Du lịch sinh thái trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội từ thực tiễn cù lao chàm, tỉnh quảng nam

Du lịch sinh thái trong vấn đề phát triển kinh tế hội từ thực tiễn lao chàm, tỉnh quảng nam

Du lịch sinh thái trong vấn đề phát triển kinh tế  xã hội từ thực tiễn cù lao chàm, tỉnh quảng nam
... CÙ LAO CHÀM 29 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái Lao Chàm 29 2.2 Thực trạng phát triển du lịch sinh thái CLC 42 2.3 Ảnh hưởng phát triển du lịch sinh thái đến kinh tế - ... luận phát triển du lịch sinh thái - Chương 2: Ảnh hưởng phát triển du lịch sinh thái đến kinh tế - hội Lao Chàm - Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững Lao ... LỊCH SINH THÁI ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI CÙ LAO CHÀM 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái Lao Chàm 2.1.1 Khái quát Lao Chàm Lao Chàm đảo Tân Hiệp thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam...
 • 104
 • 99
 • 0

MÔI TRƯỜNG SINH THÁIVẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI BỀN VỮNG

MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG
... VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG PHẢI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, MỘT XÃ HỘI VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO, VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI BỀN VỮNG 2.1 PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, MÔI TRƯỜNG ... - XÃ HỘI BỀN VỮNG PHẢI PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, MỘT XÃ HỘI VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CAO, VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI BỀN VỮNG 2.1 PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XANH, MÔI TRƯỜNG XANH 2.1.1 NỀN KINH TẾ ... Môi trường sinh thái vấn đề phát triển kinh tế - hội bền vững tập trung trình bày tình trạng môi sinh toàn cầu Việt Nam tổng hợp đưa ta số giải pháp, ý kiến để đảm bảo việc phát triển kinh tế...
 • 100
 • 187
 • 0

Vấn đề phát triển kinh tế hội ở bắc trung bộ

Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ
... thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế Bắc Bộ? Hàm ếch giao thông Hào Câu h ỏi t ập 1-Tại nói việc phát triển cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững BẮc Trung Bộ ? • 2-Hãy xác ... sở hạ tầng vùng nghèo, •Việc thu hút dự án đầu tư nước hạn chế => tương lai gần đây, kinh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng kể VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ Dựa vào hình 48.1 em cho biết cấu kinh ... nhiên Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ * Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn km2, số dân 10,6 triệu người (năm 2006), chiếm 15,6% diện tích 12,7% số dân nước * Phía bắc giáp Tây Bắc...
 • 29
 • 1,307
 • 5

Giáo án địa lý 12: vấn đề phát triển kinh tế hội ở bắc trung bộ

Giáo án địa lý 12: vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộ
... kinh Bắc Trung Bộ có bước phát triển đáng kể VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ Thành Phố Vinh 2.Hình thành c c ấu nông – lâm – ng nghi ệp: • Vấn đề hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp Bắc Trung Bộ ... nhiên Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ * Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn km2, số dân 10,6 triệu người (năm 2006), chiếm 15,6% diện tích 12,7% số dân nước * Phía bắc giáp Tây Bắc ... thổ vùng Bắc Trung Bộ? Dựa vào lược Đồ em hã xác định tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ ? Ranh giới vùng ? Diện tích ? Dân số ? Vị trí tiếp giáp ? Ý nghĩa vị trí ? a.Vị trí địa lí * Bắc Trung Bộ gồm...
 • 31
 • 1,225
 • 3

Vấn đề phát triển kinh tế - hội ở Bắc Trung Bộ

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
... 3: 1-Hãy phân tích thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế Bắc Bộ? Hàm ếch giao thông Hào Câu h ỏi t ập 1-Tại nói việc phát triển cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững BẮc Trung ... ệp: • Vấn đề hình thành cấu nông – lâm – ngư nghiệp Bắc Trung Bộ có ý nghĩa lớn hình thành cấu kinh tế chung vùng: Vì không góp phần tạo c ấu ngành Mà tạo liên hoàn phát triển cấu kinh tế theo ... nhiên Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ * Bắc Trung Bộ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn km2, số dân 10,6 triệu người (năm 2006), chiếm 15,6% diện tích 12,7% số dân nước * Phía bắc giáp Tây Bắc...
 • 29
 • 384
 • 0

Bài 26: Vấn đề phát triển kinh tế, hội Đông Nam Á

Bài 26: Vấn đề phát triển kinh tế, xã hội Đông Nam Á
... giới? Bài 26 CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VÙNG ĐÔNG NAM Á ĐNA gồm quốc gia nào? MYANMA VIET NAM LAO PHILIPPIN CAMPUCHIA THAI LAN BRUNAY MALAYSIA SINGAPO INDONESIA ĐƠNG TIMO 1/ Vấn đề ... giảm đáng kể  Gia tăng dân số nhanh gây trở ngai cho phát triển kinh tế hội nâng cao mức sống , giải việc làm … nguồn lao động dồi , rẻ , hấp dẫn đầu tư nước b/ Vấn đề dân tộc: Các nước Đông ... thu hút đầu tư nước Phát triển ngành mũi nhọn , công nghiệp , dòch vụ Phụ thuộc nước nhiều mặt Phát triển không đồng 1/ Đông Nam Á gồm quốc gia ? a b 10 c 12 d 11 2/ Các ngành kinh tế mà ĐNA mạnh...
 • 31
 • 356
 • 4

Tài liệu PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HỘI docx

Tài liệu PHẦN 2: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI docx
... Câu 4: Hãy đánh giá trạng phát triển kinh tế, hội nước ta Hiện trạng kinh tế, hội nước ta thể đặc điểm sau đây: - Trước hết điểm xuất phát kt thấp + Nền kt xuất phát từ N2 độc canh lúa với ... Trang 39 - Phát triển GTVT-TTLL quốc gia coi tiêu quan trọng để đánh giá văn minh công nghiệp nước Cho nên phát triển GTVT-TTLL thể trình độ phát triển kinh tế - hội nước - Phát triển GTVT-TTLL ... với thiếu - Đất địa bàn để xây dựng công trình kinh tế, hội nhà máy, xí nghiệp, cầu đường để phục vụ cho đời sống người phát triển kinh tế, hội (đất chuyên dùng) - Đất đai từ ngàn xưa coi...
 • 63
 • 320
 • 0

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - hội ở bắc trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở bắc trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... hiểu ý nghĩa, trạng phát - Tương lai phát triển mạnh nhờ phát triển triển cấu kinh tế Nông-lâm-ngư vùng kinh tế trọng điểm nghiệp vùng BTB : => Cần tập trung phát triển KT-XH BTB Gv yêu cầu Hs ... đời sống phát triển kinh tế SGK nêu câu hỏi: Hình thành cấu Nông - lâm ngư nghiệp: - Tại phải hình thành cấu NL-NN BTB - Việc hình thành cấu nông - lâm - ngư nghiệp có ý nghĩa lớn việc: - Việc ... thành nhiều khu kinh tế GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 quan trọng => Việc phát triển CN xây dựng sở hạ tầng GTVT có ý nghĩa định đến phát triển KT BTB tương lai Củng cố: (1) Sắp xếp thành phố, thị phù hợp với...
 • 6
 • 1,158
 • 20

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - hội ở duyên hải nam trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải nam trung bộ – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... phát triển kinh tế - hội - Những vấn đề kinh tế vùng biểu hướng giải Hoạt động nối tiếp - Trả lời câu hỏi SGK, hoàn thiện tập nhóm Thông tin phản hồi Tiềm Thực trạng Hướng phát triển GIÁO ÁN ĐỊA ... thành cấu kinh tế vùng? Giảng mới: Mở bài: Dải duyên hải miền Trung bao gồm hai phận biết Trong 35 tìm hiểu vấn đề Bắc Trung Bộ, hôm cô giới thiệu tiếp với em vùng Nam Trung Bộ với vấn đề bật Hoạt ... vùng gò đồi chăn nuôi gia súc + Vấn đề lương thực, thực phẩm vùng cần giải cách nào? - Nêu số nét kinh tế - hội vùng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế? + Khoáng sản: không nhiều, vật liệu xây...
 • 5
 • 756
 • 2

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, HỘI docx

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI docx
... Câu 4: Hãy đánh giá trạng phát triển kinh tế, hội nước ta Hiện trạng kinh tế, hội nước ta thể đặc điểm sau đây: - Trước hết điểm xuất phát kt thấp + Nền kt xuất phát từ N2 độc canh lúa với ... Trang 39 - Phát triển GTVT-TTLL quốc gia coi tiêu quan trọng để đánh giá văn minh công nghiệp nước Cho nên phát triển GTVT-TTLL thể trình độ phát triển kinh tế - hội nước - Phát triển GTVT-TTLL ... với thiếu - Đất địa bàn để xây dựng công trình kinh tế, hội nhà máy, xí nghiệp, cầu đường để phục vụ cho đời sống người phát triển kinh tế, hội (đất chuyên dùng) - Đất đai từ ngàn xưa coi...
 • 63
 • 229
 • 0

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế hội vùng duyên hải nam trung bộ

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội vùng duyên hải nam trung bộ
... Bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế - hội Duyên hải Nam Trung Bộ 1.Khái quát chung Diện tích: 44,4 nhìn km2 Dân số: 8,9 triệu người Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm thành phố ... biển đẹp có tiềm phát triển du lịch 2 .Phát tri ể n t ổ ng h ợ p kinh t ế bi ể n Duyên hải nam trung có đường bờ biển dài 800km, duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm phát triển ngành kinh tế biển Nghề ... Bắc Trung Bộ bị ngăn cách dãy núi Bạch Mã + Phía tây giáp Lào Tây Nguyên + Phía nam giáp Đông Nam Bộ + Phía đông giáp Biển Đông + Các nhánh núi ngang biển chia nhỏ vùng duyên hải Nam Trung Bộ...
 • 20
 • 1,641
 • 0

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế hội ở duyên hải nam trung bộ (2)

bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộ (2)
... : II/ Phát triển tổng hợp kinh tế biển : a/ Phát triển nghề cá : b/ Du lịch biển : c/ Dịch vụ hàng hải : d/ Khai thác khoáng sản thềm lục địa sản xuất muối : III/ Phát triển công nghiệp sở hạ ... cho vùng giao lưu KTXH nước Phát triển kinh tế biển - Khó khăn: Thiên tai 2 Phát triển tổng hợp kinh tế biển A ) Nghề Cá - Thuận Lợi : + Đường bờ biển dài , nguồn hải sản phong phú , Nhiều ngư ... tiềm phát triển nghề cá , giải vấn đề việc làm - Khó Khăn : + Dụng cụ thô sơ + Nhiều thiên tai , ô nhiễm môi trường Một số hình ảnh đánh bắt cá ngư dân Bình Thuận Phát triển tổng hợp kinh tế biển...
 • 21
 • 2,616
 • 0

LUẬN VĂN: Vốn huy động tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để phát triển kinh tế - hội ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ppt

LUẬN VĂN: Vốn huy động tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ppt
... Nam (Chi nhỏnh cp 1) V c cu t chc b mỏy iu hnh ca Chi nhỏnh bao gm: - Giỏm c - Cỏc phú giỏm c - Cỏc phũng nghip v: Phũng Tớn dng; Phũng K toỏn-ngõn qu; Phũng Hnh chớnh-nhõn s - Chi nhỏnh cp - ... nụng thụn huyn Tiờn Phc, tnh Qung Nam - xut mt s gii phỏp nhm y mnh thu hỳt huy ng phỏt trin kinh t - xó hi ti Chi nhỏnh Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn huyn Tiờn Phc, tnh Qung Nam n ... hỳt huy ng phỏt trin kinh t - xó hi ti Chi nhỏnh Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn huyn Tiờn Phc, tnh Qung Nam xut mt s gii phỏp nhm y mnh thu hỳt huy ng phỏt trin kinh t xó hi ti Chi...
 • 98
 • 193
 • 0

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng 3/ Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có ... Nhiệm vụ 2: tìm hiểu việc xây dựng sở hạ tầng - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 35.2 dựa vào nội dung SGK, cho biết: + Tại việc phát triển kinh tế vùng phải gắn liền với xây dựng sở hạ tầng? ... dầu - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu dải ven biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế b/Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển...
 • 2
 • 1,319
 • 4

bai 35:van đe phat trien kinh tế hội ở băc trung bộ

bai 35:van đe phat trien kinh tế xã hội ở băc trung bộ
... 36: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Trả lời câu hỏi sau: Tạo nói Duyên Hải Nam trung Bộ vùng lãnh thổ tương đối giàu TNTN, có khả phát triển kinh tế nhiều ngành, vùng ... nghĩa - đốivị tríphát lí củacủa lưu Thuận lợi giao v tế ịnh với địa triển kinh Bắc phát triển kinh hội Trung Bộ vùng tế, văn ? hoá -xã hội với vùng với nước đường đường biển T-TN: Lào Đ: Biển ... Điều kiện kinh tế- hội sau Bắc Trung Bộ? : a Mức sống thấp b Mật độ dân số cao nước c Cơ sở hạ tầng nghèo d Hậu chiến tranh để lại Trình bày thuận lợi khó khăn việc phát triển kinh tế NôngLâm-...
 • 31
 • 1,140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề phát triển kinh tế xã hộivấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộvấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải nam trung bộhoa hoc va van de phat trien kinh te xa hoi moi truongđịa lí 12 bài 35 – vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở bắc trung bộbài 35 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở bắc trung bộxây dựng quy hoạch hạ tầng bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất tỉnh quảng bình đến năm 2020de xuat mot so mo hinh khai thac tiem nang du lich van hoa ket hop voi du lich sinh thai trong chien luoc phat trien du lich ben vung o tinh ba ria vung tauhút du lịch đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế xã hộinhững vấn đề đặt ra nhằm phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở vĩnh phúc hiện nayquan he giua vat chat va y thuc van dung trong qua trinh phat trien kinh te xa hoi o viet namnghiêncứu các giải pháp di tỏa cư dân vạn đò trên sông hương thuổctung tâm thành phố huế nhằm bảo veej môi trường ổn định cư trú để phát triển kinh tế xã hội bền vững cho cộng đồngbáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế xã hội huyện an khê tỉnh gia laimôt sô đăc điêm tinh hinh kinh tê xã hội học sinh và yêu cầu về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội ở huyên chiêm hoaquy hoạch đầu tư xử lý chất thải rắn để phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan quản lý nhà nướcTổ Chức Quản Lý Các Hoạt Động Chuyên Môn Qua Mạng Thông Tin Trực TuyếnChuyên chở hàng hóa XNK bằng đường hàng khôngBài giảng Động cơ bước - Stepping motorKế Hoạch Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Đào Tạo, Chỉ Đạo Tuyến Và Xây Dựng Kế Hoạch Đào Tạo, Chuyển Giao Kỹ Thuật Năm 2016Bài Giảng Xây Dựng, Phát Triển Văn Hóa Việt Nam Đáp Ứng Phát Triển Bền Vững Đất NướcBài giảng TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCHBÁO CÁO THNN Công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcphân tích về những tố chất chính mà giới doanh nhân việt cần có trong nền kinh tế thị trườngTính tiên phong đi trước đối thủ trong các hoạt động kinh doanh của doanh nhân việt namPhát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nộiSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. liên hệ thực tiễn Việt namĐề thi HSG Toán 9 cấp Tỉnh 2017 có đáp án Sở GDĐT Quảng Ninhkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên(16 17)Đánh giá một số đặc tính sinh lý của bốn dòng nấm có khả năng phân hủy vật liệu hữu cơ phân lập từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng ThápĐáp án cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm đường kách mệnh và 70 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc của tác giả hồ chí minhgiáo án thể dục lớp 3 tuần 26TÀI LIỆU CHUYÊN đề các GIAI đoạn PHÁT TRIỂN của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA họcTÀI LIỆU CHUYÊN đề CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨA và một số vấn đề có TÍNH QUY LUẬT của CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨATÀI LIỆU CHUYÊN đề CHẾ độ dân CHỦ xã hội CHỦ NGHĨA và đổi mới hệ THỐNG CHÍNH TRỊ xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYCác bài tiểu luận văn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập