Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim sinh học 7 đoàn quang bình

Bài 44: tiết 46 Đa dạng đặc điểm chung của lớp chim

Bài 44: tiết 46 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
... Các nhóm chim II Đặc điểm chung chim Vai trò chim III Củng cố Kiểm tra đánh giá Nêu đặc điểm chung lớp chim? Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim II Đặc điểm chung chim Vai trò chim III Kiểm ... Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim Nhóm chim chạy 2.Nhóm chim bơi 3.Nhóm chim bay Đặc điểm cấu tạo: cánh phát triển, chân có bốn ngón Nhóm chim bay Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim ... ngón Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim Nhóm chim chạy Đặc điểm cấu tạo: Cánh ngắn, yếu, chân cao, to, khỏe, có hai, ba ngón Nhóm chim chạy Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim Nhóm chim...
 • 31
 • 1,678
 • 2

Bài 44: Đa dạng đặc điểm chung của lớp Chim

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
... 9600 lòai chim xếp vào 27 bộ ở Việt nam có khỏang 830 loài Lớp chim được chia làm ba bộ: - chim chạy - chim bay - chim bơi Hãy nêu đặc điểm của nhóm chim chạy? D.A đa điểu ... nhóm chin bơi chim cánh cụt Hãy nêu đặc điểm của chim cánh cụt? D.A Nhóm chim bay Hãy nêu đặc điểm chung của nhóm chim bay? D.A phần II: đặc điểm chung Qua các đa i diện hãy ... đặc điểm chung của lớp chim về cấu tạo thể, các hệ thể, chi? D.A Phần III: Vai trò Hãy cho biết vai trò của lớp chim tự nhiên và đời sống người? Dáp án _ Nhóm chim chạy...
 • 13
 • 1,970
 • 3

ĐA DẠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM- SH7

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM- SH7
... Bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I Các nhóm chim Đà điểu Úc Chim cánh cụt Chim cắt ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Đáp án LỚP CHIM I Các ... én ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I Các nhóm chim II Đặc điểm chung lớp Chim Nêu đặc điểm chung lớp chim : hô hấp , tuần hoàn , sinh sản , thân nhiệt , chi , mỏ , lông ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ... Không ngón Có ngón Không ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I Các nhóm chim H.44.3 Đại diện điển hình cho số loài chim thuộc nhóm chim bay ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Đáp án I Các...
 • 17
 • 641
 • 3

Gián án Tiết 45: Sự đa dạng đặc điểm chung của lớp chim

Gián án Tiết 45: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
... lồi chim thuộc nhóm Chim bay Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- Các nhóm chim - Lớp ... ?Nêu đặc điểm chung lớp chim về: - Đặc điểm thể - Đặc điểm chi - Đặc điểm hệ hơ hấp - Đặc điểm hệ tuần hồn - Đặc điểm sinh sản - Nhiệt độ thể Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- ... số lượng lồi lớp chim ?Lớp chim chia thành nhóm Lớp chim Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim bay Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- Các nhóm chim - Lớp chim đa dạng với số lượng...
 • 21
 • 624
 • 0

Bài soạn Tiết 45: Sự đa dạng đặc điểm chung của lớp chim

Bài soạn Tiết 45: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
... lồi chim thuộc nhóm Chim bay Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- Các nhóm chim - Lớp ... ?Nêu đặc điểm chung lớp chim về: - Đặc điểm thể - Đặc điểm chi - Đặc điểm hệ hơ hấp - Đặc điểm hệ tuần hồn - Đặc điểm sinh sản - Nhiệt độ thể Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- ... số lượng lồi lớp chim ?Lớp chim chia thành nhóm Lớp chim Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim bay Tiết 45: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I- Các nhóm chim - Lớp chim đa dạng với số lượng...
 • 21
 • 945
 • 0

Gián án TIET 45. DA DANG VA DAC DIEM CHUNG CUA LOP CHIM

Gián án TIET 45. DA DANG VA DAC DIEM CHUNG CUA LOP CHIM
... điểm chung lớp chim I Các nhóm chim - Lớp chim đa dạng, có số loài lớn, chia làm nhóm: + Nhóm chim chạy + Nhóm chim bơi + Nhóm chim bay - Chim có lối sống môi trường sống phong phú II Đặc điểm chung ... ngày 16 tháng 02 năm 2009 Tiết 45 đa dạng đặc điểm chung lớp chim I Các nhóm chim - Lớp chim đa dạng, có số loài lớn, chia làm nhóm: + Nhóm chim chạy + Nhóm chim bơi + Nhóm chim bay - Chim có lối ... hai ngày 16 tháng 02 năm 2009 Tiết 45 đa dạng đặc điểm chung lớp chim I Các nhóm chim - Lớp chim đa dạng, có số loài lớn, chia làm nhóm: + Nhóm chim chạy + Nhóm chim bơi + Nhóm chim bay Quan...
 • 12
 • 454
 • 1

Bài soạn Tiet 45 da dang va dăc diem chung cua lop chim

Bài soạn Tiet 45 da dang va dăc diem chung cua lop chim
... vụi, c p n nh thõn nhit ca chim b, m Bi 44: Tit 45 NI DUNG I Cỏc nhúm chim II c im chung ca chim Vai trũ ca chim III Bi 44: Tit 45 NI DUNG Vai trũ ca chim III Chim cú vai trũ nh th no i sng? Cú ... chim II c im chung ca chim Vai trũ ca chim III Cng c Ki m tra ỏnh g iỏ Nờu c im chung ca lp chim? Bi 44: Tit 45 NI DUNG I Cỏc nhúm chim II c im chung ca chim Vai trũ ca chim III Ki m tra ỏnh ... Tit 45 NI DUNG I Cỏc nhúm chim Nhúm chim bi Cho bit tờn ng vt i din nhúm chim bi? Nhúm chim chy 2.Nhú m c him b i Chim cỏnh ct Bi 44: Tit 45 NI DUNG I Cỏc nhúm chim Nhúm chim bi Nờu i sng ca chim...
 • 34
 • 552
 • 0

Sinh học 7 - Bài 44 ĐA DẠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pptx

Sinh học 7 - Bài 44 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pptx
... thức - Yêu cầu học sinh đọc bảng quan sát hình 44. 3 điền vào bảng - Hỏi + Vì nói lớp chim đa dạng - Gv chốt lại kiến thức - Học sinh suy nghĩ trả lời - Lắng nghe ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN I - Lớp ... chim đa dạng có số loài nhiều chia thành nhóm + Nhóm chim chạy + Nhóm chim bay + Nhóm chim bơi HOẠT ĐỘNG II ( 10 PHÚT ) ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM Hoạt động thầy - Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm ... nêu đặc điểm chung Hoạt động trò - Thảo luận rút đặc điểm chung chim + Đặc điểm thể + Đặc điểm chi + Đặc điểm hô hấp, tuần hoàn, - Đại diện nhóm phát biểu nhóm khác nhận xét bổ sung sinh sản nhiệt...
 • 6
 • 1,695
 • 1

Sinh học 7 - ĐA DẠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pot

Sinh học 7 - ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pot
... luận: + Vì nói lớp chim đa dạng? - HS thảo luận rút nhận xét đa dạng + Nhiều loài + Cấu tạo thể đa dạng ĐẶC ĐIỂM CHUNG + Sống nhiều môi trường CỦA LỚP CHIM - GV chốt lại kiến thức - Mình có lông ... động 2: Đặc điểm chung lớp - Chi trước biến đổi thành chim cánh  Mục tiêu : Nêu đặc điểm chung - Cómỏ sừng lớp chim  Cách tiến hành: - Phổi có mạng ống khí túi khí tham gia vào hô hấp - GV cho ... động : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC nhóm chim NHÓM CHIM  Mục tiu : Thấy đa dạng nhóm chim  Cách tiến hành : - GV cho HS đọc thông tin...
 • 9
 • 624
 • 1

Sinh học 7 - ĐA DẠNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pps

Sinh học 7 - ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM pps
... phú II Đặc điểm chung lớp Hoạt động2 :Đặc điểm chung lớp chim - Gv yêu cầu h/s thảo luận nêu đặc điểm chung chim về: chim + Đặc điểm thể + Đặc điểm chi + Đặc điểm hệ hô hấp, tuần hoàn, sinh sản ... luận: ? Vì nói lớp chim đa dạng + H/s thảo luận tự rút nhận xét đa * Kết luận: dạng - Lớp chim đa dạng: - Gv chốt lại kiến thức chuẩn: + Số loài nhiều, chia làm nhóm: Chim bay Chim bơi Chim chạy + ... 1: Tìm hiểu đa dạng I Các nhóm chim nhóm chim * Mục tiêu:Trình bày đặc điểm nhóm chim thích nghi với đời sống từ thấy đa dạng chim - Gv cho h/s đọc Ttin mục 1,2,3 SGK quan sát H44 - Gv treo bảng...
 • 7
 • 811
 • 0

da dang va dac diem chung cua lop chim

da dang va dac diem chung cua lop chim
... ngực Chân Ngón }Ư I Các nhóm chim: Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim bay Nhóm chim Chạy Đại diện Môi trờng sống Đà điểu Thảo nguyên, sa mạc Bơi Chim cánh cụt Bay Chim ng Biển Núi đá Đặc điểm ... hợp quan - Số loài chim sát H44.1,2,3.Tiếnhiện nay? luận nhóm hoàn thành hành thảo bảngSự phân chia nhóm chim nh nào? - phụ nhóm: Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim bay Nhóm chim Chạy Bơi Bay ... bắt chim, gặm nhấm, gà Chuyên săn mồi ban đêm, bắt chủ yếu gặm nhấm, bay nhẹ nhàng không gây tiếng động vịt trời Gà rừng, Cắt đen Cú lợn I Các nhóm chim: Nhóm chim chạy Nhóm chim bơi Nhóm chim...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài 44 - đa dạng đặc điểm chung của Lớp Chim

Bài 44 - đa dạng và đặc điểm chung của Lớp Chim
... Đa dạng đặc điểm chung lớp Chim NỘI DUNG I Các nhóm chim II Đặc điểm chung Của chim III Vai trò chim Kiểm tra đánh giá І Các nhóm Chim Câu 1: Lớp chim biết khoảng loài xếp ... Máu Tạm đỏ thời tươi * Nêu đặc điểm chung chim? Cở trứng, vỏ bọc Lớn , có vỏ đá vôi bao bọc Sự phát triển trứng Chim bố, mẹ ấp Nhiệt độ thể Hằng nhiệt II Đặc điểm chung Chim  Mình có lông vũ bao ... Nam phát loài lớp chim chia thành nhóm? Kể tên?  830 loài, chia thành ba nhóm: nhóm chim chạy, nhóm chim bơi nhóm chim bay Thảo luận nhóm Hoàn thành bảng sau: Đặc điểm cấu tạo Nhóm chim Đại diện...
 • 18
 • 479
 • 0

Bài 44: Đa dạng đặc điểm chung của lớp chim

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
... lượn chim ? Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I/ Các nhóm chim: Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I/ Các nhóm chim: Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM ... ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I/ Các nhóm chim: Đ I DIỆ MỘ SỐBỘTHUỘ NHÓM CHIM BAY Ạ N T C Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM I/ Các nhóm chim: Bộ gà (chim đào bới) Bộ chim ... Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM III/ Vai trò chim: Ích lợi: Tranh vẽ lông chim Cây thông lông chim Tiết 46 : ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM III/ Vai trò chim: Ích lợi: Làm...
 • 37
 • 2,169
 • 2

Da dang va dac diem chung cua lop chim

Da dang va dac diem chung cua lop chim
... chim II Đặc điểm chung chim III Vai trò chim C ủng c ố Ki ểm tra đánh giá Nêu đặc điểm chung lớp chim? Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim II Đặc điểm chung chim III Vai trò chim Ki ểm tra ... vôi, ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố, mẹ Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim II Đặc điểm chung chim III Vai trò chim Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG III Vai trò chim Chim có vai trò đời sống? •Có lợi: ... vật đại diện nhóm chim bơi? Nhóm chim chạy 2.Nhóm chim b Chim cánh cụt Bài 44: Tiết 46 NỘI DUNG I Các nhóm chim Nhóm chim bơi Nêu đời sống chim cánh cụt? Nhóm chim chạy 2.Nhóm chim b  Không biết...
 • 30
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đào tạo nguồn nhân lực tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3 (VDC3) (tt)Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần nhựa đà nẵng (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (BIDV) chi nhánh hà tĩnh (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng nội địa về dịch vụ lữ hành nội địa tại công ty vitours đà nẵng (tt)Phát triển doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng (tt)Bài 14 mạch RLC mắc nối tiếpHoàn thiện công tác trả lương tại viễn thông quảng ngãi (VNPT quảng ngãi) (tt)Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế đà nẵng (tt)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe ô tô pick up tại khu vực miền trung (tt)Quản trị kênh phân phối xi măng của công ty xi măng thanh trường (tt)Đánh giá lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh quảng nam dựa vào chỉ số NPS (net promoter score) (tt)Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi tỉnh quảng ngãi (tt)Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty khai thác vàng bồng miêu (tt)Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại khoa nội bệnh viện đà nẵng (tt)Phát triển nguồn nhân lực cán bộ viên chức tại UBND quận liên chiểu (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà NộiĐề thi học sinh giỏi tin lớp 11Đề thi học sinh giỏi tin lớp 11Nghiên cứu thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và nhận thức, thực hành của người dân sau khi áp dụng một số biện pháp truyền thông bảo vệ sức khỏe và môi trường tại huyện vĩnh lộĐề thi học sinh giỏi môn tin lớp 9
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập