addition 25 one digit 2 001

vn efb 2 001

vn efb 2 001
... danh tên gọi phổ biến kinh doanh thương mại hay dùng với tên tắt CEO - Chief Executive Officer 2iC - Second in charge PR - Public relations HR- Human Resources PA - Personal Assistant IT - Information ... chiếu câu trả lời bạn với trang trước Bạn nhớ từ? Viết tắt Nghĩa tiếng Việt tương đương CEO IT 2iC ETA PR COB HR QA PA AGM Luyện nói Hãy nối câu hỏi với lời đáp lại tương ứng Hãy tập nói câu ... thoại với người bạn bạn Lovely day, isn’t it? a Yes, can I help you? Aren’t these apricots b Yes, 20 minutes The bus is late delicious? Excuse me, could I ask c Yes, it’s great you something? Excuse...
 • 5
 • 177
 • 0

English 7 UNIT ONE - A 2

English 7 UNIT ONE - A 2
... Hoa unhappy? Because she misses her friends and her parents very much Transformation writing Write the text again and change the subject “ Hoa ” to “ I” Homework - Write a short paragraph about ... different from (adj) khác với - unhappy (adj) không vui vẻ - still (adv) vẫn, - (to) miss nhớ tiếc, cảm thấy nhớ - different from (adj) khác với - unhappy (adj) không vui vẻ - still (adv) vẫn, - (to) ... uncle and aunt in Hanoi F  She doesn’t have any friends in Hanoi F  She is unhappy LUCKY NUMBER a Where is Hoa from? Hoa is from Hue LUCKY NUMBER b Who is she staying with? She is staying with...
 • 26
 • 831
 • 5

English 7 UNIT One :B1,2,3

English 7 UNIT One :B1,2,3
... ENG7014 Noughts and Crosses you/ 13 54 Hoa Quang Trung your Le Loi father / 41 Street Her mother / ... 15/ 32 Nguyen Du Street Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Nam/ Nguyen/ 15/ 32 Nguyen Du Street -What’s his ... 32 Nguyen Du Street 2 Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Completing the dialogue Complete the form • •...
 • 15
 • 776
 • 3

English 7 UINT ONE B1,2,3

English 7 UINT ONE B1,2,3
... ENG7014 Noughts and Crosses you/ 13 54 Hoa Quang Trung your Le Loi father / 41 Street Her mother / ... 15/ 32 Nguyen Du Street Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Nam/ Nguyen/ 15/ 32 Nguyen Du Street -What’s his ... 32 Nguyen Du Street 2 Hoa/ Le/ 12/ Danang Minh/ Tran/ 13/ 20 Hung Vuong Street Thuy/ Bui/ 14/ 37 Le Duan Street Mai/ Pham/ 15/ 15 Ly Thuong Kiet Completing the dialogue Complete the form • •...
 • 15
 • 181
 • 0

GA TUẦN 25 LỚP 2 ( BUỔI 2)

GA TUẦN 25 LỚP 2 ( BUỔI 2)
... tháng năm 20 10 KĨ chun SƠN TINH, THUỶ TINH I Mục đích yêu cầu : - Xếp thứ tự tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh, kể lại đoạn câu chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh ” (BT 2) - Hs K-G ... ngày tháng năm 20 10 Lun tõ vµ c©u TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN ĐẶT vµ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO ? I Mục tiêu - Nắm số từ ngữ sơng biển (BT 1, BT 2) - Bước đầu biết đặt trả lời câu hỏi Vì ? ( BT 3, BT 4) II ... (? )Bức tranh vẽ cảnh ? - Hai vò thần đến cầu hôn Mò Nương (? ) Đây nội dung thứ - HS lên bảng xếp lại thứ tự câu chuyện ? tranh , , (? )Hãy nêu nội dung tranh thứ3? - Chia nhóm tập kể nhóm (? )...
 • 19
 • 141
 • 1

TUAN 25 LOP 3 2 BUOI

TUAN 25 LOP 3 2 BUOI
... dừi b sung: a) 36 20 : x b) 20 70 : x a) 36 20 : x = 905 x = 27 15 b) 20 70 : x = 34 5 x = 27 60 Bi 2: 30 cỏi bỏnh xp u vo Gii: hp Hi hp ú cú bao nhiờu S cỏi bỏnh mi hp lứ: cỏi bỏnh ? 30 : = (cỏi) ... cn phũng l: cha bi 25 5 0 : = 425 (viờn) S viờn gch lỏt phũng nh th l: 425 x = 29 75 (viờn) /S: 29 75 viờn gch Bi 3: - Yờu cu hc sinh nờu yờu cu Mt ngi i b mi gi c km bi Thi 1gi 2gi gi gi 5gi - Yờu ... 12 - Giáo án lớp Tuần 25 Trờng Tiểu học thị trấn Nguyên Bình o0o Năm học: 20 09 - 20 10 - Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ S quyn v mi thựngl: 2 135 : = 30 5 (quyn) S quyn v thựngl: 30 5...
 • 29
 • 87
 • 0

Bài 25: lớp 1,2,3,4,5

Bài 25: lớp 1,2,3,4,5
... thuật Mỹ thuật Bài 25: Vẽ tranh - ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I- MỤC TIÊU - HS biết tìm, chọn nội dung hình ảnh đẹp trườnghọc để vẽ tranh - HS Tập cách vẽ vẽ tranh Trường - HS thêm yêu mến trường lớp - GDBVMT: ... lớp - GDBVMT: biết yêu quý chăm sóc trường lớp, nơi em học II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC GV: - SGK, SGV, số tranh ảnh trường học - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ HS lớp trước đề tài nhà trường HS: - SGK, sưu ... • Trường TH Vạn Thọ Giáo án Mỹ thuật • TUẦN 25 Ngày dạy:6,8/03/2013 Mỹ thuật Bài 25: Vẽ trang trí: TẬP VẼ HOẠ TIẾT DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN I MỤC TIÊU: - Hs nhận biết hoạ tiết...
 • 6
 • 239
 • 0

unit 9. leson one. 1,2

unit 9. leson one. 1,2
... L L S H E S P E T E R Y O U G O O D B Y E M Y Tuesday, November 26th2013 Unit 9: In my classroom Lesson 1:( Part 1- 2) Unit 9: In my classroom Lesson 1:( Part 1- 2) Class: Good moring, Miss Hien ... book, please Close your book, please - Learn the new words and the dialogue by heart - Prepare Unit Lesson (P3,4) Thanks for your attending! ...
 • 20
 • 141
 • 0

giao an tuan 25 lop 5 2 buoi moi lam

giao an tuan 25 lop 5 2 buoi moi lam
... là: 45 x 30 = 1 350 ( l) + Đổi 1 350 l = 1 350 dm3 = 1, 35 m3 + Diện tích đáy bể: 1 ,5 x 1 ,2 = 1,8 m2 Chiều cao nớc bể 1, 35 : 1,8 = 0, 75 ( m) Mặt nớc bể cách miệng bể là: 0,9 0, 75 = 0, 15 ( m ) = 15 ... tìm cách tính - Đại diện chữa Bài 2: Tính cách thuận tiện 20 a) 25 phút + 34 phút + 26 phút + 35 phút b) 1 + + + 3 c) 54 phút + 36 phút 36 phút d) 58 phút ( 35 phút + 18 phút ) - GV nhận xét ... kết - Đại diện phát biểu + Tìm thể tích HHCN: x 10 x10 = 50 0 cm( cm3 ) + Thể tích miếng xà phòng HLP : 50 0 : = 1 25 ( cm3 ) Ta có : x x5 = 1 25 ( cm3 ) Vậy miếng xà phòng có cạnh cm - HS đọc kĩ bài,...
 • 22
 • 246
 • 0

tuạn 25 lop 1 2 buoi nga

tuạn 25 lop 1 2 buoi nga
... VBT -1 em lên bảng giải -Lưu ý học sinh trước giải đổi chục (5') bát 10 bát -Giáo viên sửa 2- Cđng cè, dỈn dß - GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc - GV nhËn xÐt giê häc Thø tư, ngµy th¸ng n¨m 2 011 TËp ... tËp 2: - Cho häc sinh vÏ hai ®iĨm ë h×nh vu«ng vµ vÏ ®iĨm ë ngoµi h×nh vu«ng .C H G 14 D - §iĨm A, B Lµ ®iĨm ë h×nh vu«ng - §iĨm C, D, G, H: Lµ ®iĨm ë ngoµi h×nh TÝnh: 20 + 10 + 10 = 40 30 + 10 ... sinh viÕt: Sè 10 gåm chơc vµ ®¬n vÞ Sè 18 gåm chơc vµ ®¬n vÞ Sè 40 gåm chơc vµ ®¬n vÞ a ViÕt sè tõ bÐ ®Õn lín: 13 30 50 b, ViÕt sè tõ lín ®Õn bÐ: 80 40 17 TÝnh: 50 + 20 = 60cm + 10 cm = 70 70cm...
 • 23
 • 84
 • 0

G.A Âm nhạc CKTKN Tuần 25- Lớp 1,2,3,4,5

G.A Âm nhạc CKTKN Tuần 25- Lớp 1,2,3,4,5
... đọc nhạc - Hs đọc cao độ TĐN - Yêu cầu Hs tập gõ tiết tấu tập đọc nhạc - Hs tập gõ tiết tấu - Gv yêu cầu lớp đọc tên nốt toàn - Hs đọc tên nốt - Gv tập câu Tập đọc nhạc - Hs tập câu - Yêu cầu lớp ... điệu hát gì? Khi tóc thầy bạc trắng + Nhạc nước nào? - Hs trả lời: Nhạc Nga + Lời việt viết? + Lời việt Hoàng Lân - Yêu cầu lớp ôn hát nhiều lần,thể - Cả lớp ôn hát tính chất nhịp nhàng,uyển chuyển ... hát kết hợp sử dụng nhạc - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp cụ gõ đệm theo nhịp, theo phách phách (sử dụng nhạc cụ gõ) - Gv yêu cầu Hs trình bày trước lớp - Hs trình bày trước lớp - Gv nhận xét ghi...
 • 10
 • 117
 • 0

Tuần 25 TD lớp 2

Tuần 25 TD lớp 2
... 1 -2 -GV nhận lớp, phổ biến ND-YC học 1 -2 -Xoay khớp 1 -2 -Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 1 -2 -Ơn TD học II.Phần bản: 1.Ơn số tập RLTTCB học: 1 -2 -Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng 1 -2 -Đi ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án số 50 Tuần 25 , từ ngày 28 /2 –04/3 /20 11 1.Tên dạy: ƠN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB TRỊ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” 2. Mục tiêu: -Tiếp tục ơn số tập RLTTCB u cầu ... kẻ thẳng tay dang ngang 2- 3 -Đi nhanh chuyển sang chạy 2. Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy 6-8 nhanh” III.Phần kết thúc: 1.Hồi tĩnh 1 -2 2.GV HS hệ 1 -2 thống 3.GV nhận xét 1 -2 giao tập nhà -GV nêu tên...
 • 3
 • 124
 • 0

Giáo án 5 Tuần 25/ cả buổi 2

Giáo án 5 Tuần 25/ cả buổi 2
... 84 ,5 x 2) = 20 6,5m2 Thể tích hình hộp chữ nhật là: 7 ,5 x 6 ,5 x 4 ,5 = 190, 125 m2 Đáp số: 42, 25m2 122 m2 20 6,5m2 190, 125 m2 Bµi 2: Phòng học có dạng hình chữ nhật chiều dài 10m, chiều rộng 5, 5m, chiều ... TUẦN 25 Diện tích mặt hình hộp chữ nhật là: 7 ,5 x 6 ,5 = 42, 25m2 Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (7 ,5 + 6 ,5) x x 4 ,5 = 122 m2 Diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật là: 122 +( 84 ,5 x 2) ... Trong hình chữ nhật là: A 14cm2 C 24 cm2 12cm B 20 cm2 D 34cm2 4cm 5cm Diện tích phần tơ đậm hình chữ nhật là: A 6 ,28 m2 B 12 ,56 m2 C 21 ,98cm2 C 50 ,24 cm2 1m 3m o * Phần 2: (4 điểm) 1.Viết tên hình sau...
 • 32
 • 103
 • 0

Slide hóa 11 bài 25 ankan tiết 2 _V.C Công

Slide hóa 11 bài 25 ankan tiết 2 _V.C Công
... chất hóa học Phản ứng oxi hóa Phương trình phản ứng: CH4 + 2O2 t0 CO2 + 2H2O Phương trình tổng quát: CnH2n +2 + 3n + O2 t0 Từ phương trình ta thấy: nCO2 + (n+1)H2O nH 2O > nCO2 nankan = nH 2O − ... hiđro): CnH2n +2 CH2=CH-CH3 + CH4 t0, xt * Tách thành phân tử nhỏ hơn: CnH2n +2 Với điều kiện: n = m + x n ≥ 3, m ≥ 1, x ≥ CnH2n + H2 t0, xt C H m 2m +2 + CxH2x III Tính chất hóa học Phản ứng oxi hóa Mời ... C tạo phân tử nhỏ III Tính chất hóa học Phản ứng tách Ví dụ 1: CH3 – CH3 xt, 500 C CH2 = CH2 + H2 CH2=CH-CH2-CH3 + H2 Ví dụ 2: CH3-CH2-CH2-CH3 t , xt CH2=CH2 + CH3-CH3 => Phương trình tổng quát:...
 • 32
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcNâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Các yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treSự tham gia của người dân trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh bình địnhTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnẢnh hưởng của giá trị gần gũi đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhĐánh giá tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện mê linh, thành phố hà nộiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi của một số đặc trưng khí hậu và các hiện tượng thiên tai có liên quan ở khu vực bắc trung bộ trong những thập kỷ gần đâyĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập