Bài 26 châu chấu mẫu mới ( 2 cột ) 09 10 sinh học 7 huỳnh như

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)
... tử (2 điểm) a) x2 – 2x + 2y – xy b) (x2 + 1 )2 – 4x2 Câu 2: Rút gọn biểu thức (1 điểm) (x + 2y)(x2 – 2xy + 4y2) – (x – y)(x2 + xy + y2) Câu 3: Tính nhanh (2 điểm) a) 6 42 - 3 62 b) 89 22 + 89 2 21 6 ... Bài tập 48c trang 22 SGK Hướng dẫn HS làm tập c, x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt +t2) = (x - y )2 – (z – t )2 = (x – y + z – t)(x – y – z +t) * Bài tập 49 trang 22 SGK ... toán học.(Là phương trình) Gọi số liên tiếp chẵn có dạng: 2a, 2a +2, 2a+4 với a ∈ N ta có: ( 2a + 2) ( 2a + 4) − 2a( 2a + 2) = 1 92 4a + 8a + 4a + − 4a − 4a = 1 92 a + = 24 a = 23 Vậy số là: 46, 48, ...
 • 124
 • 203
 • 1

giáo án hình học 8 2 cột (09-10)

giáo án hình học 8 2 cột (09-10)
... chương Giáo án Hình học Trang 39 Trường trung học sở Thanh Sơn  Tiết 22 : Tuần 11 Giáo viên: Cao Xuân Nhân HÌNH VUÔNG I) Mục tiêu: Giúp học sinh ∗ Học sinh hiểu đònh nghóa hình vuông, thấy hình ... tính chất, dấu hiệu ∗ Làm tập: 79 80 , 82 , 83 (SGK) ; 146, 1 48 (SBT) ∗ Chuẩn bò trứơc luyện tập Giáo án Hình học Trang 42 Trường trung học sở Thanh Sơn TIẾT 23 :  Giáo viên: Cao Xuân Nhân LUYỆN ... Yêu cầu học sinh quan sát hình 121 - Học sinh quan sát hình 121 làm ?1 trả lời ?1 - Hình A không hình B hai hình - Giáo viên: Ta nói diện tích hình A không trùng khít lên diện tích hình B hình A...
 • 124
 • 526
 • 4

Giáo án hình học 7 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 7 2 cột (09-10)
... d1 Vẽ BC ⊥ d2 C2: Vẽ AB Vẽ d1 ⊥ AB ˆ Vẽ Od2 cho d1 O d2= 600 Vẽ BC ⊥ d2 Ba điểm A,B,C không thẳng hàng: C A B -Bài tập làm thêm -GV: ghi tập lên bảng -Cho HS vẽ hình -Dựa vào đề hình vẽ => OB ... Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thước đo độ Học sinh: Tập, SGK III Tiến trình lên lớp Ổn định Kiểm tra sỉ số: Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ... Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thước đo độ Học sinh: Tập, SGK III Tiến trình lên lớp Ổn định Kiểm tra sỉ số: Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh...
 • 8
 • 144
 • 2

Giáo án hình học 9 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 9 2 cột (09-10)
... IA2 = AO.AO’ = 9. 4= 36 Do IA = 6cm => BC = 2. IA = 12( m) * Bài tập 40 SGK Trên hình 99 a, 99 b, hệ thống bánh GV treo hình 99 SGK u cầu HS đọc đề chuyển động Trên hình 99 c, hệ thống SGK trả lời bánh ... tâm) Mơn Hình Học lớp Trang 64 Trường trung học sở Thanh Sơn  Giáo viên: Cao Xn Nhân - GV đưa bảng phụ vẽ sẵn hình 97 SGK Hình 97 a: Tiếp tuyến chung ngồi d1 d2, u cầu HS làm ?3 (h 97 SGK) - ... Mơn Hình Học lớp Trang 106 Trường trung học sở Thanh Sơn Mơn Hình Học lớp  Giáo viên: Cao Xn Nhân Trang 107 Trường trung học sở Thanh Sơn  Giáo viên: Cao Xn Nhân Tuần 26 Tiết 49 TỨ GIÁC...
 • 93
 • 391
 • 4

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)
... dấu 375.3 76= 14100 62 4 . 62 5=390000 nhân Trang 17 DạngI:Tính nhẩm BT 36a) 15.4=15 .2. 2=30 .2 =60 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 125 . 16= 125 .8 .2= 1000 .2 =20 00 36b) 25 . 12= 25.(10 +2) =25 .10 +25 .2= 250+50=300 34.11=34.(10+1) ... = 1 06 Tránh sai : 12 số 1000.…0 = 10 12 1 02 = 20  10 = 30 12 số Hoạt động : So sánh HS lên bảng tính lũy thừa GV gọi HS tính so 23 = 2. 2 .2 = sánh 32 = 3.3 = 32 > 23 23 32 210 = 2. 2…… = 1 024 ... 24 27 = 33 ; 64 = 82 = 43 81 = 92 ; 100 = 1 02 BT 63 Câu a/ 2 = 26 b/ 23 .22 = 25 c/ 54.5 = 54 Đ x S x x BT 65 / Viết kết phép tính dạng lũy thừa : a/ 23 .22 .24 = 23 +2+ 4 = 29 b/ 1 02. 103.105 = 1 02+ 3+5...
 • 137
 • 312
 • 0

Giáo án hình học 67 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 67 2 cột (09-10)
... Câu 2: Cho đoạn thẳng AB có độ dài cm tia AB lấy điểm C cho AC = cm Trên tia BA lấy điểm I cho BI = cm Vẽ hình chứng tỏ điểm I trung điểm cuả đoạn thẳng...
 • 2
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Lợi ĐôngĐầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt namTHIẾT KẾ PHẦN MỀMcác giao thức định tuyếnThe Implications Of Economic Globalization On Accounting Case Study Of RomaniaAcademic Writing Guide Part 2 - Assignment TypesAccounting And The Examination: A Genealogy Of Disciplinary PowerComparative Analysis Of Accounting Information Systems Of The Netherlandsand Gungary In Order To Reveal The Possibilities Of Improvingthe Gungarian SystemImproving the Management of Non-Performing Loans in Joint Stock Commercial Banks - The Case of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)– Quang Trung BranchThe Impact Of The Revenue Recognition ProjectPublic And Private Schools How Management And Funding Relate To Their Socio-Economic ProfileThe Classification Of Information And Communication Technology Investment In Financial AccountingEthical Banking And Finance: A Theoretical And Empirical Framework For The Cross-Country And Inter-Bank Analyis Of Efficiency, Productivity, And Financial PerformanceAn Exploration Of Forensic Accounting Education And Practice For Fraud Prevention And Detection In NigeriaAccounting For Stock-Based Compensation Plans Theory And Practise In The Business Communitychủ nghĩa duy tâm _ ĐHAGmối quan hệ giữa vật chất và ý thứcĐầu tư phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía nam Thực trạng và giải phápĐầu tư phát triển cảng biên Việt Nam giai đoạn 2005 -2020.PDFĐầu tư phát triển kinh tế tỉnh Phú thọ. Thực trạng và giải pháp
Đăng ký
Đăng nhập