adding doubles small plus 2 grade 6

test 15'' ( No: 2) grade 11

test 15'' ( No: 2) grade 11
... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9983 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... ……………………………………………………………………… All my love and very best wishes for the future, John English Test 15’ (No: 2) Code: 9984 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9985 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently...
 • 8
 • 349
 • 2

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6
... Homework -Do excercise B1,2,3(P1 04- 105) in workbook -Write about activities you in your free time and activities your friends in their free time - Prepare for Unit 12- B4,5 ,6 ... movies in free time a go / her c.goes/his b goes/her d listens / her Period :78 Unit 12 : Sports and pastimes Lesson – B: Free time – B1,2,3 (P127-128) I/ Vocabulary free time go to the movies...
 • 11
 • 170
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 461
 • 19

BT UNIT 2-GRADE 11

BT UNIT 2-GRADE 11
... Anh Back to top | Edit by user User Profile thanhtruc_panda #3 Posted : Friday, June 05, 2009 4 :11: 33 AM [quote=beedrill] II Put the verb in brackets into the Simple Past or the Past Progressive:...
 • 8
 • 157
 • 0

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 248
 • 1

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2
... You / please /send / me / details / courses / fees ? I/ look forward/ hear/ you soon Sincerely, Nga 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... Did Nga have a videotape to show the trip to her parents? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ see/ ... Where did they see a big old banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ How did they feel about the journey? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 149
 • 0

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4
... please /send / me / details / courses / fees ? I / look forward to / see / you soon Yours faithfully , Nam 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Where is the banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ What did they on the mountain? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Did they ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ watch / your school’s advertisement / TV/ last night I/ be interested / learn...
 • 2
 • 154
 • 0

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT
... 40) Tim’s mother is proud in his studying A B C D 41 Mary was born August 20 th , 1991 a to b on c in d at 42 My grandmother didn’t use to school a go b to go c going d went 43 Tim’s ... gathers d gathered 48 Can you help me this bag? a carrying b carried c to carry d carry 49 Nam speaks English very a well b good c better d bad 50 We must be there 8. 30 and 9.15 a ... A took B taking C take 37)My brother are going to study in New York next month A B C D takes D 38) Language learners should trying different ways of learning words A B C D 39) She asked we to...
 • 2
 • 130
 • 0

revision 2 - grade 9

revision 2 - grade 9
... work, because it is more (23 ) 19 talked about mentioned wrote made 20 dress shirt tunic cloth 21 loose short long tight 22 especially fortunately usually really 23 beautiful modern convenient ... young, and independent 24 Levis Strauss made jeans from a kind of silk 25 Christopher used jeans for the sails of his ships 26 Mr Strauss made the first jeans in the United States 27 Jeans are worn ... (2mks) For centuries, poets, writers, and musicians have ( 19) _ the aodai in poems, novels, and songs The aodai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk (20 )...
 • 3
 • 276
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Định hướng phát triển thành phố về hướng namđề cương đường lối của đảng cộng sản VNMIS chapter 14 projec management establishing the business value of systemMạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàTự ý thức về hành vi phạm tội và hành vi chấp hành hình phạt tù của phạm nhânĐề cương phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở việt namMối quan hệ giữa diễn ngôn đạo đức và diễn ngôn tình yêu tình dục trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữQuan hệ giao lưu văn hóa trung việt từ 1991 đến 2015Giáo trình Translation 3 - FTULịch sự của lời khuyên và hồi đáp lời khuyên trong truyện việt nam hiện đạiNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày (FULL TEXT)Giáo án Công nghệ 7 học kỳ I chuẩn hayBài giảng Sữa chữa và Bảo dưỡng Kết cấu công trình bê tông cốt thépĐáp án đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Địa lýĐáp án Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện VỀ MA TÚYĐảng bộ huyện thanh trì (thành phố hà nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Slide Human resource development phát triển nguồn nhân lực song ngữ EngVi Part 4Bai 20 hoi nuoc trong khong khi muaBảng công thức tính phân đạo hàm mũ logarit
Đăng ký
Đăng nhập