Tuần 13 sóng

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... Giáo án lớp TRường Tiểu học Chu Điện GV: Trần Thị Song - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS ... dụng tốn + Bài tập : Tính 4+3= 4+3 -1 = 7–4= 1+ 6–2= 7–3 = 7–3 1= 0+7= 3–0+4= 7–0= 5+2–3= - HS yếú, TB làm cột HS khá, giỏi làm cột 1, - HS chữa bảng phụ - GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố kĩ làm...
 • 25
 • 162
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... đọc lại bài, GV chốt lại - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS kĩ làm tính nhẩm phạm vi - Giáo ... GV: Trần Thị Song Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tốn Phép trừ phạm vi I Mục tiêu học: Giúp học sinh - Tiép tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết thực hành...
 • 25
 • 180
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 13 - Song
... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... Giáo án lớp TRường Tiểu học Chu Điện GV: Trần Thị Song - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS ... dụng tốn + Bài tập : Tính 4+3= 4+3 -1 = 7–4= 1+ 6–2= 7–3 = 7–3 1= 0+7= 3–0+4= 7–0= 5+2–3= - HS yếú, TB làm cột HS khá, giỏi làm cột 1, - HS chữa bảng phụ - GV chấm bài, nhận xét ( Củng cố kĩ làm...
 • 25
 • 139
 • 0

Tài liệu GA lớp 1 tuần 13 - Song

Tài liệu GA lớp 1 tuần 13 - Song
... GV: Trần Thị Song Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2 010 Tốn Phép trừ phạm vi I Mục tiêu học: Giúp học sinh - Tiép tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập ghi nhớ bảng trừ phạm vi - Biết thực hành ... động viên - Thi đua chơi nhóm Phần kết thúc (5’) - HS đứng chỗ vỗ tay hát, GV hệ thống lại - Dặn dò HS chuẩn bị sau Chiều Thứ ba, ngày16 tháng 11 năm 2 010 Ơn tiếng việt Bài 52: ong - ơng I.Mục ... bài, GV chốt lại - Dặn dò HS : đọc kĩ Sáng Thứ tư, ngày 17 tháng 11 năm 2 010 Tốn Luyện tập I Mục tiêu học : Giúp HS củng cố - Cộng trừ phạm vi - Rèn HS kĩ làm tính nhẩm phạm vi - Giáo dục HS có...
 • 25
 • 141
 • 0

Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)

Giao an lop2 tuan 13 ( ckt- ky nang song)
... bi - Quan sỏt cỏc bc tranh - em lờn tho lun v th t cỏc bc tranh - HS1 chn tranh , HS2 a tranh cho bn , HS3 treo tranh lờn bng - Theo dừi nhn xột bn - Th t ỳng: Tranh 1, 4, 3, Tranh1 Hai ... LP DANH SCH HC SINH I MC TIấU: - Sp xp ỳng th t cỏc tranh ; k c ni tip tng on cõu chuyn Gi bn (BT1) - Xp ỳng th t cỏc cõu truyn Kin v Chim Gỏy (BT2) ; lp c danh sỏch t n HS theo mu (BT3) - ( GV ... + 16 = 30 (hc sinh ) C lp: hc sinh ? /S: 30 hc sinh - GV chm mt s bi ca HS v nhn xột, ỏnh giỏ * Bi 5: S ? (dnh cho HS K-G, nu cũn thi gian) - Yc quan sỏt hỡnh v v gi tờn cỏc on - Quan sỏt v nờu...
 • 26
 • 332
 • 0

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Tuần 13 tiết 25+26 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
... hai ng thng song song, ct nhau, trựng nhau? - Lm bi 20 SGK tr 54 + Ba cp ng thng song song: y = 1,5x + v y = 1,5x - y=x+2 v y = x - y = 0,5x - v y = 0,5x + + Cỏc cp ng thng ct nhau: y = 1,5x ... dung * ng thng y = 0,5x + v ng thng y = 0,5x - song song vi nhau, vỡ cú h s a bng nhau, h s b khỏc * ng thng y = 0,5x + v ng thng y = 1,5x + khụng song song, cng khụng trựng Vỡ th chỳng phi ct Tng ... SGK tr54, 55 - Tit sau luyn i s Tun 13 tit 26 LUYN TP I MC TIấU: - Kin thc : + Cng c iu kin hai ng thng y = ax + b (a0) v y = ax + b (a0) ct nhau, song song vi nhau, trựng + HS bit xỏc nh cỏc h...
 • 5
 • 489
 • 2

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9
... C D -4 -3 -2 -1 A − O -1 -2 -3 -4 B x Song song Trùng Cắt Khi đường thẳng y=ax+b(a ≠ ) y=a’x+b’(a’≠ ) 0 song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng ... đường thẳng cắt -4 -3 -2 -1 − O -1 -2 -3 -4 y= 2x - y= 2x y= +1 2x y x Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập 1: Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là: ... 0,5x B y = - 0,5 x + C y = – 0,5x + y y= y= - 0, 5x + 1- ,5x -3 -2 O -1 -2 - 0, 5x +2 -1 y= -4 -3 -4 x Thứ sáu, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Tiết 25: §4 Đường thẳng song song đường thẳng cắt Bài tập...
 • 17
 • 259
 • 0

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang
... 0) * Song song với ? * Cắt ? Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU y Đường thẳng song song y= 2x + y= 2x y= x - -1 ,5 -2 -1 o -1 -2 x Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG ... -4 -2 o -1 -2 Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Kết luận : Hai đường thẳng y = ax + b ( a≠ 0) y = a’ x + b’ ( a’ ≠ ) * Cắt a≠ a’ Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG ... THẲNG CẮT NHAU Đường thẳng song song Cho hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) (d) y = a’x + b’ ( a’ ≠ ) (d’) Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU Bài tập : Hãy cặp đường thẳng song...
 • 17
 • 229
 • 0

Sinh hoat nhom song song - Tuan 13-14

Sinh hoat nhom song song - Tuan 13-14
... - HS kẻ bảng bảng vào Bài dậy 03: Sinh học Bài 28 Tiêu hoá ruột non Kiến thức trọng tâm: Quá trình tiêu hoá diễn ruột non gồm: - Các hoạt động tiêu hoá - Cơ quan hay tế bào thực hoạt động - ... thức khó: - Tác dụng hoạt động Đồ dùng: - Tranh hình phóng to SGK 28.1, 28.2 - HS kẻ bảng vào Bài dậy 04: Sinh học Bài 25 thờng biến Kiến thức trọng tâm: - Phân biệt khác thơng biến đột biến hai ... phân tích kênh hình - Rèn kĩ hoạt động nhóm Kiến thức khó: - Phân biệt khác thơng biến đột biến hai phơng diện khả di truyền biểu kiểu hình Đồ dùng: - Tranh phóng to hình SGK - Phiếu học tập: Tìm...
 • 3
 • 122
 • 0

bổ sung kĩ năng sống tuần 13- lớp 4

bổ sung kĩ năng sống tuần 13- lớp 4
... trước lớp - HS xung phong thi kể trước lớp lớp - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá - Mỗi HS kể chuyện xong kể chuyện nói ý nghóa câu chuyện + Nội dung câu chuyện có mới, có hay trước lớp trao ... cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà , cha mẹ sinh thành , nuôi dạy 2.Kó năng: - Biết thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ sống ngày ... SGK 2.Kó năng: - HS biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chậm, đổi giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện Thái độ: - Luôn có ý thức rèn luyện chữ viết, giữ gìn sách đẹp 4. sống : -...
 • 14
 • 188
 • 0

Giáo án lớp 2 - Tuần 13

Giáo án lớp 2 - Tuần 13
... (đoạn 1 -2 ) Tranh -Quan sát - Bức tranh vẽ cảnh ? -Chi vườn hoa -Thái độ Chi ? -Chần chừ khơng dám hái -Vì Chi khơng dám hái ? -Hoa trường, người vun trồng -Bức tranh có ? -Cơ giáo Chi -Cơ giáo ... rời, bớt que lại que -Vậy 34 que tính bớt que tính -Còn 26 que tính que tính ? -Vậy 34 - = ? -3 4 - = 26 -Viết bảng : 34 – = 26 -Vài em đọc : 34 – = 26 c/ Đặt tính thực -1 em lên bảng đặt tính ... trừ ? tính - Cho Hs làm sửa -3 em lên bảng Lớp làm -Nhận xét, cho điểm 14 14 12 -5 –7 -9 09 07 03 Bài : - Gọi Hs đọc đề -Bán nghĩa ? - HD HS làm -Nhận xét cho điểm Hoạt động nối tiếp : - Đọc lại...
 • 34
 • 578
 • 6

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 13

Giáo án Tiếng Việt khối 2 - Học kì I - Tuần 13
... h i: - Bức tranh có ai? - giáo bạn Chi - giáo trao cho Chi gì? - Bông hoa cúc - Chi n i v i giáo mà cô l i cho Chi ngắt - Xin cô cho em … ốm nặng hoa? - giáo n i v i Chi? - Em h i ... ốm - Khi nhìn thấy cô giáo Chi n i gì? nặng - Khi biết liù Chi cần hoa cô giáo - m Chi vào lòng n i: Em … hiếu thảo làm gì? - Trìu mến, cảm động - Th i độ cô giáo sao? - Đến trường cám ơn cô giáo ... Kh i động (1’) - B i cũ (3’) Bông hoa Niềm Vui - G i HS lên bảng đọc Bông hoa Niềm Vui - Vì Chi không tự ý h i hoa? - giáo n i biết Chi cần hoa? - Con học tập bạn Chi đức tính gì? - Khi khỏi...
 • 32
 • 293
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 13, 14, 15

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 13, 14, 15
... Yêu cầu học sinh làm tiếp phần l i + Chữa cho i m học sinh * B i 2: + G i học sinh đọc đề + B i toán thuộc dạng toán ? + Yêu cầu học sinh làm + Chữa cho i m học sinh * B i 3: + G i học sinh đọc ... lên lớp môn Toán Lớp Ba phép tính trên, hs tính Giáo viên cho học sinh nêu cách tính sau Giáo viên nhắc l i để học sinh lớp ghi nhớ Nếu học sinh lớp không tính được, Giáo viên hướng dẫn học sinh ... 3: + G i 1học sinh đọc đề + B i toán cho biết ? + B i toán h i ? + Yêu cầu học sinh suy nghó gi i toán * B i 4: + G i học sinh đọc đề + Yêu cầu học sinh tự làm Kết luận : +Dùng bảng chia luyện...
 • 31
 • 1,991
 • 12

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 13 - 18

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 13 - 18
... theo tổ - Tổ phải nắm tay đứng thành vòng tròn vừa nhảy vừa Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp 10 Phần kết thúc Tuần 17 2 -3 ' hát câu : " Học - tập - đội - bạn Chúng - ta - - - học - tập đội - bạn ... vòng - HS chơi trò chơi + GV HS hệ thống học + Đứng chỗ - Nhận xét chung học - Vỗ tay hát Thứ t ngày 13 tháng 12 năm 2006 Thể dục Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung I Mục tiêu Thể dục lớp - Kim ... thi đua tổ - Tổ phải nắm tay - Lần lợt tổ biểu diễn tập Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp đứng thành vòng tròn vừa nhảy vừa hát câu : " Học - tập đội - bạn Chúng - ta - - học - tập - đội - bạn + GV...
 • 16
 • 2,239
 • 20

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 13

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 13
... xét u điểm : 11 Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Giữ gìn vệ sinh - Thực tốt nề nếp lớp, xếp hàng vào lớp nhanh - Tự quản truy tốt - Trong lớp ý nghe giảng : Nhi, Hà, T Tùng - Chịu khó giơ ... câu - Điền dấu câu vào ô trống dới - Nêu yêu cầu BT - HS làm cá nhân - em lê bảng làm - Nhận xét bạn - Lời giải - GV nhận xét - Bố bạn làm nghề ? - Bạn học có giỏi không ? - Bông hoa đẹp ! - Ôi ... quy định - Tiểu tiện chỗ - Không bẻ cành, hái hoa, trèo Thực hành - GV cho HS vệ sinh lớp học, nhặt giấy rác lớp - Kê dọn bàn ghế Dặn dò - Giữ gìn môi trờng xanh, đẹp 12 Tiếng việt lớp - Kim Thị...
 • 12
 • 1,150
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA HOA KÌ ĐỐI VỚI MYANMAR (1988 – 2014)tóm tắt PHẠM NGỌC THẢO VỚI CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở TỈNH BẾN TRE (1954 - 1962)“SỐ ĐỎ” VÀ “KỸ NGHỆ LẤY TÂY” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐẾN TÁC PHẨM SÂN KHẤUBẬC TÔPÔ CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠBIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG NHẬN BIẾT VÀ THỂ HIỆN CẢM XÚC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ NHẰM PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔIBIỂU TƯỢNG VƯỜN VÀ NƯỚC TRONG HỒNG LÂU MỘNGCÁC NHÓM ĐỒNG PHÔI TÔPÔ VÀ KHÔNG GIAN TÍCH CỦA NỬA – HÌNH HỘPCÁC VÀNH FROBENIUS, TỰA FROBENIUS VÀ TÍNH XẠ ẢNH, NỘI XẠ CỦA CÁC MODULE TRÊN CHÚNGtóm tắt CẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 14 ĐẾN 24 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCẢM HỨNG THIÊN NHIÊN TRONG SÁNG TÁC CỦA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ HUYỀN QUANG DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNHCAO BÁ QUÁT – LƯƠNG TÂM VÀ KHÍ PHÁCH QUA THƠ CHỮ HÁNCHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ TỈNH BÌNH PHƯỚCCHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI CỦA CHẾ ĐỘ CAMPUCHIA DÂN CHỦ (1975 - 1979)ĐẶC ĐIỂM TẢN VĂN GIẢ BÌNH AODẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHÂN SỐ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢI CÁC BÀI TOÁNDẠY HỌC CHƯƠNG HIĐROCACBON KHÔNG NO HÓA HỌC 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN NÓN METRICGIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT-HOA Ở SÀI GÒNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THẾ KỈ XVII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XXIHÀM NGÔN TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập