Nhân vật giao tiếp

Tiết 75: Luyện tập về nhân vật giao tiếp ( NC)

Tiết 75: Luyện tập về nhân vật giao tiếp ( NC)
... vận dụng hiểu biết nhân vật GT vào việc đọc hiểu tạo lập I / ụn Nhân vật giao tiếp Quan hệ thân sơ? Quan hệ vị thế? Thân sơ: quan hệ gần gũi hay xa cánh gia nhân vật giao tiếp Vị thế: quan hệ ... tuổi tác Bài tập 1: - Thuc h núi v mỡnh: Khiờm nhng (u úc ngu n, thụ thin) a) - Núi v ch tng: tụn kớnh ( trỡnh, minh cụng) b) Giải thích lý do? => Do mi quan h v th XH chi phi nhõn vt giao tip * ... chi phi nhõn vt giao tip * t cõu vi nhng t ng sau: Nhúm 1: Tin thip ( tin: hốn, khinh r), ngu , ngu huynh Nhúm 2: Thin kin ( thin: nụng cn), thin ý, ngu ý Nhúm 3: Cao kin, quý ụng , quý v Bi...
 • 8
 • 557
 • 5

Tiết 75 Luyện tập về nhân vật giao tiếp (mẫu giáo án mới- SL)

Tiết 75 Luyện tập về nhân vật giao tiếp (mẫu giáo án mới- SL)
... Thỉnh thoảng bắt gặp "nhã ý" dùng cho thứ thứ (lỗi dùng từ) quy tắc giao tiếp: "xưng khiêm, hô tôn" - HS đọc tập (SGK) Bài tập (8 phút) - "Đồng chí có giấy không?" * Phân tích cách nói Dít với ... hô, cách nói thay đổi cho ta biết - Thái độ, tình cảm, thay đổi điều gì? - HS đọc yêu cầu tập Bài tập (7 phút) - Bá Kiến nói với với bà vợ người + Quát, lệnh, mắng mỏ… + Với người làng dịu giọng ... làng, tỏ chút tôn trọng mà giữ thái độ bề cách ứng xử khôn ngoan Bài tập (5 phút) - Trong đoạn đối thoại trên, người điều - HS đọc tập SGK, trả lời câu hỏi khiển? - "Ông đàn anh" nói hai lần có câu...
 • 3
 • 2,113
 • 4

Nhân vật giao tiếp

Nhân vật giao tiếp
... HS đọc đoạn trích Nhân vật - Xác định nhân vật giao tiếp vị xã giao tiếp hội nhân vật giao tiếp? - Chỉ đặc điểm bật lời nói nhân vật? Vị xã hội Lời nói Anh Mịch Ông Lí Kẻ nạn nhân bị bắt xem đá ... Quan hệ nhân vật giao tiếp: chi phối lời nói (nội dung hình thức ngôn ngữ) Trong giao tiếp nhân vật giao tiếp tuỳ ngữ cảnh mà lựa chọn chiến lược giao tiếp phù hợp để đạt mục đích hiệu giao tiếp ... đoạn trích - Xác định nhân vật giao tiếp đoạn trích - Mối quan hệ đặc điểm vị xã hội, giới tính văn hoá nhân vật giao tiếp với đặc điểm lời nói nhân vật? a Nhân vật giao tiếp - Viên đội xếp Tây...
 • 5
 • 1,687
 • 12

Nhan vat giao tiep

Nhan vat giao tiep
... hệ nhân vật giao tiếp: chi phối lời nói (nội dung hình thức ngôn ngữ) Trong giao tiếp nhân vật giao tiếp tuỳ ngữ cảnh mà lựa chọn chiến lược giao tiếp phù hợp để đạt mục đích hiệu giao tiếp III ... GV: nêu điểm cần lưu ý nhân vật giao tiếp hoạt động giao tiếp? HS trả lời GV chốt lại Nhân vật giao tiếp - Xuất vai người nói người nghe - Dạng nói: nhân vạt giao tiếp thường Giáo án 12 Chuẩn ... vật giao tiếp có bình đẳng vị xã hội khổng? c Các nhân vật giao tiếp bình đẳng vị xã hội, họ người lao động cảnh nghèo d Họ có quan hệ xa lạ hay thân tình bắt đầu giao tiếp? d Khi bắt đầu giao...
 • 5
 • 632
 • 3

Tiết 59-60 Nhân vật giao tiếp

Tiết 59-60 Nhân vật giao tiếp
... Quan hệ nhân vật giao tiếp: chi phối lời nói (nội dung hình thức ngơn ngữ) Trong giao tiếp nhân vật giao tiếp tuỳ ngữ cảnh mà lựa chọn chiến lược giao tiếp phù hợp để đạt mục đích hiệu giao tiếp ... đọc đoạn trích - Xác định nhân vật giao tiếp vị xã hội nhân vật giao tiếp? - Chỉ đặc điểm bật lời nói nhân vật? Giáo viên u cầu HS đọc đoạn trích - Xác định nhân vật giao tiếp đoạn trích - Mối quan ... c Các nhân vật giao tiếp có bình đẳng vị xã hội khổng? d Họ có quan hệ xa lạ hay thân tình bắt đầu giao tiếp? e Những đặc điểm vị xã hội, quan hệ thân sơ… chi phối lời nói nhân vật giao tiếp nào?...
 • 6
 • 1,450
 • 9

NHÂN VẬT GIAO TIẾP TIẾT 1

NHÂN VẬT GIAO TIẾP TIẾT 1
... nên nhân vật giao tiếp tỏ suồng sã Tiết 59-Tiếng Việt: NHÂN VẬT GIAO TIẾP Ngữ liệu Các nhân vật giao tiếp đoạn văn ai? Ai nói với ai? Tiết 59-Tiếng Việt: NHÂN VẬT GIAO TIẾP Ngữ liệu a) Các nhân ... Tiết 59-Tiếng Việt: NHÂN VẬT GIAO TIẾP Hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp nhân nhân vật giao tiếp nào? vật giao tiếp nào? I PHÂN TÍCH CÁC NGỮ LIỆU Ngữ liệu 1: (đọc SGK) ... Tiết 59-Tiếng Việt: NHÂN VẬT GIAO TIẾP II NHẬN XÉT VỀ NHÂN VẬT GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Qua tìm hiểu2 ngữ liệu rút nhận xét nhân vật giao tiếp hoạt động giao tiếp Trong hoạt động giao...
 • 16
 • 251
 • 1

Bài giảng nhân vật giao tiếp ngữ văn 12

Bài giảng nhân vật giao tiếp ngữ văn 12
... Các nhân tố hoạt động giao tiếp Nhân vật giao tiếp Nội dung giao tiếp Mục đích giao tiếp Hoàn cảnh giao tiếp Phương tiện cách thức giao tiếp I Phân tích ngữ liệu Ngữ liệu a Nhân vật giao tiếp: ... thành tay sai II Nhận xét nhân vật giao tiếp hoạt động giao tiếp Trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, nhân vật giao tiếp xuất vai người nói người nghe Dạng nói, nhân vật giao tiếp thường đổ vai luân ... hệ nhân vật giao tiếp với đặc điểm khác biệt (tuổi, giới tính, ghề nghiệp, vốn sống, văn hoá, môi trường xã hội), chi phối lời nói (nội dung hình thức ngôn ngữ) Trong giao tiếp nhân vật giao tiếp...
 • 12
 • 172
 • 0

Giáo án ngữ văn 12 tuần 20 bài nhân vật giao tiếp

Giáo án ngữ văn 12 tuần 20 bài nhân vật giao tiếp
... lượt lời hai nhân vật giao tiếp: Hai b) Phân tích nhân vật đổi vai luân phiên tương tác hành động nói lượt lời hai nhân vật giao tiếp văn hóa đáng trân trọng qua lời nói, cách nói nhân vật. ) - Nhận ... nên nhân vật giao tiếp tỏ suồng sã - GV hướng Ngữ liệu dẫn, gợi ý tổ a) Các nhân vật giao tiếp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí chức HS tìm đoạn văn: Bá Kiến, hiểu ngữ liệu ... thức ngôn ngữ) Trong giao tiếp, nhân vật giao tiếp tùy ngữ cảnh mà lựa chọn chiến lược giao tiếp phù hợp để đạt mục đích hiệu 35p Hoạt động 3: III Luyện tập h Luyện tập Bài tập 1: Bài tập 1:...
 • 12
 • 97
 • 1

NHÂN VẬT GIAO TIẾP

NHÂN VẬT GIAO TIẾP
... tập: * Nhận xét nhân vật giao tiếp hoàn cảnh giao tiếp? - Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷, c¸c nh©n vËt giao tiÕp xt hiƯn vai ngêi nãi hc ngêi nghe D¹ng nãi, c¸c nh©n vËt giao tiÕp thêng ... NhËn xÐt vỊ nh©n giao tiÕp: vËt giao tiÕp ho¹t ®éng giao Trong ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷, c¸c tiÕp nh©n vËt giao tiÕp xt hiƯn vai ngêi nãi hc -GV: Trong hoạt động giao tiếp, ngêi nghe ... (néi dung vµ h×nh thøc ng«n ng÷) nhân vật giao tiếp dựa vào đâu để đạt mục đích hiệu quả? Trong giao tiÕp, c¸c nh©n vËt giao tiÕp tïy ng÷ c¶nh mµ lùa chän chiÕn lỵc giao tiÕp phï hỵp ®Ĩ ®¹t mơc ®Ých...
 • 4
 • 27
 • 0

Dạy học bài nhân vật giao tiếp trong SGK ngữ văn 12 theo quan điểm tích hợp

Dạy học bài nhân vật giao tiếp trong SGK ngữ văn 12 theo quan điểm tích hợp
... Gia cỏc nhõn vt giao tip cú quan h vai giao tip v quan h liờn cỏ nhõn[4, 15] 1.2.2 c im c bn ca nhõn vt giao tip Trong giao tip, nhõn vt giao tip l nhng ngi tham gia vo quỏ trỡnh giao tip, l ngi ... nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội CHNG 2: DY HC BI NHN VT GIAO TIP TRONG SGK NG VN LP 12 THEO QUAN IM TCH HP 2.1 Thc trng dy hc bi Nhõn vt giao tip theo quan im tớch hp THPT 2.1.1 Thc trng dy Vic ỏnh ... phng ca mỡnh T mi quan h v s chi phi vai giao tip, cho nờn, quỏ trỡnh giao tip cỏc nhõn vt cũn th hin rừ cỏc mi quan h liờn cỏ nhõn Quan h vai giao tip l quan h gia cỏc nhõn vt giao tip i vi chớnh...
 • 94
 • 60
 • 0

Dạy học bài nhân vật giao tiếp trong SGK ngữ văn 12 theo quan điểm tích hợp

Dạy học bài nhân vật giao tiếp trong SGK ngữ văn 12 theo quan điểm tích hợp
... CHƯƠNG 2: DẠY HỌC BÀI “NHÂN VẬT GIAO TIẾP” TRONG SGK NGỮ VĂN LỚP 12 THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP 2.1 Thực trạng dạy học Nhân vật giao tiếp theo quan điểm tích hợp THPT 2.1.1 Thực trạng dạy Việc đánh ... ngôn ngữ Giữa nhân vật giao tiếp quan hệ vai giao tiếp quan hệ liên nhân ”[4, 15] 1.2.2 Đặc điểm Cff nhân vật giao tiếp Trong giao tiếp, nhân vật giao tiếp người tham gia vào trình giao tiếp, ... chương chính: - Chương 1: Những vấn đề quan điểm dạy học tích họp nhân vật giao tiếp - Chương 2: Dạy học Nhân vật giao tiếp SGK Ngữ văn 12 theo quan điểm tích họp - Chương 3: Thực nghiệm SO):...
 • 52
 • 53
 • 0

Nhân vật giao tiếp

Nhân vật giao tiếp
... động giao tiếp xảy ra: ngời nói, ngời nghe -Nó thng tồn dạng nói * Các nhân tố hddgt : Nhân vật giao tiếp Nội dung giao tiếp Mục đích giao tiếp Hoàn cảnh giao tiếp Phơng tiện cách thức giao tiếp ... Em Emhiu hiuth thno nollhot hot ng nggiao giaotip? tip? Nhân vật giao tiếp luyện tập nhân vật giao tiếp II.Nhn xột: 1- Hot ng giao tip : - Hoạt động giao tiếp hoạt động trao đổi thông tin ngời ... cho - Các nhân vật giao tiếp có quan hệ vị khác giao tiếp thể đặc điểm giới tính, nghề nghiệp, vốn sống, trình độ văn hoáchi phối lời nói nhân vật - Để đạt đợc mục đích giao tiếp nhân vật tuỳ thuộc...
 • 17
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: soạn bài nhân vật giao tiếpsoạn bài nhân vật giao tiếp lớp 12bài giảng nhân vật giao tiếpsoạn văn nhân vật giao tiếpbài nhân vật giao tiếpnhân vật giao tiếp violetQuản lý đội ngũ giáo viên trường THCS Vạn Sơn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018PP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnQuyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAMCẩm Nang Viết Khảo Luận, Luận Văn, Luận ÁnChương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI HỨNG THÚ tìm HIỂU KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG vậtVận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)Bài học Kinh tế phát triểnThơ điền viên đời Đường (LA tiến sĩ Ngữ Văn)Diễn ngôn hội thoại trong truyện ngắn Nam CaoĐối thoại, độc thoại và mạch lạcQuá trình nhập cư của người nhật bản vào mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XXQuan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo lào việt nam từ năm 1992 đến năm 2014Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánPhương pháp xây dựng và chuyển dịch văn bản thương mại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập