luyện tập chương 1

luyện tập chương 1-cb

luyện tập chương 1-cb
... Tiết 10 : LUYỆN TẬP (BÀI ) CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUN TỬ KIỂM TRA BÀI CŨ : Viết cấu hình electron , xác định ngun tử kim ... x¹) Z ≤ 82 (trõ H) th×: N ≤ ≤ 1,52 Z 10 B/ BÀI TẬP Bài : Kí hiệu a b c d Số khối A 127 Số proton 53 Số nơtron 74 Tất 127 cho X 53 biết: 11 B/ BÀI TẬP Bài : Kí hiệu a b c d Số khối A 127 Số proton...
 • 25
 • 169
 • 0

Bài luyện tập chương 1 - Hóa 9

Bài luyện tập chương 1 - Hóa 9
... Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ • Những nội dung : 1/ Phân loại hợp chất vô 2/ Tính chất hoá học loại hợp chất vô 3/ Bài tập C Á C H Ợ P C H Ấ T V Ô C Ơ Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG ... Cu(OH)2, MUỐI TRUNG HOÀ MgCl2 , CuSO4, MUỐI AXIT NaHCO3 , KHSO4, Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ II/ BÀI TẬP 1/ OXIT : a/ Oxit bazơ + nước  Bazơ b/ Oxit bazơ + axit  ... x O zơ + t i ax t xi A + OXIT AXIT + H2O + H2O MUỐI BAZƠ AXIT Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ II/ BÀI TẬP 2/ BAZƠ : a/ Bazơ + axit  muối + nước b/ Bazơ + oxit.axit ...
 • 14
 • 3,239
 • 21

Luyện tập chương 1

Luyện tập chương 1
... Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : CÁC HP CHẤT ... H2O (l) (2) 1 ( mol) Lập tỉ lệ so sánh số mol phương trình (1) nCuSO đb = 0 ,1 nCuSO pt 4 nNaOHđb = 0,3 nNaOHpt 0 ,1 < 0 ,15 Vậy NaOH dư  tính theo n CuSO4 Theo PTHH: nCuO = nCuSO4 = 0 ,1 (mol) Vậy ... TẬ m CuO Trộn dung dòch → Cu(OH) (r) + dung (1) CuSO4 (dd) + 2NaOH (dd) a 0 ,1 mol CuSONa2SO4 (dd) dòch chứa 0,3 mol NaOH lọc kết tủa, rửa nung đếmol) 1 ( n khối lượng không đổi cân nặng m (g) Hãy...
 • 20
 • 141
 • 0

Bai 13- Luyen tap chuong 1

Bai 13- Luyen tap chuong 1
... Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI CHẤT VÔ CƠ I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : CÁC HP CHẤT ... Fe2O3 Cu(OH)2 MUỐI Muối axít Muối trung hòa NaHCO3 Na2SO4 HBr HCl KOH NaHSO4 I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : 2) Tính chất hóa học : BÀI TẬP : T/C hóa học Oxít Nướ Oxít bazơ + ... CO2 + 2NaOH →Na2CO3 + H2O Oxít axít + Oxít bazơ → Muối CaO + CO2 → CaCO3 I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ : 1) Phân loại hợp chất vô : 2) Tính chất hóa học : BÀI TẬP : T/C hóa học Bazơ Bazơ + Axít → Muối...
 • 19
 • 945
 • 8

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÓA 9

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 HÓA 9
... trên(nếu có)? Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất vô Tính chất hóa học loại hợp chất vô II - Luyện tập II - Luyện tập Bài tập 3: (SGK trang ... đề Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất vô Tính chất hóa học loại hợp chất vô II - Luyện tập Bài tập phân loại hợp chất vô Bài tập viết PTHH ... Muối axit Muối trung hòa Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất vô Tính chất hóa học loại hợp chất vô Tính chất hóa học loại hợp chất vô a, Sơ...
 • 20
 • 780
 • 1

Bài 13. Luyện tập chương 1 lớp 9

Bài 13. Luyện tập chương 1 lớp 9
... học loại hợp chất vô : (SGK/42) 10 ' II Bài tập Bài tập 1/ 43 HS làm vào tập Oxit : a, d 2.Bazơ : c,d Axit : a,d Muối : c,d có) - Các phương trình lại nhà làm Bài / 43 Hoạt động nhóm - Yêu cầu ... ) + H2O (l ) + CO2 (k ) Bài tập 3/43 CuCl2+2NaOHCu(OH)2+ 2NaCl (1) (dd) (dd) (r) (dd) 1mol 2mol 1mol 2mol 0,2mol x? Cu(OH)2 (r )  → CuO (r ) + H2O (l ) (2) 1mol 1mol 1mol 0,2(mol) y? t0 nNaOH ... chất vô ? *Bài tập vận dụng: * GV phát vấn số điều kiện phản ứng (oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành bazơ ? Muối tác dụng với bazơ ta phải ý điều kiện ? )  Hoạt động 2: Bài tập 1/ 43 - Hoạt...
 • 4
 • 3,747
 • 8

luyen tap chuong 1

luyen tap chuong 1
... phản ứng: 0,1mol 0,3mol Khi phản ứng: 0,1mol 0,2mol 0,1mol Sau phản ứng: 0,1mol 0,1mol a/ Chất lấy dư là: NaOH mNaOH (dư) = n M = 0 ,1 40 = gam 2 b/ mNa CO = n M = 0 ,1 10 6 = 10 ,6 gam 1/ Để mẫu ... vào dungGiẢI có hòa tan 12 gam NaOH, sản Dẫn từ từ dịch 2,24 mNaOH = l 12 gam 2CO3 n phẩm muối Na = = 0 ,1 mol CO 22,4 Sản phẩm Na2CO3 a/ Chất lấy dư dư (lít gam) nNaOH = 12 = 0,3 mol 40 a/ Chất ... phân hủy sinh nhiều chất Bài 13 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI I KIẾN THỨC CẦN NHỚ Phân loại hợp chất vô Tính chất hóa học loại hợp chất vô II BÀI TẬP HỢP CHẤT VÔ CƠ Bài 1: SGK trang 43 Căn vào sơ...
 • 8
 • 169
 • 0

Luyện tập chương 1 hóa 10

Luyện tập chương 1 hóa 10
... ĀSb = 10 0 = 12 1,75 Câu b 19 Bạn trả lời ! 10 13 15 17 19 20 10 13 15 17 Sai 19 21 Tiết sau kiểm tra 45 phút Đề nghị em nhà ơn tập lại tòan kiến thức tập sửa , làm thêm số tập sách tập lớp 10 22 ... 10 11 .80 + Y.20 ĀB= 10 0 = 10 , 81 Câu a 17 Bài 10 : Khèi l­ỵng nguyªn tư cđa Stibi lµ 12 1,75 stibi cã ®ång vÞ lµ 12 1 Sb vµ 12 3 Sb T×m phÇn tr¨m cđa ®ång vÞ .12 1 Sb a.58 ,15 b.62,50 c.58,70 d.55 ,19 ... d.55 ,19 18 Bài giải: Khèi l­ỵng nguyªn tư cđa Stibi lµ 12 1,75 stibi cã ®ång vÞ lµ 12 1 Sb vµ 12 3 Sb T×m phÇn tr¨m cđa ®ång vÞ .12 1 Sb Gi¶i : 12 1 Sb : a% Sb : (10 0-a)% 12 3 a =62,50% 12 1.a + 12 3. (10 0-a)...
 • 23
 • 456
 • 0

Luyện tập chương 1 - hóa 9

Luyện tập chương 1 - hóa 9
... vô chia làm loại lớn: Oxit, axit, bazơ muối - Nắm lại tính chất hóa học hợp chất vô - Viết PTHH minh họa - Có phương pháp giải số tập có liên quan tập đònh lượng có chất phản ứng dư ... sau phản ứng Hướng dẫn: - Viết PTHH - Tính số mol NaOH, suy chất phản ứng hết, chất dư Sau tính theo số mol chất phản ứng hết ? - Dựa vào thành phần cấu tạo tính chất hóa học đặc trưng hợp chất ... bazơ + muối AXIT * Lưu ý: Muối có số tính chất hóa học khác: -Muối tác dụng với muối sinh hai muối -Muối tác dụng với kim loại sinh muối kim loại -Muối bò nhiệt phân sinh nhiều chất OXIT BAZƠ...
 • 8
 • 155
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 8 (tiết 12, 13) LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1 pptx
... đc - KN kí hiệu phân xếp vào lớp e ? phân lớp e ? Cách kí hiệu lớp lớp e lớp e - Số AO phân phân lớp ? lớp, lớp Số e tối Số AO phân đa AO, lớp ? lớp? phân lớp, lớp? Số e tối đa AO, phân lớp ... tố hoá học, đồng vị ? Vì phải sử dụng NTK - KN NTố HH, Đồng vị - Lí sử dụng NTK trung bình biểu trung bình ? thức xđ NTK trung Biểu thức tính ? bình BÀI TẬP: Bài 1) phân lớp e sau , phân lớp bão ... bình BÀI TẬP: Bài 1) phân lớp e sau , phân lớp bão hoà, phân lớp chưa bão hoà ? s1 ; p5 ; f9 ; d10 ; p6 ; d3 ; p7 ; f14 ; f 11 ; s2 Bài ) Biết nguyên tử Fe có 26p ; 26e ; và30n Hãy: A) Tính khối...
 • 6
 • 709
 • 0

Tiêt18: Luyện tập chương 1

Tiêt18: Luyện tập chương 1
... 22,4 22,4 nMg = nMgCl2 = nH 2O = nH = mMg =n M =0,05 24 =1, 2 (gam) mMgO= 9,2 1, 2= 8(gam) %MgO= 10 0%- 13 % = 87% 1, 2 %Mg = 9,2 10 0% = 13 % Hớng dẩn câu b ) - Tính số mol HCl - Tính khối lợng HCl ... mol MgCl2 (1+ 2)=0,05 + 0,2 = 0,25(mol) -khối lơngMgCl2= n M =0,25 95 =23,75 (gam) -mddsau phản ứng= = (mhỗn hợp+ mddHCl) = 9,2 +12 5 C % MgCI 0,052 =13 4 ,1( gam) mH mct = 10 0% = 17 ,7% mdd 1- Nắm lại ... chất mà phân tử gồm hay nhiều nguyên tử kim loại liên kếtvới góc a xít Tiết 18 Luyện Tập ch ơng1 I.Kiến thc cần nhớ 1. Phân loại hợp chất vô -Hãy hoàn thành sơ đồ sau cách điền tên loại hơp chất...
 • 10
 • 55
 • 0

Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP

Bài tập luyện tập CHƯƠNG 1 kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM TRONG các DOANH NGHIỆP sản XUẤT CÔNG NGHIỆP
... sinh - Tính giá thành 1kwh điện tấn- km vận chuyển theo phương pháp đại số, đơn giá chi phí ban đầu theo giá kế hoạch ( PP kế toán tập hợp chi phí sx tính giá thành sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ ... hoàn thành Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm A theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm không tính giá thành nửa thành phẩm So sánh kết hai phương pháp với • Bài ... chung 800.000 Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 1. 200.000 Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 1. 600 sản phẩm X thu 40 sản phẩm phụ Y Biết rằng: Chi phí sản xuất sản phẩm phụ 16 0.000; chi phí sản xuất phát...
 • 13
 • 299
 • 2

bài giảng hóa học 9 bài 13 luyện tập chương 1 - các loại hợp chất vô cơ

bài giảng hóa học 9 bài 13 luyện tập chương 1 - các loại hợp chất vô cơ
... Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất IPhânKiến thức cần nhớ - loại hợp chất Hãy cho biết hợp chất phân thành loại nào? CÁC HỢP CHẤT VÔ ... chương I Các loại hợp chất I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất Tính chất hóa học loại hợp chất a, Sơ đồ mối quan hệ loại hợp chất b, Những tính chất hoá học khác muối Bài tập 2: ... vào chất tác dụng hết để tính lượng chất theo yêu cầu đề Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất I - Kiến thức cần nhớ Phân loại hợp chất Tính chất hóa học loại hợp chất II - Luyện...
 • 20
 • 1,036
 • 0

luyện tập chương 1. Các loại hợp chất vô cơ

luyện tập chương 1. Các loại hợp chất vô cơ
... Tiết 18- Bài 13: Luyện tập chương I Các loại hợp chất I-Kiến thức cần nhớ: 1.Phân loại hợp chất cơ: Các hợp chất Axit oxit Oxit Bazơ Oxit axit Axit có oxi ... phân loại chất sau : CO2 , HCl , NaOH, HBr Na2SO4 , Na2CO3 , K2HPO4 , CaO , HNO3 , KHCO3 , Fe(OH)2 , H2SO4 , Cu(OH)2 , Fe2O3 KOH , SO2 I-Kiến thức cần nhớ: 1.Phân loại hợp chất cơ: Tính chất ... học loại hợp chất cơ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ ? + Bazơ + Oxit bazơ ? + Axit + Oxit axit ? + H2 O Nhiệt phân huỷ ? + Bazơ ? + Axit + Oxit axit + Muối ? BAZƠ Chú thích: Muối + Muối Muối + kim loại...
 • 8
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng luyện tập chương 1 hóa 9luyện tập chương 1luyen tap chuong 1 cac loai hop chat vo coluyện tập chương 1 hóa 9bài 8 luyện tập chương 1 hóa 10luyen tap chuong 1 hoa 10Biến đổi hôn nhân và gia đình của người dao đỏ thôn nà cà, mỹ thanh, huyện bạch thông, tỉnh bắc kạnCổng thông tin của các thư viện trường đại học trên địa bàn hà nộiLiên kết xúc tiến du lịch khu vực đông bắcMở rộng hợp tác kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay theo tư tưởng HCMTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH kế HOẠCH và đầu tưNghiên cứu, đánh giá các chỉ tiêu hình thái nông học của một số giống lúa bản địa Chất Lượng Việt NamXây dựng quy trình nhân nhanh năm giống cúc (Phan vàng, Sao đỏ, Đại đóa, Thạch bích, Vàng hè) bằng kĩ thuật nuôi cấy môTài chính tín dụng nông thônNghiên cứu hệ thống thủy lực và mô phỏng hệ thống điều khiển thủy lực của cơ cấu chấp hành máy xúc Komatsu PC450Tuyển dụng nhân lực tại Công ty CP Viglacera Hạ LongTiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học quá trình sản xuất Vinylclorua bằng phương pháp hydroclo hóa Axetylen”đáp án đề thi anh văn thi hsg tỉnh thcsQuản Lý Dịch Vụ oto hãng Ford Đại lý City Ford Bình TriệuTÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ CƠ KHÍ 2 TRỤC, 4 CẤP CHO Ô TÔ DU LỊCHđề thi chọn hsg tỉnh môn địahộp hộp giảm tốc khai triểnIđêan đơn thức không chứa bình phươngỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT VÀ ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆ HÀ NỘThúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với hoạt động sản xuất chương trình của ban thanh thiếu niên, đài truyền hình việt namTỔNG hợp 100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI CÔNG CHỨC NHÀ nước LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH GIÁO dục và đào tạo
Đăng ký
Đăng nhập