Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trắm đen (mylopharyngodon piceus richardson, 1846) tại thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của trắm đen (mylopharyngodon piceus richardson, 1846) tại thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trắm đen (mylopharyngodon piceus richardson, 1846) tại thừa thiên huế
... ó chn ti: Nghiờn cu anh hng cua mt lờn tc tng trng v t l sng cua cỏ Trm en (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) ti Tha Thiờn Hu Mc tiờu ca ti - Bit c s bin ng ca cỏc yu t mụi trng khu ... NI DUNG, VT LIU 21 V PHNG PHP NGHIấN CU 3.1 i tng nghiờn cu i tng: Cỏ Trm en (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) 3.2 Thi gian v a im nghiờn cu 3.2.1 Thi gian nghiờn cu T thỏng 1/2016 n ... Cypriniformes H: Cyprinidae Phõn h: Squaliobarbinae Chi: Mylopharyngodon Loi: Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) Tờn ting Vit: Cỏ Trm en Hỡnh 2.1 Cỏ Trm en 12 Phõn b v thớch nghi Theo v trớ a lý...
 • 52
 • 156
 • 0

ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến nuôi thương phẩm trắm đen mylopharyngodon piceus (richardson, 1846) tại phú xuyên - hà nội

ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến nuôi thương phẩm cá trắm đen mylopharyngodon piceus (richardson, 1846) tại phú xuyên - hà nội
... HỌC NHA TRANG -o0o - NGUYỄN HỒNG SƠN ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐẾN NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ TRẮM ĐEN (Mylopharyngodon piceus Richarson, 1864) TẠI PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy ... nghiệm nuôi cá trắm đen 2.3 Bố trí thí nghiệm - Thí nghiệm nuôi thương phẩm trắm đen thức ăn công nghiệp với ba công thức thức ăn khác công thức đối chứng ốc, thức ăn tự nhiên - Nuôi thử ... xuất thức ăn cho Trắm đen Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài: Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến nuôi thương phẩm cá trắm đen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) Tại...
 • 60
 • 174
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của ấu trùng vẹm xanh ( perna viridislinnaeus ), từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thắng đến giai đoạn ấu trùng bám

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng vẹm xanh ( perna viridislinnaeus ), từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thắng đến giai đoạn ấu trùng bám
... tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn ấu trùng bám Nghiên cứu ảnh hởng mật độ đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai ... ảnh hởng số loại thức ăn đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn ấu trùng bám ấu trùng Vẹm xanh ngày tuổi Loại thức ăn (mỗi công thức ... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hởng thức ăn mật độ ơng đến tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng vẹm Xanh (Perna viridis Linnaeus, 1758) từ giai đoạn ấu trùng đỉnh vỏ thẳng đến giai đoạn...
 • 45
 • 383
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vitamin (D3, B6) chất khoáng (kẽm, Selen) lên tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của giò giống (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vitamin (D3, B6) và chất khoáng (kẽm, Selen) lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá giò giống (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)
... dung nghiên cứu: Ảnh hưởng hàm lượng vitamin D3, B6 đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống giò giai đoạn giống Ảnh hưởng hàm lượng Zn Se đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống giò giai đoạn giống ... hưởng Zn lên tỷ lệ sống giò giống: 42 3.5 Ảnh hưởng Se lên sinh trưởng tỷ lệ sống giò giống 43 3.5.1 Ảnh hưởng Se lên sinh trưởng 43 3.5.1.1 -Ảnh hưởng lên sinh trưởng chiều ... 3.3.2 -Ảnh hưởng VTM B6 lên hệ số thức ăn 35 3.3.3 -Ảnh hưởng VTM B6 lên tỷ lệ sống giò giống 37 3.4 -Ảnh hưởng Zn lên sinh trưởng tỷ lệ sống giò giống 37 3.4.1 -Ảnh hưởng Zn lên...
 • 77
 • 329
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của trắm cỏ (ctenopharyngodon idella) tại thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idella) tại thừa thiên huế
... độ tăng trưởng tỷ lệ sống Trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella) Thừa Thiên Huế Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Nhằm so sánh ảnh hưởng loại thức ăn khác đến tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống Trắm cỏ ... 4.2.2 Ảnh hưởng loại thứ ăn lên tốc độ phát triển chiều dài Trắm cỏ theo thời gian 4.2.3 Ảnh hưởng loại thức ăn lên chiều dài Trắm cỏ 4.2.4 Ảnh hưởng loại thức ăn lên tốc độ tăng trưởng tương ... Nhiệt độ 4.1.2 Oxy hòa tan 4.1.3 pH nước 4.1.4 NH3 4.1.5 Màu nước 4.2 Ảnh hưởng loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng Trắm cỏ 4.2.1 Ảnh hưởng loại thức ăn lên khối lượng Trắm cỏ 4.2.2 Ảnh hưởng...
 • 63
 • 199
 • 3

Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của chạch bùn (misgurnus anguilicaudatus cantor, 1842) luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch bùn (misgurnus anguilicaudatus cantor, 1842) luận văn tốt nghiệp đại học
... đề tài : Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống Chạch bùn (Misgurnus anguilicaudatus Cantor, 1842) Mục tiêu đề tài Tìm mật độ nuôi thích hợp nuôi thương phẩm Chạch bùn từ góp ... tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống 3.2 Tốc độ tăng trưởng 3.2.1 Tăng trưởng chiều dài Bảng 3.2 .Tăng trưởng theo chiều dài chạch mật độ thí nghiệm Chỉ tiêu MĐ1 MĐ2 MĐ3 a a Chiều dài thả(cm/con) ... mật độ khác tương ứng với nghiệm thức, nghiệm thức lặp lại lần: Mật độ (ký hiệu MĐ 1): Mật độ 500 con/bể Mật độ (ký hiệu MĐ 2): Mật độ 600 con/bể Mật độ (ký hiệu MĐ 3): Mật độ 700 con/bể cho...
 • 22
 • 648
 • 2

Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của cua đồng (somanniathelphusa sinensis) nuôi thương phẩm tại hưng nguyên nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua đồng (somanniathelphusa sinensis) nuôi thương phẩm tại hưng nguyên  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - - ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa sinensis) NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN KHÓA ... này, đồng ý khoa Nông - Lâm - Ngư tổ môn thủy sản nước ngọt, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống cua đồng (Somanniathelphusa sinensis) nuôi thương phẩm ... quy trình ương nuôi cua đồng Theo dõi diễn biến yếu tố môi trường Ảnh hưởng mật độ tới tốc độ tăng trưởng tỉ lệ sống Xác định tốc độ Xác định tỷ lệ sống tăng Xác định hệ số thức ăn trưởng Đánh giá...
 • 63
 • 1,011
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (acacia manggium) 9 tuổi trồng tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (acacia manggium) 9 tuổi trồng tại huyện chiêm hóa  tỉnh tuyên quang
... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (Acacia manggium) tuổi trồng huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang 2 Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan gỗ Keo tai ... tài nghiên cứu ảnh hưởng lập địa rừng trồng đến chất lượng gỗ, khống chế keo tai tượng trồng lập địa khác nhau, trồng độ tuổi Cấu tạo gỗ nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng gỗ ... rừng trồng ảnh hưởng đến chất lượng gỗ (tính chất vật lý, học gỗ) - Đánh giá chát lượng gỗ Keo tai tượng tương ứng với lập địa rừng trồng 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu...
 • 107
 • 241
 • 0

ghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cho ăn một số chất phụ gia đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống của ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) giai đoạn từ 5cm đến 7cm

ghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cho ăn và một số chất phụ gia đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) giai đoạn từ 5cm đến 7cm
... 28 4.1.2 Ảnh hưởng chế độ cho ăn đến tốc độ tăng trưởng 29 4.1.3 Ảnh hưởng chế độ cho ăn đến tỷ lệ sống 32 4.2 Ảnh hưởng số chất phụ gia đến tốc độ tăng trưởng .34 4.2.1 ... “ Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cho ăn số chất phụ gia đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống ngựa đen ( Hippocampus kuda Bleeker, 1852) giai đoạn từ cm đến cm.” Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh ... cứu ảnh hưởng chế độ cho ăn đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống ngựa đen giai đoạn từ cm đến cm Nghiên cứu ảnh hưởng việc bổ sung vitamin C, chất khoáng đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống khả...
 • 54
 • 226
 • 0

ẢNH HƯỞNG của mật độ ƯƠNG đến tốc độ TĂNG TRƯỞNG tỷ lệ SỐNG của TRA NGHỆ pangasius kunyit

ẢNH HƯỞNG của mật độ ƯƠNG đến tốc độ TĂNG TRƯỞNG và tỷ lệ SỐNG của cá TRA NGHỆ pangasius kunyit
... tốt Tra Ở giai đoạn này, mật độ ương 50 – 200 con/bể 500 lít phù hợp Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ tăng trưởng Tra Nghệ sau 45 ngày ương Bảng 10: Ảnh hưởng mật độ đến tốc độ tăng trưởng Tra ... tượng Tra với mật độ ương 400 – 500 con/m sau tháng ương Tra đạt tỷ lệ sống 40 – 50% Kết nghiên cứu cho thấy giai đoạn ương tỷ lệ sống Tra nghệ tương ương với tỷ lệ sống Tra Có thể ... luận đối tượng Tra, sau tháng ương san thưa mật độ 150 – 200 con/m2 tỷ lệ sống tháng tuổi đạt 60 – 70% Như vậy, với tỷ lệ sống 99,83 – 100% ương điều kiện bể ương 500 lít Tra nghệ 45 ngày...
 • 10
 • 189
 • 0

ẢNH HƯỞNG của THỨC ăn lên tốc độ TĂNG TRƯỞNG tỷ lệ SỐNG của TRA NGHỆ pangasius kunyit ƯƠNG từ bột đến 30 NGÀY TUỔI

ẢNH HƯỞNG của THỨC ăn lên tốc độ TĂNG TRƯỞNG và tỷ lệ SỐNG của cá TRA NGHỆ pangasius kunyit ƯƠNG từ bột đến 30 NGÀY TUỔI
... Tra nghệ chuyển đổi sang thức ăn công nghiệp 1.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 1: So sánh tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng sử dụng loại thức ăn để ương từ bột tới 15 ngày tuổi ... 3.2.1 Tỷ lệ sống sau 30 ngày ương Bảng 3: Tỷ lệ sống Tra nghệ sau 30 ngày ương Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) Nghiệm thức 100±0,00a Nghiệm thức 99,7±0,58a Nghiệm thức 97,3±2,52a Nghiệm thức 99,3±0,57a ... ương từ tuần thứ đến tuần thứ có tỷ lệ sống từ 60 - 70 % (FAO, 2010) basa ương từ hương lên bột tỷ lệ sống từ 70 - 80 % (trung tâm khuyến ngư Quốc gia, 2005) Như vậy, tỷ lệ sống cá...
 • 10
 • 264
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng trắm đen mylopharyngodon piceus (richardson, 1846)

nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng cá trắm đen mylopharyngodon piceus (richardson, 1846)
... sản xuất thức ăn cho trắm ñen Việt Nam Từ nhu cầu thực tế tiến hành thực ñề tài Nghiên cứu ảnh hưởng loại thức ăn ñến sinh trưởng trắm ñen (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) Mục ... sinh học chủ yếu trắm ñen 1.1.1.Phân loại trắm ñen Bộ chép Cypriniformes Họ chép Cyprinidae Phân họ trắm Leuciscinae Giống trắm ñen Mylopharyngodon Peters Loài trắm ñen Mylopharyngodon ... nghiên cứu: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản (Từ Sơn- Bắc Ninh) 2.2 Vật liệu nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu: trắm ñen Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) Thức ăn: Thức ăn sử dụng trình...
 • 76
 • 213
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (acacia mangium) 9 tuổi trồng tại huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (acacia mangium) 9 tuổi trồng tại huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang
... rừng trồng khu vực huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang - Chất lƣợng gỗ Keo tai tƣợng (tính chất vật lý, học gỗ) sau khai thác khu vực nghiên cứu 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu ảnh ... 1.2.1.2 Nghiên cứu lập địa, ảnh hưởng đến khả sinh trưởng chất lượng rừng trồng Lập địa rừng trồng biện pháp, kỹ thuật lâm sinh quan trọng có ảnh hƣởng đến suất rừng trồng Đối với lập địa, loài trồng, ... thực tiễn nên chọn đề tài cấp thiết: Nghiên cứu ảnh hƣởng lập địa, đến chất lƣợng gỗ keo tai tƣợng (Acacia manggium) tuổi trồng huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 111
 • 69
 • 0

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lập Địa, Đến Chất Lượng Gỗ Keo Tai Tượng (Acacia Mangium) 9 Tuổi Trồng Tại Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lập Địa, Đến Chất Lượng Gỗ Keo Tai Tượng (Acacia Mangium) 9 Tuổi Trồng Tại Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang
... thiết: Nghiên cứu ảnh hưởng lập địa, đến chất lượng gỗ keo tai tượng (Acacia manggium) tuổi trồng huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang 2 Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan gỗ Keo tai ... cứu - Lập địa rừng trồng khu vực huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang - Chất lượng gỗ Keo tai tượng (tính chất vật lý, học gỗ) sau khai thác khu vực nghiên cứu 3.2.2 Phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên ... rừng trồng ảnh hưởng đến chất lượng gỗ (tính chất vật lý, học gỗ) - Đánh giá chát lượng gỗ Keo tai tượng tương ứng với lập địa rừng trồng 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu...
 • 111
 • 179
 • 0

đề tàiẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA CHÉP (Cyprinus carpio, 1785) TỪ GIAI ĐOẠN HƯƠNG LÊN GIỐNG TẠI TRẠI NGỌT HƯNG NGUYÊN”

đề tài ‟ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHÉP (Cyprinus carpio, 1785) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG TẠI TRẠI NGỌT HƯNG NGUYÊN”
... • Ảnh hưởng công thức thức ăn đến tăng trưởng tỷ lệ sống Chép (Cyprinus carpio Pinnaeus, 1785) từ giai đoạn hương lên giống nuôi giai Ảnh hưởng thức ăn tự chế đến tỷ lệ sống Chép ... nhận thấy nuôi Chép thức ăn công nghiệp tốc độ tăng trưởng tương đối cao , ổn định 3.3 Ảnh hưởng loại thức ăn đến tỷ lệ sống chép giai đoạn hương lên giống nuôi giai công thức thí nghiệm ... .29 3.2.2 Tăng trưởng khối lượng Chép 33 3.4.1 Hiệu kinh tế thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn đến tốc độ tăng trưởng tỷ lệ sống Chép từ hương lên giống 40 DANH MỤC CÁC BẢNG...
 • 66
 • 568
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: no toc do tang truong va ty le song cua tomnghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếảnh hưởng của mật dộ lên tốc dộ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá chạch lấunghiên cứu ảnh hưởng của hydroxypropyl β cyclodextrin đến độ ổn định của pantoprazolđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của kappa – carrageenan đến chất lượng của surimi cá mối trong bảo quản đôngnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn tagete patula l trồng chậu potxnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến năng suất chất lượng rau xà lách trồng chậuluận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý nghiên cứu ảnh hưởng của dầu mỏ đến nền kinh tế thế giớiđề cương thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến một số giống lúanghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởngnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânnghiên cứu ảnh hưởng của chân đất đến bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc khoai tâyPhương pháp xác định chất hữu cơTương tác thuốc, bài giảng tổng quanCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Order of the PhoenixBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCBìa sáng kiến kinh nghiệmbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập