Mở rộng vốn từ cái đẹp

LTVC Mở rộng vốn từ cái đẹp

LTVC Mở rộng vốn từ cái đẹp
... suối đẹp vô Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Cây san hô Cây san hô đẹp tuyệt diệu Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Nàng công chúa Nàng công chúa đẹp tiên Đặt câu với từ ngữ ... từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp tuyệt diệu kinh hồn mê li Như tiên BÀI TẬP Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Phon g cảnh tuyệt vời tuyệt trần vô mê hồn Các từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp ... tiên Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Phon g cảnh Phong cảnh nơi đẹp tuyệt vời Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Cây nấ m Ồ, nấm đẹp mê li ! Đặt câu với từ ngữ em tìm phù...
 • 53
 • 868
 • 2

Mở rộng vốn từ Cái đẹp

Mở rộng vốn từ Cái đẹp
... suối đẹp vô Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Cây san hô Cây san hô đẹp tuyệt diệu Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Nàng công chúa Nàng công chúa đẹp tiên Đặt câu với từ ngữ ... từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp tuyệt diệu kinh hồn mê li Như tiên BÀI TẬP Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Phon g cảnh tuyệt vời tuyệt trần vô mê hồn Các từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp ... tiên Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Phon g cảnh Phong cảnh nơi đẹp tuyệt vời Đặt câu với từ ngữ em tìm phù hợp với tranh Cây nấ m Ồ, nấm đẹp mê li ! Đặt câu với từ ngữ em tìm phù...
 • 53
 • 396
 • 4

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 22 bài mở rộng vốn từ cái đẹp

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 22 bài mở rộng vốn từ cái đẹp
... Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tìm từ: a Thể vẻ đẹp bên người M: xinh đẹp b Thể nét đẹp tâm hồn, tính cách người M: thuỳ mị THẢO LUẬN NHÓM Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tìm từ: a ... câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tìm từ: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI a Chỉ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật M: tươi đẹp b Dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật người M: xinh xắn Luyện từ câu Mở rộng ... xinh đẹp, xinh xắn, lộng lẫy, xinh tươi, rực rỡ,, thướt tha, duyên dáng, Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Đặt câu với từ vừa tìm tập 1 Tìm từ: Thể vẻ đẹp bên người - đẹp, xinh, xinh đẹp, ...
 • 26
 • 577
 • 0

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 23 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ cái đẹp

Bài giảng tiếng việt 4 tuần 23 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ  cái đẹp
... xắn 11 TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: đẹp 12 TaiLieu.VN 13 TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Cái đẹp A- Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật: tươi đẹp, sặc sỡ, huy hoàng, ... rộng vốn từ : Cái đẹp Bài Đặt câu với từ vừa tìm tập 15 TaiLieu.VN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Điền thành ngữ cụm từ cột A vào chỗ thích hợp c ột B: A B đẹp người, đẹp nết , em mỉm cười ... Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật người: xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, lộng lẫy, rực rỡ, duyên dáng, thướt tha, hoành tráng, 14 TaiLieu.VN LUYỆN TỪ VÀ CÂU mở rộng vốn từ : Cái đẹp...
 • 18
 • 526
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 23 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ cái đẹp

Giáo án tiếng việt 4 tuần 23 bài luyện từ và câu  mở rộng vốn từ  cái đẹp
... mẫu, cần tìm từ ngữ kèm với từ "đẹp " + Tự suy nghĩ tìm từ ngữ có + Gọi HS tiếp nối phát biểu từ vừa thể kèm với từ "đẹp " tìm + Tiếp nối đọc từ vừa tìm + Nhận xét nhanh câu HS - Các từ ngữ miêu ... tìm từ viết vào phiếu kết làm + HS đọc kết : -Yêu cầu HS lớp nhận xét từ bạn - Nhận xét bổ sung tìm với chủ điểm chưa Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp thực vào -1 HS đọc thành tiếng ... xét từ bạn vừa tìm từ vừa tìm BT3 -1 HS đọc thành tiếng - Gọi HS tiếp nối phát biểu -HS thảo luận theo cặp đôi để đặt câu có - HS phát biểu GV chốt lại -Cho điểm HS tìm từ nhanh chứa từ tìm...
 • 4
 • 508
 • 9

Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng học tập

Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng học tập
... tư ngày tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu: Số thứ tự Tên đồ dùng học tập Vở Cặp Lọ mực Bút chì Thước kẻ Ê – ke Com – pa www.themegallery.com Số lượng 2 1 Tác dụng ( Dùng làm gì? Để Để Để Để Để Để ... kẻ góc vẽ vòng tròn Company Logo Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu:  - Làm tập lại  - Chuẩn bị: Từ ngữ môn học Từ hoạt động www.themegallery.com Company Logo ... b) Lan học sinh giỏi lớp Ai học sinh giỏi lớp? www.themegallery.com Company Logo Thứ tư ngày tháng 10 năm 2011 Luyện từ câu: Bài 1: Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm a) Em học sinh lớp Ai học sinh...
 • 11
 • 958
 • 6

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3.pdf

Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3.pdf
... Chƣơng 2: HỆ THỐNG BÀI TẬP MỞ RỘNG VỐN TỪ THEO CHỦ ĐIỂM CHO HỌC SINH LỚP 29 2.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 29 2.1.1 ... tiễn hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho HS lớp - Chƣơng 2: Hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho HS lớp - Chƣơng 3: Hướng sử dụng tập thực nghiệm Sư phạm Số hóa Trung tâm Học ... nói trên, tác giả luận văn chủ trƣơng lựa chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3" hệ thống tập đƣợc xây dựng theo chủ điểm phù hợp với nội dung chƣơng...
 • 107
 • 3,155
 • 23

Bài học mở rộng vốn từ thiên nhiên

Bài học mở rộng vốn từ thiên nhiên
... rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất người tạo b Tất không người tạo c Tất thứ tồn xung quanh người Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: ... mạ đất quen Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh Gặp nhiều khó khăn sống b) ... cỏ Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả chiều rộng M: bao la b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều...
 • 27
 • 963
 • 2

Vấn đề mở rộng vôn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây Nguyên

Vấn đề mở rộng vôn từ cho học sinh tiểu học vùng dân tộc Tây Nguyên
... mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số với học sinh tiểu học ngời Kinh Học sinh tiểu học ngời Kinh v học sinh tiểu học ngời DTTS đối tợng m chơng trình học nh trờng tiểu học ... khoa học v thực tiễn Cấu trúc luận văn Chơng 1: Một số vấn đề việc mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc 1.1 ý nghĩa v tầm quan trọng vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh dân tộc thiểu ... đợc nguyên tắc, lý thuyết vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc vùng Tây Nguyên Đề xuất số phơng hớng có tính khả thi để thực trình dạy tiếng Việt giúp học sinh dân tộc mở rộng...
 • 82
 • 696
 • 2

VẤN ĐỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

VẤN ĐỀ MỞ RỘNG VỐN TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN
... mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số với học sinh tiểu học ngời Kinh Học sinh tiểu học ngời Kinh v học sinh tiểu học ngời DTTS đối tợng m chơng trình học nh trờng tiểu học ... khoa học v thực tiễn Cấu trúc luận văn Chơng 1: Một số vấn đề việc mở rộng vốn từ cho học sinh tiểu học ngời dân tộc 1.1 ý nghĩa v tầm quan trọng vấn đề mở rộng vốn từ cho học sinh dân tộc thiểu ... sinh tiểu học ngời dân tộc Tây Nguyên mở rộng vốn từ Nhiệm vụ nghiên cứu Tiến hnh khảo sát thực trạng việc dạy v học vấn đề mở rộng vốn từ học sinh tiểu học ngời dân tộc thiểu số Tây Nguyên Xây...
 • 82
 • 485
 • 1

MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM

MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
... Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM Bài tập Bài tập 1: Tìm từ nghóa với từ dũng cảm từ đây: ... can trường, gan góc, gan lì, bạo gan cảm Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM Bài tập Bài tập Bài tập 2: Ghép từ dũng cảm vào trước sau từ ngữ để tạo thành ... Anh Lê Văn Tám Anh Nguyễn Văn Trỗi pháp trường Dũng cảm cứu đồng bào bò lũ lụt Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2008 Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM Bài tập Bài tập Bài tập Bài tập 3: Tìm từ...
 • 24
 • 2,501
 • 11

tuan 20 - mo rong von tu : Suc khoe

tuan 20 - mo rong von tu : Suc khoe
... RỘNG VỐN TỪ : SỨC KHOẺ N2 Tìm từ ngữ a Chỉ hoạt động có lợi cho sức khoẻ M: Bài b Chỉ đặc điểm thể khoẻ mạnh M: CN Bài Thứ năm ngày 14 tháng năm 200 9 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : SỨC KHOẺ ... 14 tháng năm 200 9 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ CŨSỨC KHOẺ KIỂM TRA BÀI : Đọc đoạn văn kể công việc làm trực nhật tổ em rõ câu kể Ai làm ? Có đoạn văn Thứ năm ngày 14 tháng năm 200 9 LUYỆN TỪ ... VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : SỨC KHOẺ Kể tên môn thể thao mà em biết: CN Thứ năm ngày 14 tháng năm 200 9 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ : SỨC KHOẺ Tìm từ ngữ thích hợp với chỗ Bài trống để hoàn chỉnh...
 • 6
 • 460
 • 4

LTVC: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi, trò chơi

LTVC: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi, trò chơi
... Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi 1.Nói tên đồ chơi trò chơi tả tranh sau: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi 1.Nói tên đồ chơi trò chơi tả tranh sau: Đồ chơi : diều Trò chơi: thả ... - đồ chơi nấu bếp múa sư tử nhảy dây- cho búp bê rước đèn ăn - xếp hình nhà cửathổi cơm Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi 1.Nói tên đồ chơi trò chơi tả tranh sau: Đồ chơi: hình xếp hình Trò chơi: ... sức khỏe học tập Trò chơi điện tử ham chơi hại mắt Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi Trong trò chơi kể trên: c Những đồ chơi, trò chơi có hại? Chúng...
 • 15
 • 875
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luyện từ và câu mở rộng vốn từ cái đẹpbài giảng mở rộng vốn từ cái đẹp lớp 4giáo án mở rộng vốn từ cái đẹpbài giảng điện tử mở rộng vốn từ cái đẹpbài giảng mở rộng vốn từ cái đẹpmở rộng vốn từ cái đẹp lớp 4mở rộng vốn từ cái đẹp tiết 2mở rộng vốn từ cái đẹp tuần 23giáo án mở rộng vốn từ cái đẹp lớp 4mở rộng vốn từ cái đẹp lớp 4 tuan 23mở rộng vốn từ cái đẹp lớp 4 tuần 23giáo án bài mở rộng vốn từ cái đẹpmở rộng vốn từ cái đẹp tuần 22đáp án vở bài tập mở rộng vốn từ cái đẹp tuần 23 của lớp 4bai luyen tu va cau mo rong von tu; cai deptuan23Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và sự bền vững của ngân sách thành phố hồ chí minhCác yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tri thứcGiải pháp phát triển thương hiệu băng vệ sinh diana tại thị trường việt nam giai đoạn 2015 2020Giải pháp phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến tre đến năm 2020Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xquang và điều trị gãy phức hợp mũi sàng ổ mắtCHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG, TỦY SỐNGChăm sóc và xử lý vết thương phần mềmTổ chức và hoạt động của công ty môi giới chứng khoánLuận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Quản Lý Thư Viện Trên WEBQui Trình Thực Hiện Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường24 đề thi thử THPT môn Toán năm 2017 có đáp án chi tiếtXác định thành phần loài và một số đặc điểm phân tử của sán lá gan lớn ở Việt naman vietnamGiới Thiệu Về Công Nghệ ENUMGiải quyết xung đột lợi ích quốc gia và lợi ích địa phương trong chính sách phát triểnBài giảng HÔ HẤP VÀ VỆ SINH HÔ HẤPTỷ Lệ Đồng Nhiễm HIVHBVHCV Trên Các Nhóm NCMT, PNBD, MSM Tại Việt NamXác định thành phần loài và một số đặc điểm phân tử của sán lá gan lớn ở Việt namBài giảng MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌCThe functional interplay of Helicobacter pylori factors with gastric epithelial cells induces a multistep process in pathogenesisBài giảng ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập