tiết 25(đa dạng và vai trò của lớp giáp xác) sinh học 7 võ văn chi

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 25: DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC doc

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 25: DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC doc
... lên - HS lên làm tập, lớp điền bổ sung - Nếu chưa xác GV bổ sung thêm: - Lớp giáp xác vai trò nào? - GV gợi ý cách đặt câu hỏi nhỏ: - Nêu vai trò giáp xác - Từ thông tin bảng, HS nêu vai trò ... lột xác nhiều lần Câu 2: Trong động vật sau, thuộc lớp giáp xác? - Tôm sông - Mối - Cáy - Tôm sú - Kiến - - Cua biển - Rận nước - Nhện Mọt ẩm Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc ... người? giáp xác - Vai trò nghề nuôi tôm? - Vai trò giáp xác nhỏ ao, hồ, biển? Kết luận: Vai trò giáp xác: - Lợi ích: + Là nguồn thức ăn cá + Là nguồn cung cấp thực phẩm + Là nguồn lợi xuất - Tác...
 • 10
 • 923
 • 3

Tiết: 25 - Bài 24: Đa dạng vai trò của lớp giáp xác

Tiết: 25 - Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I.Một số giáp xác khác: - Học sinh quan sát hình vẽ TÔM Ở NHỜ CUA KHỔNG LỒ RẬN NƯỚC CHÂN KIẾM Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP ... Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I.Một số giáp xác khác: -Giáp xác có số lượng loài lớn - Sống môi trường khác nhau, có lối sống phong phú Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ ... số giáp xác khác: II .Vai trò thực tiễn: CÂU HỎI -Hoàn thành bảng sgk -Nêu vai trò giáp xác đời sống người? -Vai trò nghề nuôi tôm? -Vai trò giáp xác nhỏ ao, hồ, biển? Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ...
 • 13
 • 835
 • 5

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn. đa dạng vai trò của lớp giáp xác tiết 25 bài 24 sách giáo khoáinh học 7

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn. đa dạng và vai trò của lớp giáp xác tiết 25 bài 24 sách giáo khoáinh học 7
... cách Yờu cu nờu c: đặt câu hỏi nhỏ: - Lợi ích: - Nêu vai trò giáp xác với đời sống ngời? - Tác hại: - Vai trò nghề nuôi tôm? - Vai trò giáp xác nhỏ * Lợi ích: ao, hồ, biển? - Ngun thc n ca cỏ ... viờn Hot ng ca HS Ni dung chớnh II Vai trò thực tiễn ?Da vo bng cht phiu - Từ thông tin bảng, hc cho bit: Lp giỏp HS nêu đợc vai trò xỏc cú nhng vai trũ gỡ? giáp xác - GV gợi ý cách Yờu cu nờu c: ... diện khác - Nhận xét đa dạng + Đa dạng: giáp xác? -Số loài lớn - S lng loi ln: > 2000 loi - Sng nhiu -Có cấu tạo lối sng mụi trng khỏc phong phỳ - Cú li sng phong phỳ * GV gii thiu b su ca cỏc nhúm...
 • 22
 • 532
 • 5

bài 24: ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... phụ Hình thức hô hấp Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Một số áp xác hác Vai trò Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Đại diện 1- Mọt ẩm Kích thước ... Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn ? Xác định giáp xác có địa phương em? Số lượng nhiều hay ít? Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ ... VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC II VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA GIÁP XÁC ? nghiên cứu SGK huy động kiến thức hoàn thành bảng tr.81 SGK? Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP...
 • 17
 • 4,010
 • 7

Bài 24: Đa dạng vai trò của lớp giáp xác (4 cột)

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác (4 cột)
... Tìm hiểu vai trò thực tiễn giáp xác -Mục tiêu : Thấy tầm quan trọng giáp xác đời sống người kinh tế -Tiến hành hoạt động TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS II Vai trò thực tiển giáp xác - Có ... Hoạt động 5(7 phút): Kiểm tra – Đánh giá - Em nêu tên giáp xác có địa phương em - Vai trò thực tiển giáp xác địa phương em ? Hiện loài giáp xác Tỉnh ta khuyến khích phát triển chăn nuôi ? * Cho ... chăn nuôi ? * Cho hs đọc phần kết luận Hoạt động 6(2 phút): Dặn dò : -Để học tốt 25 NHÊN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN em cần chuẩn bị: - Đọc trước 25 - Xem trước H25… ...
 • 2
 • 4,587
 • 5

BÀI 24 ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

BÀI 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... thông đường thủy Sun bám vào đá, vỏ tàu thuyền… Qua bảng ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác rút kết luận lớp giáp xác vai trò đời sống? I Một số giáp xác khác _ Giáp xác đa dạng, sống môi trường ... phú II Vai trò thực tiễn Dựa vào loài giáp xác mà em biết thảo luận hoàn thành bảng: Ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác / trang 81 SGK Bảng: Ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác STT Các mặt có ý nghóa thực ... Một số giáp xác khác _ Giáp xác đa dạng, sống môi trường nước, số cạn, số nhỏ kí sinh _ Các đại diện thường gặp tôm sông, cua, tôm nhờ, rận nước, mọt ẩm… có tập tính phong phú II Vai trò thực...
 • 38
 • 762
 • 3

ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác I Một số giáp xác khác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai ... Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Bảng so sánh đại diện thân giáp xác Đặc điểm ... gặp giáp xác ẩm chúng sống đâu? Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác I Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác...
 • 20
 • 718
 • 3

Giáo án Sinh 7 - ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC docx

Giáo án Sinh 7 - ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC docx
... trùng lột xác nhiều lần Trong ĐV sau, thuộc lớp giáp xác ? - Tôm - Cáy - Rận nước - Tôm sú - Mọt ẩm - Rệp - Cua biển - Mối - - Nhện - Kiến - Sun V Dặn dò: (1’) - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc ... thực phẩm - GV gợi ý câu hỏi nhỏ: nguồn lợi xuất ? Nêu vai trò giáp xác với đs - Tác hại: người + Có hại cho giao thông đường ? Vai trò nghề nuôi tôm thuỷ, cho nghề cá ? Vai trò giáp xác nhỏ ao, ... II Vai trò thực tiễn - GV y/c hs làm việc độc lập với sgk  hoàn thành bảng - GV kẻ bảng gọi hs lên điền - Nếu chưa xác GV bổ sung - Lợi ích: thêm: + Là nguồn thức ăn cá ? Lớp giáp xác vai trò...
 • 5
 • 373
 • 0

bài 24: da dạng vai trò của lớp giáp xác. mới

bài 24: da dạng và vai trò của lớp giáp xác. mới
... chân kiếm tự Ở địa phương thường gặp giáp xác chúng sống đâu? - Tôm, tép, cua, còng… Chúng sống ao, hồ, sông… Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC - Giáp xác có số lượng loài lớn, sống ... ghẹ, ruốc Chân kiếm kí sinh Sun Chân kiếm kí sinh Tôm sú Tôm he Con còng Con ghẹ Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC - Lợi ích: + Là nguồn thức ăn cá + Là nguồn cung cấp thực phẩm + Là nguồn ... có lớp vỏ kitin giàu can xi SAI C Cơ thể phân đốt SAI D Cơ thể có vỏ cuticun bọc - Học thuộc bài. Đọc em có biết trang 81 SGK - Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang 81 - Nghiên cứu bài( Nhện Đa Dạng...
 • 16
 • 1,259
 • 5

bài giảng sinh học 7 bài 24 đa dạng vai trò của lớp giáp xác

bài giảng sinh học 7 bài 24 đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC ... thường bám vào vỏ tàu, thuyền, làm giảm tôc độ di chuyển phương tiện giao thông thủy Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I ... sống lối sống lớp giáp xác? Giáp xác đa dạng : Đa dạng số loài, kích thước thể, môi trường sống lối sống BÀI 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác: II Vai trò thực tiễn:...
 • 41
 • 3,454
 • 1

thuyết trình sinh học đa dạng vai trò của lớp giáp xác

thuyết trình sinh học  đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... tiờu gim Chõn bũ Chõn di ging nhn Chõn bũ Phn bng cú v mng v mm ?Sự đa dạng giáp xác đợc thể nh nào? Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC Lp giỏp xỏc rt a dng th hin: ... kim kớ sinh Chõn kim kớ sinh Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC II VAI TRề THC TIN CH BIN MểN N T TễM, CUA Cỏc mún n t cua Cỏc mún n t tụm Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề ... diện giáp xác có địa phơng em? Chúng thờng sống đâu có số lợng nhiều hay ít? Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC Tụm he Con cỏy Con tộp Con Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI...
 • 21
 • 574
 • 0

Đa dạng vai trò của lớp giáp xác

Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... Truyền bệnh giun sán I Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn Hãy tìm cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho số 1, 2, 3, để hoàn chỉnh câu sau : đa( 1) dạng Giáp xác , sống môi trường nước, ... cá cá I Một số giáp xác khác Hình 24.4 Chân kiếm Hình 24.4 Chân kiếm A- Loài chân kiếm sống tự do, có kích thước vai trò rận nước A- Loài chân kiếm sống tự do, có kích thước vai trò rận nước B- ... Một số giáp xác khác Hình 24.5 Cua đồng đực Hình 24.5 Cua đồng đực Phần bụng tiêu giảm (1) dẹp mỏng gập vào mặt bụng mai (là giáp Phần bụng tiêu giảm (1) dẹp mỏng gập vào mặt bụng mai (là giáp...
 • 18
 • 239
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Sử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh một số độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩmNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaNhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositePhân tích đồng thời các hợp chất PCB và thuốc trừ sâu cơ CLO trong thủy vực tại một số vị trí tiêu biểu thuộc đới duyên hải miền bắc việt namPhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngThực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Thực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Tổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÓ CHỨNG TỰ KỶKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4TÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông Hồngsan xuat giong cap I,II,III,namgiáo trình chuẩn bị trồng nấm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập