addition five minute frenzy 0110 001

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE-MINUTE TEST 1 pptx
... him for late B Mike admitted being late C Mike said he was late D Mike regretted to being late 31 “ If all goes to plan, I will live aboard.” said Peter A Peter promised to live abroad B Peter ... not added to the bill If the service was adequate, it is customary to leave a tip equal to about 15 % of the bill In expensive restaurants, leave a bit more 35 When you invite an American friend ... long time 36 In most American restaurants, ……… A the tip is added to the bill B the tip is about 15 % of the bill C you should not give the tip to the waiters or waitresses D waiters and waitresses...
 • 2
 • 147
 • 0

Forty-five minute- Test 3 docx

Forty-five minute- Test 3 docx
... migrated with the seasons d They could grow plants and trees 33 / How many African elephants are there today? a 19,000 b 30 ,400 c 55,000 d 550,000 34 / Which of these sentences is true to the text? a Asian ... general idea of the contents 36 / a much more b less than c more than d much less 37 / a what b where c why d how much 38 / a correctly b exactly c rarely d usually 39 / a can be b must be c need ... million square kilometres) of available habitat 31 / How much does an Asian elephant eat a day? a About 150 kg of grasses, leaves and other plants b About 33 1 kg of grasses, leaves and other plants...
 • 3
 • 171
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx

FORTY-FIVE MINUTE TEST 1 pptx
... án sai cần phải sửa để câu (1 điểm) Many rain forests are being cutting down for timber or woods a b c d The normal pulse for an adult is between 60 and 80 beats per minutes, however a b c excitement ... 1 The seas and rivers nowadays a cannot be swum in b are less dirty than they used to be c are...
 • 2
 • 123
 • 0

Forty five minute Test – Code: 102 pptx

Forty five minute Test – Code: 102 pptx
... A Any B Others C Another D Other The end Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 102 I/ Find the mistakes among the underlined parts The villagers refused ... describe C between The end D swallow D comprise Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to ... C chew The end D temperatures D brave D knew Trịnh Hoài Đức High School The Forty- five minute Test - ENGLISH 12 Code: 104 I/ Read the text carefully and find the option which best completes...
 • 9
 • 125
 • 0

Forty five minute Test – Code: 101 ppt

Forty five minute Test – Code: 101 ppt
... name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 102 I/ Tìm lỗi sai phần gạch chân câu sau 1/ You had better to review the lessons carefully before the test a b c d 2/ Could you ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 104 I/ Điền từ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu cho sau 1/ I rang him ... Trịnh Hoài Đức High School Class: ………………………… Student’s name: …………………………………… The Forty- five minute- Test ENGLISH 12 Code: 103 I/ Read the following text carefully and choose the best answer to...
 • 8
 • 124
 • 0

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot

FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) pot
... out last night It started to rain an hour ago It has FORTY-FIVE MINUTE TEST (4) Class 12NC Name: Hãy chọn từ có trọng âm khác với từ lại (0,5 điểm) a animal...
 • 5
 • 146
 • 0

A 40 - minute test Mark 001 docx

A 40 - minute test Mark 001 docx
... allowed d rained a meals b hands c maps d leftovers a speaks b kids c.coughs d bats * Stress a handbag b signal c student d polite a income b attract c marriage d waving Iv Vocabulary and grammar Sometimes ... Waving is one of the _ forms of communication a verbal b non - verbal c head - using d word - using - “ You really have a nice hat, Laura I’ve never seen such a beautiful thing on you.” - ... ages Marriages were generally arranged by parents and family, with their children having little chance to say no in the matter In the past it was not surprising to find that a bride and groom had...
 • 5
 • 80
 • 0

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx

THE FORTY – FIVE MINUTE ENGLISH TEST Đề 2 ppsx
... broken 16 The …………… will observe and score your performance in the contest A contestants B judges C sponsors D winners 17 “ You cheated in the exam”, the teacher said to his children A The teacher ... cheating in the exam B The teacher prevented his children from cheating in the exam C The teacher advised his children to cheat in the exam D The teacher accused his children of cheating in the exam ... automatically chosen to host the 20 07 FIFA Women’ World Cup The host country for the 20 11 FIFA Women’s World Cup will be decided by vote 36 In the first Women’s World Cup, there were .teams A sixteen...
 • 3
 • 123
 • 1

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty fiveminute test docx

Giáo án tiếng anh lớp 10: Forty five – minute test docx
... event (1) Federation Internationale de Football Association (FIFA), (2) ., the World Cup is contested by men's national football teams which are FIFA members The World Cup is held (3) (except...
 • 10
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu hoán cải bộ làm kín cổ trục của loại bơm AHH đang sử dụng trên tàu trần đại nghĩaNghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm phun phân cấp và nhũ tương nhiên liệu sinh học đến đặc tính hoạt động và phát thải khí xả của động cơ dieselso sánh số bé bằng một phần mấy số lớnTuần 13 trồng rừng ngập mặnTính giá trị của biểu thức lớp 3Hiệu quả của đọc hiểu phân tầng với sự phát triển kỹ năng đọc hiểu của sinh viên chuyên ngữ năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt NamA survey on teaching and learning English reading skill at Vietnam Maritime University Khảo sát tình hình dạy và học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tại Đại học Hàng Hải Việt NamXây dựng tài liệu giảng dạy bổ trợ môn Giao tiếp giao văn hóa cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hàng Hải Việt NamTuyển tập đề luyện thi THPT quốc gia đại học môn vật lý tài liệu ôn thi đại học môn vật lý thầy hùngHội thi văn nghệ ngành 29 11 2012Phân Tích Ứng Xử Của Dầm Cao Liên Tục_Xây Dựng Mô Hình Dàn Ảo _Tính toán dầm cao liên tục bằng phần mềm CAST_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNghiên Cứu Thực Nghiệm Có Kể Đến “Confinement” Của Cột BTCT Có Lõi Thép Gia Cường Tiết Diện Chữ Nhật Bố Trí Đai Xoắn Cải Tiến (SRC)_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học Xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMBài 27 giới thiệu tỉ lệ cơ thể ngườiNGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TĂNG ÁP CHO ĐỘNG CƠ D243 BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOSTKinh nghiệm dạy trẻ mầm non kỹ năng sốngMot so bien phap day tre mgb 3 4 tuoi biet quan tam chia se voi moi nguoi xung quanhMot so bien phap giup tre 4 5 tuoi nang cao cam thu van hocÔn tập cuối HK2 lớp 3 2015 2016trò chơi ô chữNghiên cứu cấu trúc, tính chất xúc tác zeolit y và ứng dụng trong phản ứng cracking xúc tác lọc hóa dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập