Bài 53 tham quan thiên nhiên

bài 53 tham quan thiên nhiên

bài 53 tham quan thiên nhiên
... dẫn SGK III Tiến trình buổi tham quan Nội dung làm SGK Tổ chức buổi tham quan thiên nhiên hoạt động - Sau tập trung toàn lớp địa đIểm tham quan, nêu nội dung buổi tham quan GV chia lớp thành nhóm ... học sinh trả lờp câu hỏi sau: Quan tham quan thiên nhiên, em liên hệ với kiến thức giáo dục môI trường sống? Gợi ý trả lời: - Có lòng yêu thiên nhiên; - Bảo Vệ thiên nhiên; -Vai trò thực vật đời ... bố thực vật khu vực tham quan Ví dụ: Các tổ cần quan sát tượng sau: - Quan sát tượng mọc - Quan sát tượng bóp cổ - Quan sát thực vật sống ký sinh như: tầm gửi, dây tơ hồng - Quan sát thụ phấn nhờ...
 • 7
 • 1,535
 • 1

Bài thực hành 7: Tham quan thiên nhiên

Bài thực hành 7: Tham quan thiên nhiên
... phục vụ, phổ biến yêu cầu thực hành B3 Đến điểm tham quan tiến hành quan sát, thu thập thông tin, mẫu vật khu vực tham quan Nội dung quan sát1: Môi trường sinh sống thực vật (trên cạn, nước, ... C-Câu hỏi -Bài tập Câu hỏi 1: Hãi kể tên thực vật quan sát buổi tham quan? Trả lời: Câu hỏi 2: Nêu bước tiến hành làm mẫu ép cây? Trả lời: Bài tập 1: Cho thực vật sau xếp chúng theo ngành thực vật ... TH – THAM QUAN THIÊN NHIÊN (Tiết 68-69-70 Bài 53 –Tr 173) I-Mục đích: - Xác định nơi sống, phân bố nhóm thực vật - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật -...
 • 6
 • 77
 • 0

Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN pps

Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN pps
... Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Quan sát thiên nhiên - Giáo viên yêu cầu hoạt động theo nhóm - Nội dung quan sát - Quan sát hình thái thực ... Ghi chép: - Ghi chép điều quan sát - Thống kê vào bảng kẽ sẵn Hoạt Động : Quan sát nội dung tự chọn * Học sinh tiến hành theo nội dung + Quan sát biến dạng rể, thân, + Quan sát mối quan hệ thực ... thực vật - Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm - Thu thập mẫu vật - Ghi chép thiên nhiên: Giáo viên dẫn yêu cầu nội dung phải ghi chép + Cách thực a Quan sát hình thái số thực vật: + Quan sát...
 • 6
 • 2,434
 • 1

Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN potx

Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN potx
... Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan TG Hoạt động Giáo Viên Hoạt động Học Sinh Hoạt Động : Quan sát thiên nhiên - Giáo viên yêu cầu hoạt động theo nhóm - Nội dung quan sát - Quan sát hình thái thực ... Ghi chép: - Ghi chép điều quan sát - Thống kê vào bảng kẽ sẵn Hoạt Động : Quan sát nội dung tự chọn * Học sinh tiến hành theo nội dung + Quan sát biến dạng rể, thân, + Quan sát mối quan hệ thực ... thực vật - Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm - Thu thập mẫu vật - Ghi chép thiên nhiên: Giáo viên dẫn yêu cầu nội dung phải ghi chép + Cách thực a Quan sát hình thái số thực vật: + Quan sát...
 • 6
 • 892
 • 0

Sinh học 7 - Tham quan thiên nhiên docx

Sinh học 7 - Tham quan thiên nhiên docx
... lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết thực hành tham quan Dặn dò  HS chuẩn bị đầy đủ cho sau tham quan thiên nhiên Tiết 68 + 69: Tiến hành tham quan trời *GV yêu cầu: + Hoạt động theo nhóm HS ...  GV thông báo: + Tiết 67: Học lớp + Tiết 68: Quan sát thu thập mẫu + Tiết 69: Báo cáo Tiết 67 (bài 64): Học lớp HĐ1: GV giới thiệu sơ lược địa điểm tham quan: * Đặc điểm: + Có môi trường ... giản HĐ1: GV thông báo nội dung cần quan sát 1) Quan sát ĐV phân bố theo môi trường + Trong môi trường có động vật nào? + Số lượng cá thể (nhiều hay ít) 2) Quan sát thích nghi di chuyển chúng...
 • 5
 • 1,066
 • 1

T 68,69,70: THAM QUAN THIEN NHIEN

T 68,69,70: THAM QUAN THIEN NHIEN
... vây C .Quan s t thích nghi dinh dỡng động v t Quan s t loại động v t có hình thức dinh dỡng nh nào/ VD: Ăn lá, ăn h t, ăn động v t nhỏ, h t m t D .Quan s t mối quan hệ động v t thực v t -T m xem ... A ,Quan s t động v t phân bố theo môi trờng -Trong môi trờng có động v t nào? - Số lợng cá thể nhiều hay t? -VD: Cành có nhiều sâu bớm B Quan s t thích nghi di chuyển động v t môi trờng - ĐV có cách ... bảng/SGK, v t - Địa điểm:Vờn sinh địa nhà trờng III.Ho t ộng dạy-học: 1: T chức: 7A7B7C 2.Kiểm tra : Sự chuẩn bị HS 3 .T chức ho t động: Ho t động 1: GV thông báo nộidung cần quan s t A ,Quan s t động...
 • 3
 • 103
 • 0

tổng kết kinh nghiệm biện pháp thực hiện tốt các tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69,70 ở chương trình sinh học lớp 7

tổng kết kinh nghiệm biện pháp thực hiện tốt các tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69,70 ở chương trình sinh học lớp 7
... tham quan thiên nhiên (tiết 68, 69, 70 chương trình sinh học lớp ) II .Biện pháp thực tốt tiết tham quan thiên nhiên tiết 68, 69, 70 chương trình sinh - trang Chuẩn bị giáo viên - trang Chuẩn bị học ... I Thực trạng dạy học tiết TQTN II III Biện pháp thực tốt tiết TQTN tiết 68, 69, 70 chương trình sinh học Chuẩn bị giáo viên Chuẩn bị học sinh Giáo án tiết TQTN tiết 68, 69, 69 chương trình sinh ... GIÁO ÁN TIẾT THAM QUAN THIÊN NHIÊN TIẾT 68, 69, 70 CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC LỚP : Sau xin trình bày tiết dạy TQTN lớp cụ thể lớp trường THCS hoàng Hoa Thám –năm học 20052006 : Tiết 68, 69, 70 Bài...
 • 29
 • 261
 • 0

Giáo án sinh học lớp 7 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN I. MỤC TIÊU docx

Giáo án sinh học lớp 7 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN I. MỤC TIÊU docx
... - GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu * Địa điểm thực hành III TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH : + Quan sát thu thập mẫu ...
 • 2
 • 1,157
 • 1

Giáo án sinh học lớp 7- THAM QUAN THIÊN NHIÊN potx

Giáo án sinh học lớp 7- THAM QUAN THIÊN NHIÊN potx
... GIẢNG VB: GV thông báo: Tiết 67: Học lớp Tiết 68, 69 + Quan sát thu thập mẫu + Báo cáo nhóm Tiến hành Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu sơ lược địa điểm tham quan - Đặc điểm: có môi trường nào? ... đem cho vào hộp chứa mẫu Hoạt động 4: Giáo viên giới thiệu cách ghi chép - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử ... kẹp mẫu, chổi lông + Kim nhọn, khay đựng mẫu + Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống Hoạt động 3: Giáo viên giới thiệu cách sử dụng dụng cụ - Với động vật nước: dùng vợt thuỷ tinh vớt động vật lên...
 • 5
 • 2,508
 • 6

THam quan thien nhien

THam quan thien nhien
... khu vực tham quan khu vực tham quan * Cách thực hiện: Gv phân công nhóm lựa chọn nội - Các nhóm lựa chọn nội dung quan sát dung quan sát Ví dụ : nội dung c cần quan sát vấn đề sau: + Quan sát ... HS chọn ba nội dung sau: nội dung sau : c Quan sát biến dạng rễ, thân, + Quan sát biến dạng rễ, thân, d Quan sát mối quan hệ thực vật với + Quan sát mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với ... TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng Tiết 69 Bài 53 : THAM QUAN THIÊN NHIÊN(tt) I Mục tiêu Kiến thức: - Tìm hiểu đặc điểm môi trường nơi đến tham quan - Tìm hiểu thành phần đặc điểm thực vật có môi...
 • 7
 • 121
 • 0

tham quan thien nhien lop 6

tham quan thien nhien lop 6
... buổi tham quan: tinh thần, thái độ học sinh - Ghi chép chọn mẫu vật V.Híng dÉn vÒ nhµ: - Giờ sau tiếp tục tham quan - Chuẩn bị: giấy, bút, kéo, băng dính 6A: V¾ng 6D: V¾ng 6B: V¾ng 6E: ... buổi tham quan: tinh thần, thái độ học sinh - Ghi chép chọn mẫu vật V Hướng dẫn nhà: - Giờ sau tiếp tục tham quan - Chuẩn bị: giấy, bút, kéo, băng dính 6A: V¾ng 6D: V¾ng 6B: V¾ng 6E: ... Quan sát nội dung tự chọn * HS tiến hành nội dung sau: + Quan sát biến dạng rể, thân, + Quan sát mối quan hệ TV với TV, TV với ĐV + Nhận xét phân bố TV khu vực tham quan * Cách thực hiện: a Quan...
 • 4
 • 11
 • 0

Bai 53_Tham quan thien nhien

Bai 53_Tham quan thien nhien
... thực vật khu vực tham quan Ví dụ: Các tổ cần quan sát tượng sau: - Quan sát tượng mọc - Quan sát tượng bóp cổ - Quan sát thực vật sống ký sinh như: tầm gửi, dây tơ hồng - Quan sát thụ phấn nhờ ... động 2: Hoạt động theo tổ Các tổ thực nội dung quan sát theo phân công lớp, thực nội dung sau: - Quan sát biến dạng rễ, thân, - Quan sát, nhận xét mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động ... mô đất khô, bờ tường có ánh sáng rêu thường chết Quan sát kỹ đám rêu thấy rêu có cuống mọc dài ra, phía đầu phình to túi bào tử quan sinh sản rêu Quan sát rêu, phía có rễ giả, thân nhỏ mềm yếu...
 • 7
 • 961
 • 0

Những kỳ quan thiên nhiên không thể không ghé thăm ppt

Những kỳ quan thiên nhiên không thể không ghé thăm ppt
... công nhận di sản thiên nhiên, có vịnh Hạ Long Việt Nam Tất khu vực lịch sử phát triển chịu ảnh hưởng lớn thời kỳ băng hà, đặc biệt đợt băng hà thời kỳ Đệ tứ Dấu ấn thời kỳ băng hà thể rõ dạng địa ... Lần phun trào gần ghi nhận diễn vào năm 1969 Những hồ nước có màu sắc khác tạo nên hấp dẫn kỳ quan Đây điểm đến ưa thích đảo Flores Indonesia Thác Thiên Thần Công viên quốc gia Canaima, Venezuela ... Cây đá linh thiêng, ẩn chứa nhiều lời nguyền Nhiều nhà khoa học kết luận, đá thiên nhiên kiến tạo Sa mạc cát trắng Vườn quốc gia Gunung Mulu Borneo,...
 • 10
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần Các quá trình và thiết bị cơ học, thuỷ lực, khí nén trong công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến thịt thuỷ sản (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH dược phẩm AAAĐặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty TNHH đầu tư và thương mại dịch vụ đức dươngMột số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng tốt hơn thiết bị tại tổng công ty xây dựng lũng lôNhân tố con người trong lực lượng sản xuất với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh hà nam hiện nayPhân tích, đánh giá hoạt động truyền thông marketing trong chiến lược định vị của rượu ngũ hànhỦY THÁC NHẬP KHẨU tại CÔNG TY cổ PHẦN COKYVINA GIAI đoạn 2010 2014 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH viễn thông và công nghệ cao thái sơn giai đoạn 2008 2014XUẤT KHẨU GIÀY của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIÀY AURORA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm đường bánh kẹo (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ lên men (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 2: Vi sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 3: Công nghệ chế biến thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện nho quanGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu chi nhánh thăng longGiải pháp nâng cao phát triển thanh toán quốc tế tại ngân hàng agribank chi nhánh hải dươngTHỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG dài hạn của VIETINBANK bắc GIANG GIAI đoạn 2012 2014THỰC TRẠNG CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NAM THĂNG LONG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập