adding doubles small plus 2 grade 6

test 15'' ( No: 2) grade 11

test 15'' ( No: 2) grade 11
... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9983 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... ……………………………………………………………………… All my love and very best wishes for the future, John English Test 15’ (No: 2) Code: 9984 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9985 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently...
 • 8
 • 382
 • 2

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6
... Homework -Do excercise B1,2,3(P1 04- 105) in workbook -Write about activities you in your free time and activities your friends in their free time - Prepare for Unit 12- B4,5 ,6 ... movies in free time a go / her c.goes/his b goes/her d listens / her Period :78 Unit 12 : Sports and pastimes Lesson – B: Free time – B1,2,3 (P127-128) I/ Vocabulary free time go to the movies...
 • 11
 • 189
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 477
 • 19

BT UNIT 2-GRADE 11

BT UNIT 2-GRADE 11
... Anh Back to top | Edit by user User Profile thanhtruc_panda #3 Posted : Friday, June 05, 2009 4 :11: 33 AM [quote=beedrill] II Put the verb in brackets into the Simple Past or the Past Progressive:...
 • 8
 • 177
 • 0

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 286
 • 1

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2
... You / please /send / me / details / courses / fees ? I/ look forward/ hear/ you soon Sincerely, Nga 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... Did Nga have a videotape to show the trip to her parents? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ see/ ... Where did they see a big old banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ How did they feel about the journey? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 158
 • 0

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4
... please /send / me / details / courses / fees ? I / look forward to / see / you soon Yours faithfully , Nam 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Where is the banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ What did they on the mountain? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Did they ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ watch / your school’s advertisement / TV/ last night I/ be interested / learn...
 • 2
 • 163
 • 0

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT
... 40) Tim’s mother is proud in his studying A B C D 41 Mary was born August 20 th , 1991 a to b on c in d at 42 My grandmother didn’t use to school a go b to go c going d went 43 Tim’s ... gathers d gathered 48 Can you help me this bag? a carrying b carried c to carry d carry 49 Nam speaks English very a well b good c better d bad 50 We must be there 8. 30 and 9.15 a ... A took B taking C take 37)My brother are going to study in New York next month A B C D takes D 38) Language learners should trying different ways of learning words A B C D 39) She asked we to...
 • 2
 • 147
 • 0

revision 2 - grade 9

revision 2 - grade 9
... work, because it is more (23 ) 19 talked about mentioned wrote made 20 dress shirt tunic cloth 21 loose short long tight 22 especially fortunately usually really 23 beautiful modern convenient ... young, and independent 24 Levis Strauss made jeans from a kind of silk 25 Christopher used jeans for the sails of his ships 26 Mr Strauss made the first jeans in the United States 27 Jeans are worn ... (2mks) For centuries, poets, writers, and musicians have ( 19) _ the aodai in poems, novels, and songs The aodai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk (20 )...
 • 3
 • 309
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhNâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại huyện tân yên, tỉnh bắc giangQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu phát triển bền vững sâm ngọc linh ở tỉnh quảng namNghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biểnTôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêuĐào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NaPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng
Đăng ký
Đăng nhập