CHỦ NGỮ TRONG câu kể AI là gì

Chủ ngữ trong câu kể Ai gì?

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
... cá nhân phút Bài Đặt câu kể Ai gì? Với từ ngữ sau làm chủ ngữ: - Bạn Bích Vân - Hà Nội - Dân tộc ta Làm vào tập phút 1 Chủ ngữ câu kể Ai gì? trả lời cho câu hỏi nào? Chủ ngữ thường từ tạo thành? ... Vị ngữ câu kể Ai ? có đặc điểm ? Xác định vị ngữ câu sau: Tơ Ngọc Vân nghệ sĩ tài hoa Đặt câu kể Ai ? Thứ bảy, ngày 28 tháng năm 2009 Luyện từ câu Chủ ngữ câu kể Ai gì? Đọc câu sau: a) ... GHI NHỚ: Chủ ngữ câu kể Ai gì? vật giới thiệu, nhận định vị ngữ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ? Hoặc Con ? , Cái ? Chủ ngữ thường danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Đặt câu kể Ai ? để minh...
 • 23
 • 899
 • 2

Giáo án thao giảng "Chủ ngữ trong câu kể Ai gì?"

Giáo án thao giảng
... Các từ ngữ cho sẵn chủ ngữ câu kể Ai gì? Các em tìm từ ngữ thích hợp đóng vai trò làm vị ngữ câu + Đố bạn biết cần đặt câu hỏi để tìm vị ngữ câu kể Ai gì? (cần đặt câu hỏi gì? ai? gì?) ... Chủ ngữ câu kể Ai gì? Có ý nghĩa gì? + Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? - GV: Chúng ta học xong hai phận chủ ngữ vị ngữ kiểu câu kể Ai gì? Bạn cho cô biết chủ ngữ vị ngữ giống điểm nào? (chủ ngữ vị ngữ ... ngữ câu này? GV: Để xác định chủ ngữ câu kể Ai gì? Các em phải tìm phận trả lời cho câu hỏi ai? Cái gì? Con gì? - GV gọi HS đọc lại chủ ngữ vừa tìm + Đố em chủ ngữ câu gì? Bài 3: + Các chủ ngữ...
 • 3
 • 4,314
 • 40

TV Lớp 4 - LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai

TV Lớp 4 - LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai Là Gì
... ta CN Trong câu trên, câu có dạng Ai gì? Xác định chủ ngữ câu vừa tìm đợc Chủ ngữ câu từ ngữ nh tạo thành? Thứ ba ngày 02 tháng năm 2010 Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? II Ghi nh: - Ch ng ... anh đội viên Đội ta Trong câu trên, câu có dạng Ai gì? Xác định chủ ngữ câu vừa tìm đợc I - Nhận xét: Thứ ba ngày 02 tháng năm 2010 Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Đọc câu sau: a) Ruộng rẫy ... 2010 Thứ hai, ngày 102 tháng năm 2010 Luyện từ câu: Luyện từ câu : Chủ ngữ câu kể Ai gì? Bài 3: (trang 70) Đặt câu kể Ai ? Với từ ngữ sau làm chủ ngữ học sinh Bạn Bích Vân giỏi toán lớp em Thủ...
 • 10
 • 955
 • 3

Chủ ngữ trong câu kể: "Ai? gì?"

Chủ ngữ trong câu kể:
... từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 1: Nhận xét Bài 3,4: Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi sau: - Nêu ý nghĩa chủ ngữ - Chủ ngữ loại từ ngữ tạo thành? Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai làm ... Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Luyện tập Bài 2: Đặt câu với từ ngữ sau làm chủ ngữ: a/ Các công nhân b/ Mẹ em c/ Chim sơn ca Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt ... nhớ: Trong câu kể Ai làm ?, chủ ngữ vật (người, vật hay đồ vật, cối nhân hóa) có hoạt động nói đến vị ngữ Chủ ngữ thường danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai làm...
 • 23
 • 334
 • 0

Chủ ngữ trong câu kể "Ai ?"

Chủ ngữ trong câu kể
... câu kể Ai ? b Xác định chủ ngữ câu tìm CN Th nm ngy 11 thỏng nm 2010 Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Bài 2: (trang 69) Chọn từ ngữ thích hợp cột A ghép với từ ngữ cột B để tạo thành câu kể ... b Xỏc nh ch ng ca cỏc cõu tỡm c Th nm ngy 11 thỏng nm 2010 Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? III Luyn Bi ( trang 69) Đọc câu văn sau: - Vn hoá ngh thut cng mt mt trn - Anh ch em chin s mt trn ... t Hu phng thi ua vi tin phng H Chớ Minh b) Kim ng v cỏc bn anh l nhng i viờn u tiờn ca i ta CN Trong cỏc cõu trờn, nhng cõu no cú dng Ai l gỡ? Xỏc nh ch ng nhng cõu va tỡm c Ch ng cỏc cõu trờn...
 • 13
 • 357
 • 1

LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai gì?

LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
... Luyện từ và câu CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? II Ghi nhớ Chủ ngữ câu kể Ai gì? vật giới thiệu, nhận định vị ngữ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ? Con gì?, Cái gì? Chủ ngữ thường danh ... vị ngữ câu kể Ai ? - Tô Ngọc Vân nghệ sĩ tài hoa - Thiếu nhi chủ nhân tương lai Tổ quốc Nêu cấu tạo câu kể Ai ? Vị ngữ câu kể Ai ? có đặc điểm ? Thứ tư ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ và câu ... vốn quý Thứ tư ngày 10 tháng năm 2010 Luyện từ và câu CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ? Bài 3: Đặt câu kể Ai gì? với từ ngữ sau làm chủ ngữ: - Bạn Bích Vân - Hà Nội - Dân tộc ta ...
 • 12
 • 408
 • 6

Chủ ngữ trong câu kể ai gì?

Chủ ngữ trong câu kể ai là gì?
... Bài 3: Em chọn từ ngữ ngoặc đơn ( đất đất, cọp bụt, cọp, bụt chị em gái điền vào ô trống để hoàn chỉnh gái) thành ngữ đây: a) b) c) d) Hiền Lành Dữ Thương Baì 3: Em chọn từ ngữ ngoặc đơn (đất, ... hoàn chỉnh thành ngữ đây: a) b) c) d) Hiền bụt Lành đất Dữ cọp Thương chị em gái Bài 4: Em hiểu nghĩa thành ngữ nào? a) Môi hở lạnh b) Máu chảy ruột mềm c) Nhường cơm sẻ áo d) Lá lành đùm rách ... Thứ năm ngày 23 tháng năm 2009 Luyện từ câu Bài 1: Tìm từ: a) Chứa tiếng hiền b) Chứa tiếng ác M: dịu hiền, hiền lành M: ác, ác nghiệt Bài 2: Xếp từ sau vào ô thích hợp bảng:...
 • 19
 • 257
 • 2

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì
... từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Hãy xác định phận chủ ngữ câu sau: Bộ phận chủ ngữ Trâu bạn nhà nông gì? câu kể Ai CN Bộ phận chủtrả lời cho câu hỏi: gì? ngữ câu kể Ai trả lời cho câuAi? Con gì? , ... Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? B Ghi nhớ: Chủphậntrong câu kể Aido nhữnggì? Bộ ngữ chủ ngữ câu kể Ai từ Chủ ngữ của câu gì? biểu ngữ nh câu hỏi nào? trả lời cho tạo thành? thị nội dung gì? 1) ... gì? Thứ t ngày tháng năm 2009 Luyện từ câu: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Chủ ngữ câu kể Ai gì? biểu thị nội dung gì? Rung ry l chin trng Chủ CN Cuc cy l v khớ CN Nh nụng l chin s CN ngữ câu kể Ai gì? ...
 • 16
 • 238
 • 0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 25 bài luyện từ và câu chủ ngữ trong câu kể ai

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 25 bài luyện từ và câu  chủ ngữ trong câu kể ai là gì
... Lm li Ghộp c cỏc cõu k Ai l gỡ ? T r em l tng lai ca t nc C ụ giỏo l ngi m th hai ca em B n Lan l ngi H Ni N gi l quý nht Đặt câu kể Ai gì? với từ ngữ sau làm chủ ngữ: người bạn tốt - Bạn ... cõu: Ch ng cõu k Ai l gỡ? Bi 1: Trong cỏc cõu sau cõu no cú dng Ai l gỡ ? 1) Rung ry l chin trng 2) Cuc cy l v khớ 3) Nh nụng l chin s Nhn chut vo cỏc ụ trng trc nhng cõu tr li ỳng 4) Hu phng thi ... cõu: Ch ng cõu k Ai l gỡ? Bi 1: Trong cỏc cõu sau cõu no cú dng Ai l gỡ ? 1) Rung ry l chin trng 2) Cuc cy l v khớ 3) Nh nụng l chin s Nhn chut vo cỏc ụ trng trc nhng cõu tr li ỳng 4) Hu phng thi...
 • 28
 • 199
 • 1

Giáo án tiếng việt 4 tuần 25 bài luyện từ và câu chủ ngữ trong câu kể ai

Giáo án tiếng việt 4 tuần 25 bài luyện từ và câu  chủ ngữ trong câu kể ai là gì
... chất vị ngữ câu ) Bài : - Chủ ngữ câu danh từ tạo thành + Chủ ngữ câu cho ta biết ruộng rẫy - cuốc cày - nhà nông điều ? + Phát biểu theo ý hiểu + Chủ ngữ từ, chủ ngữ ngữ ? c Ghi nhớ:-Gọi HS ... thần yêu nước sâu sắc Củng cố – dặn dò: - Trong câu kể Ai ? chủ ngữ từ loại tạo thành ? Nó có ý nghĩa ? -Dặn HS nhà xem CB bµi sau - Thực theo lời dặn giáo viên ... luận cho điểm HS Bài mới: a Giới thiệu bài: ghi đề b Tìm hiểu ví dụ: - Lắng nghe Bài 1:Yêu cầu HS đọc nội dung trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS tự làm - HS làm bảng lớp, lớp gạch chì vào SGK - Nhận...
 • 4
 • 348
 • 5

CHỦ NGỮ TRONG câu kể AI

CHỦ NGỮ TRONG câu kể AI là gì
... anh đội viên Đội ta Gạch hai gạch chủ ngữ câu vừa tìm Sự vật giới thiệu, nhận định Chủ ngữ Câu kể câu Ai làl gì? kể Ai gì? Trả lời cho câu hỏi: Ai ? Con ?, Cái gì? Đọc câu sau : a/ Ruộng rẫy chiến ... ta Thảo luận nhóm đôi câu hỏi sau : Gạch gạch câu kể Ai ? Gạch hai gạch chủ ngữ câu vừa tìm Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành? Sự vật giới thiệu, nhận định Câu kể Ai gì? Đọc câu sau : a/ Ruộng rẫy ... ta Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành? Sự vật giới thiệu, nhận định Chủ ngữ câu kể Ai gì? Trả lời cho câu hỏi: Ai ? Con ?, Cái gì? Do danh từ (hoặc cụm danh từ) Chặng : KHÁM PHÁ Bài tập 1: Đọc câu...
 • 32
 • 118
 • 0

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?

Vi ngữ trong câu kể ai là gì?
... từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? I Nhận xét: Một chị phụ nữ nhìn cười, hỏi : - Em nhà mà đến giúp chị chạy muối ? - Em cháu bác Tự Em làng nghỉ hè Thứ năm ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu ... tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể Ai gì? I Nhận xét: - Em cháu bác Tự VN ( cụm danh từ) - Tôi Diệu Chi VN ( danh từ ) II/ Ghi nhớ: Trong câu kể Ai ? : -Vị ngữ nối với chủ ngữ từ -Vị ngữ ... công nghệ sĩ múa tài ba Bài 3: Dùng từ ngữ để đặt câu kể Ai gì? a) thành phố lớn b) quê hương điệu dân ca quan họ c) nhà thơ d) nhà thơ lớn Vi t Nam ...
 • 9
 • 880
 • 8

Vi ngu trong cau ke Ai la gi

Vi ngu trong cau ke Ai la gi
... d Nguyn Du l nh th ln ca Vit Nam Khỏc nhau: - Kiu cõu Ai l gỡ ? V ng tr li cho cõu h s gỡ ? gia cỏc b phn v ng Nờu i l khỏcThng danh t ( hoc cm danh t to l gỡ? cõu )k Aithnh Ai lm gỡ? Ai th ... hè Nguyễn Thị Ngọc Tú 2 .Trong câu trên, câu có dạng Ai ? Em l chỏu bỏc T 3.Xỏc nh v ng cõu va tỡm c Em/l chỏu bỏc T l VN M em l nụng dõn /l nụng dõn VN 4.Những từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? -Trong ... ( cụm danh từ ) tạo thành 5.Nờu vai trũ ca t l cõu Ai l gỡ? T l nm b phn no? T l ni b phn ch ng vi v ng, nm b phn v ng Luyn t v cõu GHI NHớ Trong câu kể Ai ?: - Vị ngữ nối với chủ ngữ từ...
 • 12
 • 748
 • 0

Vi ngu trong cau ke Ai la gi ?

Vi ngu trong cau ke Ai la gi ?
... câu kể Ai ? Em gi i thiệu gia đình em Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu ? có sử dụng câu kể Ai ? Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: NHậN XéT BàI 1: Gạch gạch câu văn có dạng Ai ? Trong đoạn ... NHậN XéT Cõu no cú dng Ai l gỡ ? Cõu Em l chỏu bỏc T Ti cõu : Em l nh m n gi p ch chy mui th ny ? khụng phi l cõu k Ai l gỡ ? Vỡ õy l cõu hi, mc ớch l hi ch khụng phi gii thiu hay nhn nh nờn ... Bài Vi t vào chỗ trống từ ngữ làm vị ngữ câu Ai ? Những từ ngữ làm vị ngữ Ví dụ: Bố em công nhân câu Ai ? danh từ cụm danh từ tạo thành Thứ tư ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: GHI NHớ Trong...
 • 12
 • 1,028
 • 0

chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
... cho câu hỏi : Ai làm gì? Là phận câu kể? + Bộ phận chủ ngữ câu kể: Ai làm gì? phận nào? Phần ghi nhớ: SGK tr.7 - HS đọc phần ghi nhớ Luyện tập Bài 1: Làm việc nhóm đôi Câu hỏi Đáp án a Tìm câu ... danh từ - Học sinh làm việc theo cặp, thảo luận câu hỏi: + Tìm phận câu trả lời câu hỏi: Ai làm gì? Trong ví dụ + Bộ phận có ý nghĩa nào? ( Chỉ gì?) + Chủ ngữ câu loại từ ngữ tạo thành? + Bộ ... Chủ ngữ câu kể: Ai làm gì? - Một đàn ngỗng… - Hùng… - Thắng… - Em… - Đàn ngỗng… Ý nghĩa chủ ngữ - Chỉ vật - Chỉ người - Chỉ người - Chỉ người - Chỉ vật Loại từ ngữ tạo thành chủ ngữ - Cụm...
 • 3
 • 907
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: giáo án chủ ngữ trong câu kể ai là gìchủ ngữ trong câu kể ai là gìchủ ngữ trong câu kể ai là gì lớp 4ltvc chủ ngữ trong câu kể ai là gìtv lớp 4 ltvc chủ ngữ trong câu kể ai là gìtieng viet lop 4 chu ngu trong câu ke ai la giluyen tu va cau 4 bai chu ngu trong cau ke ai la giluyện từ và câu chủ ngữ trong câu kể ai là gìtiết 49 chủ ngữ trong câu kể ai là gìchủ ngữ trong câu kể ai làm gìbài giảng chủ ngữ trong câu kể ai làm gìchủ ngữ trong câu kể ai làm gì lớp 4bai soan tien viet 4 chu ngu trong cau ke ai lam giltvc chủ ngữ trong câu kể ai làm gìgiáo án chủ ngữ trong câu kể ai làm gìbo de thi hoc ki 2 mon tieng anh lop 11 nam 2015 truong thpt le hong phongĐề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016Đề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên toán huyện lập thạch 2009 2010Đề đa ks giáo viên văn huyện tam dương 2015 2016Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Cách làm bài văn thuyết minh hayVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề bạo lực học đườngPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayĐề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 1Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 thành phố Hải Dương năm học 2016 2017 vòng 2Khát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữTóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôĐề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI NGÀNH TOÀ ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập