Dấu gạch ngang

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
... Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sẽ, bụi bặm Tác dụng Dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói nhân vật Dấu gạch ngang đánh dấu phần thích câu văn Dấu gạch ngang liệt kê biện pháp ... Ghi nhớ Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu : Chỗ bắt đầu lời nói nhân vật đối thoại Phần thích câu Các ý đoạn liệt kê 1.Tìm dấu gạch ngang mẩu chuyện sau nêu tác dụng dấu : Quà tặng cha Luyện tập ... nghó thầm Đánh dấu phần thích câu -Con hi vọng quà nhỏ làm bố bớt nhức đầu tính – Pa-xcan nói Dấu gạch ngang thứ : đánh dấu chỗ bắt đầu câu nói Pa-xcan Dấu gạch ngang thứ hai : đánh dấu phần thích...
 • 12
 • 1,449
 • 5

luyện từ và câu - dấu gạch ngang

luyện từ và câu - dấu gạch ngang
... thích câu văn Tiết 45: Dấu gạch ngang Hoạt động 2: Bài I: Nhận xét Gạch câu có chứa dấu gạch ngang cột A Ghi tác dụng dấu gạch ngang vào cột B A B Câu dấu gạch ngang Tác dụng dấu gạch ngang ... I: Nhận xét Gạch câu có chứa dấu gạch ngang cột A Ghi tác dụng dấu gạch ngang vào cột B A Câu dấu gạch ngang B Tác dụng dấu gạch ngang a Thấy sán đến gần, ông hỏi: - Cháu ai? - Thưa ông, cháu ... 1: Kiểm tra cũ Câu 1: Đặt câu nói đẹp Câu 2: Hãy kể tên dấu câu học Trả lời: Những dấu câu học là: Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu phẩy Tiết 45: Dấu gạch ngang Hoạt động...
 • 9
 • 1,487
 • 3

tiết 122 Dấu gạch ngang

tiết 122 Dấu gạch ngang
... gồm nhiều tiếng + Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang tiết 122: Dấu Gạch ngang I Lý thuyết 1.Tác dụng dấu gạch ngang Phân biệt dấu gạch ngang với dấu ngang nối Ghi nhớ: a .Dấu gạch ngang có công dụng ... biệt dấu gạch ngang với dấu ngang nối + Dấu gạch nối dấu câu Nó dùng để nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng + Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang Củng cố Dòng sau công dụng dấu gạch ngang? Dấu gạch ngang ... Va-ren; => Dấu gạch nối tiếng từ Va-ren dùng để nối tiếng tên riêng nước ? Về hình thức dấu gạch nối có khác với dấu gạch ngang? Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang tiết 122: Dấu Gạch ngang I Lý...
 • 19
 • 1,131
 • 6

Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang

Ngu van 7 tiet 122 Dau gach ngang
... biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối: - Chủ nghĩa Mác − Lê-nin - Thủ Mát-xcơ-va Tiãút 122: DÁÚU GẢCH NGANG I Cơng dụng dấu gạch ngang: Ví dụ: Nhận xét: Ghi nhớ : II.Phân biệt dấu gạch ngang với ... Va-ren: Nối tiếng từ phiên âm (Từ mượn) Tiãút 122: DÁÚU GẢCH NGANG I Cơng dụng dấu gạch ngang: 1.Vê du : 2.Nhận xét : 3.Ghi nhåï : II.Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạnh nối: Ví dụ: Nhận xét: Ghi ... tro ng ỵng tỉ ì mỉ åün g äư m nhiãư u Tiãút 122: DÁÚU GẢCH NGANG I Cơng dụng dấu gạch ngang: 1.Vê du : 2.Nhận xét : 3.Ghi nhåï : II.Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạnh nối: Ví dụ: Nhận xét: Ghi...
 • 14
 • 885
 • 3

Dấu gạch ngang

Dấu gạch ngang
... - Dấu gạch dùng để nối tiếng từ phiên âm gọi dấu gạch nối ? Cách viếttdấu gạch nốiicó Cách viế dấu gạch nố có khác so vớiidấu gạch ngang? khác so vớ dấu gạch ngang? Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ... tôi” (Vũ Bằng)  Tiết122 I.- Công dụng dấu gạch ngang Bài II.- Phân biệt dấu gạch ngang dấu gạch nối III.- Luyện tập I Công dụng dấu gạch ngang Dấu gạch ngang đặt câu dùng để làm gì? ? a/-Đẹp ... dấu gạch ngang  Gh SG in K / hớ 13  Cần phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối: - Dấu gạch nối dấu câu Nó dùng để nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng - Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang III...
 • 53
 • 548
 • 1

DẤU GẠCH NGANG

DẤU GẠCH NGANG
... viết dấu gạch nối có khác với dấu gạch ngang? Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang Ghi nhớ 2: + Dấu gạch nối dấu câu Nó dùng để nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng + Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang ... 1: Dấu gạch ngang có công dụng sau: + Đặt câu để đánh dấu phận thích, giải thích; + Đặt đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật để liệt kê; + Nối từ liên danh i Tác dụng dấu gạch ngang: ... câu hỏi cách chọn câu trả lời nhất: Dòng sau công dụng dấu gạch ngang? Dấu gạch ngang dùng để: A Đánh dấu phận thích, giải thích B Đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật để liệt kê C Dùng để nối...
 • 17
 • 312
 • 0

Dau gach ngang

Dau gach ngang
... nối có khác với dấu gạch ngang? Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang Ghi nhớ + Dấu gạch nối dấu câu Nó dùng để nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng + Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang III Luyện tập: Bài ... dấu gạch ngang: + Nói nhân vật chèo Quan Âm Thị Kính + Nói gặp mặt đại diện học sinh nư ớc 1.Trả lời câu hỏi cách chọn câu trả lời nhất: Dòng sau công dụng dấu gạch ngang? Dấu gạch ngang dùng ... i Tác dụng dấu gạch ngang: Ví dụ: Trong ví dụ sau, dấu gạch ngang dùng để làm gì? a Đẹp đi, mùa xuân mùa xuân Hà Nội thân yêu [] => Đánh...
 • 20
 • 278
 • 0

TIẾT 130 : DẤU GẠCH NGANG ( NGỮ VĂN 7 )

TIẾT 130 : DẤU GẠCH NGANG ( NGỮ VĂN 7 )
... ( tên ghép ) Qua kết tập phần I , em cho biết dấu gạch ngang có công dụng ? Bài 30 Tiết 132 : DẤU GẠCH NGANG I CÔNG DỤNG CỦA DẤU GẠCH NGANG Ghi nhớ : ( trang 130 / SGK ) Ghi nhớ : ( tr ang 130 ... viết dấu từ mượn ) : Va-ren gạch có khác với dấu ngang ? Dấu gạch nối viết ngắn dấu gạch ngang Qua tập , / phần II , em phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối ? GHI NHỚ : ( trang 130 / SGK ) ... dấu gạch ngang với dấu gạch nối : - Dấu gạch nối dấu câu Nó dùng để nối tiếng từ mượn gồm nhiều tiếng - Dấu gạch nối ngắn dấu gạch ngang Bài 30 Tiết 132 : DẤU GẠCH NGANG I CÔNG DỤNG CỦA DẤU...
 • 19
 • 1,300
 • 1

Soạn bài Dấu gạch ngang - văn mẫu

Soạn bài Dấu gạch ngang - văn mẫu
... Dấu gạch nối thường dùng để đánh dấu ranh giới tiếng phiên âm tên nước ngoài, ví dụ: Varen, A-lếch-xăng, A-ri-xtít,… Dấu gạch nối dấu câu dấu: chấm, phẩy, chấm lửng, chấm phẩy, gạch ngang, … ... du lịch Gợi ý: - a: đánh dấu phận giải - b: đánh dấu phận giải - c: đánh dấu lời nói trực tiếp nhân vật đánh dấu phận giải - d: nối phận thành cặp - đ: nối phận thành cặp Các dấu gạch nối ví dụ ... cuối thầy dạy Lệch từ Béc-lin từ dạy tiếng Đức trường vùng An-dát Lo-ren… (An-phông-xơ Đ - ê) Gợi ý: Đánh dấu ranh giới tiếng phiên âm tên nước Đặt câu có sử dụng dấu gạch ngang: a) Nói nhân vật...
 • 3
 • 1,123
 • 2

Tiết 122: Dấu gạch ngang

Tiết 122: Dấu gạch ngang
... - Đặt câu có dùng dấu gạch ngang: a Nói nhân vật chèo Quan âm Thị Kính ? b Nói gặp mặt đại diện hs nớc ? a.Thị Kính- Mãng...
 • 2
 • 200
 • 0

Bài 7 - Apostrophes and Dashes (Dấu nháy đơn và dấu gạch ngang)-phần1 potx

Bài 7 - Apostrophes and Dashes (Dấu nháy đơn và dấu gạch ngang)-phần1 potx
... Bài giảng giúp bạn kiểm soát dấu nháy đơn (') Apostroph dấu gạch ngang (-) Dash , hai loại dấu câu thường bị sử dụng sai Dấu nháy đơn dùng để liên kết thông tin quan trọng viết Dấu gạch ... was a ' 67 (19 67) Chevy Grandpa tells stories about life in the '40s (1940s) Dấu gạch ngang (-) - dash Lưu ý: gõ bạn nhớ phân biệt rõ dấu gạch ngang dấu nối Dấu gạch ngang dài gấp đôi dấu nối ... thêm dấu nháy đơn số trường hợp đặc biệt sử dụng dấu nháy đơn để quyền sở hữu: • Khi tính từ sở hữu có nhiều từ danh từ ghép, việc kinh doanh hay một quan, phần có chung sở hữu, dấu nháy đơn...
 • 24
 • 188
 • 0

Bài 7 - Apostrophes and Dashes (Dấu nháy đơn và dấu gạch ngang)-phần2 ppsx

Bài 7 - Apostrophes and Dashes (Dấu nháy đơn và dấu gạch ngang)-phần2 ppsx
... prioritizing; and Hunter's organizational principles Bài tập nâng cao Rất người hiểu trọn vẹn quy tắc sử dụng dấu nháy đơn dấu gạch ngang Còn quảng cáo thường xuyên sử dụng sai hai loại dấu Chính ... báo để tìm chỗ dấu nháy đơn dấu gạch ngang dùng cách Đồng thời bạn nên tìm chỗ chúng bị bỏ qua thêm vào không để sửa lại Đáp án a b b b b b a a b 10 a 11 a 12 b 13 b 14 a 15 a 16 c 17 d 18 b 19 ... Washington; Oceola, Iowa-these are the prospective locations Bài tập thực hành: Hãy chọn câu có dấu gạch ngang dấu câu khác sử dụng cách Đáp án đưa cuối 11 a We have only one choice-to open a new branch...
 • 19
 • 182
 • 0

dau gach ngang

dau gach ngang
... Luyện từ & câu: DẤU GẠCH NGANG Bài 2: Theo em, đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng ? Đoạn a Thấy sán đến gần, ông hỏi tôi: -Cháu ai? - Thưa ông, cháu ông Thư Dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt ... quản quạt điện bền Thứ hai ngày 15 tháng năm 2009 Luyện từ & câu: DẤU GẠCH NGANG Dấu gạch ngang dùng để làm ? Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu: 1- Chỗ bắt đầu lời nói nhân vật đối thoại 2- Phần ... 15 tháng năm 2009 Luyện từ & câu: DẤU GẠCH NGANG Thực hành: Bài 1: Tìm dấu gạch ngang mẩu chuyện “ Quà tặng cha” nêu tác dụng dấu Câu có dấu gạch ngang Tác dụng Pa- xcan thấy bố mình- viên chức...
 • 11
 • 635
 • 0

dấu gạch ngang

dấu gạch ngang
... dí dỏm Dấu chấm phẩy: - Đánh dấu danh giới vế câu ghép có cấu tạo phức tạp - Đánh dấu danh giới phận phép liệt kê phức tạp Dấu gạch ngang: - Đánh dấu phận giải thích, thích câu - Đánh dấu lời ... hài hước,dí dỏm Dấu chấm phẩy: - Đánh dấu danh giới vế câu ghép có cấu tạo phức tạp - Đánh dấu danh giới phận phép liệt kê phức tạp Dấu gạch ngang: - Đánh dấu phận thích câu - Đánh dấu lời nói trực ... động: Câu bị động: Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động Dấu chấm lửng Dấu chấm phẩy II.Ôn tập dấu câu: Dấu gạch ngang Dấu chấm lửng: - Biểu thị phận chưa liệt kê hết -Biểu thị lời nói...
 • 8
 • 158
 • 0

DAU GACH NGANG

DAU GACH NGANG
... Theo ỡnh Hiu) a.Du gch ngang on trờn dựng lm gỡ? b.Có thể thay dấu gạch ngang dấu phy không? Vì sao? Bài 3: (Bài tập Sách Ngữ Văn tập 2, trang 82) a Cụng dng ca du gch ngang: + t gia cõu đ ỏnh ... ca du gch ngang: Xột vớ d: a p quỏ i, xuõn i Mựa xuõnxuõnH xuõn Mựa ca ca Ni thõn yờu H Ni thõn yờu (V Bng) => ng gia cõu ỏnh du b phn gii thớch, chỳ thớch I Cụng dng ca du gch ngang: Xột ... t u cỏc ý lit kờ d Ni cỏc t nm mt liờn danh (tờn ghộp) I Cụng dng ca du gch ngang: Xột vớ d: Ghi nh 1: Du gch ngang cú nhng cụng dng sau: t gia cõu ỏnh du b phn chỳ thớch, gii thớch cõu;...
 • 20
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công dụng của dấu gạch ngangcách viết dấu gạch ngang trên đầu trong word 2003tác dụng của dấu gạch ngang lớp 5tác dụng của dấu gạch ngangdấu gạch ngang thư viện bài giảngbài giảng điện tử dấu gạch ngang lớp 7Tóm tắt kiến thức sinh học lớp 12 hay và các dạng bài tậpcông tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần xây dựng minh thànhhệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng tại công ty cp thương mại phú anhoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cung cấp dịch vụ và thu tiền tại mobifone tỉnh nghệ an – công ty dịch vụ mobifone kv6Phát triển thương hiệu điện tử tại công ty cổ phần kiểm định và lắp máy xây dựng hà nộiQuản lý thu chi tại trường mầm non thái hồng, huyện thái thụy, tỉnh thái bìnhQuản trị vốn lưu động tại công ty TNHH FSI việt namCase study peptic ulcer diseasekế toán quản trị bán hàng tại công ty tnhh đầu tư và thương mại dịch vụ an khangKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ITCKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH jeans việtkế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty tropical wave corporation việt namkế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân hoa hoankế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại hùng cườngkế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp long biênQUI ĐỊNH QUẢN LÝ VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNGÝ NGHĨA GIÁO dục TRONG THƠ NGUYỄN TRÃI và NGUYỄN DU từ góc NHÌN SO SÁNHBản chất vắc xin, thành phần và chất bổ trợThuyết trình peptic ulcer diseaseXQ Bệnh Lý Viêm Nhiễm Xương Khớp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập