinh học 7
... phiếu học tập cần thiết - Tích cực học tập theo phơng pháp học : học nhóm, học theo phiếu học tập - Thành lập nhóm yêu sinh học c Kế hoạch cụ thể Kế hoạch kiểm tra Hình thức kiểm tra Học kỳ I Học ... phụ - Phiếu học tập - Vấn đáp - Thảo luận nhóm - Học sinh hiểu đợc đa dạng sinh học thể số loài, khả thích nghi cao động vật với điều kiện sống khác - Học sinh thấy đợc đa dạng sinh học môi trờng ... năm học Cả năm 37 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I : 19 tuần x tiết/tuần = 36 tiết có 27 tiết lý thuyết Học kỳ II : 18 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Số tiết lý thuyết năm học 51 tiết : Học kỳ...
 • 13
 • 262
 • 0

tiết 51 soạn 3 cột chẩn nè

tiết 51 soạn 3 cột chẩn nè
... tập ( nhóm dụng 1 ,3, 5) -GV phân công nhóm 2,4,6 làm -HS châùm nhóm bạn Nêu kết  Bài tập 1,2 tập 1, nhóm 1 ,3, 5 làm nhóm thực tập ( nhóm làm ) lúc + GV lấy kết nhóm treo  Bài tập 3, 4 : HS lên bảng ... cho PƯ phân huỷ -HS phát biểu +Một HS nêu khác PƯHH 4.Hãy cho thí dụ -HS đọc câu hỏi HOẠT ĐỘNG 3: PTHH để minh hoạ PƯ -HS nhóm làm việc -GV : Gọi HS đọc câu hỏi oxi hoá khử ? -GV yêu cầu HS ... lên bảng làm -HS nhận xét  Bài tập : HS làm lại chấm chéo cá nhân nhóm bạn -GV gọi HS dọc tập 3, -HS lên bảng làm yêu cầu HS lên bảng làm , tập 4,5 bạn khác tự làm vào + Gọi HS nhận xét làm...
 • 2
 • 48
 • 0

tiết 53 soan 3 cột ne

tiết 53 soan 3 cột ne
... hủy) c/ Fe3O4 + H2  3Fe + 4H2O (oxi hóa khử, thế) d/ 2Al + HCl  2AlCl3 + 3H2 (thế ) Câu 2: a/ Viết PT Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 1mol  1mol  1mol  1mol 0,4  0,4  0,4  0,4 n Zn = m:M = 32 ,5 : ... Fe2O3 đktc là: A/ 33 ,6 lít B/ 11,2 lít C/ 16,8 lít D/22,4 lít II) PHẦN TỰ LUẬN : (5đ) Câu 1: Hoàn thành phương trình hoá học sau Và cho biết chúng thuộc loại phản ứng ? (2đ) a/ Fe + O2  c/ Fe3O4 ... H = ; S = 32 ; O = 16 Mg = 24; Cu = 64 ; Fe = 56 ) _ ĐÁP ÁN : I) PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5đ) 10 C B B D C D B C A B II) PHẦN TỰ LUẬN : ( 5đ) Câu 1: Viết phương trình a/ 3Fe + 2O2  Fe3O4 ( hóa hợp,oxi...
 • 2
 • 50
 • 0

tiêt 54 soạn 3 cột

tiêt 54 soạn 3 cột nè
... ? Viết PTHH xảy 5/ Kiểm tra đánh giá : Bài tập 3/ 125 sgk ( làm theo nhóm) 6/ Về nhà : Học thuộc , viết PTHH phân huỷ tổng hợp nước , Làm tập Soạn : Tính chất hoá học nước , ứng dụng nước Thúc ... lượng ? +Bằng thực nghiệm kết luận CTHH nước nào? -GV chốt lại ,ghi II) Tính chất nước HOẠT ĐỘNG 3: 1/ Tính chất vật lí : -GV yêu cầu HS quan sát mẫu Nước chất lỏng , nước cất ,mô tả tính chất ... nước : HOẠT ĐỘNG 2: 2H2 + O2  2H2O -GV treo tranh tổng hợp nước , yêu cầu HS quan sát thí nghiệm 3/ Kết luận : -GV giới thiệu thí nghiệm ,hỏi : Nước hợp chất tạo +Thể tích khí H2 O2 cho vào nguyên...
 • 3
 • 58
 • 0

tiêt 55 soạn 3 cột

tiêt 55 soạn 3 cột nè
... c.Tác dụng với số oxit axit >Axit P2O5(r) + 3H2O(l)  2H3PO4(dd) -Dung dòch axit làm đổi màu q tím thành đỏ III) Vai trò nước đời sống sản xuất Chống ... chất hoá học nước , làm tập 4,5,6 /125 vào tập Soạn : Đònh nghóa,CTHH, tên gọi, phân loại axit ( tổ1,2) Đònh nghóa,CTHH, tên gọi, phân loại bazơ ( t 3, 4) Thúc Đào ...
 • 2
 • 33
 • 0

tiết 56 soạn 3 cột

tiết 56 soạn 3 cột nè
... tên -GV : muối học tiết sau 4/ Củng cố : Làm tập 1,2 trang 130 sgk 5/ Kiểm tra đánh giá : Bài 3, 4 trang 130 sgk 6/ Về nhà : + Học ,làm tập 1,2 ,3, 4,5 trang 130 sgk vào tập + Soạn : Đònh nghóa ... hay nhiều nhóm (-OH) Ví dụ : NaOH, Ca(OH)2 3. Tên gọi : Tên bazơ = Tên KL (kèm hoá trò KL nhiều hoá trò ) + hiđroxit Ví dụ : NaOH : Natri hiđroxit Fe(OH )3: Sắt III hiđroxit 4.Phân loại: loại Π Bazơ ... Tên axit = Axit + tên phi kim + ic +H2CO3 :Axit cacbonic +H3PO4 :Axit phôtphoric II) Bazơ : Đònh nghóa: bazơ hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim...
 • 2
 • 45
 • 0

tiết 57 soạn 3 cột

tiết 57 soạn 3 cột nè
... Củng cố : Đọc tên muối sau : Ba(NO3)2, Al2(SO4 )3, Na2SO3, ZnS , Na2HPO4, KH2PO4 5/ Kiểm tra đánh giá : Cho CTHH sau : HCl, NaNO3, Zn(OH)2, H2SO4, Cu(NO3)2, Fe(OH )3 Ag(OH)2, H2PO4, CaPO4 , cho biết ... NaHCO3) vận dụng quy tắc ? + Lập CTHH muối có : thành phần phân tử gồm : Mg với gốc (-Cl), (=SO4), ( PO4) HOẠT ĐỘNG 3: -GV : Hãy nêu nguyên tắc gọi tên muối ? + Cho CTHH : FeSO4, FeCl3 , Ca(HCO3)2 ... 3 Tên gọi : Tên muối = Tên KL (kèm hoá trò KL nhiều hoá trò ) + Tên gốc axit Phân loại : Gồm hai...
 • 2
 • 73
 • 0

tiết 58 soạn 3 cột

tiết 58 soạn 3 cột nè
... HS làm cá + Bài tập trang 131 sgk nhân Yêu cầu HS làm cá nhân -GV phân công HS nhóm làm tập + Bài tập làm theo +nhóm 1, 23 làm cân PT nhóm +nhóm làm yêu cầu d -nhóm 1, 23 làm cân + nhóm 5,6 làm ... Al2O3 ) + Bước phải làm ? (lập tỉ lệ  chất dư) + Giải theo yêu cầu toán dựa vào chất không dư - GV : Ở bước GV yêu cầu HS thực lần lït 4/ Về nhà : Tiếp tục hoàn thành tập vào Chuẩn bò cho tiết ... yêu cầu tập đẫ phân công - Các nhóm trình bày kết nhóm -HS bổ sung ,nhận xét -HS chơi giải tập3 -HS làm tập theo nhóm -Các nhóm trình bày kết nhóm -HS nhận xét , ghi tập vào - HS đọc đề tập...
 • 2
 • 70
 • 0

Tiết 53-54 bài tập sinh học 7

Tiết 53-54 bài tập sinh học 7
... biệt bán cầu não tiểu não Ngoài thuỳ khứu giác, não giữa, não trung gian có tiến hoá loài động vật học Chức não điều khiển hoạt động, phản xạ phức tạp giúp thỏ có hoạt động phức tạp - So với lớp ... động phức tạp Câu 3: Đặc điểm chung lớp thú - Thú ĐV có xơng sống có tổ chức cao - Có tợng thai sinh nuôi sữa - Cơ thể có lông mao bao phủ - Bộ phân hoá gồm cửa, hàm, nanh - Tim ngăn, não phát...
 • 2
 • 1,114
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âmKHAI THÁC dầu BẰNG PP GASLIFEbook Inorganic chemistry (2nd edition) Part 2Đề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.Building skills in object oriented designShadowscape Tarot bản tiếng ViệtNghiên cứu vai trò độ mịn của xỉĐồ án nghiên cứu chế tạo máy cắt CNC plasma dạng pc base10 câu hỏi và đáp án tiền tệ ngân hàngThu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự của tòa án cấp sơ thẩmBảo vệ quyền con người trong bốn công ước geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranhPhát triển dịch vụ tín dụng tại BIDV Tiền GiangLabor relations and collective bargaining private and public sectorsInformation technology for manaagement 10th by turbanSystem architecture 1st global cameron crawley and selvaĐề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 Vĩnh Long năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Thuỵ Hương, Hải Phòng năm học 2016 2017Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhÁp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoBảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập