adding doubles small plus 2 grade 6

test 15'' ( No: 2) grade 11

test 15'' ( No: 2) grade 11
... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9983 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... ……………………………………………………………………… All my love and very best wishes for the future, John English Test 15’ (No: 2) Code: 9984 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9985 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently...
 • 8
 • 406
 • 2

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6
... Homework -Do excercise B1,2,3(P1 04- 105) in workbook -Write about activities you in your free time and activities your friends in their free time - Prepare for Unit 12- B4,5 ,6 ... movies in free time a go / her c.goes/his b goes/her d listens / her Period :78 Unit 12 : Sports and pastimes Lesson – B: Free time – B1,2,3 (P127-128) I/ Vocabulary free time go to the movies...
 • 11
 • 202
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 506
 • 20

BT UNIT 2-GRADE 11

BT UNIT 2-GRADE 11
... Anh Back to top | Edit by user User Profile thanhtruc_panda #3 Posted : Friday, June 05, 2009 4 :11: 33 AM [quote=beedrill] II Put the verb in brackets into the Simple Past or the Past Progressive:...
 • 8
 • 190
 • 0

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 354
 • 1

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2
... You / please /send / me / details / courses / fees ? I/ look forward/ hear/ you soon Sincerely, Nga 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... Did Nga have a videotape to show the trip to her parents? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ see/ ... Where did they see a big old banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ How did they feel about the journey? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 173
 • 0

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4
... please /send / me / details / courses / fees ? I / look forward to / see / you soon Yours faithfully , Nam 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Where is the banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ What did they on the mountain? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Did they ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ watch / your school’s advertisement / TV/ last night I/ be interested / learn...
 • 2
 • 179
 • 0

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT
... 40) Tim’s mother is proud in his studying A B C D 41 Mary was born August 20 th , 1991 a to b on c in d at 42 My grandmother didn’t use to school a go b to go c going d went 43 Tim’s ... gathers d gathered 48 Can you help me this bag? a carrying b carried c to carry d carry 49 Nam speaks English very a well b good c better d bad 50 We must be there 8. 30 and 9.15 a ... A took B taking C take 37)My brother are going to study in New York next month A B C D takes D 38) Language learners should trying different ways of learning words A B C D 39) She asked we to...
 • 2
 • 157
 • 0

revision 2 - grade 9

revision 2 - grade 9
... work, because it is more (23 ) 19 talked about mentioned wrote made 20 dress shirt tunic cloth 21 loose short long tight 22 especially fortunately usually really 23 beautiful modern convenient ... young, and independent 24 Levis Strauss made jeans from a kind of silk 25 Christopher used jeans for the sails of his ships 26 Mr Strauss made the first jeans in the United States 27 Jeans are worn ... (2mks) For centuries, poets, writers, and musicians have ( 19) _ the aodai in poems, novels, and songs The aodai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk (20 )...
 • 3
 • 343
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCĐo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiNghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu lâm sàng và hình ảnh siêu âm Doppler động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não trên lều giai đoạn cấp có đái tháo đường (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền singaporeTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTuan lam viec 4 gio timothy ferrissĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchCác bài tập địa lý ôn thi
Đăng ký
Đăng nhập