Tổ chức quản trị và hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa tại An Giang

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện tam bình, tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng lúa trên địa bàn huyện tam bình, tỉnh vĩnh long
... KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ HƯỜNG MSSV: 4114682 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Kinh ... hiệp hội tín dụng có đóng góp tích cực vào cải thiện hiệu kỹ thuật hộ kinh nghiệm chủ hộ làm hạn chế khả tăng hiệu kỹ thuât Đề tài Phân tích hiệu kinh tế nông hộ trồng lúa địa bàn huyện Tam Bình, ... 4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ 44 4.3.1 Hiệu kinh tế 44 4.3.2 Phi hiệu kinh tế 46 CHƯƠNG 51 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRÊN...
 • 101
 • 76
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VẬN DỤNG HÀM XÁC SUẤT CẬN BIÊN BAYES TRONG ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HOÁ SINH KẾ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ Ở MIỀN TRUNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2006), nghiên cứu vận dụng hàm xác suất cận biên Bayes để đánh giá mối liên hệ đa dạng hoá sinh kế hiệu sản xuất nông hộ, nhằm góp phần tìm lời giải cho câu hỏi nêu trên2 Đa dạng hoá sinh kế lựa ... thiết đa dạng hoá sinh kế nông nghiệp có dạng ‘bắt buộc’ làm giảm hiệu sản xuất nông hộ miền Trung Tây Nguyên’ Kết luận Kết nghiên cứu cho thấy đa dạng hoá sinh kế nông nghiệp nông hộ khu vực Miền ... kiểm định nghiên cứu đa dạng hoá sinh kế nông nghiệp có dạng ‘bắt buộc’ làm giảm hiệu sản xuất nông hộ 2.2 Lựa chọn mô hình Một phương pháp phổ biến để nghiên cứu hiệu sản xuất hộ sử dụng hàm sản...
 • 12
 • 126
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa ở huyện vũng liêm, vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa ở huyện vũng liêm, vĩnh long
... ƣớc suất binh quân tấn/ha 28 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA ... tích yếu tố ảnh hƣởng đến suất hiệu kỹ thuật nông hộ trồng lúa huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long để từ nghiên cứu này, ta nắm bắt kịp thời nhƣ hiểu rõ nhân tố ảnh hƣởng đến suất lúa hiệu kỹ thuật ... KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -    - NGUYỄN THY NGÂN MSSV/HV: 4105061 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA HUYỆN VŨNG LIÊM, VĨNH LONG LUẬN...
 • 79
 • 52
 • 0

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang
... KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG MSSV: 4105169 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế nông ... pháp để nâng cao hiệu kinh tế hay tài khác Các tài liệu tham khảo dùng làm sở cho việc nghiên cứu đề tài: Phân tích hiệu kinh tế nông hộ trồng mía huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang từ đề xuất ... cao hiệu kinh tế việc trồng mía cho nông hộ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 20 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHỤNG HIỆP - TỈNH HẬU GIANG...
 • 105
 • 94
 • 0

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng

phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mía ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
... HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG 43 4.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế .43 4.3.2 Ước lượng hiệu kinh tế ... KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 4114687 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế nông ... mía huyện Lao Dung giai đoạn 2011 – 2013 28 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NÔNG vi HỘ TRỒNG MÍA HUYỆN CÙ LAO DUNG TỈNH SÓC TRĂNG 4.1 THÔNG TIN VỀ HỘ SẢN XUẤT MÍA...
 • 86
 • 90
 • 1

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng lúa tại huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng

luận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng lúa tại huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
... Phân tích hiệu sản xuất nông hộ trồng lúa huyện Mỹ tỉnh Sóc Trăng Chương PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở XÃ MỸ PHƯỚC, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 4.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ ... MY Phân tích hiệu sản xuất nông hộ trồng lúa huyện Mỹ tỉnh Sóc Trăng Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1 TỔNG QUAN VỀ HUYỆN MỸ TÚ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN ... DIỄM MY Phân tích hiệu sản xuất nông hộ trồng lúa huyện Mỹ tỉnh Sóc Trăng 2.1.1.2 Lý thuyết sản xuất nông nghiệp Lý thuyết sản xuất nông nghiệp hay gọi lý thuyết hành vi người sản xuất lĩnh...
 • 97
 • 310
 • 2

Giải pháp quản nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất trồng lúa tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng

Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất trồng lúa tại huyện kiến thụy  thành phố hải phòng
... ñư c gi i pháp qu n s d ng có hi u qu ñ t tr ng lúa, ti n hành nghiên c u ñ tài: “Gi i pháp qu n nâng cao hi u qu kinh t s d ng ñ t tr ng lúa t i huy n Ki n Th y - Thành ph H i Phòng 1.2 ... s d ng ñ t lúa t ñó ñưa ñư c gi i pháp tăng cư ng qu n nâng cao hi u qu kinh t s d ng ñ t tr ng lúa, góp ph n phát tri n nông nghi p ñ t hi u qu cao t i huy n Ki n Th y - Thành ph H i Phòng ... Căn c ñ xu t 103 4.5.2 Gi i pháp tăng cư ng qu n ñ t lúa 105 4.5.3 Gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t s d ng ñ t lúa 109 PH N V K T LU N VÀ KI N NGH 111 5.1 K t lu n ...
 • 140
 • 177
 • 5

Luận văn hiện trạng đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện quế võ,tỉnh bắc ninh

Luận văn hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện quế võ,tỉnh bắc ninh
... gi ng lúa HT1 96 4.3.3 Hi u qu kinh t c a m t s h th ng tr ng m i 4.4 ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t c a h thông tr ng 100 huy n Qu Võ 101 K T LU N VÀ ð NGH 105 5.1 K t lu n 105 ... y u t p trung vào gi ng lúa có su t cao Ngày nay, ñ i s ng ngư i dân ngày ñư c nâng cao, nhu c u g o ch t lư ng cao ngày tăng, v y, vi c nghiên c u ch n t o gi ng lúa ch t lư ng cao ngày ñư c ... – Lu n văn th c sĩ nông nghi p viii M 1.1 ð U Tính c p thi t c a ñ tài Trong nh ng năm qua, v i s phát tri n kinh t chung c a c nư c, kinh t t nh B c Ninh ñã ñang phát tri n v i nh p ñ cao T...
 • 141
 • 219
 • 1

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở ba vùng sinh thái của tỉnh đồng tháp

các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở ba vùng sinh thái của tỉnh đồng tháp
... lúa nông hộ ba vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp nào? (2) Sản xuất lúa nông hộ ba vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp đạt hiệu kinh tế chưa? (3) Những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nông hộ sản xuất lúa ba ... hình sản xuất hiệu kinh tế nông hộ sản xuất lúa ba vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp; (2) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận nông hộ ba vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp; (3) Đề xuất số giải pháp ... có so sánh ba vùng sinh thái tỉnh định chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế nông hộ sản xuất lúa ba vùng sinh thái tỉnh Đồng Tháp nhằm biết hiệu sản xuất, yếu tố tác động, sau có...
 • 106
 • 300
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiểu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở đồng tháp

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiểu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở đồng tháp
... nông hộ SX lúa CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TỈNH ĐỒNG THÁP 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ... vào sản xuất lúa tỉnh Đồng Tháp (2) Phân tích hiệu ứng dụng TBKT sản xuất lúa nông hộ (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế nông hộ ứng dụng không ứng dụng TBKT vào sản xuất lúa tỉnh Đồng ... yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế nông hộ SX lúa không ảnh hưởng lí để em chọn đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế nông hộ sản xuất lúa: Nghiên cứu trường hợp nông hộ ứng dụng...
 • 94
 • 150
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống trồng trọt tại huyện mộc châu, tỉnh sơn la
... HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - ðánh giá th c tr ng HTTT c a huy n M c Châu, Sơn La - ð xu t m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a HTTT t i huy n M c Châu, Sơn La - Bư c ñ u so ... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu kinh t c a h th ng tr ng tr t t i huy n M c Châu, t nh Sơn La 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích ð xu t m t s gi i pháp ... Châu, Sơn La 71 4.3 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng công th c luân canh ñ a huy n M c Châu bàn huy n M c Châu, Sơn La năm 2011 4.3.1 76 Hi u qu kinh t c a m t s tr ng ñ a bàn huy n M c Châu, Sơn...
 • 142
 • 132
 • 1

phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động trồng lúa vụ thu đông ở thành phố cần thơ

phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động trồng lúa vụ thu đông ở thành phố cần thơ
... ng lúa v thu đông Thành ph C n Thơ CHƯƠNG HI U QU KINH T C A HO T Đ NG TR NG LÚA V THU ĐÔNG THÀNH PH C N THƠ Sau phân tích chi phí thu nh p c a ho t đ ng tr ng lúa v thu đông d a vào s li u thu ... ng lúa v thu đông Thành ph C n Thơ 3.2.1.4 Thu c nông dư c Thu c nông dư c bao g m lo i thu c: thu c c , thu c sâu, thu c b nh, thu c dư ng Trong ho t đ ng tr ng lúa C n Thơ thu c tr sâu, thu ... Th Minh Trang Phân tích hi u qu kinh t c a ho t đ ng tr ng lúa v thu đông Thành ph C n Thơ CHƯƠNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ THU NH P C A HO T Đ NG TR NG LÚA V THU ĐÔNG THÀNH PH C N THƠ 3.1 MÔ T TÌNH...
 • 57
 • 37
 • 0

phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động trồng lúa vụ đông xuân ở đồng bằng sông cửu long

phân tích hiệu quả kinh tế của hoạt động trồng lúa vụ đông xuân ở đồng bằng sông cửu long
... kinh tế toàn kinh GVHD: Phạm Lê Thông SVTH: Nguyễn Phước Tài Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu kinh tế hoạt động tế quốc dân, hiệu kinh tế ngành, hiệu kinh tế vùng lãnh thổ hiệu kinh tế hoạt động ... Nguyễn Phước Tài Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu kinh tế hoạt động xuân đồng sông Cửu long để tìm hướng tốt cho nông dân việc cao hiệu kinh tế hoạt động trồng lúa 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 ... Kinh tế & QTKD – ĐH Cần Thơ Họ tên sinh viên: Nguyễn Phước Tài MSSV: 4076487 Chuyên ngành: Kinh Tế Học Khoá: 33 Tên đề tài: Phân tích hiệu kinh tế hoạt động trồng lúa vụ đông xuân đồng sông Cửu...
 • 88
 • 141
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rừng tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rừng tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
... tiễn đánh giá hiệu kinh tế trồng rừng; Đánh giá kết hiệu kinh tế số hình trồng rừng áp dụng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; Phân tích số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế hình trồng ... đề lý luận, thực tiễn hình trồng rừng - Sơn Hiện trạng rừng đất rừng Sơn Tìm hiểu hình trồng rừng Sơn Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng rừng Sơn 11 PHẦN II CƠ SỞ ... trồng rừng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 10 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng thể Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng rừng Sơn, so sánh đặc điểm, ưu hình, ...
 • 104
 • 418
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nâng cao tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần long giangnhững nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu độngcách tổ chức công vụ điều độ và hiệu quả kinh tế của tự động hóa hệ thống cấp và thoát nướctình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xây dựng xuân mailuận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà mauđó nội dung xác định giá bỏ thầu có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thắng thầu và hiệu quả kinh tế của hợp đồng thầumô hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của công tythành phần hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của công tytheo dõi tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của tôm thẻ chân trắng nuôi ở các mật độ khác nhau tại trại ty phụng tại xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huếđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia laimức chuẩn và hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanhvấn đề vận hành hướng phát triển và hiệu quả kinh tế của hệ thống fmskết quả nghiên cứu điều tra tình hình sản xuất và hiệu quả kinh tế của một số loại rau chính của thành phố bắc giangket qua ung dung vao thuc te va hieu qua kinh te cua du annhững chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế của sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩuquestion tags presentationsaltaire a world heritage siteLuận văn Thiết kế nội thất văn phòng DuluxTiểu luận Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất cà phê bộtthanksgiving daythe weather vocabulary and past simple and present perfect simpleBáo cáo thực tập Hệ thống xử lý nước thải tại trạm Trúc Bạchunit autumnLuận văn Thiết kế nội thất văn phòng Shiseidounit clothes 2Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa trong năng suất 10000l một ngàyunit halloweenunit questionsunit tensesunit coloursuunit clothesLiên hệ thực tế qua bài dạy “phân bón hóa học” của lớp 1115 bài tập hóa học lớp 10 liên kết hóa họcCác dạng bài tập chương 1 hóa học 11ĐỀ CƯƠNG ôn tập lớp 10 CHƯƠNG II
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập