ĐỀ ôn tập CHƯƠNG 5 12CB

ĐỀ ôn tập CHƯƠNG 5 12CB

ĐỀ ôn tập CHƯƠNG 5 12CB
... gam C 50 ,3 gam D 24,7 gam Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg Fe tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 thấy có gam khí H2 bay Lượng muối sunfat tạo dung dịch gam ? A 40,5g B 45, 5g C 68g D 60,5g Cho 0 ,52 gam ... kim loại dãy tác dụng với nước nhiệt độ thường A B C D Cho 5, 4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu m gam muối Giá trị m A 25, 0 B 12 ,5 C 19,6 D 26,7 Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al ... khí không màu có kết tủa đỏ B Sủi bọt khí không màu có kết tủa trắng C Bề mặt kim loại có màu trắng, dd có màu xanh D Bề mặt kim loại có màu trắng có kết tủa màu xanh Trường hợp sau không xảy...
 • 2
 • 49
 • 1

đê cương ôn tập chuong 4 12CB

đê cương ôn tập chuong 4 12CB
... xét không đúng? A Các polime không bay B Đa số polime khó hòa tan dung môi thông thường C Các polime nhiệt độ nóng chảy xác đònh D Các polime bền vững tác dụng axit Câu 64: Phát biểu sau không ... C 24. 000 D 25.000 Câu 40 : Phân tử khối trung bình polietilen X 42 0000 Hệ số polime hố PE A 12.000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 Câu 41 : Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27 346 đvC đoạn mạch tơ capron ... capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 1 14 C 121 152 D 113 1 14 Câu 42 : Cho polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutien...
 • 5
 • 239
 • 4

Đề ôn tập chương:1,2,3,4,5 lớp 12

Đề ôn tập chương:1,2,3,4,5 lớp 12
... A I0 = U0 ,= L B I0 = U0 , = L C I0 = U0 , = L D I0 = U 0L , = + Câu 15Một đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 80 , cuộn dây có điện trở r = 20 , độ tự cảm L =0,318H tụ điện có ... áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U =200(V) , có tần số f =50Hz pha ban đầu không Biểu thức điện áp hai cực tụ điện )V B uc= 400Cos(100t+ )V C uc= 200Cos(100t- )V D uc= 200Cos(100t+ ... mch cú biu thc i = sin(100 t + A 141,4W ) (A) Cụng sut tiờu th in ca on mch l: B 70,7W C 99,9W D 122 ,4W Cõu 19: Cho mch in xoay chiu gm in tr thun R, cun dõy thun cm L v t in C= Biu thc ca hiu...
 • 4
 • 135
 • 0

DE ON TẬP CHƯƠNG I PHẦN 5.

DE ON TẬP CHƯƠNG I PHẦN 5.
... có vị trí giống nhau, A II, III, IV B II, IV C II, III D I, II, III, IV Câu 38 Các nucleotit mạch đơn n i v i nhờ: A liên kết peptit B liên kết ion C liên kết hidrô D liên kết phosphodieste Câu ... trong: I Cấu trúc ADN II Cấu trúc mARN III Cấu trúc protein IV Cơ chế t i V Cơ chế phiên mã VI Cơ chế dịch mã VII Cấu trúc tARN Câu trả l i là: A I, II, IV, V, VII B I, II, V, VII C I, III, IV, ... H3PO4 v i đường C5 IV, liên kết hidro nguyên tắc bổ sung cặp bazơ nitric A I, II, III, IV B II, III, IV C I, III, IV D I, II, IV Câu 59 Các mã kết thúc phân tử mARN A UAU, UGA, UAG B AUA, UAG,...
 • 7
 • 74
 • 0

TL on tap chuong 1- 12CB

TL on tap chuong 1- 12CB
... gia tốc đúng? A Trong dao động điều hòa vận tốc li độ ln chiều B Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc ln ngược chiều C Trong dao động điều hòa gia tốc li độ ln ngược chiều D Trong dao động điều ... a=Aω2cos(ωt+ϕ) C a= -Aω2cos(ωt+ϕ) D a= -Aωcos(ωt+ϕ) 1.5 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc : A vmax=ωA B vmax=ω2A C vmax= -ωA D vmax= -ω2A 1.6 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc ... thuộc vào khối lượng vật 1.32 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lo xo có độ cứng k, dao động điều hòa chu kì A T=2π m k B T=2π l k C T=2π g m D T=2π g l 1.33 Con lắc lò xo dao động điều hòa,...
 • 10
 • 383
 • 0

Đề ôn tập chương 1 (NC)

Đề ôn tập chương 1 (NC)
... 5,0 .10 -5 N lực hút F* = 4,0 .10 -5 N lực đẩy B F = 5,0 .10 -1 N lực hút F * = 4,0 .10 -1 N lực đẩy C F = 5,5 .10 -11 N lực hút F * = 4,4 .10 -11 N lực đẩy D F = 5,0 .10 -1 N lực hút F *= 16 .10 -1 N lực ... cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13 êlectrôn B Thừa 1, 25 .10 13 êlectrôn C Thừa 1, 25 10 3 êlectrôn D Thiếu 1, 25 .10 19 êlectrôn Câu 18 Lực điện tác dụng hai điện tích điểm thay đổi điện ... +4,7 .10 -4 C ; q* = - 4,7 .10 -4 C B q = q* = +1, 05 .10 -6 C C q = q* = 1, 49 .10 -6C D q = q* = 2,22 10 -12 C Câu 17 Một cầu nhỏ mang điện tích q=+2µC Hỏi cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13...
 • 5
 • 440
 • 2

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao
... mặt trăng trái đất R = 38 .107 m, khối lượng mặt trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng trái đất M = 6.1 024 kg a.F = 2, 04.1 020 N b.F = 2, 04.1 021 N c.F = 2. 1 025 N d.F = 22 .1 025 N 56)Một tàu vũ trụ bay hướng ... = 9,8 m/s2 A.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,35m/s2 B.g’ = 9,88m/s2, g’’ = 3,35m/s2 C.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,8m/s2 D.g’ = 9,70m/s2, g’’ = 5,43m/s2 59)Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất độ cao h = ... dây OB góc 120 Tìm lực A căng hai dây OB T1 OA T2 P a) T1 = 23 ,1N, T2 = 11,5N b) T1 = 30,1N, T2 = 15,7N c) T1 = 11,5N, T2 = 23 ,1N d)T1 = 27 ,2N, T2 = 14,8N 15)Một đèn treo vào tường nhờ dây xích...
 • 8
 • 896
 • 6

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu
... +1.6a.10-19 culong số proton hạt nhân là: a Trong n.tử số proton số nơtron Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy loại hạt có khối lượng gần khối lượng proton, hạt electron Trong n.tử điện tích ... thành ion âm A B C D Câu 10 Tổng số hạt mang điện tích ion [ZnO2]2- A 94 B 48 C 64 D 46 Câu 11 Tổng số electron anion AB32- 40 ion AB32- là: A SiO32B CO32C SO32D ZnO32- Câu 12 Trong ion ClO4- ... có nhiều hai electron hai electron chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron B số electron lectronmộtcphânn lớp,tối c electron phâncó chiền cácquay giống Trong cá bố trê obitan...
 • 15
 • 1,194
 • 48

Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11

Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11
... B i 12**: Hai cầu kim lo i nhỏ, giống hệt nhau, chứa i n tích dấu q 1, q2, treo vào chung i m hai s i mảnh, không dãn d i Hai cầu đẩy góc hai dây treo 600 Cho hai cầu tiếp xúc v i nhau, thả ... kh i lượng m , i n tích q treo vào i m hai s i dây mảnh Do lực đẩy tĩnh i n hai cầu tách xa 3cm Xác định góc lệch s i dây Biết m = 100g, q =10−8 C; g =10m / s B i 9: cho hai i n tích i m ... 1,02.10-3N B i 10: Ở đỉnh hình vuôngcó i n tích i m dương tự q = 2.10 -9C H i ph i đặt thyêm i n tích i m q0 vào tâm hình vuông để hệ i n tích đứng yên? ĐS: 1,91.10-9C B i 11: Cho ba i n tích...
 • 2
 • 413
 • 0

de on tap chuong I DS 10

de on tap chuong I DS 10
... đề chứa biến P(x):” x − 3x > ” v i x số thực Hãy xác định tính -sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(-1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; 23 Cho mệnh đề“ ∀x ∈ R, x − x ... Chọn kết sai kết sau: (A) A∩B = A ⇔ A⊂B; (B) A∪B = A ⇔ B⊂A; (C) A∩B = A∪B ⇔ A = B (D) A\B = A ⇔ A∩B ≠ ∅; B i Tập Tự Luận B i 1: Bằng phương pháp phản chứng a Chứng minh số vô tỉ b Hai phương trình ... 4m-2 = x2- 2x – 14m +8 = có phương trình có nghiệm B i 2: Chứng minh rằng: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C) B i 3: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm ( x − 4) ≥ x + x +1   m − x ≤ 13  ...
 • 2
 • 131
 • 1

một số đề ôn tập chuong I

một số đề ôn tập chuong I
... 3(x2 – 1) Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: (2x +5) - 30x (2x+5) - 8x Tìm x: a 7x2 – 28 = x ( x2 − 4) = b c x(3x − 5) − (5 − x) = Tính nhẩm: 20092 - 81 Làm tính chia: x4 – 2x3 + 4x2 ... tính giá trò x2 – 2xy - 4z2 + y2 x = 6; y = - 4; z = 45 Tìm x: a 5x3 + = b 2(x + 5) – x2 – 5x = c (2x – 3)2 – (x + 5)2 = Tỉm a để đa thức x4 - 5x2 + a chia hết cho đa thức x2 - 3x + 2 Chứng minh: ... Thực tính chia: (4x2 y3 + 7xy5 – 9x6y2) : 2xy2 Tìm x: a (x + 2)2 – (x + 2)(x – 2) = b x2 – 7x + 10 = c x3 + 3x = 3x2 + Tỉm a để đa thức 2x3 + 3x2 – 10x + a chia hết cho đa thức x – Tìm giá trò nhò...
 • 2
 • 185
 • 0

de on tap bai 5,6 lop 10

de on tap bai 5,6 lop 10
... done by my students …………………………………………………………………… he has been seen by my darling …………………………………………………………………… VI Find the errors in the following sentences and correct them They has not been to London ... …………………………………………………………………… Hoa has been a doctor since a long time …………………………………………………………………… Mr Hoang is going to have a party at pm tonight …………………………………………………………………… Mr An has bought a car ... …………………………………………………………………… The flood is coming soon …………………………………………………………………… a cooker who I bought yesterday was very expensive …………………………………………………………………… 10 I is going to Hanoi ……………………………………………………………………...
 • 2
 • 223
 • 2

Đề ôn tập lớp 5

Đề ôn tập lớp 5
... Bài 10: lớp học có học sinh giỏi học sinh giỏi bắng số học sinh lớp đạt loại Số số học sinh lớp Tính số học sinh cảu lớp? Bài 11: Số học sinh khối trường Tiểu ... tổng số học sinh lớp; số học sinh trung bính số học sinh giỏi, lại 16 học sinh Tính số học sinh mõi loại Bài 12: Trong đợt khảo sát chất lượng học kì I, điểm số 150 học sinh khối lớp Bốn trương ... - Bài viết không mắc lỗi Người 1 15 tuổi, tuổi người thứ lần tuổi người thứ hai cộng với 10 Tuổi người thứ hai lần tuổi người thứ ba trừ Hỏi người tuổi Bài 14: Dung mua sách hết 52 000 đồng Lan...
 • 2
 • 171
 • 1

Đề ôn tập chương 2 đại 9

Đề ôn tập chương 2 đại 9
... nhất) Bắc Giang: 20 08 -20 09 Câu (1 điểm): 1)Hàm số y = -2x + đồng biến hay nghịch biến ? 2) Tìm toạ độ giao điểm đường thẳng y = -2x + với trục Ox ,Oy Nam Định 20 00 -20 01: câu 2: (2 điểm) Trên hệ ... ƠN TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT c) Tính diện tích tam giác ABC 2) Tìm giá trị m n để hàm số sau hàm bậc y = ( m2 – 5m + ) x2 + ( m2 + mn – 6n ) x + ĐỀ BÀI KIỂM TRA TIẾT SỐ HỌC KỲ I / 20 09 20 10 ... phương trình đường thẳng AB 2) Tìm giá trị m để đường thẳng y = (m – 3m)x + m2 – 2m + song song với đường thẳng AB đồng thời qua điểm C(0 ; 2) HD :20 02- 2003 Cho hàm số y = (2m – 1)x + m – 1) Tìm m...
 • 6
 • 141
 • 1

CHUYEN DE ON TAP CHUONG DIEN

CHUYEN DE ON TAP CHUONG DIEN
... I.Chương điện học Sự phụ thuộc I vào U Điện trở - Định luật Ôm Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song Điện học Điện trở dây dẫn Công suất điện - Điện – Công dòng điện Định luật Jun-Lenxơ II.Chương ... tiếp cường độ dòng điện mạch lúc là: A I = 1,2A B I = 1A C I = 2A D I = 2,5A Khi điện trở mắc song song cường độ dòng điện qua điện trở A I1 = 2A, I2 = 2,8A B I1 = 2A, I2 = 3A C I1 = 2,8A, I2 = ... tăng giảm cường độ dòng điện Điện trở thể tăng giảm hiệu điện Điện trở thể biến thiên dòng điện Trong hệ thức sau, hệ thức định luật Ôm ? U R A I = U R B I = C I = D U = I R R U D  Định luật...
 • 26
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập chương 5 6 hóa học 8ôn tập chương 5 toán 10ôn tập chương 5 đại số 10đề ôn tập toán 5chuyên đề ôn tập toán 5ôn tập chương 5 nhóm halogenôn tập chương 5 chất khígiáo án ôn tập chương 5 đại số 10lich su lop 7 bai on tap chuong 5 va chuong 6ôn tập chương 5 cảm ứng điện từbộ đề ôn tập toán 5ôn tập chương 5 vật lý 10ôn tập chương 5 hóa học 8ôn tập chương 5 đại số 11lich su lop 7 on tap chuong 5LUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN TOT NGHIEP UNG DUNG PLC s7 300 DE DIEU KHIEN TRAM TRON BE TONG TU DONGDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)GIẢI PHÁP XÁC THỰC MẠNH 2 YẾU TỐ CHO DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRỰC TUYẾN INTERNET BANKING, CHỨNG KHOÁNNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓTiẾP CẬN ĐiỀU TRỊ CHO BỆNH ĐTĐ II CAO TUỔI VÀ SUY THẬNQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CỔ PHẦN HÓA LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMTHỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐChính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt NamLiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHcác nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm (tt)Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Bài giảng Lịch Sử 9 bài 18Đề thi thử môn toán THPT chuyên lần 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập