Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng

nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển logic và plc cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ sông hồng
... của thực tế sản xuất Chính việc nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều khiển lôzic va PLC cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp trương ̀ ̀ Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng ... sâu vào thực hành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trường Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp nhà trường tiến hành xây dựng bổ xung các nội dung đào tạo dựa ... Điều khiển Logic PLC Chương 2: Giới thiệu về chương trình tổ chức đào tạo nghề điện công nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng Chương 3: Xây dựng mô hình thí nghiệm/ thực hành...
 • 67
 • 104
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện của trường đại học Lao động Xã hội Cơ sở Sơn Tây

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện của trường đại học Lao động và Xã hội Cơ sở Sơn Tây
... dựng hệ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động điện xoay chiều rotor lồng sóc phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động hội ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN VĂN TỨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỰC NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHỀU RÔ TOR LỒNG SÓC, PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ ... xoay chiều ba pha“ Chƣơng : Đánh giá hệ thống mô thực nghiệm Chƣơng 4: Thực trạng chương trình đào tạo nghề Điện sở đào tạo Sơn Tây - trường Đại học Lao động hội Chƣơng 5: Xây dựng hệ thực...
 • 82
 • 109
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỰC NGHIỆM điều CHỈNH tốc độ ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU ROTOR LỒNG sóc, PHỤC vụ CHO CÔNG tác đào tạo NGHỀ điện của TRƯỜNG đại học

NGHIÊN cứu xây DỰNG hệ THỰC NGHIỆM điều CHỈNH tốc độ ĐỘNG cơ điện XOAY CHIỀU ROTOR LỒNG sóc, PHỤC vụ CHO CÔNG tác đào tạo NGHỀ điện của TRƯỜNG đại học
... xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động Xã hội - sở Sơn Tây“ Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm biến tần động xoay chiều phục vụ cho công ... rortor lồng sóc, điều khiển hệ truyền động xoay chiều phương pháp điều khiển tựa theo từ thông rotor (T4R) - Tác giả đề xuất xây dựng hệ thống thực làm thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo trường nghề, ... công tác đào tào nghề điện trường đại học Lao động Xã hội - sở Sơn Tây Đối tượng nghiên cứu - Biến tần pha, Động xoay chiều pha, Điều khiển hệ Biến tần - động xoay chiều Ý nghĩa khoa học thực...
 • 26
 • 73
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái

Nghiên cứu xây dựng hệ thực nghiệm biến tần động cớ điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện công nghiệp của khoa điện, trường cao đẳng nghề Yên Bái
... trƣờng cao đẳng nhề Yên Bái, chọn đề tài : tần Động điện xoay chiều, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện công nghiệp khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Yên Bái Mục tiêu luận văn Nghiên cứu hệ ... Trƣờng Cao đẳng nghề Yên Bái trƣờng cao đẳng nghề công lập tỉnh Yên Bái Nhà trƣờng có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng dạy nghề theo cấp trình độ : Cao đẳng nghề, trung cấp nghề sơ cấp nghề, ... trƣờng cao đẳng nghề Yên Bái tập chung đào tạo số nghề trọng điểm nghề điện công nghiệp đƣợc đầu tƣ để đào tạo chuẩn theo cấp độ Asean 1.3.2 Chƣơng trình đào tạo nghề điện Chƣơng trình đào tạo đƣợc...
 • 79
 • 160
 • 0

nghiên cứu xây dựng hệ thống đo - điều khiển nhiệt độ lưu trên thẻ nhớ sd dùng vi điều khiển 32bit

nghiên cứu xây dựng hệ thống đo - điều khiển nhiệt độ lưu trên thẻ nhớ sd dùng vi điều khiển 32bit
... pháp đo, điều khiển nhiệt độ phát triển theo từ đơn giản đến phức tạp Các hệ thống đo điều khiển nhiệt độ xây dựng theo phương pháp khác tùy thuộc vào dải nhiệt độ cần đo Thông thường nhiệt độ đo ... tốc độ điều khiển đối tượng 1.2 Các phương pháp điều khiển nhiệt độ Bộ điều khiển nhiệt dùng để điều khiển nhiều đối tượng nhiệt độ khác nhau, đối tượng lại có đặc điểm định công nghệ yêu cầu, điều ... nên điều khiển tác động ON/OFF gọi điều khiển tác động vị trí Biên độ dao động giảm tăng độ quán tính, giảm thời gian trễ giảm tốc độ điều khiển đối tượng 1.2.2 Phương pháp điều khiển tác động...
 • 79
 • 109
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ MỜ-NƠRON ĐIỀU KHIỂN MỨC CHẤT LỎNG CHO HỆ BỒN NƯỚC ĐÔI.

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỆ MỜ-NƠRON ĐIỀU KHIỂN MỨC CHẤT LỎNG CHO HỆ BỒN NƯỚC ĐÔI.
... tượng sử dụng để điều khiển hệ bồn nước đôi, hệ phi tuyến với ngõ vào ngõ Mô hình đối tượng hệ bồn nước đôi [2] Mô hình đối tượng hệ bồn nước đôi mô tả (hình vẽ 1) Hệ bồn nước đôi làm đối tượng điều ... khiển: Hình Mô hình điều khiển hệ bồn nước Mô kết nghiên cứu Với thuật toán điều khiển hệ bồn nước đôi nêu Dùng phần mềm Matlab simulink để kiểm tra lại thuật toán điều khiển - Sau xây dựng điều ... dựng điều khiển cho hệ bồn nước đôi phần mềm matlab simulink, ta sơ đồ điều khiển cho đối tượng sau: - Kết mô mức nước bồn theo tín hiệu đặt sóng vuông thay đổi theo thời gian Mức nước đặt trước...
 • 7
 • 207
 • 2

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DSP qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý hạt nhân thực nghiệm
... VÀ ÀO T O B KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI N NĂNG LƯ NG NGUYÊN T VI T NAM ng Lành NGHIÊN C U, XÂY D NG H THI T B THU NH N VÀ X LÝ S LI U D A TRÊN K THU T DSP QUA NG D NG FPGA PH C V NGHIÊN C U V T LÝ ... nhu c u th c t Vì nh ng ã trình bày trên, v n Nghiên c u, xây d ng h thi t b thu nh n x s li u d a k thu t DSP qua ng d ng FPGA ph c v nghiên c u v t h t nhân th c nghi m” ã c ch n ... v a c bi t quan c p trên, nghiên c u áp d ng công ngh FPGA k thu t DSP nghiên c u ch t o thi t b ghi- o b c x r t c n thi t Tuy nhiên, cho nghiên c u áp d ng k thu t DSP công ngh FPGA n nh ng...
 • 171
 • 240
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện của trường đại học lao động xã hội cơ sở sơn tây

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng hệ thực nghiệm điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề điện của trường đại học lao động và xã hội  cơ sở sơn tây
... tốc độ động xoay chiều rotor lồng sóc, phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện trường đại học Lao động hội - sở Sơn Tây Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm biến tần động xoay chiều phục ... giá hệ thống mô thực nghiệm Chương 4: Thực trạng chương trình đào tạo nghề Điện sở đào tạo Sơn Tây - trường Đại học Lao động hội Chương 5: Xây dựng hệ thực hành “biến tần - động xoay chiều ... chiều phục vụ cho công tác đào tào nghề điện trường đại học Lao động hội - sở Sơn Tây Đối tượng nghiên cứu - Biến tần pha, Động xoay chiều pha, Điều khiển hệ Biến tần - động xoay chiều Ý nghĩa...
 • 26
 • 82
 • 0

Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển rôbot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở Camera

Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển rôbot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở Camera
... trình điều khiển robot bậc tự sở camera Trên sở nhận dạng vị tri vật thể tĩnh sàn từ camera quan sát, ta có đợc thông số vật thể (x, y, z, x , y , z ) Từ dùng phơng trình động học ngợc tính mục 3.3 ... 3 Bài toán điều khiển Robot với trình nhận dạng động 3.1 Dự báo vị trí hớng vật thể 1 Adapte Adapte Nguồn điện 11 Phần mềm Keyboard Hình Sơ đồ hệ thí nghiệm Các thông tin từ đầu ... động Robot thiết kế thuật điều khiển Giả sử vật thể với vị trí tốc độ đợc xác định liên tục Nếu thời điểm kTV có vị trí P (kTV) hớng vật thể 0(kTV), nh chuyển động vật thể trình nhìn thấy qua thời...
 • 9
 • 203
 • 3

Tài liệu Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở camera. pptx

Tài liệu Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở camera. pptx
... 3 Bài toán điều khiển Robot với trình nhận dạng động 3.1 Dự báo vị trí hớng vật thể 1 Adapte Adapte Nguồn điện 11 Phần mềm Keyboard Hình Sơ đồ hệ thí nghiệm Các thông tin từ đầu ... tiễn tuỳ theo loại robot mà ta xây dựng đợc hệ phơng trình động học ngợc theo cấu trúc hệ thống 3.2.2 Một phơng pháp tính toán động học ngợc cho robot bậc tự hệ Cấu trúc hệ thống robot bậc tự z y1 ... chơng trình điều khiển robot bậc tự sở camera Trên sở nhận dạng vị tri vật thể tĩnh sàn từ camera quan sát, ta có đợc thông số vật thể (x, y, z, x , y , z ) Từ dùng phơng trình động học ngợc tính...
 • 9
 • 163
 • 0

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu truyền thông qua mạng không dây

Nghiên cứu xây dụng Hệ thống thu thập dữ liệu và truyền thông qua mạng không dây
... ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY GVHD: ThS TRẦN VĂN THÀNH SVTH: HOÀNG TRỌNG ĐẠI ... công đề tài “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY” Nhóm tác giả MỤC LỤC CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu ... dập Qua thời gian khảo sát thực tế Công ty Tae Kwang nhóm đưa giải pháp giải vấn đề Thời gian làm việc nhóm định đặt tên đề tài là: “HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG QUA MẠNG KHÔNG DÂY”...
 • 102
 • 172
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty cổ phần nha trang seafoods f17

Nghiên cứu xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại cho sản phẩm mực ống cắt khoanh đông IQF tại công ty cổ phần nha trang seafoods f17
... Seafoods F17 Xây dựng hệ thống TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF - công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 Xây dựng hệ thống TXNG nội cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty Cổ phần ... TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF Kết xây dựng hệ thống TXNG cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty Hệ thống TXNG hoàn chỉnh cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF công ty ... 3.2 Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đại cho sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF cho công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 3.2.1 Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm Mực ống cắt khoanh đông IQF...
 • 158
 • 357
 • 1

khóa luận tốt nghiệp đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng

khóa luận tốt nghiệp đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ mờ nơron điều khiển bộ lọc tích cực cho lò nấu thép cảm ứng
... Ll=0.07mH Bô chỉnh lưu có điều khiển Kho Mạch Bộ nghịch lưu cộng lượng v lọc đòn bẩy hưởng nguồn dòng Mạch Ti nấu thép khởi động L d R t C L t Xung kích tiristor Bộ điều khiển cộng hưởng iC C ... lng in nng cho li in Nm bt c ny, tụi ó quyt nh chn ti: ng dng h m nron iu khin b lc tớch cc cho lũ nu th p cm ng Mc ớch nghiờn cu ti nghiờn cu ng dng h m nron iu khin b lc tớch cc cho lũ nu ... sỏnh hiu sut v vic cung cp in cho lũ nu th p cm ng Bng 1 So sỏnh hiu sut v vic cung cp in cho lũ nu th p cm ng c im B bin i ngun dũng B bin i ngun ỏp - Kh nng iu khin cho quỏ trỡnh nu chy - Thp...
 • 108
 • 58
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập