Kế hoạch bài dạy luyện từ và câu

Bài dạy luyện câu

Bài dạy luyện tư và câu
... ghi vào dòng ng ứng Lí Hai bệnh nhân nằm chung phòng làm quen với Một anh nói: Tôi cảnh sát giữ trật tự trận bóng chiều qua Trọng tài bắt tệ Bọn hu - li -gân quậy phá chừng, khiến phải vào...
 • 4
 • 240
 • 0

bai day luyen tu va cau tuan 12

bai day luyen tu va cau tuan 12
... sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? Sự vật, vật a/Con trâu đen b/Tàu cau c/ Từ so sánh Hoạt động (chân) đập đất vươn (tay) vẫy Hoạt động S/98,99 Thứ năm ngày 18 tháng ... từ hoạt động, trạng thái So sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? b/ Cau cao, cao Tàu vươn trời Như tay vẫy Hứng mưa rơi ( NGÔ VIẾT DINH) S/98,99 Thứ năm ngày 18 tháng ... sánh Bài tập 2: Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau? Sự vật, vật a/Con trâu đen b/Tàu cau c/ Xuồng Từ so sánh Hoạt động (chân) đập đất vươn (tay) vẫy Hoạt động - đậu (quanh thuyền lớn)...
 • 20
 • 294
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu chỉ sự vật docx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu chỉ sự vật docx
... giải => Những từ vật: Tay, răng, hoa nhài, PP: tay em, tóc, ánh mai Thảo luận, thực hành * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu làm tập Cả lớp đọc thầm Bài tập 2: Hoa đầu cành ... Cả lớp chữa d) Dấu hỏi so sánh với vành tay nhỏ VBT Vì dấu hỏi so sánh với vành tai nhỏ? => Tác giả quan sát tài tình nên phát Hs phát biểu tự theo giống vật xung suy nghĩ quanh ta Cả lớp làm vào ... tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu hình ảnh so sánh giải tập Hs đọc Cả lớp đọc thầm Bài tập 1: Cả lớp làm vào - Gv cho Hs đọc yêu cầu Hs lên bảng làm - Gv gọi...
 • 5
 • 1,690
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu hình ảnh so sánh trong các câu thơ pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu hình ảnh so sánh trong các câu thơ pdf
... chốt lại lời giải Câu a) : Mắt hiền sáng tựa Hs làm vào VBT Câu b) : Hoa xao xuyến nở hoa chùm Câu c) : Trời tủ ướp lạnh / Trời PP: Thảo luận, thực hành bếp lò nung Câu d) : Dòng sông đường trăng ... bảng, gạch từ so sánh Hs đọc yêu cầu đề Hs trao đổi theo nhóm - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : tựa – Hs nhận xét – – – Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu em đặt dấu chấm câu cho ... đường trăng lung linh dát vàng Cả lớp đọc thầm * Hoạt động 2: Thảo luận Hs lên bảng làm - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu làm Hs nhận xét tập Cả lớp chữa VBT Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu...
 • 5
 • 1,644
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu mở rộng vốn từ pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu mở rộng vốn từ pot
... hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, vấn đáp, tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm từ ngữ gộp người gia đình Bài tập 1: Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv cho ... hay đỡ đần Bài tập 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề Một Hs đọc yêu cầu bài: - Gv mời Hs làm mẫu Cả lớp đọc thầm - Gv cho Hs trao đổi theo cặp Hs trao đổi theo nhóm - Gv nhận xét nhanh câu Hs vừa ... đọc lại từ cậu mợ, bác cháu, cháu, dì cháu, cô cháu, cha mẹ, cha …… Hs làm vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận PP: Thảo luận, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em biết xếp thành ngữ, tục ngữ vào nhóm...
 • 5
 • 659
 • 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn kiểu câu Ai là gì? pot

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn kiểu câu Ai là gì? pot
... Cả lớp đọc thầm Bài tập 2: Hs lên làm mẫu - Gv mời Hs đọc yêu cầu Nhóm câu a) - Gv mời Hs lên làm mẫu câu a) Nhóm câu b) - Chia lớp làm nhóm thảo luận: + Gạch gạch phận trả lời câu hỏi “ Ai ... bảng làm + Gạch gạch phận trả lời Hs khác nhận xét câu hỏi “ gì? - Gv mở bảng phụ mời đại diện hai nhóm lên gạch vào Cả lớp chữa VBT - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : a) Ai (cái gì, gì) : Thiếu ... động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, vấn đáp, tập giảng giải, thực hành - Mục tiêu: Giúp cho em hiểu từ ngữ trẻ em, tính nết, tình cảm người lớn trẻ giải tập Hs đọc Cả lớp đọc thầm Bài tập 1:...
 • 5
 • 557
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn từ chỉ hoạt động, trạng trái, so sánh. pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ chỉ hoạt động, trạng trái, so sánh. pdf
... canh d) Bà chín * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm từ PP: ngữ hoạt động hành Thảo luận, thực Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu + Các em cần tìm từ ngữ hoạt động chơi bóng ... ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, thảo tập luận, giảng giải, thực - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm hành hình ảnh so sánh Bài tập 1: - Gv cho Hs đọc yêu ... đọc yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu lớp làm bài - Gv mời Hs lên bảng gạch dòng Hs cảc lớp làm thơ hình ảnh so sánh Hs lên bảng làm - Gv chốt lại: Hs nhận xét a) Trẻ em búp cành b) Ngôi...
 • 5
 • 710
 • 10

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn từ về các dân tộc. ppt

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn từ về các dân tộc. ppt
... Tranh 2: Nụ cười né đựơc so sánh với nhóm hoa hay Bông hoa so sánh với Hs nhận xét nụ cừơi bé + Tranh 3: Ngọn đèn so sánh với Hs sửa vào VBT hay Ngôi so sánh với đèn + Tranh 4: Hình dáng nước ... xét - Gv chốt lại: Gv nhìn vào bảng đồ nới trú Các em trao đổi viết số dân tộc đó, giới thiệu kèm theo nhanh tên dân tộc số y phục dân tộc tiểu số + Các dân tộc tiểu số phía Bắc: Tầy, Nùng, Thái, ... III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài c : Ôn từ đặc điểm Ôn tập câu “Ai nào” - Gv Hs làm tập Hs làm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới...
 • 6
 • 418
 • 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn về từ chỉ đặt điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? pdf

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ đặt điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? pdf
... VBT nào? Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm Những hạt sương sớm thảo luận Bài tập 3: long lanh bóng đèn pha lê Chợ hoa đông mịt người Tổng kết – dặn dò - Về tập làm lại bài: - Chuẩn bị : Ôn từ dân ... muốn so sánh vật với đặc điểm gì? Hs lắng nghe - Gv mời Hs đọc câu a: - Gv hỏi: Tác giả so sánh vật với Hs đọc câu a) nhau? So sánh tiếng suối với tiếng hát + Tiếng suối tiếng hát so sánh với ... tre, lúa, sông máng, trời mây, mùa thu Hs chữa vào VBT Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv hướng dẫn Hs cách làm bài: Phải đọc dòng, câu thơ, tìm xem Hs đọc yêu cầu đề dòng, mẫi câu thơ,...
 • 6
 • 532
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh. doc

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Ôn về từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh. doc
... Hs chữa vào - Gv nhấn mạnh :Hoạt động chạy VBT gà so sánh với hoạt động “lăn tròn” tơ nhỏ Đây cách so sánh so Hs đọc lại câu thơ có sánh hoạt động với hoạt động hình ảnh so sánh Bài tập 2: - Gv ... làm luận, giảng giải, thực Bài tập 1: hành - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào VBT Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời Hs lên bảng làm gạch từ hoạt động: Cả lớp làm vào VBT - Gv nhận xét, chốt lời ... - Gv Hs làm tập Hs làm - Gv nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu + ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm tập PP:Trực quan, thảo - Mục tiêu: Giúp cho em biết...
 • 5
 • 452
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu so sánh hơn kém. docx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu so sánh hơn kém. docx
... làm - Gv nhận xét, chốt lại lời giải : Câu a) : Hơn – – Một Hs đọc yêu cầu bài: Câu b) : Hơn Cả lớp đọc thầm Câu c) : Chẳng – Một Hs lên bảng làm Bài tập 3: Hs nhận xét - Gv mời Hs đọc yêu cầu ... lớp thành nhóm thảo luận Hs thảo luận - Gv mời Hs đại diện nhóm lên trình bày Đại diện nhóm lên bảng -Gv chốt lại lời giải đúng: gạch hình ảnh so Kiểu sánh Hình ảnh so sánh Hs nhận xét so sánh ... triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn em làm PP:Trực quan, thảo luận, giảng giải, thực hành tập - Mục tiêu: Giúp cho em biết tìm hình ảnh so sánh Bài tập 1: Hs đọc Cả lớp đọc thầm - Gv cho Hs...
 • 5
 • 8,377
 • 13

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu So sánh, dấu chấm. ppsx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu So sánh, dấu chấm. ppsx
... lời câu hỏi bài: Hs lắng nghe + Tiếng mưa rừng cọ so sánh với Với tiếng thác, tiếng gió âm nào? + Qua so sánh trên, em hình dung tiếng Tiếng mưa rừng mưa rừng cọ sao? cọ to, vang động - Cả lớp ... lại: Aâm Từ so sánh Aâm a) Tiếng suối tiếng Hs chữa vào VBT đàn cầm b) Tiếng suối tiếng hát xa c) Tiếng chim PP: Thảo luận, thực hành tiếng xóa rổ tiền đồng Hs đọc yêu cầu đề * Hoạt động 2: Thảo ... Người lớn đánh trâu cày Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm Hs làm vào VBT 5 Tổng kết – dặn dò - Về tập làm lại bài: Từ ngữ quê hương - Chuẩn bị : - Nhận...
 • 5
 • 4,547
 • 6

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than. doc

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, dấu chấm than. doc
... kết trước lớp Hs nhận xét Chờ chi / chờ gì, tàu bay / tàu bay nó, tui / Hs đọc lại kết Hs chữa vào VBT * Hoạt động 2: Thảo luận - Mục tiêu: Giúp cho em biết đặt dấu chấm hỏi, dấu chấm than đoạn ... bảng thi làm Từ dùng miềm Bắc: bố , mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan Hs nhận xét Từ dùng miền Nam:ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, mì, việt xiêm Hs chữa vào Bài tập 2: VBT - Gv mời ... làm tập PP:Trực quan, thảo - Mục tiêu: Giúp cho em biết làm luận, giảng giải, thực Bài tập 1: hành - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv giúp Hs hiểu yêu cầu bài: Các từ Hs đọc yêu cầu đề cặp từ có nghĩa...
 • 5
 • 1,248
 • 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ câu Từ ngữ về cộng đồng – Ôn tập câu Ai làm gì? pptx

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Luyện từ và câu Từ ngữ về cộng đồng – Ôn tập câu Ai làm gì? pptx
... làm vào VBT a) Những người cộng đồng: công cộng, Hs lên bảng làm đồng bào, đồng đội, đồng hương b) Thái độ hoạt động cộng đồng: cộng Hs nhận xét tác, đồng tâm Bài tập 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu ... làm Hs lên bảng làm - Gv chốt lại lời giải Hs nhận xét a) Đàn sếu sải cánh cao Con gì? Làm gì? Hs làm vào VBT b) Sau chơi, đám trẻ Ai? Làm gì? c) Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi Ai? Làm gì? ... biết làm hành Bài tập 1: - Gv cho Hs đọc yêu cầu - Gv yêu cầu mời Hs làm mẫu Hs đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào VBT - Gv mời Hs lên bảng làm Đọc kết Gv mời Hs làm mẫu - Gv chốt lại: Cả lớp làm vào...
 • 5
 • 573
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATALựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hải ChNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ngũ Hành SơNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khaysome Phomvihane giai đoạn 2015 - 20
Đăng ký
Đăng nhập