Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ luật học bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ luật học bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nghiên cứu so sánh giữa pháp luật liên minh châu âu và việt nam
... nhà nghiên cứu đến từ quốc gia châu Âu châu Á Cuốn sách giới thiệu hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tiếng quốc gia châu Á mà đồng thời cung cấp so sánh giá trị chế pháp bảo hộ nhãn hiệu tiếng ... Nhìn chung, pháp luật nhãn hiệu Châu Âu có quy định cụ thể việc bảo hộ nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu tiếng xem mục riêng vấn đề pháp lý.38 Vì vậy, quy định bảo hộ nhãn hiệu tiếng nhãn hiệu tiếng nên ... đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng Việt Nam theo pháp luật hành Ở chương 4, vấn đề pháp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tiếng tiếp tục đào sâu dựa so sánh thực pháp luật EU Việt Nam Chương cung cấp đánh...
 • 34
 • 342
 • 0

NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VIỆT NAM BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM VÀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
... hợp nghiên cứu có giá trị vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng thực nhóm nhà nghiên cứu đến từ quốc gia châu Âu châu Á Cuốn sách giới thiệu hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu tiếng quốc gia châu Á ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH SO SÁNH GIỮA PHÁP LUẬT EU VÀ VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Vấn đề xác định nhãn hiệu tiếng 4.1 4.1.1 Định nghĩa nhãn hiệu tiếng - Giống nhau: Cả pháp luật Việt Nam EU xác ... cấp so sánh giá trị chế pháp bảo hộ nhãn hiệu tiếng ba hệ thống pháp luật điển hình giới hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, hệ thống pháp luật châu Âu hệ thống pháp luật châu Á Trong phạm vi Việt Nam, ...
 • 35
 • 324
 • 1

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật liên minh Châu Âu bài học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VẤN ĐỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ... nhãn hiệu tiếng theo pháp luật Liên minh Châu Âu học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ Luật học Liên minh Châu Âu tổ chức có hệ thống pháp luật tiến lĩnh ... ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO HỘ 25 NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 2.1 Khái quát Liên minh Châu Âu trình xây dựng hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu 25 2.2 Những quy định pháp luật...
 • 91
 • 496
 • 2

Nghiên cứu so sánh pháp luật điều chỉnh hành vi Quảng cáo so sánh của Liên minh Châu Âu Việt Nam

Nghiên cứu so sánh pháp luật điều chỉnh hành vi Quảng cáo so sánh của Liên minh Châu Âu và Việt Nam
... cáo so sánh Liên minh Châu Âu Vi t Nam thực tiễn áp dụng; - Đưa kiến nghị xây dựng, hoàn thiện pháp luật Vi t Nam quảng cáo so sánh sở học hỏi pháp luật Liên minh Châu Âu 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... nhân lợi dụng quảng cáo so sánh để quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 21 Chương PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI QUẢNG CÁO SO SÁNH CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VI T NAM – SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT ... phương pháp so sánh ♦ Điểm giống Thứ nhất, mức độ so sánh: pháp luật Liên minh châu Âu Vi t Nam không đề cập đến vấn đề mức độ so sánh quy định quảng cáo so sánh Cụ thể: (i) Luật Liên minh châu Âu...
 • 59
 • 736
 • 2

Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Trung Quốc Việt Nam thời hiện đại

Nghiên cứu so sánh chính sách dân tộc của Trung Quốc và Việt Nam thời hiện đại
... điểm dân tộc v việc xây dựng sách dân tộc Trung Quốc v Việt Nam 1 vai trò sách dân tộc 1.1.1 Quan niệm sách dân tộc Chính sách dân tộc thể quan điểm, chủ trơng giải vấn đề dân tộc cộng đồng dân tộc ... pháp sách dân tộc Trung Quốc tơng đối hoàn thiện Chính sách dân tộc Trung Quốc Việt Nam thời đại có nhiều điểm tơng đồng Bình đẳng dân tộc đoàn kết dân tộc luôn hai nguyên tắc chủ yếu sách dân tộc ... triển sách dân tộc Trung Quốc Việt Nam thời đại qua giai đoạn lịch sử; so sánh số sách biện pháp thực sách dân tộc hai nớc Đối tợng v phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài gồm sách dân tộc...
 • 27
 • 267
 • 0

BÁO CÁO CÁC LĨNH VỰC MỚI TRONG THƯƠNG MẠI TỰ DO HÓA MUA SẮM CHÍNH PHỦ TRONG FTA DỰ KIẾN GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU VIỆT NAM

BÁO CÁO CÁC LĨNH VỰC MỚI TRONG THƯƠNG MẠI TỰ DO HÓA MUA SẮM CHÍNH PHỦ TRONG FTA DỰ KIẾN GIỮA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VIỆT NAM
... Mua sắm Chính phủ Việt Nam .20 3.3 So sánh điều khoản MSCP Việt Nam với FTA EU 23 3.4 Hệ lụy pháp lý FTA dự kiến với Việt Nam 24 3.5 Các hệ lụy kinh tế kinh doanh FTA dự kiến ... phán tự hóa mua sắm đấu thầu cấp đa phương chậm có tượng trọng nhiều vào đàm phán tự hóa mua sắm đấu thầu hiệp định song phương khu vực, chủ yếu hiệp định tự thương mại (FTA) Liên minh châu Âu ... phủ MSCP Mua sắm phủ PPP Đối tác công tư WTO Tổ chức Thương mại Thế giới Tóm tắt Liên minh châu Âu (EU) tích cực tham gia hiệp định thương mại song phương (FTAs) theo chiến lược châu Âu toàn...
 • 48
 • 97
 • 0

Tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng doc

Tiêu chí và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng doc
... hiệu tiếng nhãn hiệu liên quan Nhãn hiệu công nhận bảo hộ theo Quy chế nhãn hiệu tiếng đưa vào Danh mục nhãn hiệu tiếng Việt Nam Chủ nhãn hiệu tiếng có quyền yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến nhãn ... đưa vào quy định nhằm bảo hộ hiệu nhãn hiệu tiếng Để công nhận nhãn hiệu tiếng, chủ nhãn hiệu nộp đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu tiếng cho Cục SHTT Cục xem xét đơn Quyết định công nhận nhãn hiệu ... vi phạm quyền nhãn hiệu (bao gồm quốc gia công nhận nhãn hiệu nhãn hiệu tiếng) ; giá trị đánh giá nhãn hiệu Các quy định quốc tế bảo hộ nhãn hiệu tiếng Điều bis Công ước Paris bảo hộ SHCN (1883)...
 • 8
 • 311
 • 13

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam
... đại học quốc gia hà nội khoa luật nguyễn thị vân bảo hộ nhãn hiệu tiếng theo quy định pháp luật việt nam Chuyên ngành : Luật Dân Mã số : 60 38 30 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa ... nghip v quyn i vi ging thc vt [17] Nh vy, cú th hiu quyn SHTT bao gm quyn tỏc gi, quyn SHCN v quyn i vi ging cõy trng Quyn tỏc gi cp n quyn ca ngi sỏng to trớ tu lnh vc hc, ngh thut, khoa hc Quyn ... i tng ca quyn SHTT l quyn i vi ging cõy trng Lut SHTT nm 2005 ó a khỏi nim: "Quyn s hu trớ tu l quyn ca t chc, cỏ nhõn i vi ti sn trớ tu, bao gm quyn tỏc gi v quyn liờn quan n tỏc gi, quyn s hu...
 • 118
 • 1,171
 • 14

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới pháp luật Việt Nam

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và pháp luật Việt Nam
... Những vấn đề chung nhãn hiệu nhãn hiệu tiếng Chương 2: Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tiếng theo pháp luật quốc tế pháp luật số nước giới Chương 3: Bảo hộ nhãn hiệu tiếng theo pháp luật Việt Nam Chương ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT DIỆP THỊ THANH XUÂN VẤN ĐỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT QUỐC TẾ, PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật quốc ... trưng nhãn hiệu tiếng 16 1.3 Vai trò nhãn hiệu, nhãn hiệu tiếng 19 1.4 Cơ sở pháp lý việc bảo hộ nhãn hiệu tiếng 20 Chương 2: 23 VẤN ĐỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT...
 • 92
 • 446
 • 4

công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nghiên cứu so sánh với pháp luật việt nam một số đề xuất

công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nghiên cứu so sánh với pháp luật việt nam và một số đề xuất
... vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu đề tài hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo CISG theo pháp luật Việt Nam  Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu ... nghiên cứu Bài "Báo cáo nghiên cứu khả Việt Nam gia nhập Công ước Viên 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế" VCCI đưa so sánh, đối chiếu nội dung Công ước Viên luật Việt Nam kinh nghiệm nước việc ... cứu đề tài cần thiết thiết thực thời điểm Chính vậy, nhóm nghiên cứu định lựa chọn đề tài nghiên cứu là: "Công ước Viên Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế 1980: Nghiên cứu so sánh với pháp luật Việt...
 • 97
 • 1,057
 • 2

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu tua bin nghiêng phục vụ phát triển điện nhỏ ở Việt Nam docx

Báo cáo tổng kết chuyên đề: Nghiên cứu tua bin nghiêng phục vụ phát triển điện nhỏ ở Việt Nam docx
... Nghiên cứu tua bin tia nghiêng phục vụ phát triển thủy điện nhỏ việt nam đề tài kc07 - 04 Lời nói đầu Chơng I Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Phơng pháp nghiên cứu Chơng II Tổng quan tua bin tia nghiêng ... tài liệu nói loại tua bin Để nghiên cứu phát triển loại tua bin Việt Nam, lựa chọn nghiên cứu tua bin tia nghiêng mô hình dựa sở số lý thuyết tính toán tua bin xung kích, tua bin thực dựa thực ... nhân rộng từ mô hình tua bin thực Viện Khoa học Thủy lợi Nghiên cứu tua bin tia nghiêng phục vụ phát triển thủy điện nhỏ việt nam Chơng II đề tài kc07 - 04 Tổng quan tua bin tia nghiêng Ngay từ kỷ...
 • 105
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngbảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở việt nambảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại việt namphạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngthực trạng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngđăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngcơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngthời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngbảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luậtvấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếngnghiên cứu so sánh giữa kỹ thuật cấy ghép mỡ coleman và kĩ thuật ghép mỡ thông thườngbảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật liên minh châu âu34liên minh châu âu và những quy định pháp lý về chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nàynghiên cứu trượt lở đất lũ bùn đá trên thế giới và việt namthời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng50 đề thi thử tốt nghiệp môn toán giải chi tiếtLeaders in educational researchChính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở Việt NamChính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt NamChưng cất dầu thô nhiều phần nhẹTập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông II – Thái NguyênThâm hụt kép hay biến động trái chiều, chính sách tài khóa và tài khoản vãng laiTHÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT Ở KHU VỰC XÃ LIÊN HÒA, LẠC THỦY, HÒA BÌNHThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200THẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃTHỊ TRƯỜNG GIAO SAU NGOẠI TỆ TRÊN THẾ GIỚIThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcThiết kế bộ điều khiển PID số trên nền vi điều khiển PICThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpThiết kế cung cấp điện cho nhà máy sản xuất tôn Phú ThànhThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJARThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập