Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cach ngôn ngữ hành chính

Phong cach ngôn ngữ hành chính
... bé khỏe mạnh…” PCNN báo – công luận PCNN hành I PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO – CÔNG LUẬN II .PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH Khái niệm: Phong cách ngôn ngữ hành kiểu diễn đạt sử dụng trong: _ Các văn ... riêng b Về mặt từ ngữ : _ Dùng vốn từ chung cho phong cách từ ngữ hành _ Từ phải xác thể tính chất trang nghiêm c Về mặt ngữ pháp : _ Kiểu câu chung câu theo khuôn mẫu hành _ Thành phần câu phải ... Tiếng Việt: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH BÁO - CÔNG LUẬN Ví dụ : “(TT-Tp.HCM) Vào ngày 15-04-2001 sản phụ Trần Thò S hạ sinh bốn bé trai bệnh viện phụ sản thành phố Đây trường hợp...
 • 13
 • 2,038
 • 6

Tiết 91 Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tiết 91 Phong cách ngôn ngữ hành chính
... quan 10’ 7’ Ho¹t ®éng 3: Tỉ chøc t×m hiĨu kh¸i niƯm phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh Tõ viƯc t×m hiĨu c¸c v¨n b¶n trªn, GV híng dÉn HS rót kh¸i niƯm phong c¸ch ng«n ng÷ hµnh chÝnh Ho¹t ®éng 4: Tỉ chøc ... hiĨu ng«n ng÷ ®ỵc sư dơng c¸c v¨n b¶n: a) §Ỉc ®iĨm kÕt cÊu, tr×nh bµy b) §Ỉc ®iĨm tõ ng÷, c©u v¨n Ngữ văn 12 Cơ Hoạt động 2: HS lµm viƯc c¸ nh©n (kh¶o s¸t c¸c v¨n b¶n) vµ tr×nh bµy tríc líp C¸c ... v¨n cđa v¨n b¶n hµnh chÝnh (lỵc trÝchSGK) Trªn c¬ së néi dung bµi häc, GV gỵi ý ®Ĩ HS ph©n tÝch Ngữ văn 12 Cơ Năm ọc 2008 - 2009 sè ®Ịu cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ Mçi c©u, ch÷, sè dÊu chÊm dÊu ph¶y ®Ịu...
 • 4
 • 1,748
 • 14

phong cách ngôn ngữ hành chính - văn 12 - tiết 91-92

phong cách ngôn ngữ hành chính - văn 12 - tiết 91-92
... Các phong cách chức ngôn ngữ tiếng Việt: PCNN sinh hoạt PCNN khoa học PCNN báo chí PCNN luận PCNN nghệ thuật PCNN hành LOGO LOGO PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I Văn hành ngôn ngữ hành chính: Văn ... LOGO Ngôn ngữ hành chính: Về cách trình bày Được ủy nhiệm Căn Về từ ngữ công văn số có hiệu lực kể từ ngày Từ ngữ hành xin cam đoan … ữ LOGO Ngôn ngữ hành chính: Về cách trình bày Về từ ngữ n Kiểu ... VIẾT VĂN BẢN TIẾP NHẬN VĂN BẢN KHÁC Bản khai, báo cáo, biên bản… Cơ quan b Khái niệm văn hành chính: VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Nhân dân Nhà Nhà nước nước Cơ quan Giao tiếp hành...
 • 17
 • 608
 • 0

phong cách ngôn ngữ hành chính

phong cách ngôn ngữ hành chính
... đủ đến trường hạn Dặn dò Về nhà: Dựa vào kiến thức học hai tiết văn hành chính, viết biên họp theo phong cách ngôn ngữ hành ... Kiu cõu: Ngt dũng, ngt ý, ỏnh s rừ rng: iu 1,2,3, mch lc Bài tập bổ sung Cách viết sau có phù hợp với phong cách ngôn ngữ hành không ? Tại ? Nếu không chữa lại cho ? Trong đơn xin nghỉ học học ... PH Ni nhn TH TNG { } (ó ký) ? Em hóy cho bit th no l ngụn ng hnh chớnh * khỏi nim II c trng ca Phong cỏch ngụn ng hnh chớnh 1/ Tớnh khuụn mu ? Em hóy cho bit tớnh khuụn mu ca PCNN hnh chớnh th...
 • 21
 • 304
 • 0

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH pptx

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH pptx
... đạt I Văn hành ngôn ngữ hành GV định HS chính: đọc to văn Văn hành chính: SGK, sau nêu câu hỏi tìm a) Các văn loại với văn trên: hiểu: + Văn 1: nghị định Chính phủ a) Kể thêm văn (Ban hành điều ... mục văn - Phần chính: nội dung văn - Phần cuối: thủ tục cần thiết (thời gian, địa điểm, chữ kí,…) + Về từ ngữ: Văn hành sử dụng từ ngữ toàn dân cách xác Ngoài ra, có lớp từ ngữ hành sử dụng với ... trách nhiệm thi hành định, có hiệu lực từ ngày…, xin cam đoan… Từ việc tìm hiểu văn + Về câu văn: có văn dài nhbản trên, em cho biết ưng kết cấu câu (Chính phủ phong cách ngôn ngữ hành cứ… Quyết...
 • 10
 • 979
 • 5

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính
... bảnvănĐơn từ (cùng loại: báo 3: hành chính? cáo, biên bản…) Phạm Thị THúy Nh ài Ngôn ngữ hành chính: - Về cách trình bày: kết cấu thống nhất, theo khuôn mẫu - Về từ ngữ: Lớp từ hành ( vd: cứ, định, có ... Kiểu câu hành chính, ý quan tách xuống dòng VD: Tôi tên là: Nguyễn Văn Ba Sinh ngày: 20 đặc – 1992 ngôn Nêu – điểm Nơi sinh: Thànhhành chính: ngữ phố Hồ Chí Minh cách trình bày, từ ngữ, kiểu ... I VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH: Văn hành chính: Tìm hiểu ví dụ trang 167, 168 SGK - Văn 1: Nghị định ( loại: thông...
 • 9
 • 370
 • 1

phong cách ngôn ngữ hành chính

phong cách ngôn ngữ hành chính
... trên? PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH Văn hành a Các văn loại Văn PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN ... 33 PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1.Văn hành a Các văn loại Văn 1: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ... CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1.Văn hành a Các văn loại Văn PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH I.VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1.Văn hành a Các...
 • 26
 • 109
 • 0

Giáo án ngữ văn 12 tuần 31 bài phong cách ngôn ngữ hành chính

Giáo án ngữ văn 12 tuần 31 bài phong cách ngôn ngữ hành chính
... niệm phong cách ngôn ngữ hành - Phân biệt đăc điểm ngôn ngữ hành với phong cách ngôn ngữ khác Dặn dò: - Dùng số loại văn hành thường gặp (đơn, lí lịch, cam kết,…) để tập phân tích, tìm chỗ sai phong ... Tuy nhiên, văn hành chín cầ trang trọng nên thường sử dụng từ ngữ Hán - Việt Ngôn ngữ hành gì? - Ngôn ngữ hành ngôn ngữ dùng văn hành chín để giao tiếp quan Nhà nước hay tổ chức cính trị, xã ... b Điểm giống khác văn ngôn ngữ hành văn bản: hành - Giống nhau: Các văn có tính pháp lí, Giáo viên yêu cầu học sinh tìm sở để giải vấn đề mang tính hành hiểu ngôn ngữ sử dụng chính, công vụ VnDoc...
 • 9
 • 179
 • 0

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH
... nhiỊu vµ ®óng Củng cố, luyện tập:* Đặc trưng phong cách ngôn ngữ hành chính? Hướng dẫn tự học: - Đối với học tiết này: Đặc trưng phong cách ngôn ngữ hành chính? - Đối với học tiết học tiếp theo: ... II.§Ỉc trng cđa phong c¸ch ng«n ng÷ cách ngôn ngữ hành - GV yªu cÇu HS ®äc l¹i c¸c v¨n b¶n ë tiÕt häc tríc vµ ph©n tÝch tÝnh khu«n mÉu cđa c¸c v¨n b¶n ®ã - Tính minh xác văn hành thể nào? - Tính ... mÉu cđa c¸c v¨n b¶n ®ã - Tính minh xác văn hành thể nào? - Tính công vụ văn hành thể nào? Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành luyện tập Bµi tËp 1: H·y kĨ tªn mét sè lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng...
 • 4
 • 124
 • 0

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính HK2

Soạn bài phong cách ngôn ngữ hành chính HK2
... B Luyện tập HS tự thực hành ...
 • 2
 • 161
 • 0

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính
... từ ngữ công văn số có hiệu lực kể từ ngày Từ ngữ hành xin cam đoan … ữ LOGO Ngôn ngữ hành chính: Về cách trình bày Về từ ngữ n Kiểu câu Có Vb dài kết cấu câu LOGO Đặc trưng phong cách ngôn ngữ ... niệm văn hành chính: VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Nhân dân hà N Nhà nước nước Cơ quan Giao tiếp hành Quốcgia khác Cơ quan LOGO ữ n Ngôn ngữ hành chính: LOGO Quốc hiệu, tiêu ngữ Tên ... tiêu ngữ Tên quan ban hành Về cách trình bày Địa điểm, thời gian ban hành Phần đầu Nội dung văn Phần Chức vụ, chữ kí, dấu, nơi nhận Phần cuối ữ n LOGO Ngôn ngữ hành chính: Về cách trình bày Được...
 • 15
 • 321
 • 0

Phong cách ngôn ngữ chính luận ( nâng cao)

Phong cách ngôn ngữ chính luận ( nâng cao)
... cổ tích (Nguyễn Tuân) Cho biết đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ sau đây? a Phong cách ngôn ngữ báo chí b Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật c Phong cách ngôn ngữ luận d Phong cách ngôn ngữ khoa ... PHONG CÁCH NGƠN NGỮ SINH HOẠT PHONG CÁCH NGƠN NGỮ KHOA HỌC PHAN LOẠI VĂN BẢN THEO PCNN PHONG CÁCH NGƠN NGỮ BÁO CHÍ PHONG CÁCH NGƠN NGỮ NGHỆ THUẬT PHONG CÁCH NGƠN NGỮ HÀNH CHÍNH PHONG CÁCH ... • • Sử dụng vốn từ ngữ chung cho phong cách ( trường hợp cần thiết dùng ngữ) Kết hợp với từ ngữ riêng phong cách ngơn ngữ luận: Từ ngữ trị II Cách sử dụng phương tiện ngơn ngữ Kiểu câu “Tinh...
 • 26
 • 7,313
 • 37

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận
... với phong cách ngôn ngữ khác 3-Bài tập: -Bài trang 99 Đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ luận +Dùng nhiều từ ngữ trò: yêu nước, truyền thống, tổ quốc, xâm ... dài miêu tả, liệt kê câu ngắn khẳng đònh dứt khoát -Phong cách ngôn ngữ có đặc trưng nào? 2-Đặc trưng phong cách ngôn ngữ luận : -Khi sử dụng từ ngữ, người viết cần ý a-Tính công khai quan điểm ... lập luận chặt Cho học sinh đọc lại đoạn trích trang 96- chẽ, nhờ hình ảnh so sánh cụ thể, sát hợp 97 II-Các phương tiện diễn đạt đặt trưng phong cách ngôn a) Nhận xét từ ngữ “tuyên ngôn ngữ luận...
 • 2
 • 53,215
 • 215

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận
... Mục ngữ giọng điệu trích ? I – VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn luận Ngôn ngữ luận a Xét ngữ liệu * Ngữ liệu 1: tuyên ngôn * Ngữ liệu 2: bình luận thời * Ngữ liệu 3: xã luận ... phương, từ ngữ xa lạ … I – VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn luận Ngôn ngữ luận Luyện tập a Bài tập – SGK.tr99 a Bài tập – SGK.tr99 Phân biệt khái niệm nghị luận luận Khái ... BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn luận - Văn luận thời xưa : hịch, cáo, thư, chiếu, biểu… - Văn luận đại gồm : cương lĩnh, tuyên ngôn, lời kêu gọi, hiệu triệu, bình luân, xã luận; ...
 • 26
 • 3,769
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: phong cách ngôn ngữ hành chính công vụ là gìbài tập về phong cách ngôn ngữ hành chínhkhái niệm về phong cách ngôn ngữ hành chínhtiết 91 phong cách ngôn ngữ hành chínhđặc điểm của phong cách ngôn ngữ hành chínhphong cách ngôn ngữ hành chính thư viện bài giảngsoạn phong cách ngôn ngữ hành chínhđặc điểm phong cách ngôn ngữ hành chínhphong cach ngo ngu hanh chinhphong canh ngon ngu hanh chinhphong cách ngnô ngữ hành chínhphong cách ngôn ngữ văn bản hành chínhphong cach ngon ngu chinh luanphong cách ngôn ngữ chính luận là gìphong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theoPhân tích hoạt động quan hệ truyền thông của công ty cổ phần hoàng anh giai lai trong sự phát triển của ngành truyền thôngLUYỆN THI đại học năm 2017 2018 TỔNG hợp các CHUYÊN đề hóa hữu cơ – bài tập TRẮC NGHIỆM – có đáp ánCHỌN THÉP VÀ XÁC ĐỊNH QUÁ TRÌNH NHIỆT LUYỆN ĐỂ ĐIỀU CHẾ PISTON Bài Tập 04 môn Vật Liệu HọcTHÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT,… Bài Tập 07 môn Vật Liệu HọcTuyển tập hình học phẳng giải tích trong mặt phẳng hay và đặc sắc tổ hợp xác suất nguyễn minh đứcPhương pháp quy nạp trong hình họcCẩm nang về Quyền lợi Nha khoaẢnh hưởng của chế độ ngập đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây mắm biển (avicennia marna) tại xã hương phong, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếtìm hiểu về quá trình massage trong chế biến thịtcông nghệ chế biến surimisản xuất cải muối chuaquy trình sản xuất chocolate trắngquy trình sản xuất tàu hủ kyGiáo trình tham vấn tâm lý (tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa bổ sung) phần 1 (tt)Giáo trình triết học bộ giáo dục và đào tạo (tt)công nghê chế biến marshmallowTiểu luận môn tài chính quốc tế mức giá cố định mô hình mundell flemingTrả lời câu hỏi ôn thi môn phương pháp nghiên cứu khoa họcTiểu luận môn quản trị học việc quản trị trong điều kiện môi trường năng động và phức tạp có điểm gì khác biệtVai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta Bài Tập 02 môn Vật Liệu Học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập