subtraction single focus 5 25questions 001

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Period 101: Language focus 5 pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Period 101: Language focus 5 pdf
... answers on the BB Ex 1: Adjective and adverb a)Adjective: Dangerous, good , bad Adverb: Slowly , skillfully, quickly a) A: quickly B: slowly C: good D dangerous E skillful Ex 2: Modal verb -Ask Ss ... similar dialogue b) A: Can I play soccer? B: No , You can’t A: Please, Mom B: First you must practice playing the piano Then you can go A: great! Thanks , Mom b) Give some advice: + Hoa is hot She ... Ex 4:Tense: Past Present Future C,e,h a,b,f,g i d,j Ex 5: Read and make a similar dialogue Using Why and Because Consolidation: - Ask ss to retell the main content of the lesson Home work: -...
  • 5
  • 337
  • 0

Language focus 5

Language focus 5
... activity E Lan is a skillful volleyball player Saturday,4th,May 2013 Period:101 Language focus 2: Modal verbs Language focus 2: Modal verbs (P162&163) a Work with (P162&163) a partner Read the dialogue ... The basketball game started at 3.30 pm i) I am very happy j) It will be cool and cloudy Language focus 5: Because a Read the dialogues Nam: What is your favorite color, Lan? Lan: Red Nam: Why? ... sour chicken A Would you like rice noodles? B I dont really like noodles Id like fried rice 4 Language focus 4: Tenses Revision of Past Simple, Present Simple, Present Progressive and Future Simple...
  • 18
  • 201
  • 0

Language Focus 5

Language Focus 5
... warm clothes d) Im tired You should/ ought to relax/ go to bed early Language focus 3: Expressing likes and dislikes (P.164 & 1 65) a Look at the menu and give the newwords: - appetizer : khai vị ... am very happy j) It will be cool and cloudy - Ask students to make some more examples Language focus 5: Because (P.166 & 167) a Read the dialogue: Nam : What is your favorite color, Lan? Lan ... sour chicken A Would you like rice noodles? B I dont really like noodles Id like fried rice Language focus 4: Tenses (P 166) Revision of Past Simple, Present Simple, Present Progressive and Future...
  • 4
  • 35
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: BAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCESXây dựng và sử dụng bài tập tình huống để dạy Sinh học 10 trung học phổ thôngQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)De thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Dệt may Việt NamPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thôngVăn hoá học đường của trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam Sài GònTai lieu logo dành cho học sinh tiểu họcPhát triển văn hóa đọc cho sinh viên Trường cao đẳng Vĩnh PhúcPP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnQuản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Quyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Bộ Tiêu Chuẩn Của AUN Chương Trình Nuôi Trồng Thủy Sản13202979581692 van HSG12 CVPGiáo trình lịch sử việt nam tập IV từ 1858 đến 1918Chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật y sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Đăng ký
Đăng nhập