đề kiểm tra 12 nâng cao

dề kiểm tra 12 nâng cao chương 7

dề kiểm tra 12 nâng cao chương 7
... A 25 26 27 28 D C B D 5B 6C 7B A 25 26 27 28 D A B A 2 2 2 Tổng 20 9B 10B 29 30B A 9B 10B 29 C 30 D 11 D 12 C 13 B 14 C 15 C 16 A 17 C 18 A 19 A 20 B 11 D 12 A 13 D 14 D 15 D 16 A 17 C 18 C 19 ... động trì 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bài Mức độ Hiểu Biết Tổng hợp Vận dụng Chương Chuyển động quay vật rắn Phương trình động lực học vật rắn Chương I Mơmen ... 3,40cm D 6 ,76 cm 2 2 30 Đề kiểm tra tiết Môn Vật lý Năm học: 2010-2011 Đề 123 4 Câu Có hai nguồn kết hợp A B cách 16,4 cm mặt nước, dao động pha Tần số dao động 60 Hz, vận tốc truyền sóng 120 cm/s...
 • 5
 • 53
 • 0

đề kiểm tra 12 nâng cao

đề kiểm tra 12 nâng cao
... 1,2 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG TỔ: HÓA ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN HOÁ LỚP 12 nâng cao Thời gian làm bài:45 phút; Họ, tên học sinh: lớp12A2 Câu 1: Chọn nội dung xét kim loại ... động núi đá vôi giải thích theo phản ứng sau đây: T0 A Ca(HCO2)2  B CaO + CO2 → CaCO3 → CaCO3 + CO2 + H2O T0 C CaCO3 → CaO + CO2 D CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO2)2 Câu 23: Nung hỗn hợp muối cacbonat ... sau đây: T0 A CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO2)2 B Ca(HCO2)2  → CaCO3 + CO2 + H2O T C CaO + CO2 → CaCO3 D CaCO3 → CaO + CO2 Câu 17: Có thông tin kim loại kiềm: (1)dẫn điện tốt, (2)nhiệt độ sôi thấp,...
 • 4
 • 61
 • 1

Đề kiểm tra access nâng cao

Đề kiểm tra access nâng cao
... có chương trình Câu 2: Hy cho biết giống khác hai dạng câu lệnh if-then ?  Giống nhau: (1đ)  Đều câu lệnh cấu trúc rẽ nhánh  Dựa vào điều kiện để lựa chọn thực thao tác thích hợp  Khác nhau:...
 • 2
 • 308
 • 2

Đề kiểm tra 11 Nâng cao

Đề kiểm tra 11 Nâng cao
... _ having no qualifications A although B because C but D in spite of Câu 24: Chọn nhóm từ mệnh đề (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu: I was studying literature when _ A my mum comes in B ... cần phải sửa, để câu trở thành xác: The photographs which were publishing in the newspaper were extraordinary A B C D Câu 35: Xác định từ cụm từ có gạch dưới, cần phải sửa, để câu trở thành xác: ... D.many birds killing by the blades of windmills The end Trường THPT Trần Quốc Tuấn ENGLISH TEST 11 Tổ Ngoại Ngữ N:2 Time: 45 minutes Năm học: 2007 - 2008 Câu 1: Xác định từ cụm từ có gạch dưới,...
 • 7
 • 214
 • 1

đề kiểm tra sinh nâng cao 45 phút

đề kiểm tra sinh nâng cao 45 phút
... hoc nhng t hp t bin ó phỏt sinh t trc mt cỏch ngu nhiờn Cõu 12 : iu no khụng ỳng gii thớch song song tồn nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao A áp lực chọn lọc tự ... thớch song song tồn nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao? A áp lực chọn lọc tự nhiên thay đổi theo hoàn cảnh cụ thể thời kỳ nhánh phát sinh tiến hóa B tổ chức thể ... sng cao mụi trng khụng cú DDT B Khi ngng x lý DDT thỡ dng khỏng DDT qun th sinh trng, phỏt trin bỡnh thng vỡ ó qua chn lc C Gi s tớnh khỏng DDT l gen ln a, b, c, d tỏc ng b sung, sc khỏng cao...
 • 4
 • 191
 • 0

đề kiểm tra k11 nâng cao

đề kiểm tra k11 nâng cao
... vào: Chiều dài hai B Khối lượng hai Hiệu nhiệt độ hai mối hàn D Điện trở hai BANG DAP AN KIỂM TRA 45P NÂNG CAO CH.3 14:50' Ngay 25/11/2009 133 134 135 136 B A A C D B C C A A D A D B B A B D B A ... Chọn câu đúng.Kim loại A dẫn điện tốt kim loại B vì: Nhiệt độ A cao B Chiều dài A nhỏ B Mật độ electron tự A cao B Điện trở suất A cao B Chọn câu đúng.Đặc tuyến vôn-ampe bình điện phân dương cực...
 • 3
 • 113
 • 0

de kiem tra 10 nang cao 3

de kiem tra 10 nang cao 3
... electron: 1s 22s22p63s23p4 Công thức hợp chất với hiđrô công thức oxit cao A RH2, RO3 B RH4, RO2 C RH5, R2O5 D RH3, R2O3 to , p  Câu 20: Cho phản ứng N2 (k) + 3H2(k) ¬ → 2NH3(k) ∆H = −92kj  ... rắn thu A 39 ,75g B 25g C 48,5g D 35 g Câu 29: Tổng số hạt (p, n, e) nguyên tử nguyên tố 10 Nguyên tử khối nguyên tử A 23 B 10 C 22 D 19 Câu 30 : Cho 23, 7 gam KMnO4 tác dụng với dd HCl 30 % ( d = ... (Cho:H=1;O=16;P =31 ;N=14;Bi=209;As=75;Mg=24;Zn=65;Cl =35 ,5;Cu=64;Fe=56;S =32 ;Si=28; C=12;Al=27;Na= 23; K =39 ;Li=7;Rb=85,5;Mn=55) Thí sinh không sử dụng tài liệu khác kể bảng tuần hoàn - HẾT Trang 3/ 3 - Mã đề thi 1 03 57 ...
 • 3
 • 92
 • 0

de kiem tra 10 nang cao 4

de kiem tra 10 nang cao 4
... CH4 Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: NO + K2Cr2O7 + H2SO4 → HNO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O Phương trình hóa học với hệ số cân A 2, 1, 4, 2, 1, 1, B 2, 1, 4, 2, 1, 3, C 1, 1, 4, 2, 1, 1, D Si, SiH4 ... sau cân tỉ lệ mol Al : N2O : N2 A 20, 2, B 46 , 2, C 23, 4, D 46 , 6, Câu 10: Tổng số hạt (p, n, e) nguyên tử nguyên tố 10 Nguyên tử khối nguyên tử A 23 B 10 C 19 D 22 12 13 Câu 11: Trong tự nhiên ... 6 ,4 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu 4, 48 lít khí H2 (đktc) Hai kim loại là: A Ca (M = 40 ) Sr (M = 88) B Mg (M = 24) Ca (M = 40 )...
 • 3
 • 93
 • 0

de kiem tra 10 nang cao moi kiem tra

de kiem tra 10 nang cao moi kiem tra
... AgNO3, (NH4)2CO3, CuS Câu 20: Nếu cho mol chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo lượng khí Cl2 nhiều A CaOCl2 B KMnO4 C MnO2 D K2Cr2O7 Câu 21: Có loại ... Mg = 24; Cu = 64; Mn = 55; K = 39; Na = 23; Ca = 40; Be = 9; C = 12; N = 14; Ag = 108 ; Br = 80) - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 134 ... CaOCl2 B KMnO4 C MnO2 D K2Cr2O7 Câu 21: Có loại quặng pirit chứa 96% FeS Nếu ngày nhà máy sản xt 100 axit sunfuric 98% lượng quặng pirit cần dùng bao nhiêu? Biết hiệu suất điều chế H2SO4 90% A...
 • 3
 • 121
 • 0

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 1)

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 1)
... Giá trị V A 11, 2 B 13,44 C 8,96 D 5,60 Câu 22: Trong chất sau: Etan (1); Eten (2); propin (3); Benzen (4); Stiren (5), chất phản ứng với nước Br2 nhiệt độ phòng là: A (2), (3) (4) B (1), (2) và(3) ... khối X O 2,125 Chất X có CTCT là: A CH3-CH2-CHO B CH2=CH-CH2-CHO C HC≡C-CHO D HC≡C-CH2-CHO Câu 11: Một hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon mạch hở, thuộc dãy đồng đẳng Đốt cháy X thu 30,8 gam CO2 ... lượng hỗn hợp X A C4H10 , C3H6; 5,8g B C3H8 , C2H4 ; 5,8g C C4H10 , C3H6 ; 12,8g D C3H8 , C2H4 ; 11, 6g Câu 16: Để điều chế etilen người ta đun nóng ancol etylic 95 với dd axit sunfuric đặc nhiệt...
 • 3
 • 139
 • 0

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 2)

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 2)
... chất sau: Etan (1); Eten (2); propin (3); Benzen (4); Stiren (5), chất phản ứng với nước Br2 nhiệt độ phòng là: A (2), (3) (4) B (2), (3) (5) C (1), (2) và(3) D (1) (2) ... tích dung dịch thay đổi không đáng kể) A C2H5OH C3H7OH B C3H7OH C4H9OH Trang 2/3 - Mã đề thi 245 C C2H5OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH Câu 21: Cho hỗn hợp HCHO H2 qua ống đựng bột Ni nung nóng Dẫn toàn ... phản ứng để thu 2,24 lit etilen (đo đktc) A 10,08 (ml) B 4,91 (ml) C 6,05 (ml) D 9,85 (ml) Câu 11: Oxi hóa hoàn toàn 1,2g CH3OH CuO nung nóng ,sau thời gian thu hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO,...
 • 3
 • 159
 • 1

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 3)

de kiem tra 11 nang cao moi kiem tra(de 3)
... chất sau: Etan (1); Eten (2); propin (3); Benzen (4); Stiren (5), chất phản ứng với nước Br2 nhiệt độ phòng là: A (2), (3) (4) B (2), (3) (5) C (1), (2) và (3) D (1) (2) Câu 31: Cho hỗn hợp hai ... hợp dẫn xuất monoclo bốn dẫn xuất điclo Công thức cấu tạo ankan A (CH3)2CHCH2CH3 B (CH3)2CHCH2CH3 C CH3CH2CH3 D CH3CH2CH2CH3 Trang 2/3 - Mã đề thi 326 Câu 23: Ancol mà lượng nhỏ vào thể gây mù ... A 5,60 B 8,96 C 11, 2 D 13,44 Câu 9: Cho 1,74g anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO 3/NH3 sinh 6,48g Ag CTCT anđehit là: A (CH3)2CH-CH=O B CH3CH2CH2-CH=O C CH3CH2CH=O...
 • 3
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: DE KHAO SAT CHAT LUONG NGO SI LIEN MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố04 270 bài tập TIỆM cậnDE KHAO SAT CHAT LUONG LE QUY DON MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt chuyen 2016 2017 (co dap an)XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAMNGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ĐẾN CÁC YẾU TỐ VÀ HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM, KHẢ NĂNG DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓQUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNKHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH SÂU BỆNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ THỌ TIẾN, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HOÁHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMChính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTOGốm tiên tiếngốm xốp sic gia cố sợi mulitGiai nhanh trac nghiem toan 12 bang may tinh casioThu thuat giai trac nghiem luong giac bang may tinh casio nguyen tien chinhĐề thi thử môn lý THPT chuyên đh vinh lần 2Đề thi thử môn văn THPT chuyên đh vinh lần 210 PHUONG PHAP GIAI NHANH BAI TAP TRAC NGHIEM HOA HOC23 TRONG DIEM HOA HUU CO HAY GAP NHAT TRONG DE THI
Đăng ký
Đăng nhập