Kế hoạch bài dạy tập đọc lớp 4

Kế hoạch bài dạy _Thủ công lớp 3

Kế hoạch bài dạy _Thủ công lớp 3
... củaGV H3 18-25ph H4 H5 -HS theo dõi trả -GV hướng dẫn đánh dấu dùng kéo cắt lời câu hỏi nhận xét vò trí dùng kéo để theo đường kẻ chéo cắt H6 -HS quan sát nêu BƯỚC 2:Cắt vàng cánh: BƯỚC 3; dán ... hồ dán vò trí -GV yêu cầuHSnhắc lại cách gấp cánh.GV HS quan sát,nhận xét 2ph -Kết luận hoạt động 20- HOẠT ĐỘNG 3: 25phút Học sinh thực hành gấp,cắt,dán cánh cờ đỏ vàng cờ -Kiểm tra chuẩn bò ... cầu -GV nhận xét đánh giá sản phẩm HS có nhận xét HS -Nhận xét chung kết thực hành nhận xét chung học -GV dặn dò chuẩn bò bàikìsau:GẤP,CẮT,DÁN BÔNG HOA ...
 • 5
 • 784
 • 14

Bài giảng Tập đọc lớp 4 bài Trăng ơi... từ đâu đến?

Bài giảng Tập đọc lớp 4 bài Trăng ơi... từ đâu đến?
... TËp ®äc Thø n¨m ngµy 22 th¸ng n¨m 2012 TËp ®äc Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn TrÇn §¨ng Khoa ? Sinh ngµy 24 / / 1958 t¹i lµng TrùcTr×, x· Qc Tn, hun Nam S¸ch, tØnh H¶i D¬ng Bµi th¬ “Tr¨ng ¬i…tõ ®©u ®Õn...
 • 20
 • 5,384
 • 2

Slide bài giảng tập đọc lớp 4: Những hạt thóc giống

Slide bài giảng tập đọc lớp 4: Những hạt thóc giống
... ngời dân thúng thóc gieo trồng giao hẹn: thu đợc nhiều thóc đợc truyền ngôi, thóc nộp bị trừng phạt Vua lệnh phát cho ng ời dân thúng thóc gieo trồng/và giao hẹn: thu đợc nhiều thóc nhất/sẽ đợc ... Ngài hỏi ôn để chất thóc giống không Không tồntrả lời Lúc ấy, nhà vua nói: - Trớc phát thóc giống, ta cho luộc kĩ Chôm lo lắng đến trớc vua, quỳ tâu : - Tâu Bệ hạ! Con không cho thóc nảy mầm đợc ... thú tội Chôm Nhng nhà vua đỡ bé đứng dậy Ngài hỏi ôn để chất thóc giống không Không tồntrả lời Lúc ấy, nhà vua nói: - Trớc phát thóc giống, ta cho luộc kĩ Ni dung: Cõu chuyn ca ngi cu Chụm trung...
 • 12
 • 444
 • 0

Slide bài giảng tập đọc lớp 4: Bè xuôi Sông La

Slide bài giảng tập đọc lớp 4: Bè xuôi Sông La
... Kiểm tra cũ xuôi sông La ta xuôi sông La Dẻ cau táu mật Muồng đen trai đất Lát chun lát hoa Sông La sông La Trong ánh mắt Bờ tre xanh im mát Mươn mướt đôi hàng mi chiều thầm Gỗ ... xoà VŨ DUY THÔNG ta xuôi sông La Dẻ cau táu mật Muồng đen trai đất Lát chun lát hoa xuôi sông La Sông La sông La Trong ánh mắt Bờ tre xanh im mát Mươn mướt đôi hàng mi chiều thầm Gỗ ... chiều thầm Gỗ lượn đàn thong thả Như bầy trâu lim dim Đằm êm ả Sóng long lanh vẩy cá Chim hót bờ đê xuôi sông La ta xuôi sông La Dẻ cau táu mật Muồng đen trai đất Lát chun lát hoa Sông...
 • 22
 • 1,107
 • 1

Slide bài giảng Tập đọc lớp 4: Nỗi dằn vặt của Ađrayca

Slide bài giảng Tập đọc lớp 4: Nỗi dằn vặt của Ađrayca
... Kiểm tra cũ Luyện đọc : An – đrây – ca nấc lên Tìm hiểu  Đoạn : An – đrây –ca mải chơi, quên lời mẹ dặn  Đoạn 2: Nỗi dằn vặt An – đrây – ca Dằn vặt : làm cho đau đớn, buồn khổ ... – đrây – ca Dằn vặt : làm cho đau đớn, buồn khổ cách dai dẳng Nghĩa : Tự trách Nội dung: Nỗi dằn vặt An – đrây – ca thể tình cảm yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, ... nghe.Mẹ an ủi em: - Không, lỗi.Chẳng thuốc cứu ông đâu.Ông mất/ từ lúc vừa khỏi nhà Nội dung: Nỗi dằn vặt An – đrây – ca thể tình cảm yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực,...
 • 10
 • 378
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập