Tinh Luyện Điện Xỉ (Electroslag Refinement)

Tinh Luyện Điện Xỉ (Electroslag Refinement)

Tinh Luyện Điện Xỉ (Electroslag Refinement)
... 4.2 Xỉ tinh luyện điện xỉ 4.3 Các trình hoá lý tinh luyện điện xỉ 4.4 Một số vấn đề công nghệ 4.5 Những phát triển tinh luyện điện xỉ TS NGUYỄN NGỌC HÀ 4.1 Mở đầu 4.1.1 Từ hàn điện xỉ đến tinh luyện ... NGỌC HÀ Hình 4.8: thiết bị điện xỉ với điện cực cho bình kết tinh TS NGUYỄN NGỌC HÀ 4.3 XỈ TRONG ĐIỆN XỈ 4.3.1 Yêu cầu xỉ Xỉ tinh luyện điện xỉ có tác dụng: - Tinh luyện kim loại khỏi tạp phi ... lý tinh luyện điện xỉ • Trong tinh luyện điện xỉ, thường dùng (hình 4.5, 4.6) điện cực chung cho bình kết tinh (hình 4.7), điện cực riêng cho bình kết tinh Cũng sử dụng điện cực cho bình kết tinh...
 • 68
 • 63
 • 0

Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở nghiệp điện tử truyền hình

Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở xí nghiệp điện tử truyền hình
... tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kế toán cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí đối tợng tính giá thành sản phẩm - Tổ chức kế toán tập ... đề tốt nghiệp Phạm Hoàng Linh - Kế toán 40C Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2002 Chuyên đề tốt nghiệp Phạm Hoàng Linh - Kế toán 40C Phần 1: Những vấn đề lý luận chung kế toán tập hợp chi phí tính ... Chuyên đề tốt nghiệp Phạm Hoàng Linh - Kế toán 40C Tính giá sản phẩm dở dang tính toán, xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu Việc tính giá sản phẩm dở dang hợp lý yếu...
 • 90
 • 113
 • 0

Tối ưu hoá quá trình anốt điện phân tinh luyện thiếc trong dung dịch sunfat

Tối ưu hoá quá trình anốt điện phân tinh luyện thiếc trong dung dịch sunfat
... tìm đợc dung dịch thích hợp Dung dịch điện phân thiếc đa dạng, loại lại cần có điều kiện kỹ thuật khác (bảng 1.3) Bảng 1.3 Điều kiện kỹ thuật dung dịch điện phân thiếc Dung dịch điện phân Chỉ ... hoả tinh luyện điện phân tinh luyện Việc áp dụng PP phụ thuộc vào: thành phần tạp thiếc thô, quy mô sản xuất điều kiện thực tế nớc Điện phân tinh luyện Điều quan trọng công nghệ điện phân tinh luyện ... động hoá học thụ động điện hoá 2.4 Phân cực anốt chất lợng điện phân Phân cực anốt () điện cực có tạo lớp bùn chênh lệch điện áp đo đợc kim loại điện cực điện áp mặt tiếp xúc lớp bùn với dung dịch...
 • 24
 • 828
 • 7

Cung Cấp điện - Tính toán ngắn mạch trong mạch điện nghiệp pps

Cung Cấp điện - Tính toán ngắn mạch trong mạch điện xí nghiệp pps
... mạch : - Ngắn mạch ba pha - Ngắn mạch hai pha - Ngắn mạch pha chạm đất - Ngắn mạch hai pha chạm đất - Ngắn mạch ba pha chạm đất + Trong loại : ngắn mạch ba pha ngắn mạch đối xứng, loại ngắn mạch ... giảng Cung Cấp Điện Các dạng ngắn mạch EA N (3) N (2) EA EA N(1) phụ tải + Trong loại ngắn mạch : - Ngắn mạch pha : 65% - Ngắn mạch hai pha : 10% - Ngắn mạch hai pha chạm đất : 20% - Ngắn mạch ... qua điện trở tác dụng: nghĩa sơ đồ tính toán tính chất kháng Giả thiết dùng ngắn mạch xảy phận điện áp cao, ngoại trừ bắt buộc phải xét đến điện trở hồ quang điện chỗ ngắn mạch tính toán ngắn...
 • 40
 • 245
 • 0

tính ngắn mạch trong mạng điện nghiệp công nghiệp

tính ngắn mạch trong mạng điện xí nghiệp công nghiệp
... phần tử hỗ cảm pha: X0 =X1 - Trong mạch điện dung thành phần tác dụng (điện trở) thứ tự không khác với thứ tự thuận 46 IN KHNG TH T NGHCH V TH T KHễNG Máy phát điện đồng - in khỏng th t nghch ... cản: X 2 X"d X'd X q 1,45X'd - Điện kháng thứ tự không X0: - Cú trung tớnh ni t: X0 =(0,15-0,6)X d - Trung tớnh cỏch in: X0 = Kháng điện, tụ điện - Kháng điện tụ điện phần tử đứng yên, hỗ cảm ... Y/ : I II Y0 a) XI XII K b) I II Y c) XI XII K d) - Dòng điện TTK chạy quẩn cuộn dây đấu tam giác, mạch dòng điện Sơ đồ thay TTK nối ngắn mạch phía cuộn - Khi MBA nối Y/ khoá K bị mở 51 ...
 • 62
 • 63
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện nghiệp số 5

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5
... phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp số 5- Chi nhánh công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện Phần I Lý luận chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp ... xây lắp Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nghiệp số 5- Chi nhánh công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán chi ... trị Công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện định số: 161/2002/QD-TCHC v/v: Thành lập Chi nhánh Công ty Chi nhánh Công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện- nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu...
 • 101
 • 53
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện nghiệp số 5

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện xí nghiệp số 5
... nehiệp xây lắp, bao gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất neoài xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp 2.2 Phân loại chi phí xây lắp Chi phí sản xuất doanh nghiệp ... nhánh Công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện / Đối ng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Chi nhánh Công ty cổ phần đầu xây dựng Bưu điện đơn vị xây lắp thuộc nghành Bưu điện, đặc điểm ... (Trên VÀvị: TÍNH GIÁ THÀNH TẠI NGHIỆP số 5cơ sỏ’ đon nghiệp Công trình SẢN thôngXUÂT tin trực thuộc Công ty Xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TY cổ PHẦN ĐẦU VÀ XÂY Bưu điện cũ) DỤNG BƯU ĐIỆN I Đặc...
 • 64
 • 44
 • 0

TINH LUYỆN THÉP LÒ ĐIỆN CSC REFINING

TINH LUYỆN THÉP LÒ ĐIỆN CSC REFINING
... Bao gồm: Thép điện từ chất lượng cao, Thép C sạch, thép xo, thép không Pb dễ gia công, thép dùng cầu cảng, thép cuộn mạ kẽm thép chất lượng cao dùng ứng dụng đặc biêt ….Đối với thép điện từ ... Introduction of CSC Refining Process 一、 Introduction of Steelmaking Process Giới thiệu trình luyện thép 二、 Evolution of Refining Sự phát triển tinh luyện 三、 Functions of Refining Chức tinh luyện 四、 ... RH lần thứ Functions of Refining Chức tinh luyện 二次精煉講義 Functions Chức Slag making Tạo xỉ Vacuum refining Tinh luyện chân không Slag making & vacuum refining Tạo xỉ tinh luyện chân không Equipments...
 • 36
 • 212
 • 8

Tinh Luyện Chân Không (Vacuum Metallurgy, Vacuum Refinement)

Tinh Luyện Chân Không (Vacuum Metallurgy, Vacuum Refinement)
... trình tinh luyện chân không 1.3 Tinh luyện thiết bị chân không 1.4 Luyện thép lò hồ quang chân không 1.5 Luyện thép lò cảm ứng chân không TS NGUYỄN NGỌC 1.1 Mở đầu • Tinh luyện kim loại tác động chân ... nhiều phương pháp tinh luyện chân không lò • Trong phần này, trình bày phương pháp: - Chân không hoá thùng rót - Chân không hoá dòng nước thép - Chân không hoá phần - Chân không hoá tuần hoàn ... 1.3.1 Chân không hoá thùng rót Nguyên lý • Thùng chứa kim loại lỏng đặt buồng chân không (hình 1.1) Sau tạo chân không, xảy trình khử khí tinh luyện kim loại khỏi tạp phi kim • Buồng chân không...
 • 72
 • 57
 • 4

Tinh Luyện Trong Lò Plasma (Plasma Refinement)

Tinh Luyện Trong Lò Plasma (Plasma Refinement)
... NGUYỄN NGỌC 2.4 plasma 2.4.1 plasma có nồi gốm • • • • Cấu tạo plasma có nồi gốm (hình 2.4) có cấu tạo gần giống hồ quang thông thường, phải làm kín thật tốt Plasmatron cấp dòng ... Nấu luyện • Ở plasma, trình nấu luyện thực môi trường khí trung hoà nên sử dụng liệu hợp kim cao với mức độ hợp kim hoá hoàn toàn • Quá trình luyện kim xảy plasma luyện thép tượng tự luyện ... trình tinh luyện plasma tương tác mạnh mẽ khí plasma kim loại lỏng • Việc hấp thụ mạnh mẽ nitơ plasma vào kim loại cho phép hợp kim hoá thép nitơ TS NGUYỄN NGỌC 2.5.5 Nấu luyện • Nhờ tinh luyện plasma...
 • 29
 • 129
 • 0

cac cong doan tinh luyen

cac cong doan tinh luyen
... dầu thành phẩm sau lưu thông thị trường Dầu tinh luyện sau khử mùi bảo đảm an toàn thực phẩm Hệ thống đóng gói dầu thành phẩm loại: - Dầu lỏng tinh luyện chiết rót vào lọai bao bì chai nhựa ... thiết bị chiết dầu chai tự động CHLB Đức, Ý Các công đoạn đại có Việt Nam - Dầu đặc tinh luyện làm lạnh kết tinh sau phối chế với phụ gia thực phẩm, chất bảo quản qui trình chế biến Shortening...
 • 2
 • 224
 • 0

dau an tinh luyen

dau an tinh luyen
... sấy 100-105oC, sau than đất hoạt tính hút vào thiết bị Tại hỗn hợp khuấy trộn thời gian 45 phút, ngừng cấp điện khuấy trộn, đưa hỗn hợp qua máy lọc để tách dầu khỏi đât than Tạo chân không type ... khả quan Việc áp dụng kết để mở rộng sản xuất thuận tiện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Kết luận: - Đã thiết kế chế tạo, lắp đặt vận hành thiết bị tạo chân không thiết bị tẩy màu vào dây chuyền tinh chế ... bọ dừa đề ổn định nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến dừa Thông tin để doanh nghiệp đa dạng hoá sản phẩm từ dừa thời gian tới Biên tập: ÁI THÙY ...
 • 4
 • 318
 • 6

Công nghệ vi sinh - Các công đoạn tinh luyện

Công nghệ vi sinh - Các công đoạn tinh luyện
... đến lít dây chuyền thiết bị chiết dầu chai tự động CHLB Đức, Ý Các công đoạn đại có Vi t Nam - Dầu đặc tinh luyện làm lạnh kết tinh sau phối chế với phụ gia thực phẩm, chất bảo quản qui trình ... dầu thành phẩm sau lưu thông thị trường Dầu tinh luyện sau khử mùi bảo đảm an toàn thực phẩm Hệ thống đóng gói dầu thành phẩm loại: - Dầu lỏng tinh luyện chiết rót vào lọai bao bì chai nhựa PET ... carton dây chuyền thiết bị đóng gói VOTATOR theo công nghệ sản xuất chế biến Mỹ - Dầu bơ thực vật thành phẩm đóng gói bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm mỹ quan sản phẩm ...
 • 2
 • 317
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luyen tap tinh ve dien tich trang mot tram linh tutách và tinh luyện kim loại bằng điện phân7 3 sự phân bố nhiệt độ ở gần mặt kết tinh trong thỏi đúc điện xỉtinh luyện kim loại bằng điện phânsản xuất đường tinh luyệntính dẫn điện của kim loạitính cách điện của điện môitính tích điện của đấttính toán điện từcông ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện xí nghiệp số 5tinh chỉnh máy tính toàn diệnđồng tính luyến áitinh luyện dầu thôđặc tính máy điệnquá trình tinh luyệnTRUTH, OBJECTIVITY AND SUBJECTIVITY IN ACCOUNTING JOHN FRANCIS MCKERNANResearch Commons At The University Of WaikatoCarbon Financial Accounting: Evaluating The “Disciplinarian Effect” Of Standards And Markets On Disclosure Practices Of Eu-15 Listed FirmsThesis Accounting For Well Capacity In The Economic Decision Making Of Groundwater UsersFair Value in Pension Funds Thesis - Jose Miguel QuintasMaster of Science in Finance, Accounting and TaxationA Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Management in the Jomo Kenyatta University of Agriculture and TechnologyCarbon & Energy Accounting Greenhouse Gas and Energy Assessment Tool for Dutch non-ETS CompaniesEnvironmental Accounting As An Expression Of Implementation Of Corporate Social Responsibility ConceptSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshAccounting for taste: Conversation, Categorisation and Certification in the Sensory Assessment of Craft BrewingAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceAn Analysis On The Advantages And Disadvantages Of U.S. Generally Accepted Acounting Principles (GAAP) Converging To Internatinonal Financial Reporting Standards (IFRS)The Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyAnalysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of NottinghamAccounting Misstatements- Prior Period Financial Statement ErrorsHolding All The Cards The Associations Between Management Accounting, Strategy And Strategic ChangePhong Cách Lãnh Đạo Của JACK MA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập