giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức thông qua phương tiện dạy học trực quan sinh học 7 trương trọng vỹ

giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức thông qua phương tiện dạy học trực quan

giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức thông qua phương tiện dạy học trực quan
... HS học môn lòch sử, tránh nhàm chán, tránh nặng nề Làm cho HS ham thích môn lòch sử Nhưng muốn đạt điều đó, người giáo viên phải lập kế hoạch dạy học cách chu đáo, vừa đạt nội dung kiến thức học, ... đời, nghiệp người gắn với kiện lòch sử học, hay biến động kiện lòch sử Nhằm minh hoạ cho học cách sinh động Ví dụ 1: Khi dạy “sự suy yếu Nhà nước phong kiến tập quyền, kỷ thứ XVI – XVIII”, lòch ... Nhưng tiết học lòch sử lại phải kết hợp nhiều phương pháp thành công Với biện pháp đối chiếu so sánh, ta giúp HS hiểu biết sâu vấn đề, kiện lòch sử Nhưng để HS lôi vào tiến trình học lòch sử...
 • 3
 • 539
 • 2

Rèn luyện năng lực tổ chức tri thức tiến hành các hoạt động chiếm lĩnh kiến thức thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian

Rèn luyện năng lực tổ chức tri thức tiến hành các hoạt động chiếm lĩnh kiến thức thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian
... để tiến hành hoạt động chiếm lĩnh kiến thức thông qua dạy học giải tập hình học không gian Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học giải tập hình học không gian, chỳ trng rèn luyện lực tổ chức tri ... để rèn luyện lực tổ chức tri thức - Xây dựng nội dung định hớng để rèn luyện lực tổ chức tri thức tiến hành hoạt động chiếm lĩnh kiến thức - Xây dựng hệ thống dạng tập hình thức tổ chức dạy học ... tiến trình hoạt động chiếm lĩnh kiến thức, đề xuất phơng pháp tổ chức, lựa chọn tri thức nhằm rèn luyện lực tổ chức tri thức tiến hành hoạt động cho học sinh chiếm lĩnh kiến thức tiến trình giải...
 • 72
 • 253
 • 0

Sử dụng lí thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm tăng cường hoạt động tự chủ chiếm lĩnh kiến thức kỹ năng của học sinh

Sử dụng lí thuyết phát triển bài tập vật lí nhằm tăng cường hoạt động tự chủ chiếm lĩnh kiến thức kỹ năng của học sinh
... thuyết phát triển tập vật lý, làm sở để học sinh tự xây dựng tập trình học tập chơng Chơng Bài tập vật lý với việc tăng cờng hoạt động tự chủ chiếm lĩnh kiến thức kỹ học sinh 1.1 Vai trò học sinh ... lực học sinh hoạt động giải tập vật lý 5.6 Xây dựng hệ thống tập chơng Động lực học chất điểm theo lý thuyết phát triển tập, định hớng tăng cờng hoạt động tử chủ chiếm lĩnh kiến thức kỹ học sinh ... lý thuyết phát triển tập vật nhằm tăng cờng hoạt động tự chủ, chiếm lĩnh kiến thức kỹ học sinh Đối tợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tợng : - Quá trình dạy học chơng Động lực học chất điểm vật...
 • 78
 • 1,289
 • 0

Nâng cao chất lượng chiếm lĩnh kiến thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ việc vận dụng dạy học gải quyết vấn đề

Nâng cao chất lượng chiếm lĩnh kiến thức của học sinh trong dạy học vật lý nhờ việc vận dụng dạy học gải quyết vấn đề
... vận dụng thuyết dạy học giải vấn đề Do chọn đề tài Nâng cao chất lượng chiếm lĩnh kiến thức học sinh dạy học vật nhờ việc vận dụng dạy học giải vấn đề (thể qua chương động lực học chất điểm ... bày sở luận dạy học giải vấn đề việc vận dụng dạy học GQVĐ nhằm nâng cao chất lượng chiếm lĩnh kiến thức cho HS dạy học trường phổ thông Những vấn đề trình bày tóm tắt sau: - Vấn đề toán ... vật 1.3.1 Dạy học giải vấn đề học xây dựng kiến thức mới…………………………… 1.3.2 Dạy học giải vấn đề học thực hành thí nghiệm vật 1.3.3 Dạy học giải vấn đề học tập vật lý...
 • 86
 • 172
 • 0

Phương pháp thiết kế và cách thức tổ chức cho học sinh hoạt động để lĩnh hội kiến thức thông qua phiếu học tập trong quá trình dạy chương II: “Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Phương pháp thiết kế và cách thức tổ chức cho học sinh hoạt động để lĩnh hội kiến thức thông qua phiếu học tập trong quá trình dạy chương II: “Tính quy luật của hiện tượng di truyền
... PHẦN KIẾN THỨC “TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN” SINH HỌC 12 - NÂNG CAO - THPT Tổ chức cho học sinh hoạt động thông qua phiếu học tập 11: Quy luật phân li (Mục I, II) • Mục tiêu bài: - Trình ... truyền Sinh học lớp 12 Ban KHTN Nội dung nghiên cứu Phương pháp thiết kế cách thức tổ chức cho học sinh hoạt động để lĩnh hội kiến thức thông qua phiếu học tập Mục đích nghiên cứu: Tìm giải pháp ... việc sử dụng phiếu học tập để tổ chức hoạt động dạy học a Mục tiêu chương: Học sinh nắm số quy luật di truyền bản, chủ yếu di truyền qua NST, bao gồm di truyền tính trạng thường, di truyền giới...
 • 30
 • 183
 • 0

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy chương v. dõng điện xoay chiều, vật lý 12 nâng cao

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy chương v. dõng điện xoay chiều, vật lý 12 nâng cao
... Chƣơng TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ HƢỚNG DẪN ĐỂ HS TỰ LỰC CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 2.1 Vấn đề tự lực chiếm lĩnh kiến thức 2.1.1 Hành động nhận thức Mọi hoạt động ngƣời để trì ... dụng luận DH đại tổ chức cho HS hoạt động để tự chiếm lĩnh kiến thức giảng dạy chƣơng V Dòng điện xoay chiều, VL 12 NC Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu sở luận đổi PP tổ chức hoạt động ... Dòng điện xoay chiều, VL 12 NC” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc tổ chức cho HS hoạt động để HS tự chiếm lĩnh kiến thức giảng dạy chƣơng V Dòng điện xoay chiều, VL 12 NC Giả thuyết khoa học...
 • 109
 • 167
 • 0

tổ chức tình huống học tập và hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy một số bài học của chương từ trường lớp 11 thpt

tổ chức tình huống học tập và hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi giảng dạy một số bài học của chương từ trường lớp 11 thpt
... đầu Chương 1: Cơ sở lý luận việc tổ chức tình học tập hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức Chương 2: Tổ chức tình học tập hướng dẫn học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức giảng dạy số học ... đề học tập hình thành kiến thức mới, kỹ Chương 2: TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ LỰC CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC KHI GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG "TỪ TRƯỜNG" LỚP 11- THPT ... HUỐNG HỌC TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH 0T TỰ LỰC CHIẾM LĨNH KIẾN THỨC KHI GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA CHƯƠNG "TỪ TRƯỜNG" LỚP 11- THPT 33 0T 2.1 Những nội dung chương " Từ trường" lớp 11- THPT...
 • 131
 • 108
 • 0

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề giảng dạy chương 2 dao động cơ, vật lí 12 nâng cao

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề giảng dạy chương 2 dao động cơ, vật lí 12 nâng cao
... Các hoạt động dạy học môn Vật trường THPT việc tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp giải vấn đề giảng dạy Chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao ... chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp giải vấn đề giảng dạy Chương Dao động cơ, Vật 12 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng lý luận dạy học đại tổ chức ... phương pháp dạy học vật lý trường THPT  Nghiên cứu việc tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức  Nghiên cứu việc áp dụng PPGQVĐ giảng dạy chương Dao động cơ, VL 12 NC Phƣơng...
 • 89
 • 62
 • 0

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng pptn giảng dạy chương 2 động lực học chất điểm, vật lý 10 nâng cao

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng pptn giảng dạy chương 2 động lực học chất điểm, vật lý 10 nâng cao
... để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp thực ngiệm giảng dạy Vật trung học phổ thông GIẢ THUYẾT Vận dụng luận dạy học đại tổ chức cho HS hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức ... giáo viên học sinh nhằm tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương Động lực học chất điểm vật 10 nâng cao CÁC GIAI ĐOẠN THỰC ... phương pháp thực nghiệm Nghiên cứu chương Động lực học chất điểm vật 10 nâng cao theo tinh thần áp dụng phương pháp thực nghiệm nhằm tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức...
 • 85
 • 55
 • 0

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
... Do đó: Tôi đả sử dụng giải pháp thay Sử dụng đồ khái niệm để ôn tập, cố, hệ thống hóa kiến thức, thông qua rèn luyện tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương II Xây dựng sử dụng ... hệ thống đồ khái niệm phần di truyền học sinh học 12 phục vụ cho dạy học - Sử dụng đồ khái niệm đả xây dựng để dạy học ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, ... trình độ HS THPT Sau xin đưa số VD cho việc sử dụng đồ khái niệm để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức Có thể tóm tắt Các hình thức sử dụng PHT để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức Bảng.2.1...
 • 20
 • 886
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập