CẤU TRÚC NST SỰ TÁI BẢN DNA

CẤU TRÚC NST & SỰ TÁI BẢN DNA

CẤU TRÚC NST & SỰ TÁI BẢN DNA
... (eucaryote) 3.1 Cấu trúc phân tử sợi nhiễm sắc Nhiễm sắc thể có cấu trúc gồm bốn bậc cấu trúc không gian: - Cấu trúc bậc 1: Sợi – nucleosome - Cấu trúc bậc 2: Sợi chất nhiễm sắc- solenoid - Cấu trúc bậc ... vai trò đặc biệt việc ổn định cấu trúc chuỗi hạt Nucleosome Cấu trúc bậc Sợi nhiễm sắc bản( cấu trúc bậc 1) cuộn xếp theo kiểu lò xo nén tạo cấu trúc bậc gọi cấu trúc solenoid có đường kính khoảng ... protein Cấu trúc bậc • Cuối cùng, cấu trúc bậc cuộn xếp lần cuối để hình thành cấu trúc NST trung kỳ • Đây mức kết tụ cuối NST điều cho ta hình ảnh rõ nét NST trình phân chia tế bào Các bậc cấu trúc...
 • 33
 • 429
 • 1

Cấu trúc nhiễm sắc thể và sự tái bản DNA

Cấu trúc nhiễm sắc thể và sự tái bản DNA
... Phần II Cấu trúc nhiễm sắc thể trình tái ADN I Cấu trúc Nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể virus Virus vô đa dạng, NST đa số phân tử ADN (một số ARN).Ở ... protein gắn vào.Trong số đó, histone protein giữ vai trò cốt lõi việc cuộn xoắn ADN Nhiễm sắc thể cấu trúc gồm bốn bậc cấu trúc không gian .Cấu trúc bậc chuỗi xoắn kép ADN Các cấu trúc bậc cao ... nên chạc tái bản, sẵnsàng cho trình tổng hợp sợi đơn Sơ đồ chạc tái DNA: nhiễm sắc thể vòng vi khuẩn, trình tái điểm sau lan theo hướng đến đụng vào điểm đối diện, tạo thành nhiễm sắc thể vòng...
 • 16
 • 474
 • 0

Chương IV. Sự tái bản DNA pptx

Chương IV. Sự tái bản DNA pptx
... mạch đơn cũ mạch đơn tổng hợp Tái DNA prokaryote - Xảy điểm phân tử DNA vòng prokaryote - vùng DNA chép từ điểm khởi đầu gọi đơn vị tái bản- replicon Mô hình chung Tái DNA prokaryote Các nhân tố ... Topoisomerase Helicase RNA primase DNA polymerase DNA ligase SSB protein Tái DNA Eukaryote - Diễn kỳ trung gian (S phase) lần phân bào Tế bào nhân đôi sau DNA tái - Sự tái xảy nhiều điểm nhiễm sắc ... helicase II III Tái DNA prokaryote Các nhân tố tham gia vào trình chép DNA polymerase: + DNA pol I: tổng hợp lấp chỗ trống đoạn mồi tách DNA polymerase I chứa chuỗi polypeptide + DNA pol II: có...
 • 29
 • 604
 • 4

Tài cấu trúc quyền lực tư bản

Tài cấu trúc quyền lực tư bản
... lại Kỳ 1) ng tự, hội nghị bàn tròn tái cấu trúc thị trường diễn Milan (Italy) vào tháng 2-2009, nhà kinh tế cho cần cải tổ CNTB từ chỗ “siêu bản (supercapitalism) thành có kiểm ... đổ thiếu minh bạch lĩnh vực tài chính, đặc biện thị trường phái sinh Trong đó, thị trường tài toàn cầu khung pháp lý bảo đảm minh bạch cung cấp thông tin Vào đầu năm 1980, hính thái siêu ... dung hòa thay đổi để thích ứng Việc ng tự số nước XHCN (như Trung Quốc) tỏ linh hoạt phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Phân chia lại quyền lực Khi họp thượng đỉnh G20 bế mạc...
 • 3
 • 133
 • 0

Tài liệu Thành phần hóa học và cấu trúc của chuỗi xoắn kép DNA pptx

Tài liệu Thành phần hóa học và cấu trúc của chuỗi xoắn kép DNA pptx
... Cấu trúc chuỗi polynucleotide DNA RNA Việc nghiên cứu cấu trúc tinh thể DNA phân tích nhiễu xạ Reuntgen bắt đầu Maurice Wilkins Rosalind Franklin từ năm 1951 Các ảnh chụp gợi ý DNA cấu trúc ... cấu trúc xoắn gồm hai ba chuỗi Tuy nhiên, giải pháp đắn chuỗi xoắn kép James Watson Francis Crick đưa năm 1953 Mô hình phù hợp với số liệu Wilkins - Franklin Chargaff (1) DNA gồm hai chuỗi đối ... base hai sợi đơn Vì vậy, DNA sợi kép có: A = T G = C (quy luật Chargaff), nghĩa (A + G)/(T+C) = 1, tỷ lệ (A + T)/(G + X) đặc thù cho loài Mô hình cấu trúc DNA (trái) cấu trúc chi tiết ...
 • 5
 • 272
 • 1

Tài liệu Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST ppt

Tài liệu Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST ppt
... gọn cấu trúc không gian NST thuận lợi cho phân li, tổ hợp NST trình phân bào F NST Đột biến nhiễm sắc thể I Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể II Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể * Khái niệm: Đột ... đoạn NST số liên quan đến khả thích ứng nhiệt độ khác môi trường Phổ biến thực vật Đột biến nhiễm sắc thể I Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể II Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể * Khái niệm: Đột biến ... Đột biến nhiễm sắc thể I Hình thái cấu trúc nhiễm sắc thể Hình thái NST( Cấu trúc hiển vi) • Ở kì nguyên phân NST thể rõ hình dạng, kích thước gồm: crômatit đính với tâm động( vị trí để NST...
 • 6
 • 704
 • 9

Tài liệu Cấu trúc anh văn cơ bản doc

Tài liệu Cấu trúc anh văn cơ bản doc
... after dinner: sau bữa tối, anh bắt đầu học EX2: She stopped studying English ≠She stopped to study English (Cô không học tiếng anh ≠ Cô ngừng làm điều để học tiếng anh) EX3: I remember locking ... phẩy (,) Đổi dấu ngoặc kép thành If (liệu) /whether (có không) dạng (YES/NO question) Còn dạng WH/H question giữ nguyên: what/who/where/when/why/how/ Đổi đại danh từ tính từ sở hữu cách giống dạng ... told Bỏ dấu hai chấm (:) dấu phẩy (,) Đổi dấu ngoặc kép thành chữ that (có thể bỏ được) Đổi đại danh từ tính từ sở hữu cách ngoặc kép thành: Ngôi thứ nhất: I, me, my, mine / We, us, our, ours:...
 • 22
 • 700
 • 15

Tài liệu NST và đột biến cấu trúc NST ppt

Tài liệu NST và đột biến cấu trúc NST ppt
... Mỗi NST có phận chủ yếu + Tâm động: +Đầu mút +Trình tự khởi đầu nhân đôi ADN Chức NST -Lưu giữ , bảo quản truyền đạt thông tin di truyền II Đột biến cấu trúc NST Khái niệm Là biến đổi cấu trúc NST, ... đổi hình dạng cấu trúc NST Các dạng đột biến cấu trúc NST hậu chúng * Nguyên nhân: - Tác nhân vật lí, hoá học , sinh học dạng Khái niệm Hậu đột biến Sự rơi rụng Thường gây đoạn đoạn NST, làm chết, ... đoạn NST, làm chết, đoạn giảm số lưọng nhỏ không ảnh gen hưởng Ví dụ Mất đoạn NST 22 người gây ung thư máu lặp đoạn NST bị Làm tăng Lặp đoạn đoạn lặp lại lần hay giảm cường độ ruồi giấm nhiều lần...
 • 5
 • 315
 • 4

Tái cấu trúc nhân sự Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.

Tái cấu trúc nhân sự Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng.
... sáp nhập nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu nghiệp xếp dỡ Lê Thánh Tông thành nghiệp là: nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu  Chức Trong nghiệp xây ... thực nhiệm vụ toàn Cảng 2.2 Tổng quan nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu nằm khu vực Cảng nghiệp thành phần ... Thủy HẢI PHÒNG - 2012 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: Tái cấu trúc nhân nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - Cảng Hải Phòng” - Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Phượng Lớp QT1202N - Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng...
 • 68
 • 351
 • 3

Thuyết trình tái cấu trúc chính sách tài khóa khuyến khích sự phát triển kinh tế một trường hợp của các nước châu phi

Thuyết trình tái cấu trúc chính sách tài khóa khuyến khích sự phát triển kinh tế  một trường hợp của các nước châu phi
... quyền hành quan ngang kinh tế a Câu hỏi nghiên cứu 1) Chính sách tài khóa bình ổn kinh tế giảm nợ công nào? 2) Sự huy động tổng nguồn vốn cải cách thuế có ảnh hưởng tới sách tài khóa loại bỏ tham ... ngân sách tài trợ? Lời mở đầu Bài nghiên cứu giới thiệu vấn đề quan trọng sách tài khóa tác động tiềm ẩn lên hoạt động kinh tế Tóm tắt cách sử dụng nước phát triển việc kiến nghị cải cách ... tiêu kinh tế quốc gia ổn định việc làm Quản trị tài  có hội đạt mục tiêu sách tài khóa Kinh nghiệm nước phát triển Lời mở đầu Quản trị tài tốt  dịch vụ công vững đáng tin cậy  đầu tư cải cách...
 • 26
 • 204
 • 0

Cẩn trọng khi tái cấu trúc nhân sự potx

Cẩn trọng khi tái cấu trúc nhân sự potx
... hưởng Khi nhà máy phải tạm ngưng sản xuất giảm sản lượng, họ cắt giảm công nhân Tiếp đến nhân khác mà có cắt giảm không ảnh hưởng đến DN lâu dài việc tuyển dụng lại nhân dễ dàng Câu chuyện nhân ... trúc, xem xét lại khoản đầu tư, không tuyển dụng trì hoãn kế hoạch tuyển dụng, chí cắt giảm nhân Các DN có giải pháp khác cấp nhân khác Theo quan sát chúng tôi, lao động phổ thông (như công nhân ... - DN phải tính kỹ nhân quan trọng cho phát triển lâu dài DN Đặc biệt, nguồn cung nhân cấp cao Việt Nam dư thừa nên kinh tế hồi phục, DN nhiều thời gian phải cạnh tranh để có nhân tài cấp cao Có...
 • 4
 • 142
 • 0

đột biến cấu trúc nst tài liệu của thầy lập

đột biến cấu trúc nst tài liệu của thầy lập
... ĐẢO ĐOẠN NST (điểm đứt gẫy nằm gen) Đảo đoạn dị hợp tử có xảy trao đổi chéo Sản phẩm trao đổi chéo Tần số kiểu đột biến NST người ...
 • 6
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giai đoạn của sự tái bản dnasự tái bản dna theo cơ chế bán bảo toàntài cấu trúc quyền lực tư bảntái cấu trúc nhân sự phù hợp với clkdtái cấu trúc thông qua mua bán sát nhậpcâu 5 tại sao biến đổi cấu trúc nst lại gây hại cho con người sinh vậtdo tác nhân vật lí và hoá học làm phá vỡ cấu trúc nst hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của nsttại sao đột biến cấu trúc nst lại gây hại cho con người và sinh vậtcấu trúc thị trường tài chínhcấu trúc tiếng anh căn bảntái cấu trúc hệ thống tài chínhcau truc he thong tai chinhcấu trúc tiếng anh cơ bảnquá trình tái bản dnacấu trúc trắc nghiệm tài chínhCác yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcGiải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)125 phrases in englishQuản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)siemen r1209 s7 1200 timers countersĐề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 2015Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh Tiền GiangĐề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THCSTHPT Khai Minh, TP Hồ Chí Minh năm học 2013 2014Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 2015Đề thi thử THPT môn vật lýĐề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Huỳnh Văn Sâm, Tiền Giang năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội năm học 2015 2016Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 2017Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Vĩnh Bình Bắc, Kiên Giang năm học 2016 2017Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Lý Thường Kiệt, Yên Bái CÓ ĐÁP ÁN (2)Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 2017đề luyện thi tuyển vào 10 môn tiếng anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập