adding doubles small plus 2 grade 6

test 15'' ( No: 2) grade 11

test 15'' ( No: 2) grade 11
... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9983 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... ……………………………………………………………………… All my love and very best wishes for the future, John English Test 15’ (No: 2) Code: 9984 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... afraid/ not/ able/ come/ Sunday …………………………………………………………………………… Yours sincerely, Mary English Test 15’ (No: 2) Code: 9985 IPHONETICS Choose the word whose underlined part is pronounced differently...
 • 8
 • 387
 • 2

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6

Unit 12, Lesson 4 (B1,2) Grade 6
... Homework -Do excercise B1,2,3(P1 04- 105) in workbook -Write about activities you in your free time and activities your friends in their free time - Prepare for Unit 12- B4,5 ,6 ... movies in free time a go / her c.goes/his b goes/her d listens / her Period :78 Unit 12 : Sports and pastimes Lesson – B: Free time – B1,2,3 (P127-128) I/ Vocabulary free time go to the movies...
 • 11
 • 193
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 486
 • 19

BT UNIT 2-GRADE 11

BT UNIT 2-GRADE 11
... Anh Back to top | Edit by user User Profile thanhtruc_panda #3 Posted : Friday, June 05, 2009 4 :11: 33 AM [quote=beedrill] II Put the verb in brackets into the Simple Past or the Past Progressive:...
 • 8
 • 182
 • 0

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5

Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5
... their schoolgo to visit their school Let’s Unit 4: Big or small lesson 2: A3,4,5 Let’s predict Phong’s school a b c d e f g h Thu’s school It’s small It’s big It’s in the city It’s in the country ... students in the school Thu’s school is in the city It is big There are twenty classrooms There are nine hundred students in the school Correct answers  Phong’s school a It’s small d It’s in the ... country/ Small /8 classrooms/ 400 students Thu’s school/ in the city /big/ 20 classrooms/ 900 students A4 a) Is your school in the country or in the city? b) How many classrooms are there? c) How many...
 • 16
 • 303
 • 1

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 2
... You / please /send / me / details / courses / fees ? I/ look forward/ hear/ you soon Sincerely, Nga 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... Did Nga have a videotape to show the trip to her parents? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ see/ ... Where did they see a big old banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ How did they feel about the journey? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 162
 • 0

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4

Kiem Tra 1t lan 2 grade 9 De 4
... please /send / me / details / courses / fees ? I / look forward to / see / you soon Yours faithfully , Nam 28 Dong Hai street Ke Sach district , Soc Trang province Novenber 4th, 20 10 ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2/ Where is the banyan tree? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/ What did they on the mountain? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4/ Did they ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… V/ Write a letter of inquiry by using the words given: (2ms) Dear sir , I/ watch / your school’s advertisement / TV/ last night I/ be interested / learn...
 • 2
 • 172
 • 0

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT

TEST 2 GRADE 8 -EXCELLENT
... 40) Tim’s mother is proud in his studying A B C D 41 Mary was born August 20 th , 1991 a to b on c in d at 42 My grandmother didn’t use to school a go b to go c going d went 43 Tim’s ... gathers d gathered 48 Can you help me this bag? a carrying b carried c to carry d carry 49 Nam speaks English very a well b good c better d bad 50 We must be there 8. 30 and 9.15 a ... A took B taking C take 37)My brother are going to study in New York next month A B C D takes D 38) Language learners should trying different ways of learning words A B C D 39) She asked we to...
 • 2
 • 151
 • 0

revision 2 - grade 9

revision 2 - grade 9
... work, because it is more (23 ) 19 talked about mentioned wrote made 20 dress shirt tunic cloth 21 loose short long tight 22 especially fortunately usually really 23 beautiful modern convenient ... young, and independent 24 Levis Strauss made jeans from a kind of silk 25 Christopher used jeans for the sails of his ships 26 Mr Strauss made the first jeans in the United States 27 Jeans are worn ... (2mks) For centuries, poets, writers, and musicians have ( 19) _ the aodai in poems, novels, and songs The aodai is the traditional dress of Vietnamese women It consists of a long silk (20 )...
 • 3
 • 326
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Các Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Nhân Sảng Rượu Điều Trị Nội Trú Tại Bệnh Viện Tâm Thần Đà NẵngCÁC KỸ NĂNG VP PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐBQH, HĐNDQuy Trình Nghiệm Thu Và Bàn Giao Tài Liệu Tổng Điều Tra Nông Thôn, Nông Nghiệp Và Thủy Sản Năm 2016Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ cắt tuyến ức qua đường cổ điều trị bệnh nhược cơCuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh”; Các Chương Trình Phối Hợp Gắn Với CVĐCÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNGĐẠI LÝ THUẾ & HÀNH NGHỀ ĐẠI LÝ THUẾPhát triển năng lực chỉ huy của sĩ quan chỉ huy pháo binh cấp phân đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay (tóm tắt)kế hoạch cá nhân năm học 20162017Chức năng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dânLHS trần thị thanh thúy chế định miễn chấp hành hình phạt trong luật hình sự việt namLQT hoang kim khuyen bao ve quyen va loi ich cua nguoi lao dong viet nam di lam viec o nuoc ngoai theo phap luat viet nam va phap luat mot so nuoc huu quanThu thập, đánh giá chứng cứ trong luật tố tụng hình sựCÂU hỏi tự LUẬN ĐƯỜNG lối PHẦN 2Các nguyên tắc xây dựng pháp luật thuếCác tội phạm tình dục trong luật hình sự việt namSử dụng một số thuật ngữ hóa học vô cơ của hai ngôn ngữ việt nam lào nhàm nâng cao chất lượng dạy học cho lưu sinh viên lào trường đai học tây bắcbáo cáo thực hành phát triển cộng đồngBÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ NGHĨANghiên cứu tật khúc xạ và mô hình can thiệp ở học sinh trung học cơ sở thành phố Đà Nẵng (FULL TEXT)
Đăng ký
Đăng nhập