Ôn tập t 10

Đề cương ôn tập toán 10

Đề cương ôn tập toán 10
... x2 + x − = 10 x+2 2/ 5/ 1+ − 2x = x−3 x−3 x + x − 12 = − x e) x −2 − = x + x x( x − ) 6/ x +1 3x + =4 2x − 2x − 3x − +x = x−2 x−2 Bài 10 : Giải phương trình sau: a) x − = x − b) x + 10 = − x d) ... 2a Tính tích vơ hướng: AB.AC AC.CB AB BC Cho tam giác ABC cạnh a Tính tích vơ hướng: AB.AC AC.CB 10 Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB BC AB(2 AB −3 AC) 11 Cho tam giác ABC có AB = 6; AC = 8; BC =...
 • 4
 • 1,313
 • 58

Đề cương ôn tập TOAN 10

Đề cương ôn tập TOAN 10
... 2: Cho mệnh đề “ ∀ ∈ R, x2 -2x + ≥ “ Mệnh đề sau mệnh đề phủ định x mệnh đề cho : a/ ∀ ∈ R, x2 -2x + ≤ x b/ ∃x ∈ R, x2 -2x + ≤ c/ ∃x ∈ R, (x – 1)2 < d/ ∀ ∈ R, x2 -2x + < x Câu 3: Cho tập hợp A, ... 16 d/ 17 Câu 10: Cho tập hợp A={x ∈ R -1 ≤ x ≤ 3} giao hai tập hợp tập hợp A a/ (- ∞ ,3) ∩ (1,+ ∞ ) b/(- ∞ ,1] ∩ (3,+ ∞ ) c/(- ∞ ,3] ∩ [-1,+ ∞ ) d/(- ∞ ,-1] ∩ [3,+ ∞ ) Câu 11: Cho tập A= {x ∈ ... A ⊂ B⊂ C ⇔ A ∪ B∪C =C Câu 29 : Cho tập hợp A = { x∈N x < 20 x chia hết cho } a) A = { 0,5 ,10, 15,20} b) A = { 0,2,4,5 ,10, 20} c) A = { 0,5 ,10, 15} d) A = { 5 ,10, 15,20} Câu 30: Điền vào chổ trống...
 • 8
 • 925
 • 28

on tap lop 10-hoc ki 1-2009

on tap lop 10-hoc ki 1-2009
... Tính phi kim gì? Cho biết quan hệ tính kim loại lượng ion hóa, tính phi kim độ âm điện Sự biến thiên lượng ion hóa, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim chu kì nhóm? Dựa công thức hợp chất ... hình học phân tử Bài : Anion M1+ có phân lớp electron 3p6 a Viết cấu hình electron nguyên tử M ? b Cho biết cấu hình electron M1+ giống cấu hình electron nguyên tử anion nào? Bài : Biểu diễn tạo ... 3,33 gam kim loại ki m vào nước dư thu 0,48 gam khí H2 Xác đònh tên kim loại đó? Bài : Hòa tan 4,05 gam kim loại hóa trò III vào dung dòch HCl dư thu 5,04 lít khí (đktc) Xác đònh tên kim loại...
 • 6
 • 542
 • 1

Ôn tập T, Y, R, V - Làm quen chữ cái trẻ 5 T

Ôn tập T, Y, R, V - Làm quen chữ cái trẻ 5 T
... nhau, - Trẻ trả lời đến trước đứng trước, đến sau đứng sau - Sau cô cho chơi - lần nâng cao yêu cầu (đổi thẻ chữ t m tranh có t chứa chữ t ơng ứng v i thẻ chữ mình) - Sau c t chữ v a v a đọc thơ ... hình v ng tròn * Trò chơi : Xếp h t h t - Chuẩn bị : Mỗi trẻ số n t (h t) , bìa có vi t c hữ G, Y, V, R - Khi nghe hiệu lệnh : "Xếp chữ" xếp nhanh đẹp nha - Cho trẻ xếp hỏi cá nhân trẻ xem trẻ ... đọc to số nhà - Cá nhân, nhóm - Sau c t thẻ chữ - Đội hình t * Chơi trò chơi : Xếp chữ - Cô cho lớp chơi xếp chữ theo yêu cầu cô V dụ : Cô yêu cầu xếp chữ G trẻ t xếp v i xếp lại thành chữ...
 • 3
 • 5,628
 • 3

Đề cương ôn tập VL 10

Đề cương ôn tập VL 10
... đinh B Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn lực đinh tác dụng vào búa 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 C Lực búa tác dụng vào đinh lớn lực đinh tác dụng vào búa D Lực búa ... giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0 .104 kg,ở cách xa 40m.Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ?Lấy g = 9,8m/s2 A 85 .10 - 12 P B 34 .10 - 10 P C 85 .10 - P D 34 .10 - P Hệ số ma sát trượt phụ thuộc ... cũ Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng k = 200N/m để giãn thêm 50cm? A 100 N B 100 00N C 10N D 100 0N Chọn phát triển Đúng: Người ta dùng búa đóng đinh vào khúc gỗ: A Tuỳ thuộc đinh...
 • 8
 • 241
 • 0

ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ I

ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ I
... A Chu 2, nhóm IIA B Chu 3, nhóm IA C Chu 2, nhóm IVA D Chu 3, nhóm IIIA 8/ Số electron t i đa chứa phân lớp s,p,d,f : A 2,8,18,32 B 2,4,6,8 C 2,6 ,10, 14 D 2,8,14,20 9/ Đ i v i lượng ... Tất sai 18/ Khi cho 0,6g kim lo i thuộc nhóm IIA tác dụng v i nước có 0,336 lít hidro thoát (đktc) Kim lo i : A Cu B Ca C Mg D Ba 19/ Cặp gồm nguyê tố có tính chất hóa học giống : A B N B Li K ... electron chúng trở thành ion sau : A Không trở thành ion B Ion dương C Ion âm D Tất sai 25/ Biết tính phi kim giảm dần theo thứ tự F,O,Cl, Trong phân tử sau phân tử có lien kết phân cực : A F2O...
 • 4
 • 318
 • 8

Ôn tập văn 10

Ôn tập văn 10
... khí Đông A” * Chí làm trai – tâm tình tác giả: - “Công danh nam tử”: nghiệp người đàn ông - “Công danh trái”: nợ công danh - Công danh nghiệp coi nợ đời phải trả người đàn ông – phải lập công ... thuyết minh nghóa lời nói thông thường chỗ : - Lời thông báo thông thường có giá trò thông báo Sự thông báo phải đảm bảo tính xác, ngắn gọn, dễ hiểu - Văn văn học giá trò thông báo phải làm cho người ... giúp nội dung văn thêm sinh động Chính vậy, gọi tên văn người ta vnẫ gọi theo tên phương thức Câu 4: Phân loại văn theo PCCNNN - Văn hành - Văn khoa học - Văn báo chí - Văn luận - Văn nghệ thuật...
 • 13
 • 363
 • 9

Ôn tập Toán 10 học kỳ II

Ôn tập Toán 10 học kỳ II
... chuẩn Điểm thi học II môn Toán tổ học sinh lớp 10A (quy ước điểm kiểm tra học kì làm tròn đến 0,5 điểm) liệt kê sau: ; ; 7,5 ; ; ; ; 6,5 ; ; 4,5 ; 10 a) Tính điểm trung bình 10 học sinh (chỉ ... côtang ý nghĩa hình học Bảng giá trị lượng giác góc thường gặp Quan hệ giá trị lượng giác Công thức lượng giác Công thức cộng Công thức nhân đôi Công thức biến đổi tích thành tổng Công thức biến đổi ... tích thành tổng Công thức biến đổi tổng thành tích Bài tập Đổi số đo góc sau sang ra-đian: 105 ° ; 108 ° ; 57°37' Một đường tròn có bán kính 10cm Tìm độ dài cung đường tròn có số đo: a) 7π 12 b)...
 • 6
 • 238
 • 3

Ôn tập Toán 10 học kỳ II

Ôn tập Toán 10 học kỳ II
... + 10 x + 3x + x + Hết Trang Sở GD& ĐT Hải PhòngTrường THPT Phạm Ngũ Lão Lớp 10 C6 Đề ơn tập kiểm tra học kỳ II năm học 2007 - 2008 (Đề số 2) Thời gian làm bài: 90 phút Họ Và Tên: ………………………………………………………………………………………………… ... đường tròn: A x2 + y2 – 2x + 3y – 10 = B 7x2 + 7y2 + x + y = C x2 + y2 – 2x + 4y – = D - 5x2 – 5y2 + 4x – 6y + = Câu 7: Điểm thi học kỳ mơn tốn 10 học sinh lớp 10 liệt kê bảng sau: Anh Bắc Cường ... liệu điều tra số học sinh giỏi lớp học trường THPT B gồm 40 lớp , với mẫu số liệu sau: 5 4 1 3 1 2 1 3 Tần suất giá trị học sinh (học sinh giỏi là): A 40% B.12,5% C.5% D 50% Phần II: tự luận: (...
 • 4
 • 247
 • 2

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10
... …….as I am” A-as height B -so tall C-as same height D-the same height 30-“I have got ten dollars” “I think I have ……money than you” A-least B-fewer C-less D-fewest 31-“This soup is hot!” –“The ….better.” ... like New York the best A-of B-from C-out D-with Đáp án tập trắc nghiệm câu so sánh 1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 10- A 11-B 12-B 13-D 14-D 15-B 16-D 17-A 18-A 19-A 20-B 21-C 22-A 23-B 24-B ... “Yes,but Tim’s are……” A-worse B-worst C-badder D -so worse 23-“Which dress you think I should wear to the party?” “I like the blue one ……the others”...
 • 3
 • 2,897
 • 110

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2

De cuong on tap hoa 10 hoc ki 2
... loãng 100 ml dung dịch H 2SO 5M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 2) Cần ml nước để pha loãng 100 ml dung dịch H 2SO 10M thành dung dịch có nồng độ 2M? Bài 3) Cần gam nước để pha loãng 100 g ... 8g chất rắn không tan 6, 72 lít khí đktc a) Tìm % khối lượng kim loại c) Thể tích dung dịch H 2SO dùng Bài 22 ) Hòa tan hoàn toàn 19g hỗn hợp Al, Fe, CuO 100 0g dung dịch H 2SO vừa đủ Sau phản ứng ... 2SO 50% thành dung dịch có nồng độ 10% ? Bài 4) Cần gam nước để pha loãng 500 g dung dịch H 2SO 90% thành dung dịch có nồng độ 20 %? Bài 5) Thể tích khí sinh đktc hòa tan 11,2g Fe dung dịch H 2SO...
 • 2
 • 2,589
 • 53

Ôn tập Toán 10 học kỳ II (nâng cao)

Ôn tập Toán 10 học kỳ II (nâng cao)
... c/ + tan a = + sin a cos a TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ II _ LỚP 10 NC Written by Trịnh Mẫn Tuấn_THPT Châu Thành_TXBR CHI TIẾT PHẦN TỰ LUẬN HÌNH HỌC Một số dạng toán I ĐƯỜNG THẲNG Lập PTTS; PTTQ; PTCT ... TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ II _ LỚP 10 NC Written by Trịnh Mẫn Tuấn_THPT Châu Thành_TXBR −3x + 2x + ≥  − x + 6x − >   b /   2  x − 2x − < (x + 1)(3x − 8x + 4) >   Dạng 2: Các toán Tìm điều ... có tung độ Tính KF1+5F2K- c/ Cho A, B thuộc (E) thỏa AF1+BF2=8 Tính AF2+BF1 TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ II _ LỚP 10 NC Written by Trịnh Mẫn Tuấn_THPT Châu Thành_TXBR d/ Tìm điểm M thuộc (E) cho MF1-3MF2=0...
 • 4
 • 571
 • 3

Ôn tập Toán 10 học kỳ II

Ôn tập Toán 10 học kỳ II
... absinc abc (II) : S = ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) 4R (III) : S = pr (r : Bán kính đường tròn nội tiếp; p: nửa chu vi tam giác) A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả ... b c = = (II) : = 2R ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) sin A sin B sin C b2 + c a − (md: độ dài đường trung tuyến) (III) : md2= A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả ... + 10y – 12 = (II) : x2 + y2 – 4x - 6y + 24 = (III) : x2 + y2 – 2x - 8y + 25 = (IV) : 4x2 + 4y2 – 5x + 12y – = Những phương trình phương trình đường tròn: a (I) (IV) b (I) (II) c (I) (III) d (II) ...
 • 12
 • 307
 • 1

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08
... tròn? A x2 + y2 2x + 3y 10 = B 3x2 + 3y2 + x + y = C x2 - y2 2x + 4y = D -2 x2 - 2y2 + 4x - 6y +3 = Bài tập 12: Đờng tròn (C) có tâm gốc O(0; 0) tiếp xúc với đờng thẳng + 100 = Bán kính đờng ... = (5; -3 ) D d song song với đờng thẳng 3x + 5y = Bài tập 9: Hình chiếu vuông góc điểm M (1; 4) xuống đờng thẳng V: x - 2y + = có toạ độ là: A (3; 0) B (0; 3) C (2; 2) D (2; -2 ) Bài tập 10: Cho ... tơ a b trờng hợp sau: r r b = (-1 ; -3 ) r b = (4; 3) r b = (3 ;-7 ) a a = (1; -2 ) r b a = (3; 4) r c a (2; 5) Bài tập 8: Trong mặt phẳng 0xy cho điểm A( 1; ) B( -2 ; ) C( 9; ) Chứng minh ABC vuông...
 • 5
 • 279
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập sinh 10 căn bảntài liệu ôn tập văn 10hướng dẫn ôn tập văn 10đề cương ôn tập văn 10câu hỏi ôn tập địa 10đề ôn tập số 10ôn tập toán 10 nâng caoôn tập toán 10 chương 1ôn tập toán 10 học kỳ 1ôn tập toán 10 cơ bảnôn tập toán 10 hk1ôn tập toán 10 học kì 2ôn tập toán 10 học kì 1ôn tập toán 10 học kỳ 2ôn tập toán 10 hk2QUẢN cáo TRÊN INTERNET CHƯƠNG 2 các HÌNH THỨC QUẢNG cáo TRÊN INTERNETQUẢN cáo TRÊN INTERNET CHƯƠNG 4 QUẢNG cáo QUỐC tế TRÊN INTERNETTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 3 CÔNG THỨC MẢNGTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 5 các hàm tài CHÍNHTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 6 TỔNG hợp PHÂN TÍCH THỐNG kê dữ LIỆUTIN học ỨNG DỤNG CHƯƠNG 7 hồi QUY – dự báo hàm mục TIÊUQUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về CHẤT LƯỢNGQUẢN lý CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG 3 đo LƯỜNG CHẤT LƯỢNG sản PHẨMTHUYẾT TRÌNH về THƯ QUẢNG cáo TRỰC TIẾPTÀI CHÍNH tín DỤNG CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH tài CHÍNHTHƯƠNG mại điện tử CHƯƠNG 4 THANH TOÁN TRONG THƯƠNG mại điện tửBÁO CÁO THỰC TẬP MÔN THỐNG KÊ.Luan van - Tội cướp tài sảnQuản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý các trường mầm non huyện mỹ đức, thành phố hà nội theo hướng chuẩn hoáSoạn thảo và sử dụng bài tập có nội dung thực tế chương “động học chất điểm” – vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinhTIỂU LUẬNTÌM HIỂU hệ THỐNG CHÍNH TRỊNghiên cứu tổng hợp theo phương php trực tiếp v ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang TiO2SBA 15Nghiên cứu tận dụng da và dè cá tra (pangasianodon hypophthalmus) sản xuất chả giò rau củKhảo sát thành phần hóa học của củ gừng được thu hái tại huyện điện bàn, tỉnh quảng namKỹ thuật đo lường phòng thí nghiệm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập