Đề tài: Nhận thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

đề tài quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thủy lợi

đề tài quản lý ký túc xá sinh viên trường đại học thủy lợi
... NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI I - Cơ cấu tổ chức hệ thống quản tác sinh viên trường ĐH Thủy Lợi Gồm phận: - Quản hợp đồng - Quản sinh viên - Quản phòng - Quản nhân viên - Quản điện nước ... mô hình cụ thể, quản túc sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội chúng em tìm hiểu sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hệ thống quản túc sinh viên trường Đại học Thủy Lợi hướng dẫn cô giáo ... hệ thống quản túc sinh viên trường ĐH Thủy Lợi Quản hợp đồng - Kiểm tra hồ sơ sinh viên - Nhập hợp đồng - Sửa hợp đồng - Xóa hợp đồng Quản sinh viên - Nhập thông tin sinh viên -...
 • 34
 • 951
 • 0

Khai thác các giá trị đạo đức truyền thống trong tư tưởng hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học quy nhơn

Khai thác các giá trị đạo đức truyền thống trong tư tưởng hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học quy nhơn
... dụng giá trị đạo đức truyền thống t tởng Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho niên sinh viên Đại học Quy Nhơn 2.2.1 Tình hình đạo đức, lối sống sinh viên Đại học Quy Nhơn Dới lãnh đạo Đảng ... chung học sinh, sinh viên nói riêng yêu cầu cấp bách Do em chọn đề tài "Khai thác giá trị đạo đức truyền thống t tởng Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trờng Đại học Quy Nhơn" ... cờng giáo dục cho niên giáo dục đạo đức cách mạng có vị trí quan trọng 36 2.1.2 Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cho niên, học sinh, sinh viên Hồ Chí Minh nhận thấy bồi dỡng hệ cách mạng cho...
 • 65
 • 328
 • 1

Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình
... Kạn 33 Đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản sinh viên trường Cao đẳng phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình “Kiến thức, thái độ thực hành sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình ... 38 Đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản sinh viên trường Cao đẳng phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình Đối tƣợng nghiên cứu sinh viên học tập trƣờng Cao đẳng phạm Thái ... Đề tài: Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản sinh viên trường Cao đẳng phạm Thái Bình, tỉnh Thái Bình Đối tƣợng nghiên cứu gồm 550 SV học tập trƣờng Cao đẳng phạm Thái...
 • 120
 • 287
 • 1

Nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh (Nghiên cứu trường hợp Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh (Nghiên cứu trường hợp Quận Hoàng Mai, Hà Nội
... ngồi ghế nhà trƣờng THPT địa bàn quận Hoàng Mai - Thành phố Nội, chọn đề tài nghiên cứu "Nhận thức sức khoẻ sinh sản học sinh [Nghiên cứu trường hợp quận Hoàng Mai - Thành phố Nội] " Sự ... không? Học sinh có dạng nhận thức cảm tính sức khoẻ sinh sản trội nhận thức lí tính hay không? Học sinh nhận thức lí tính sức khoẻ sinh sản có mạnh nhận thức cảm tính hay không? Học sinh có ... sức khoẻ sinh sản so với lớp 12 hay không? Liệu học sinh nam có nhận thức sức khoẻ sinh sản so với học sinh nữ hay không? Liệu học sinh có nguồn gốc xã hội khác có nhận thức sức khoẻ sinh sản hay...
 • 103
 • 416
 • 0

Điều tra thực trạng sự nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh tuổi vị thành niên trong trường THPT trần hưng đạo thành phố nam định tỉnh nam định

Điều tra thực trạng sự nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh tuổi vị thành niên trong trường THPT trần hưng đạo  thành phố nam định  tỉnh nam định
... KHOA SINH - KTNN Lấ TH GIN IU TRA THC TRNG S NHN THC V SC KHE SINH SN CA H*C SINH TUI V THNH NIấN TRONG TRNG THPT TRN HNG O THNH PH NAM NH TNH NAM NH KHểA LUN TT NGHIP I HC Chuyờn ngnh: Sinh ... khú khn ca nam gii sinh sn v tỡnh dc (vụ sinh chng, ri lon chc nng sinh dc nam, phc hi tn thng c quan sinh dc) Hin nc ta khụng cú c s y t tin cy cha tr v cho hiu qu cao Vỡ vy SKSS cho nam gii ... s nhn thc v SKSS ca hc sinh lp 10 trng THPT Trn Hng o Thnh ph Nam nh 31 Hỡnh 3.2 Biu biu hin s nhn thc v SKSS ca hc sinh lp 11 trng THPT Trn Hng o Thnh ph Nam nh 34 Hỡnh...
 • 56
 • 105
 • 1

Điều tra thực trạng sự nhận thức về sức khoẻ sinh sản của thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường khu vực xã giáp sơn lục ngạn bắc giang

Điều tra thực trạng sự nhận thức về sức khoẻ sinh sản của thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường khu vực xã giáp sơn  lục ngạn  bắc giang
... thiết thực cho việc giáo dục giới tính SKSS cho thiếu niên nhà trường khu vực Giáp Sơn, tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra thực trạng nhận thức sức khoẻ sinh sản thiếu niên nhà trường khu vực ... câu thiếu niên nhà trường trả lời nhiều so với thiếu niên nhà trường Nhận thức SKSS nhóm thiếu niên nhà trường xếp vào loại trung bình Nhận thức SKSS nhóm thiếu niên nhà trường nhận xét Trong ... khu vực Giáp Sơn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục đích đề tài Tìm hiểu thu thập thông tin SKSS điều tra để thấy thực trạng nhận thức SKSS thiếu niên nhà trường khu vực Giáp Sơn Tuyên...
 • 52
 • 144
 • 0

nhận thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học đồng nai

nhận thức về sức khỏe sinh sản của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học đồng nai
... Cơ sở lý luận nhận thức sức khỏe sinh sản sinh viên hệ Cao đẳng trường Đại học Đồng Nai Chương 2: Thực trạng nhận thức sức khỏe sinh sản sinh viên hệ Cao đẳng trường Đại học Đồng Nai Kết luận ... tuổi sinh viên 1.3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức SKSS sinh viên hệ Cao đẳng trường Đại học Đồng Nai Nhận thức SKSS sinh viên hệ Cao đẳng trường Đại học Đồng Nai nói riêng sinh viên ... trạng nhận thức SKSS sinh viên hệ cao đẳng trường Đại học Đồng Nai 89 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI VỀ SKSS...
 • 125
 • 191
 • 1

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC về sức KHỎE SINH sản THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO học SINH THPT số 1 THÀNH PHỐ lào CAI và THPT số 3 bảo THẮNG, TỈNH lào CAI

NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC về sức KHỎE SINH sản THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO học SINH THPT số 1 THÀNH PHỐ lào CAI và THPT số 3 bảo THẮNG, TỈNH lào CAI
... Vô sinh Không biết tác hại Trường THPT Số TP Lào Cai Đối chứng Can thiệp n % n % 11 7 57 ,35 13 1 56,95* 92 45,09 10 4 45, 21 129 63, 23 16 3 70,87 11 9 58 ,33 a 16 1 70,00b 16 8 82 ,35 2 01 87 ,39 Trường THPT ... 19 6 84 ,12 d** 10 8 52,94 14 6 63, 48* 13 1 56,22c 18 2 78 ,11 d** 11 0 53, 92 14 8 64 ,35 * 13 2 56,65c 17 5 75 ,11 d** 96 47,06a 13 9 60,43b* 10 8 46 ,35 c 16 8 72 ,10 d** 26 12 ,75 17 7 ,39 22 9,44 1, 29 Các giá trị phần ... 10 3 44,21c 15 8 67,81d** 54 26,47a 10 7 46,52b* 50 21, 46c 13 7 58,80d** 92 45 ,1 124 53, 91* 87 37 ,34 c 15 6 66,95d** 10 0 49,02a 14 7 63, 91b* 10 5 45,06c 17 2 73, 82d** 90 44 ,12 a 14 6 63, 47b 83 35,62c 15 9...
 • 75
 • 283
 • 1

Tài liệu Đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện trường đại học thủy sản" doc

Tài liệu Đề tài
... CẢM ƠN “Thật may mắn học môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin” Đó suy nghĩ nhóm chúng em thời gian học môn trình làm đề tài Quản Thư Viện Môn học Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin nói ... kỹ việc phân tích thiết kế hệ thống sở liệu, thực đề tài Quản Thư Viện nói riêng cho nhóm chúng em số kinh nghiệm cần thiết nắm vững phần việc phân tích thiết kế hệ thống sở liệu Điều ý nghĩa ... viện cần tin học hóa công việc quản danh mục sách quản độc giả 2.2 Nhiệm vụ hệ thống Thư viện trường Đại Học Thủy Sản gồm nhiệm vụ sau: • Quản sách • Quản độc giả • Quản việc mượn-...
 • 50
 • 1,122
 • 3

Phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học y hà nội năm học 2010 2011

Phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học y hà nội năm học 2010 2011
... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …….***…… NGUYỄN THU HÀ PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG D Y CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2010- 2011 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA ... viên hoạt động giảng d y giảng viên trường Đại học Y Nội năm học 2010- 2011 với mục tiêu: Thu nhận phân tích ý kiến phản hồi SV hoạt động giảng d y GV trường Đại học Y Nội năm học 2010- 2011 ... công tác l y ý kiến phản hồi hoạt động 10 giảng d y giảng viên trường Đại học nước ta 1.4 Thực trạng vấn đề l y ý kiến phản hồi sinh viên 13 hoạt động giảng d y giảng viên trường Y Nội CHƯƠNG...
 • 75
 • 255
 • 0

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Nội

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Nội
... TRẠNG KIẾN THỨC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 24 2.1 Trường Đại học Nội Trung tâm Thông tin thư viện 24 2.2 Điều kiện triển khai kiến thức thông tin cho sinh viên ... CỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC THÔNG TIN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 43 3.1 Xây dựng nội dung kiến thức thông tin cho sinh viên 43 3.1.1 Kỹ khai thác thông tin internet ... 1: Nội dung vai trò kiến thức thông tin giáo dục đại học Chƣơng 2: Thực trạng kiến thức thông tin sinh viên Trường Đại học Nội Chƣơng 3: Những công cụ giải pháp nhằm phát triển kiến thức thông...
 • 82
 • 308
 • 0

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đài học Y tế công cộng

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên Trường Đài học Y tế công cộng
... khái niệm kiến thức thông tin y u cầu phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Y tế công cộng - Đề ... TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TRƢỚC Y U CẦU PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC THÔNG TIN CHO SINH VIÊN 1.2.1 Khái quát trƣờng Đại học Y tế công cộng Trường Đại học Y tế công cộng ... sinh viên trường Đại học Y tế công cộng 36 1.3.2 Hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Y tế công cộng 38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC THÔNG TIN CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC...
 • 114
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những công cụ và giải pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường đại học hà nộitriển khai tập huấn kiến thức thông tin cho sinh viên trường đại học hà nộiví dụ thực tế phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường đại học kỹ thuật công nghệ tp hcmchỉ tiêu tuyển sinh 2013 trường đại học quy nhơnkien thuc ve suc khoe sinh santim hieu kien thuc ve suc khoe sinh sannhững kiến thức về sức khỏe sinh sảnnhững kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sốngđề tài nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt namnghiên cứu nhận thức của sinh viên trường đại học sư phạm đà nẵng về môn học giáo dục thể chấtkỹ năng giải quyết vấn đề trong quá trình thực tập nhận thức của sinh viên trường đại học hoa senkhái niệm kỹ năng giải quyết vấn đề trong quá trình thực tập nhận thức của sinh viên trường đại học hoa sennhững vấn đề của sinh viên trường đại học hoa sen trong quá trình thực tập nhận thứcthực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên trường đại học hồng đứcmục đích của thực tập nhận thức của sinh viên trường đại học hoa senDÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNghiên cứu đặc điểm điện sinh lý tim và kết quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchLấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngPhân tích khí máu | Doctorphuong.comNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trịđề cương luận văn tiến sĩ nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi KH, nguy cơ tổn thương và đề xuất ứng phó tại thành phố quy nhơn
Đăng ký
Đăng nhập