Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ

Nghiên cứu pha chế dung dịch tẩy cặn hệ thống trao đổi nhiệt, điều hoà nhiệt độ, két nước ôtô, lò hơi, bằng chất tẩy sinh học không ăn mòn kim loại, thân thiện môi trường

Nghiên cứu pha chế dung dịch tẩy cặn hệ thống trao đổi nhiệt, điều hoà nhiệt độ, két nước ôtô, lò hơi, bằng chất tẩy sinh học không ăn mòn kim loại, thân thiện môi trường
... ca cỏc dung dch cht ty cn nhit cao 70-80oC 55 3.4 Kt qu kim tra, ỏnh giỏ n mũn kim loi ca dung dch ty cn 56 a Kim tra mc n mũn kim loi ca dung dch ty cn nhit phũng 56 b Kim tra ... 3.14 Kt qu kim tra n mũn ng ca dung dch cht ty 57 Bng 3.15 Kt qu kim tra n mũn nhụm ca dung dch cht ty 57 Bng 3.16 Kt qu kim tra n mũn kim loi ca dung dch ty cn 58 Bng 3.17 Giỏ thnh ca dung dch ... cacbonat, mage cacbonat ca dung dch ty cn pha ch c Kim tra mc n mũn kim loi ca dung dch ty cn pha ch c - Pha ch 20 lớt dung dch ty cn cho cỏc thit b trao i nhit nh: Lũ hi, iu hũa nhit , kột nc...
 • 70
 • 709
 • 6

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken – Coban bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken – Coban bằng phương pháp điện hóa
... Trong đó: C0 - Điện dung tụ điện với chân không C - Điện dung tụ điện với chất điện môi Độ thẩm thấu điện môi tính chất quan trọng đặc trưng cho cấu trúc chất điện môi gốm Tùy vào chất vật liệu ... nhiệt độ kết khối sản phẩm 1.6.4.8 Tính chất điện [6] + Độ thẩm thấu điện môi (ε) Độ thẩm thấu điện môi ε tỷ số điện dung tụ điện trường hợp hai cực tụ điện đặt chất điện môi chân không (hoặc không ... việc nghiên cứu tổng hợp gốm diopside góp phần vào phát triển ngành công nghệ vật liệu gốm Hiện có nhiều phương pháp tổng hợp gốm diopside: Phương pháp truyền thống, phương pháp đồng kết tủa, phương...
 • 68
 • 622
 • 3

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken-Coban bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken-Coban bằng phương pháp điện hóa
... phần lớp phủ composite - Đánh giá tính chất lớp phủ composite + Độ dẫn điện lớp phủ composite dung dịch Feroferi kalixyanua + Đánh giá tính chất lớp phủ composite dung dịch KOH + Độ bền lớp phủ composite ... phương pháp vol-ampe vòng quét xung tam giác, sử dụng để nghiên cứu tính chất điện hoá động học chế phản ứng chất nghiên cứu điện cực khác Phương pháp cho phép áp đặt lên điện cực nghiên cứu điện ... chất loại vật liệu này, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu điều chế tính chất điện hóa lớp phủ composite Niken-Coban phương pháp điện hóa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu Niken [1, 5, 6,...
 • 63
 • 1,114
 • 4

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite niken – coban bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite niken – coban bằng phương pháp điện hóa
... phần lớp phủ composite - Đánh giá tính chất lớp phủ composite + Độ dẫn điện lớp phủ composite dung dịch Feroferi kalixyanua + Đánh giá tính chất lớp phủ composite dung dịch KOH + Độ bền lớp phủ composite ... ăn mòn bé nhất, lớp mạ có khả chống ăn mòn tốt 3.4 Đánh giá từ tính lớp phủ hợp kim lớp phủ composite Để đánh giá từ tính lớp phủ hợp kim lớp phủ composite, tiến hành chế tạo lớp phủ hợp kim HK_2, ... xung tam giác, đợc sử dụng để nghiên cứu tính chất điện hoá nh động học chế phản ứng chất nghiên cứu điện cực khác Phơng pháp cho phép áp đặt lên điện cực nghiên cứu điện có dạng xác định đợc quét...
 • 58
 • 217
 • 0

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
... chế tính chất điện hóa lớp phủ platin compozit chất dẫn điện Luận văn bao gồm nội dung sau: Khảo sát số tính chất vật liệu graphit Chế tạo điện cực Graphit xốp tính chất điện hóa Chế tạo điện cực ... xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken Khảo sát tính chất điện hóa điện cực chế tạo THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hóa chất, thiết bị 1.1 Hóa chất ... góp vào lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu chế tạo màng phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken phương pháp sol-gel Graphit xốp với đề tài: Nghiên cứu điều chế tính...
 • 24
 • 302
 • 0

Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB tác dụng tan sỏi mật

Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB có tác dụng tan sỏi mật
... mòn /tan sỏi đạt đến 78% [17] Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu bào chế dung dịch TTB tác dụng tan sỏi mật bước để hoàn thiện quy trình sản xuất đánh giá hiệu tác dụng dung dịch TTB Đề tài Nghiên ... dịch TTB Nội dung đề tài: Nghiên cứu tác dụng bào mòn/ tan sỏi dung dịch TTB: đánh giá tác dụng tan sỏi mật dung dịch TTB ống nghiệm (invitro) Nghiên cứu độc tính dung dịch TTB: - Độc tính chỗ - ... độc cho thể tác dụng tan hay bào mòn sỏi mật Được nghiên cứu từ năm 2006 với mô hình nghiên cứu, dung dịch TTB cho kết ban đầu tác dụng tan sỏi 78,4% Một vấn đề tồn nghiên cứu giả thuyết...
 • 139
 • 265
 • 0

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

báo cáo luận văn nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
... chế tính chất điện hóa lớp phủ platin compozit chất dẫn điện Luận văn bao gồm nội dung sau: Khảo sát số tính chất vật liệu graphit Chế tạo điện cực Graphit xốp tính chất điện hóa Chế tạo điện cực ... xốp phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken Khảo sát tính chất điện hóa điện cực chế tạo THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hóa chất, thiết bị 1.1 Hóa chất Tinh ... góp vào lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu chế tạo màng phủ Platin; Thiếc; Niken; Platin- Thiếc, Platin- Niken; Platin- Thiếc-Niken phương pháp sol-gel Graphit xốp với đề tài: Nghiên cứu điều chế...
 • 24
 • 76
 • 0

nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
... Graphit xp ph Platin; Thic; Niken; Platin- Thic, Platin- Niken; Platin- Thic-Niken Kho sỏt tỡnh cht in húa ca in cc ch to c CHNG I TNG QUAN 1.1 Gii thiu v Platin [2,3] 1.1.1 Tớnh cht vt lý Platin l ... ph Platin; Thic; Niken; Platin- Thic, Platin- Niken; Platin- Thic-Niken bng phng phỏp sol-gel trờn nn Graphit xp vi ti: Nghiờn cu iu ch v tớnh cht in húa ca lp ph platin v compozit ca nú trờn nn ... bt Platin bt v mui Platin hp th mt lng ỏng k H2 ỏp sut thng v 80oC, mt th tỡch kim loi Platin cú th hp th 100 th tỡch H2 1.1.2.2 Hp cht ca Platin (IV) Trng thỏi oxi húa +4 l c trng i vi Platin...
 • 72
 • 89
 • 0

Nghiên cứu bào chế dung dịch netilmicin sulfat sử dụng làm thuốc tiêm

Nghiên cứu bào chế dung dịch netilmicin sulfat sử dụng làm thuốc tiêm
... công thức bào chế dung dịch netilmicin sulfat 100 mg/ml sử dụng làm thuốc tiêm 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bào chế Nghiên cứu xây dựng công thức trình tự bào chế dung dịch netilmicin ... quy trình bào chế dung dịch sử dụng làm thuốc tiêm netilmicin 100 mg/ml 2 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng thuốc tiêm 1.1.1 Định nghĩa Thuốc tiêm chế phẩm vô khuẩn, dung dịch, hỗn dịch, nhũ ... bào chế dung dịch thuốc tiêm netilmicin sulfat 39 Chƣơng 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Khóa luận thực mục tiêu đề “Sơ xây dựng công thức quy trình bào chế dung dịch sử dụng làm thuốc tiêm...
 • 54
 • 181
 • 0

Nghiên cứu bào chế dung dịch nhỏ mắt natri diclofenac in situ gel

Nghiên cứu bào chế dung dịch nhỏ mắt natri diclofenac in situ gel
... pH 13 dung dịch đến 5,0 dung dịch NaOH 1M) Na alginat pH 5,5 (hòa tan Na alginat nước cất lần để thu dung dịch có nồng độ 0,1% (khối lượng/thể tích) điều chỉnh pH dung dịch đến 5,5 dung dịch HCl ... Các nghiên cứu hệ KDSH chứa AMOX chủ yếu tập trung nghiên cứu vào dạng bào chế vi cầu, nghiên cứu hệ viên nén - Phương pháp bào chế viên nén AMOX KDSH sử dụng phương pháp dập thẳng, nghiên cứu ... Polyme kết dính sinh học 1.4 Một số nghiên cứu hệ kết dính sinh học 11 1.4.1 Nghiên cứu hệ kết dính sinh học chứa amoxicilin 11 1.4.2 Nghiên cứu hệ kết dính sinh học chứa dược...
 • 73
 • 133
 • 0

Nghiên cứu điều chế cao đặc và thử một số tác dụng sinh học của bài thuốc nuna

Nghiên cứu điều chế cao đặc và thử một số tác dụng sinh học của bài thuốc nuna
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LÊ THU TRANG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CAO ĐẶC VÀ THỬ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC NUNA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng ... nhiều kinh nghiệm sử dụng vị thuốc chữa dị ứng Do việc nghiên cứu thuốc chống dị ứng cần thiết Vì vậy, thực đề tài Nghiên cứu điều chế cao đặc thử số tác dụng sinh học thuốc Nuna với mục đích ... vị thuốc đầu vào cho nghiên cứu .22 2.3.2 Điều chế cao đặc .23 2.3.3 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cao đặc .24 2.3.4 Dự kiến tiêu chuẩn cao đặc .25 2.3.5 Thử tác dụng...
 • 84
 • 123
 • 1

Nghiên cứu bào chế dung dịch thuốc tiêm salbutamol 0,5 mg ml

Nghiên cứu bào chế dung dịch thuốc tiêm salbutamol 0,5 mg ml
... phẩm thuốc tiêm công ty, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu bào chế dung dịch thuốc tiêm Salbutamol (0,5 mg/ ml) ” với mục tiêu chính: - Nghiên cứu xây dựng công thức qui trình bào chế thuốc tiêm Salbutamol ... mẻ thuốc tiêm tƣơng đối đồng chất lƣợng Từ rút kết luận: sử dụng công thức qui trình bào chế thuốc tiêm salbutamol 0,5 mg/ ml nghiên cứu 3.3 Nghiên cứu độ ổn định thuốc tiêm salbutamol Ba mẻ thuốc ... thực cho nghiên cứu 3.2.4 Mô tả qui trình bào chế thuốc tiêm salbutamol Từ kết nghiên cứu yếu tố qui trình ảnh hƣởng đến độ ổn định thuốc tiêm salbutamol, qui trình bào chế thuốc tiêm salbutamol...
 • 51
 • 252
 • 2

Nghiên cứu ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH TẦN, BỘ ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ FSK

Nghiên cứu ĐIỀU CHẾ KHÓA DỊCH TẦN, BỘ ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ FSK
... hóa , điều liệu , điều chế tần số , vv Có kỹ thuật điều chế khác Bộ tài liệu để giải thích chức thay đổi tần số keying điều chế kỹ thuật giải điều chế Trong điều chế tần số, kỹ thuật điều chế ... truyền số liệu đại diện kỹ thuật số: Điều chế theo biên độ ( ASK) Điều chế theo tần số (FSK) Điều chế theo pha tín hiệu ( PSK) Kỹ thậut điều chế tần số (FSK) điều chế tần số thông tin kỹ thuật số ... điều chế FSK 20 Hình – B: tín hiệu chân D0, D1, D2, D3 khối liệu tới chân Data input khối điều chế 21 Hình C: tín hiệu đầu khối điều chế FSK 22 Hình D: mô tả tín hiệu đầu vào khối giải điều chế...
 • 24
 • 74
 • 0

NGHIÊN cứu DÒNG PHUN DUNG DỊCH GIẢM lực cản SURFACTANT tác ĐỘNG VUÔNG góc lên bề mặt PHẲNG ỨNG DỤNG TRONG làm mát CHU TRÌNH kín

NGHIÊN cứu DÒNG PHUN DUNG DỊCH GIẢM lực cản SURFACTANT tác ĐỘNG VUÔNG góc lên bề mặt PHẲNG ỨNG DỤNG TRONG làm mát CHU TRÌNH kín
... toán dòng dòng phun tự do, dòng lớp biên Trong nghiên cứu này, tiến hành quan sát dòng phun vuông góc với thành tường ứng dụng làm mát chu trình kín sử dụng chất lỏng giảm lực cản surfactants ... báo dừng lại việc nghiên cứu cấu trúc dòng phun vuông góc thành tường trường hợp dòng chảy tầng Ở số Reynolds 1000 dòng phun tác dụng vuông góc lên bề mặt phẳng với dung dịch surfactant 500ppmx1 ... vùng có lực cắt cao Với ưu điểm surfactant làm cho có tính ứng dụng lớn đặc biệt hệ tuần hoàn kín Hình Cấu hình dòng phun vuông góc tường phẳng làm mát CPU Cấu hình dòng phun tác động vuông góc với...
 • 8
 • 108
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nướcnghiên cứu điều chế phân npk nhả chậm trên nền copolymer pva paa và sơ khảo ứng dụng phân trên đất cátnghiên cứu bào chế viên nén isosorbid mononitrat 60 mg tác dụng kéo dàinghiên cứu điều khiển bộ khôi phục điện áp độngdieu che dung dichdieu che dung dich rua kim loaikỹ thuật điều chế dung dịch thuốcdieu che dung dich nh3điều chế dung dịch dakinđiều chế dung dịch keo fe oh 3điều chế dung dịch thuốcdieu che dung dich amoniacdieu che dung dich keo feoh3điều chế dung dịch lugolBài thuyết minh tuyến điểm: Hà Nội Quảng NinhĐình, Đền, Chùa miền Bắc Việt NamQuyền tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh quảng bình ttXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội ttCác giải pháp quản lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại việt nam ttPháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếVai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại nghệ anCÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (tóm tắt)Giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiPháp luật đình công và giảiquyết đình công từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (tóm tắt)Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật thương mại việt namĐăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 từ thực tiễn thành phố bắc ninh(mới)Nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo pháp luật tố tụng hình sự việt namThế chấp nhà ở để bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật việt nam hiện nayTai Lieu Tieng Anh B2Trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa theo pháp luật về đấu thầu từ thực tiễn các đơn vị sự nghiệp công lập ở việt nam hiện nayXây dựng và phát triển thương hiệu “the coffee in” tại việt namLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập